Israël, tegen beter weten in

In de blog: : Over de ethiek van de seculiere samenleving datum reacties: 17

Spoedig na de Tweede Wereldoorlog waarschuwde staatssecretaris en later minister van Buitenlandse Zaken Dean Acheson dat het creëren van de staat Israël op land dat reeds bewoond was door voornamelijk christelijke en islamitische Palestijnen, de westerse belangen in de regio grote schade zou toebrengen. Ondanks deze en andere waarschuwingen van toppolitici en hogere militaire experten zette president Truman door. Het boek Against our better Judgment van de Amerikaanse journaliste Alison Weir slaagt erin uit te leggen waarom. Hier een kort en onvolledig overzicht.

De glimlach van een vrouw

In de blog: : Over de ethiek van de seculiere samenleving datum reacties: 6

De glimlach van een vrouw is een van de mooie dingen van het leven. Dat zeg ik niet alleen omdat ik een oude man ben, want toen we twaalf waren dachten mijn vriendjes en ik er net zo over: het deed vreemde dingen met peesjes en adertjes in ons binnenste waar we liever niet over praatten, en soms zaten we nog eventjes stil van een glimlach te bekomen tot we mekaar opnieuw begonnen te stompen en om te gooien.

Israël, tegen beter weten in (naschrift)

In de blog: : Over de ethiek van de seculiere samenleving datum reacties: 4

Sderot, de Israëlische stad waar raketten uit Gaza terechtkomen, is gebouwd op de akkers van Najd, een Palestijns dorpje met 422 inwoners, waar citrusvruchten en bananen verbouwd werden, en op de stad Huj. Op 12 en 13 mei 1948 werden alle Palestijns-Arabische inwoners van Nadj door de Negev Brigade van het Israëlisch leger gedeporteerd naar Gaza. Op 31 mei werden de inwoners van Huj samengedreven en ondergingen hetzelfde lot. Hun huizen werden geplunderd en met de grond gelijk gemaakt. Vandaag leven er enkel Joden in Sderot.

Sam Harris, en dan nooit meer

In de blog: : Over de ethiek van de seculiere samenleving datum reacties: 9

Ik wil het nog één keer over Sam Harris hebben, en ik hoop dat ik hem daarna mag vergeten. Dat had ik al enigszins gedaan, tot Richard Carrier op zijn blog het seksisme van Harris (ook dat nog) aanklaagde. Atheïsme is geen religie. Een van de moeilijkste dingen die je moet leren als je je geloof afvalt, is dat je er alleen voor staat, dat er geen profeten meer voor je zijn. Atheïsme is volslagen nutteloos als het niet leidt tot ontvoogding en zelfstandig nadenken. Sam Harris lijkt nu een plaats in de New Age-beweging te ambiëren, en ik hoop dat hij daarmee eindelijk het belang krijgt dat hij verdient.

De malaise van het atheïsme

In de blog: : Over de ethiek van de seculiere samenleving datum reacties: 85

Het atheïsme vandaag heeft haar progressieve momentum verloren. Sommige lezers zullen niet begrijpen dat ik zulks een malaise noem, en zullen progressieve besognes minachtend "politiek" of zelfs "politieke correctheid" noemen. Misschien vinden ze het net goed dat atheïsme zich niet besmeurt met "politiek". Ooit waren atheïsme en secularisme zinnebeelden van verzet tegen onvrijheid en vooroordelen. Vandaag verschillen veel van hun doorsnee maatschappelijke standpunten nog nauwelijks van de oubollige christelijke, islamitische en joodse versies. Hun strijd is niet langer een strijd voor ontvoogding, maar ontaardde tot een protserige leerstellingenstrijd - een strijd die christelijke, islamitische en joodse kringen al eeuwenlang in leven houdt.

Shlomo Sand niet langer Jood

In de blog: : Over de ethiek van de seculiere samenleving datum reacties: 8

Shlomo Sand, een historicus die doceert in Tel Aviv en de auteur van het in een eerdere blog samengevatte boek "The Invention of the Jewish People", wil zich niet langer Jood noemen. Hij beschouwt de Joodse identiteit als een culturele fictie die hij de grondslag noemt voor een van de meest racistische samenlevingen van het westen.

De Israël lobby in de VS en verder (2)

In de blog: : Over de ethiek van de seculiere samenleving datum reacties: 0

Vorig blog met dezelfde titel besprak hoofdstuk 1 tot en met 6 van The Israel Lobby and US Foreign Policy, waarin beschreven werd hoe de lobby te werk gaat in de VS. In de overige hoofdstukken die hier worden samengevat ligt de nadruk op het internationale effect van haar invloed. (*)

De Israël lobby in de VS en verder (1)

In de blog: : Over de ethiek van de seculiere samenleving datum reacties: 12

"The Israël lobby and US Foreign Policy" is een boek geschreven door John Mearsheimer en Stephen Walt, twee Amerikaanse professoren in Internationale Politiek die zich als conservatief en pro-Israël omschrijven. Ze zijn van mening dat Israël recht van bestaan heeft, bewonderen haar verwezenlijkingen en wensen veiligheid en voorspoed voor haar burgers. Ze geloven dat de VS moeten optreden als het voortbestaan van Israël in gevaar komt, maar dat de huidige invloed van Israël op de buitenlandse politiek van de VS desastreuze gevolgen heeft voor beide landen.(*)

Het culturele labyrinth

In de blog: : Over de ethiek van de seculiere samenleving datum reacties: 7

Wij mensen gaan gebukt, misschien als enigen in het universum, onder de vloek van een bewuste dood. Maar we zijn ook gezegend met herinneringen aan geliefde doden, en kunnen zelfs met hen praten en hun troostende stem horen. Een bejaarde die afscheid heeft moeten nemen van een levensgezel heeft geen andere troost dan het oproepen van een vriendelijk gelaat. Een tiener die haar moeder verloor zal enkel troost vinden in de intimiteit van haar gesloten ogen, als het beeld haast naar haar reikt om de ondraagbare pijn van de eenzaamheid te verlichten. Maar al deze zegeningen verdwijnen achter de honderd jaar horizon.

Ons talent voor verstandhouding

In de blog: : Over de ethiek van de seculiere samenleving datum reacties: 116

Culturele aannames over de onvermijdelijkheid van oorlogen beïnvloeden wetenschappelijke interpretaties en verhinderen een ernstig onderzoek naar alternatieve scenario's voor gewapende conflicten. Dit boek van antropoloog Douglas P. Fry tracht dit tij te keren door harde wetenschappelijke feiten naast onze heersende intuïties te houden. Zijn conclusie is dat oorlog geen erfelijke noodzaak is, en dat mensen van nature uitgerust zijn met een grote bekwaamheid om geschillen langs geweldloze wegen op te lossen.
Een boek dat te laat is voor de tientallen miljoenen medemensen die we vorige eeuw hebben opgeofferd aan onze bekrompen vooroordelen, maar misschien niet te laat is voor wie opgroeit aan het begin van deze eeuw.

Tweelingen en erfelijkheid

In de blog: : Over de ethiek van de seculiere samenleving datum reacties: 0

Onlangs verscheen een meta-analyse van alle studies van erfelijke kenmerken die de laatste halve eeuw op tweelingen werden uitgevoerd. Dat zijn 2748 studies waarbij samen meer dan 14 miljoen tweelingen werden onderzocht. In het totaal werd de erfelijkheid van 17804 kenmerken bekeken. Een alom bewonderd huzarenstuk, maar hieronder toch enkele opmerkingen.

Simone van Saarloos

In de blog: : Over de ethiek van de seculiere samenleving datum reacties: 115

Ik weet niet hoelang ik al van leer trek tegen de evopsych pseudowetenschap, maar ik weet wel zeker dat ik er doodmoe van word. Eindeloos is de rij apologeten die opduiken telkens er een afdruipt. Als seksueel conservatieve ideologie moet de evolutiepsychologie niet onderdoen voor evangelisten of islamisten. Vrouwen en mannen hebben hun plaats, zeggen ze allemaal. Dat is nu eenmaal lang geleden vastgelegd en verandering brengt de beschaving in gevaar. Ik zie maar weinig verschil op dat gebied tussen Steven Pinker en Bill O'Reilly of Anjem Choudary.