Een citaat over beschrijving

In de blog: : De zwarte doos datum reacties: 0

What I invent are new similes

Wittgenstein, in 'Culture and Value' : Wat ik bedenk [over taal, logica, datgene waarmee we zaken beschrijven], zijn vergelijkingen.

Een citaat van memoriam

In de blog: : De zwarte doos datum reacties: 0

Zo is alle architectuur eigenlijk enkel 'monumentaal' doordat ze bestendig een gedenkteken voor de menselijke behoefte aan een tijdelijk overleven op aarde opricht.

Rudolf Boehm, p.41, Schets van een poëtiek Wie ooit een ruïne is 'in'-gewandeld kan zich hier wel iets bij voorstellen.

Een citaat van geschiedenis

In de blog: : De zwarte doos datum reacties: 0

Henry Thomas Buckle geeft in dit 19de eeuwse History of Civilization in England een sterke redenering:

Since civilization is the product of moral and intellectual agencies, and since that product is constantly changing, it evidently cannot be regulated by the stationary agent ; because, when surrounding circumstances are unchanged, a stationary agent can only produce a stationary effect.

Op basis hiervan, redeneert hij, is het zo dat beschaving niet moet bestudeerd worden door te kijken naar morele ontwikkelingen. Die zijn immers relatief statisch, dezelfde basisprincipes van de oude Grieken gelden nog steeds (min of meer) in de tijd dat Buckle spreekt. Maar de technieken, bijvoorbeeld op experimenteel vlak via de microscoop en de telescoop, zijn wel heel wat anders... Dat dit de enige invloeden zijn, dat is iets waar ik het niet meer met Buckle eens ben. Maar dat een snel fluctuerende geschiedenis alvast niét beïnvloed wordt door morele 'wetten' die ...

Een citaat van geestelijke verlamming

In de blog: : De zwarte doos datum reacties: 0

... Wat kon ik anders doen? Ik wist tenslotte weinig. Kennis is eerst een steen waarmee je kunt gooien - en uiteindelijk een rots waaronder je begraven wordt. Begrijpt u? Wij groeien niet in dezelfde mate mee.

Helmut Krausser, in de gedaante van zijn personage Agrippa, Melodieën, p.59

Een citaat van conservatievelingen

In de blog: : De zwarte doos datum reacties: 1

Of eerder een parafrase :

De eerste conservatieve gevoelens kwamen toen ik ouder werd. Ik besefte dat als ik iets brak, er steeds minder kans was dat ik het ook zag genezen.

Citaat van weerstand

In de blog: : De zwarte doos datum reacties: 2

Regen kan er oorzaak van zijn dat een bataljon niet aankomt, kan een andere eenheid vertragen omdat de mars geen drie maar acht uur duurt, kan een charge van de cavalerie in het honderd doen lopen omdat de paarden in de modder wegzakken, etc... Frictie, zoals we dit zullen noemen, is de kracht die het schijnbaar eenvoudige zo moeilijk maakt.

Carl von Clausewitz, Vom Kriege

Citaat van 'durven in denken'

In de blog: : De zwarte doos datum reacties: 0

Theories are nets: only he who casts will catch.

-- Novalis, als epigram voor Popper's The Logic of Scientific Discovery

Een citaat van verslaving

In de blog: : De zwarte doos datum reacties: 0

Wie heeft er onnodige wonden? Wie heeft er fletse ogen? Zij die blijven zitten bij de wijn, en die diep in het mengvat gaan turen. Kijk niet hoe rood de wijn is, hoe hij je toelacht in de beker, hoe hij vlot naar binnen glijdt. Later bijt hij als een slang en spuit hij gif als een adder. Dan zien je ogen vreemde dingen en spreekt je hart verdorven taal. Dan ben je als een man die midden in zee ligt, als een man die boven op de ra ligt, die zegt: "Ze hebben me geslagen, ik voelde geen pijn; ze hebben mij afgeranseld, ik merkte er niets van! Als ik wakker word ga ik er weer opuit!"

(Salomon's) Spreuken 23, v.29-37

Citaat van intelligent design

In de blog: : De zwarte doos datum reacties: 23

There is incomparably more Art express'd in the structure of a Doggs foot, then in that of the famous Clock at Strasburg.

Robert Boyle, in zijn aanval tegen de 'toevalsfilosofie' van 17de-eeuwse Epicuristen.

Citaat van nucleaire afschrikking

In de blog: : De zwarte doos datum reacties: 2

Stel dat op Labor Day op onze snelwegen niemand omkwam of gewond raakte, en dat de reden van die opmerkelijke intoming van de roekeloosheid van de autobestuurders erin gelegen was dat iedereen plotseling ontdekte dat er een baby voor op de bumper vastgebonden zat. Dat zou toch geen manier zijn om het verkeer in kalmer banen te leiden, zelfs al zou het uitstekend lukken, want het zou een methode zijn waarbij het leven van onschuldigen direct in gevaar gebracht werd en waarin zij als middel gebruikt werden om autobestuurders zelfbeheersing bij te brengen.

--Paul Ramsey, die hier een verkeersanalogie toont voor het gaan dreigen met nucleaire wapens

Citaat over het verkeerde kennisideaal

In de blog: : De zwarte doos datum reacties: 4

It is a profoundly erroneous truism, repeated by all copybooks and by eminent people when they are making speeches, that we should cultivate the habit of thinking of what we are doing. The precise opposite is the case. Civilization advances by extending the number of important operations which we can perform without thinking about them. Operations of thought are like cavalry charges in battle - they are strictly limited in number, they require fresh horses, and must only be made at decisive moments.

A.N. Whitehead, in An Introduction to Mathematics