Deductief redeneren: vormen van realistisch denken?

In de blog: : De zwarte doos datum reacties: 0

Deductief redeneren, voor mij, is een redeneren waarbij men zoveel mogelijk uitgaat van een 'zekere basis' (bv. enkele grondprincipes), en de aandacht vooral vestigt op het uitwerken van een systeem van gevolgtrekkingen. De Elementen van Euclides is een grote inspiratie geweest voor dit denken: de suggestie was dat de axioma's aan de basis onbetwijfelbaar zijn, en dat alle verdere uitwerkingen er logisch uit volgen. Een andere vorm van deductief redeneren lijkt mij het denken vanuit gebouwde modellen, zoals vooral veel is gedaan van modellen van de kosmos. Dat is interessant geweest voor het magnetisme, overigens, cruciaal voor Gilbert was de terrella, een kleine ronde magneet die model kon staan voor de aarde. Het was hiermee dat Gilbert zijn ideeën over het magnetisme van de aarde uitwerkte. Het is nog maar te bezien of zo'n model gebruiken gezien kan worden als deductief redeneren. Men zou ook kunnen beargumenteren dat ...

Theologie in de 16de eeuw

In de blog: : De zwarte doos datum reacties: 4

In de 16de eeuw was er een nieuwe vervolging tegen gevaarlijke ideeën vanuit de kerkelijke inquisitie. Galileo bv. zou hier nog problemen mee krijgen. Interessant is het standpunt van Descartes rond 'Copernicanisme', dat sterk steunt op het verschil tussen letterlijk en metaforisch geloof van stukken tekst in de bijbel. Descartes beschrijft dat de Kerk tot nog toe duidelijk standpunten ingenomen heeft over de plaatsen in de bijbel die we als letterlijk moeten opvatten, en welke als metaforisch. Voor de stukken die letterlijk zijn, geldt inderdaad dat je ze moet aanvaarden, en bovendien moet je ook de logische gevolgen accepteren. Uit het idee dat Christus een mens was, moet je bv. accepteren dat hij in staat was te lachen. Maar dan verder, over de vraag of de aarde rond de zon draait, dan wel andersom:

But those places of Scripture which deny the motion of the earth or attribute it to ...

Lister antiseptic

In de blog: : De zwarte doos datum reacties: 0

lister als toonbeeld dat iets niet aanvaard wordt als het niet voldoende gevestigd is...

Boehm's tegenstrijdigheid

In de blog: : De zwarte doos datum reacties: 2

Zoals in recente blogs besproken leidt Boehm het ontstaan af van klassen - heersers en onderdanen, of leiders met inzicht en volgelingen die dat inzicht volgen - uit een materiële noodzaak, een schaarste aan bepaalde middelen die beter kan opgelost worden door te investeren in (1) zoeken naar nieuwe bronnen van levensmiddelen of grondstoffen of (2) nieuwe technieken die toestaan meer te maken van gekende levensmiddelen of (al dan niet al voor de mens verwerkte) grondstoffen.

Er zijn wetenschappelijke verklaringen die tegenstrijdig, ja zelfs tegengesteld zijn aan deze uitleg. Archeologen en historici verklaren het ontstaan van politiek complexe samenlevingen niet uit een schaarste, maar uit een overvloed aan levensmiddelen die ontstaat wanneer men aan landbouw doet, dwz gewassen gaat cultiveren. Hier gaat het om een nieuwe techniek die een toestand van stabiliteit of schaarste omzet naar een toestand van overvloed, waarna specialisten kunnen worden vrijgemaakt om tijd te spenderen aan politieke structuren ...

Ecologisch verval in het Nabije Oosten

In de blog: : De zwarte doos datum reacties: 5

In deze blog geef ik een korte bespreking van het essay Middle East Irrigation: Legacies and Lessons van Peter Christensen. Christensen bespreekt het grote contrast tussen het verleden van Mesopotamie (de Vruchtbare Sikkel, het eerste grote landbouwgebied van de wereld) en de hedendaagse toestand als dor gebied. Hij gaat in op de menselijke en ecologische factoren die deze verandering tot stand heeft gebracht, en vermeldt ook andere gebieden waar hetzelfde is voorgevallen. Tot slot sluit hij af met een kritische noot over het huidige technologische optimisme, dat deze gebieden terug gezond wil maken met westerse technieken en technologie.

Het economisch gebruik van godsdienst in vroege beschavingen

In de blog: : De zwarte doos datum reacties: 3

De geschiedenis van beschavingen begint waar de eerste geschreven bronnen zijn verschenen - in het Midden-Oosten, in het gebied dat men nog de Vruchtbare Sikkel noemt. De eerste prominente beschaving was het Sumerische volk, een volk met een eigen godsdienst en sociale structuur die zich poneerde op het grotere gebied van het Midden-Oosten, en een volk waarvan de herkomst niet zo duidelijk is (en voor ons ook niet zo relevant).

Er lijkt (op basis van wat ik lees) een consensus dat het ontstaan van vroege beschavingen enkel mogelijk was door de voedseloverschotten die de ontwikkeling van gevorderde landbouw met zich meebracht, en het ontstaan van een klasse van 'specialisten', die zich konden wijden aan andere zaken dan voedselvergaring, jacht of roof van goederen. Bij de Sumeriërs waren dit de priesters, die een leidende klasse werden en die hun bestaan konden motiveren vanuit de typerende Sumerische godsdienst. De priesters konden verder hun ...

Kinderwens bij mentaal gehandicapten

In de blog: : De zwarte doos datum reacties: 32

Mogen mentaal gehandicapten kinderen krijgen? In het VN verdrag hierover) van 2006 wordt bevestigd dat dit recht even goed geldt voor mentaal gehandicapten als voor andere mensen.

Het is volgens sommigen een recht met inperkingen, als zodanig vergelijkbaar met het recht op privacy. China's eenkindpolitiek is een mooi voorbeeld: de kinderwens van ieder is onderhevig aan regels die dienen om de bevolking van China onder controle te houden. China heeft overigens het vernoemde VN verdrag geratificeerd, in 2008.

Verder is het recht om kinderen te krijgen geen recht om ook voor die kinderen te zorgen. In hetzelfde verdrag en in al haar (moderne) verdragen stelt de VN het belang van het kind centraal. In het belang van het kind en enkel als uiterste maatregel kan beslist worden om het kind van de ouders weg te nemen, desnoods onder dwang.

Veel mensen spreken dan ook over een aanpak om mentaal ...

De gevolgen van nucleaire wapens

In de blog: : De zwarte doos datum reacties: 26

Mooie tekst van Tom Sauer over de 'nucleaire winter'. Bevat mooie anekdotes over hoe het gevaar van nucleaire wapens in een paar gevallen plots echt voelbaar werd. Niet te missen:hier