Emanuel Rutten en zijn argument voor God

In de blog: : Admin datum reacties: 31

Filosofie.be kent blogger Emanuel Rutten als de man die een studie maakt naar het begrip van een Eerste Oorzaak als verklaring van al wat bestaat. Zijn ambitie reikt echter verder: hij wil aannemelijk maken dat zo’n Eerste Oorzaak geestelijk en dus bewust is. Of hij dan bedoelt dat die oorzaak als een persoon kan worden beschouwd? - dat moet u aan hem vragen. In elk geval heeft de ambitie van Rutten ervoor gezorgd dat de Standaard hem gevraagd heeft naar zijn argumentatie, die alles heeft van een godsbewijs. Het artikel vindt u elders: hier vatten we de filosofische uitwisseling even samen.

Aanvulling 1 van deze tekst op: 28 april 2012

De draaiing van zwarte gaten

In de blog: : De zwarte doos datum reacties: 9

Een bespreking van kosmologische argumenten leidt vaak tot filosofisch interessante ideeën over ontologie. Bijgevoegde bespreking van de kosmologie van Nikodem Poplawski is niet anders. De wildste ideeën: dat ons hele universum ontstaan is uit een zwart gat, en dat zwarte gaten in ons universum poorten zijn naar "lagere" universa.

Ontologisch wordt het leuk als Poplawski stelt dat zo'n zwart gat structurele kenmerken doorgeeft aan zijn "babyuniversum": de rotatie van een zwart gat zou zo gaan voortbestaan in het universum. En de rotatie van zwarte gaten kunnen we aan onze kant meten. Als de theorie klopt kunnen we dus weten hoe de rotatie zal zijn in de babyuniversa van zwarte gaten.

Blijkbaar is er een vermoeden op basis van bestaande empirische gegevens dat 1 halfrond van het universum overwegend linksdraaiend is, een ander halfrond overwegend rechtsdraaiend. Als deze gegevens overtuigend blijken, zou het een argument kunnen zijn om te stellen ...

Heidegger: het einde van de filosofie en de taak van het denken

In de blog: : Porphyrios datum reacties: 69

Wat is filosofie? Voor ons modernen is dat denk ik vooral reflecteren op alles waar we maar over kunnen reflecteren. Zoals Chalmers op zijn website zegt is het leuke van filosofie dan ook dat je je overal mee mag bemoeien: geen enkel onderwerp valt principieel buiten de filosofische reflectie. En daarbij zoeken we dan misschien naar het fundament of rechtvaardiging van de dingen waar we over denken en proberen we alle verschillende elementen in één groot systeem te stoppen. Zo waren de middeleeuwers vooral bezig om de vraag naar de relatie tussen rede en geloof te onderzoeken en het natuurlijke en bovennatuurlijke in een omvattend systeem te brengen, welke verhouding in de moderne tijd als gevolg van het succes van de mechanistische wetenschap veelal is getransformeerd naar de vraag naar de verhouding tussen natuurlijke determinatie en menselijke vrijheid of tussen feit en waarde.

Economisch denken

In de blog: : Wereldvreemd datum reacties: 3

Economie beschouwt zichzelf als de wetenschap die de mens als consument bestudeert. Daarbij gaat het om de markt, om goederen en diensten, om vraag en aanbod, om winst en verlies, om efficiëntie, groei, en nutsmaximalisatie. Daarbij gaat het niet primair om mensen als persoon, maar om economieën als geheel, waarbij een economie een groep mensen is die onderling handel drijft, produceert en consumeert. Het belangrijkste criterium voor de kwaliteit van een economie is het inkomen per hoofd, gerekend in valuta.

Ontologica

In de blog: : Wereldvreemd datum reacties: 124

Als er niets is, en dat niets is volledig neutraal, heeft geen eigenschappen en bevat geen componenten, en je moet iets gaan creëren, hoe gaat dat iets er dan uitzien? Lijkt het dan op onze wereld, of kan het ook iets worden dat onvoorstelbaar van het ons bekende afwijkt? Als letterlijk alles mogelijk is, en niets is voorgeschreven, kunnen we dan nog iets kiezen? Hoe zouden we ons de wereld moeten voorstellen? Waaraan zouden we dan inspiratie moeten ontlenen? En welke regels zouden we kunnen bedenken?