Twee concepten van vrijheid

ReviewAuteur: Dennis Vanden Auweele. datum reacties: 4

Op 31 oktober 1958 hield Isaiah Berlin (1909-1997) zijn beroemde inaugurale rede getiteld “Twee concepten van vrijheid”. Deze rede zou het startsein geven voor een vruchtbare academische carriere als één van de bekendste en sterkste voorvechters van het pluralisme, maar ook als expert in de liberale theorie. Latere werken zoals “Against the current: essays in the History of Ideas” (1979) zullen op deze denktrant voortgaan.

De strijd tussen communitaristen en liberalen

In de blog: : Martinesfilosofie datum reacties: 8

In de jaren 1980 draaide het filosofische debat over rechtvaardigheid om de conflicterende overtuigingen van liberalen en communitaristen. De kern van het debat vormde de vraag naar het goede en de vraag hoe identiteit tot stand komt. In 1971 bracht John Rawls het boek “Een theorie van rechtvaardigheid” uit, waarin hij een liberale conceptie van rechtvaardigheid verdedigt. Michale Walzer en Alasdair MacIntyre bekritiseerden Rawls’ liberale gedachtegoed. Vooral Rawls’s overtuiging dat de belangrijkste taak van de overheid lag in het garanderen dat individuen hun levensconceptie in alle vrijheid kunnen kiezen, werd hevig bekritiseerd. Volgens de communitaristen kiezen individuen hun conceptie van het goede altijd vanuit een gemeenschap die gekenmerkt wordt door gedeelde gemeenschappelijke waarden. De strijd tussen liberalen en communitaristen draait voornamelijk om welk belang gehecht dient te worden aan de gemeenschap.

Het is Rousseau-jaar!

In de blog: : Porphyrios datum reacties: 0

Het is dit jaar - 2012 - Rousseau-jaar (omdat Rousseau op 28 juni precies 300 jaar geleden werd geboren), dus vind ik het wel aardig om ook op deze site even aandacht te vragen voor Rousseau en zijn werk.

Citaat van institutioneel racisme

In de blog: : De zwarte doos datum reacties: 2

Volgende komt uit de roman 'Native Son' van Richard Wright, het verhaal van een zwarte jongen in een nog rassengescheiden samenleving, die een gruwelijke moord pleegt op een blank meisje, schijnbaar zonder motief, haast per ongeluk. Aan het woord is de advocaat die de zwarte jongen verdedigt op een heel curieuze manier:

This boy's crime was not an act of retaliation be an inhurend man against a person who he thought had injured him. If it were, This case woud be simple indeed. This is the case of a man's mistaking a whole race of men as a part of the natural structure of the universe and of his acting towards them accordingly.

Een systeem van institutioneel racisme wordt door een slachtoffer ervan ervaren als een natuurwet, is de stelling. Om met Heidegger te spreken, zich daartegen verweren voelt dan als een zich verheffen als zijnde boven het ...

Media en vrijheid

In de blog: : Wereldvreemd datum reacties: 4

Plato had natuurlijk gelijk, toen hij schreef dat het schrift de vergetelheid zou bevorderen. Als je iets van een briefje kunt aflezen, hoef je het niet meer in je hoofd te hebben. Het schrift heeft op die manier feitelijk een einde gemaakt aan de redenaarskunst, die tot in de senaat van het oude Rome als een noodzakelijke vaardigheid werd beschouwd. Als je iets van een briefje afleest, zit je op enkelspoor. Je laat je route bepalen door het papier, en je mist de flexibiliteit om al doende reacties op opmerkingen van toehoorders in je verhaal in te vlechten. Romeinse senatoren waren in staat om hun verhaal desgewenst van achter naar voor te vertellen, of in iedere andere gewenste volgorde, zo nodig met uitbreidingen en aanvullingen die ter plaatse werden geconcipieerd.

Over biologie als tautologie en het christendom als haar ontkenning

In de blog: : Porphyrios datum reacties: 32

In het eerdere artikel over het verschil tussen mannen en vrouwen (http://gebandvanjoop.blogspot.nl/2015/04/bonobos-mensen-en-de-oorlog-tussen-de.html) schreef ik dat wat feministen zoals Asha ten Broeke beweren “in strijd is met alle meest fundamentele denk- en ervaringswetten”. Misschien is het goed om nog eens te verhelderen wat ik daarmee bedoel. Zoals ik zal laten zien is wat deze feministen beweren namelijk niet alleen in strijd met alle biologische feiten, maar ook met de wetten der logica want een boeiend aspect van de biologie is dat wat zij vindt in hoge mate logisch noodzakelijk is: in zekere zin is de biologie ‘tautologisch’ (eigenlijk: analytisch) en haar feiten niet contingent maar noodzakelijk (zoals overigens Aristoteles ook meende). Ook zal ik in dit verband laten zien dat het eveneens geen toeval is dat christenfundamentalisten en de meeste socialisten/feministen het vaak roerend eens zijn (zoals bv. in hun opvatting dat prostitutie ...

Waarom geluk zich niet laat dwingen (pleidooi om ongelukkig te mogen zijn)

In de blog: : Porphyrios datum reacties: 107

In de oudheid betekende vrijheid burgerschap en burgerschap betekende democratische participatie in de macht. In de moderne tijd is het een illusie voor de gewone burger te denken dat hij politieke invloed kan uitoefenen: zijn vrijheid is zijn recht met rust gelaten te worden door een overheid die zich door middel van politie en moderne technologie met alle details van het leven van elke burger wil bemoeien (vroeger waren alle ogen gericht op de koning; in de moderne tijd keerde zich dat om en heeft men de politie ingevoerd als alom aanwezige ogen en oren van de koning). Maar de totalitaire neiging van de moderne Staat laat zich hooguit afremmen maar niet stoppen: het probeert zich in onze tijd te legitimeren door een ‘goede’ totalitaire Staat te zijn die ervoor zorgt dat elke burger een inkomen en - door alle nieuwste wetenschappelijke en technische inzichten - in toenemende mate ook gezondheid en ...