Thick and Thin: Moral Argument at Home and Abroad

ReviewAuteur: Wouter Dierckx. datum reacties: 0

Thick and Thin: Moral Argument at Home and Abroad is een interessant werk omdat het de twee grootste werken van Michael Walzer aan elkaar lijmt. Ik heb het dan over Just and Unjust Wars, Walzers werk over oorlog en geweld, en Spheres of Justice, waar besproken wordt hoe binnen een samenleving rechtvaardigheid kan bestaan. Beide teksten roepen op tot daadkracht (in Just Wars kant Walzer zich expliciet tegen pacifisme zonder meer), maar tonen tegelijkertijd zoveel nuance dat het niet zomaar duidelijk is wanneer die daadkracht kan getoond worden. Thick and Thin laat zien waar Walzer zijn lijnen trekt. Met deze bespreking wil ik dat tonen, en in volle vlucht zal ik enkele belangrijke standpunten van Walzer aanhalen zoals die voorkomen in zijn artikels en boeken.

De wereld in kaart

In de blog: : De zwarte doos datum reacties: 0

Op Worldmapper kan je enkele interessante cartogrammen bekijken. Een cartogram is een herschaling van een kaart (hier wereldkaarten), met een bepaalde metingsfactor mee: bijvoorbeeld de bevolking. Een cartogram van het aantal mensen dat in een land woont, ziet er dan ook heel anders uit dan een gewone wereldkaart: Op de tweede kaart zie je dat Australië opeens heel klein wordt: vanwege de grote woestijnen is het land immers helemaal niet zo dicht bevolkt. Landen als China en Indië exploderen dan weer, omdat er zoveel mensen wonen. En zelfs ons kleine België wordt een beetje groter... Mooie kaarten Er zijn erg mooie kaarten te verkrijgen met deze aanpak. Zoals de kaart hierboven: die toont het aantal mensen dat gestorven is vanwege een vulkaanuitbarsting, in de periode van 1975 tot 2000. Omdat er nu eenmaal niet over heel de wereld vulkanen zijn, krijg je hierdoor een kaart met ongewone extremen. Zo is ...

Kan een politie staken?

In de blog: : De zwarte doos datum reacties: 0

In principe is een politiestaking illegaal, het antwoord zou dus nee moeten zijn. Maar om voor de hand liggende redenen is het erg moeilijk die regel ook in de praktijk te kunnen handhaven.

Over de G1000, Itinera en de Tobintaks

In de blog: : De zwarte doos datum reacties: 0

G1000: blijkbaar is dit iets waar je niet omheen kunt. Ik heb voor- en tegenstanders gelezen, gezien en gehoord, maar blijkbaar niemand die niet op een manier is bewogen door het initiatief van 11 november 2011.

Voor zowel voor- en tegenreacties heb ik sympathie. Dat veel deelnemers aangeven dat het een fantastische, energieke ervaring was. Dat een kostprijs van 500.000 euro wel heel duur is voor een initiatief als dit. Dat enkel door burgers te laten meedenken zoals de G1000 doet, je weer doorleefde, maatschappelijk gedragen politiek krijgt. Dat de gekozen besluiten van de G1000 te vaag en algemeen zijn, en zelfs al maakt de G32 die besluiten concreet, de financiële beperkingen in de realiteit of de internationale context waarin België zich moet standhouden maken dat de dromen van de burgers uit de G1000 nooit werkelijkheid zullen worden.

Citaat van nucleaire afschrikking

In de blog: : De zwarte doos datum reacties: 2

Stel dat op Labor Day op onze snelwegen niemand omkwam of gewond raakte, en dat de reden van die opmerkelijke intoming van de roekeloosheid van de autobestuurders erin gelegen was dat iedereen plotseling ontdekte dat er een baby voor op de bumper vastgebonden zat. Dat zou toch geen manier zijn om het verkeer in kalmer banen te leiden, zelfs al zou het uitstekend lukken, want het zou een methode zijn waarbij het leven van onschuldigen direct in gevaar gebracht werd en waarin zij als middel gebruikt werden om autobestuurders zelfbeheersing bij te brengen.

--Paul Ramsey, die hier een verkeersanalogie toont voor het gaan dreigen met nucleaire wapens

Kritiek van het Anarcho-kapitalisme.

In de blog: : Over de ethiek van de seculiere samenleving datum reacties: 0

Op het internet heeft het anarcho-kapitalisme veel aandacht gekregen door de website van Stefaan Molyneux, freedomainradio.com. Een meer ordelijk overzicht van anarcho-kapitalistische standpunten vindt men op de website van het Ludwig von Mises Institute. Ik doel op het boek For a New Liberty, The Libertarian Manifesto van Murray N. Rothbard, een van de grondleggers van het anarcho-kapitalisme en van de Amerikaanse Libertarian Party, die reeds sinds zowat veertig jaar stelselmatig enkele honderdduizenden stemmen haalt.

Ideologie en utopie

In de blog: : Porphyrios datum reacties: 2

In de politieke discussies van tegenwoordig zie ik veel ideologische en utopische elementen, zoals beschreven in het klassiek sociologische boek ‘Ideologie en utopie’ (1929) van Mannheim. Om die stelling te onderbouwen zal ik eerst de termen ‘ideologie’ en ‘utopie’ toelichten.

Do It Yourself: activisme, maar ook rage, ook modetrend, ook?

In de blog: : De zwarte doos datum reacties: 17

De Groene Amsterdammer van 21 juni 2012 poneert het thema Do It Yourself (we worden steeds zelfredzamer). Het is het klaroensignaal dat ik nodig had om de boodschap eindelijk uit te dragen: DIY is hét nieuwe uithangbord van de ontevreden burger, en kan beschouwd worden als de enige politieke en maatschappelijke stroming waar mensen zich en masse achter willen scharen. Het lijkt een logisch gevolg van het feit dat het vertrouwen in kerk en staat en bank zoek is: men is zo vaak en consequent teleurgesteld dat men alternatieve vormen van verwezenlijking zoekt.

Het misnoegen van de middenstand

In de blog: : De zwarte doos datum reacties: 8

Geschreven door Alexis de Tocqueville, die wil uitleggen waarom hij de revolutie van 1848 voorzien heeft, in het boek Souvenirs. In verschillende passages duiken herkenbare vermeldingen op:

Het nageslacht, dat enkel de opzienbarende misdaden opmerkt, terwijl ze de gebreken gewoonlijk over het hoofd ziet, zal er zich misschien nooit van bewust zijn in welke mate de toenmalige regering zich ten slotte enkel nog gedroeg als een industriële onderneming [compagnie industrielle], waarin alles alleen gedaan wordt met het oog op de winst voor de vennoten. (1ste hoofdstuk)

Ter wille van het heil

In de blog: : De zwarte doos datum reacties: 8

Boehm (zie voorgaande teksten te vinden via de tag onderaan) neemt in zijn Politiek de vraag ernstig of in een maatschappij het onderscheid tussen heersers en onderdanen noodzakelijk is (of nog, dat jij je brood moet verdienen terwijl anderen het brood dat ze niet hebben gemaakt gewoon krijgen). Hij begint, op zijn eigenzinnige manier, bij een wel erg vroege tekst over politiek, die van Aristoteles. En inderdaad begint Aristoteles vrij snel, in zijn eerste boek en meteen na zijn inleidende woorden, over een klassenmaatschappij, in zijn tijd nog het onderscheid tussen meesters en slaven. Het gaat me hier om de volgende vertaling van Boehm:

Het is noodzakelijk dat zich eerst datgene met elkaar verbindt, waarvan het ene niet zonder het andere kan zijn, zoals het vrouwelijke en het mannelijke ter wille van de voortplanting (...) en het van nature heersende en het beheerste ter wille van het heil. Nu is, wat ...

Dokters en politiek

In de blog: : De zwarte doos datum reacties: 27

In een eerdere blog vermeld ik al kort de uitleg van Boehm's Politiek, in het bijzonder het tweede deel, dat gaat over de manier waarop een maatschappij ontstaat met een klasse van heersers en een klasse van heersenden - of nog een klasse waarin een minderheid de leiding neemt en een meerderheid hen volgt. De redenering is als volgt.

Boehm's tegenstrijdigheid

In de blog: : De zwarte doos datum reacties: 2

Zoals in recente blogs besproken leidt Boehm het ontstaan af van klassen - heersers en onderdanen, of leiders met inzicht en volgelingen die dat inzicht volgen - uit een materiële noodzaak, een schaarste aan bepaalde middelen die beter kan opgelost worden door te investeren in (1) zoeken naar nieuwe bronnen van levensmiddelen of grondstoffen of (2) nieuwe technieken die toestaan meer te maken van gekende levensmiddelen of (al dan niet al voor de mens verwerkte) grondstoffen.

Er zijn wetenschappelijke verklaringen die tegenstrijdig, ja zelfs tegengesteld zijn aan deze uitleg. Archeologen en historici verklaren het ontstaan van politiek complexe samenlevingen niet uit een schaarste, maar uit een overvloed aan levensmiddelen die ontstaat wanneer men aan landbouw doet, dwz gewassen gaat cultiveren. Hier gaat het om een nieuwe techniek die een toestand van stabiliteit of schaarste omzet naar een toestand van overvloed, waarna specialisten kunnen worden vrijgemaakt om tijd te spenderen aan politieke structuren ...