Vooruitgang en cynisme

In de blog: : Over de ethiek van de seculiere samenleving datum reacties: 29

Het lijkt vandaag gewoonte om cynisch te zijn over het streven naar een rechtvaardiger samenleving. Popper en Berlin, conservatieven als Santayana en Gray, en uiteraard alle pluimages vrijemarktideologen van Rothbart tot Hayes hebben gewaarschuwd voor bloedige catastrofes en stampedes van het plebs wanneer pleidooien voor een betere samenleving onverhoeds de ronde gaan doen.

Theorieën die naar sociale vooruitgang streven (dat zijn van huis uit linkse theorieën) zijn gevaarlijk, zo wordt, met omstandige verwijzingen naar de geschiedenis, betoogd.


Vanwaar het kwaad?

In de blog: : Over de ethiek van de seculiere samenleving datum reacties: 20

In 1961 stond Eichmann terecht in Jeruzalem voor zijn aandeel in de Holocaust. Hannah Arendt, die het proces bijwoonde voor The New Yorker, was verbaasd en geschokt doordat Adolf Eichmann, die verantwoordelijk was voor miljoenen doden, een zo gewone, doordeweekse indruk maakte. Ze noemde haar verslag "A Report on the Banality of Evil" (verslag over de banaliteit van het kwaad) en haalde zich er de woede van Joden en anderen mee op de hals. Voor velen was Eichmann een monster en een Duitser, en die combinatie moest voldoende zijn als verklaring.

Rationally Speaking stopt ermee

In de blog: : Over de ethiek van de seculiere samenleving datum reacties: 36

Na 9 jaar en meer dan 1200 posts stopt Massimo Pigliucci met zijn blog "Rationally Speaking". Pigliucci, wetenschapper en atheïstisch filosoof, heeft een onmisbare rol gespeeld in het atheïstendebat in de VS. Daarin bestreed hij hij fundamentalisme en scientisme, en verdedigde hij het recht van mening te verschillen. De ondertitel van zijn blog luidde niet toevallig "truth springs from argument among friends". Zijn clashes met Jerry Coyne en Sam Harris waren pijnlijk maar onvermijdelijk.

Militaire expansie

In de blog: : Over de ethiek van de seculiere samenleving datum reacties: 27

De militaire expansie van de VS is de grootste sinds de tweede wereldoorlog of, indien gerekend in bewapening en middelen, de grootste uit de geschiedenis.

Deze evolutie ondermijnt het project van een rechtvaardige en democratische wereldgemeenschap, en kan alleen maar eindigen in een dictatuur die alle voorbije dictaturen in de schaduw stelt.

Men moet zich alleen maar in de plaats stellen van burgers in Azië, Afrika, het Midden-Oosten en Zuid-Amerika, om te begrijpen dat wereldoverheersing door de VS geen stabiele vrede kan brengen. Vreemde militaire bemoeienis vergroot de vijandschap en doet mensen zich meer verschansen in hun eigen tradities.

militaire uitgaven 2011

War Horse

In de blog: : Over de ethiek van de seculiere samenleving datum reacties: 3

Feestelijkheden en operettes zat, want we willen de Grote Oorlog, zoals de oorlog van '14-'18 met nauwelijks verholen enthousiasme genoemd wordt, vieren met toeters en bellen. Het is een eeuw geleden dat Europa schuimbekkend van oorlogszucht haar kinderen bij miljoenen de kou, de modder en de dood in joeg. Maar voorbij de honderd-jaarhorizon eindigt de werkelijkheid en begint de vertelling, de mythe. Er zijn dra geen overlevenden van vlees en bloed meer over. Dan zijn er nog enkel de bordkartonnen helden.

Een potje van genen

In de blog: : Over de ethiek van de seculiere samenleving datum reacties: 39

Wetenschappelijk onderzoek kan het leven beter en mooier maken, maar er bestaat ook wetenschappelijk onderzoek dat andere belangen dient. Softenon, DDT, tabak en radioactieve straling waren in hun tijd wetenschappelijk onderzocht en veilig bevonden. De oorzaak was dat veiligheid opzij geschoven werd voor de ambities van industriële bedrijven die niet vanzelf de belangen van de bevolking dienen. De laatste decennia is de invloed van zulke industrieën alleen maar toegenomen in het wetenschappelijk onderzoek én in ons leven. Voor het eerst richt die invloed zich niet meer enkel op één bepaald product dat men vrijwillig kan vermijden, maar op het geheel van ons onontbeerlijk dagelijks voedsel en dus van ons leven op zich. Het staat als een paal boven water dat gentechnologie voor grote vooruitgang heeft gezorgd in de geneeskunde, en meer is nog te verwachten. Maar achterdocht over de toepassingen van gentechnologie in voedsel is lang geen blijk van domheid ...

Een zaak tegen kernwapens

In de blog: : Over de ethiek van de seculiere samenleving datum reacties: 16
Voor wat sommige van mijn blogs "met filo­sofie te maken hebben" zie mijn blogger­profiel.

De Republiek van de Marshall Ei­lan­den daagt negen landen die kern­wapens bezitten voor het Inter­nat­io­naal Gerechtshof in Den Haag, omdat ze niet ontwapenen zoals vastgelegd in het Non-proliferatieverdrag van 1970. De Marshall Eilanden hebben zwaar geleden onder nucleaire testen die op hun grondgebied werden uitgevoerd van 1946 tot 1958.

Geweld als ziekte

In de blog: : Over de ethiek van de seculiere samenleving datum reacties: 7

Epidemioloog Gary Slutkin besteedde jaren aan de bestrijding van tuberculose, cholera en AIDS in Afrika. Terug in de VS was hij verrast door de gelijkenis tussen deze plagen en de verspreiding van geweld in zijn thuisland. Zoals bij een epidemie zocht hij, haast onwillekeurig, naar oorzaken en omstandigheden die tot besmetting leiden.

Sterven om te winnen

In de blog: : Over de ethiek van de seculiere samenleving datum reacties: 0

Robert A. Pape van de Universiteit van Chicago bestudeerde alle 461 zelfmoordaanslagen die plaatsvonden van 1980 tot 2003 en publiceerde de resultaten in zijn boek "Dying to Win". Een van de opmerkelijkste resultaten van zijn studie is dat de meerderheid van deze aanslagen niet religieus gemotiveerd waren. En zelfs de religieus gemotiveerde minderheid bestond niet volledig uit moslims: drie zelfmoordaanslagen in Libanon werden uitgevoerd door christenen.

Het Pentagon op zoek naar een geweten

In de blog: : Over de ethiek van de seculiere samenleving datum reacties: 0

Het Pentagon is vorige week begonnen aan een project om autonome wapens (robots, transportmiddelen, drones, ...) te voorzien van een ingebouwde moraal. Daartoe hebben ze 7,5 miljoen dollar uitgetrokken waarmee filosofen en computer- en roboticaspecialisten uit verschillende Amerikaanse universiteiten ingehuurd werden.

Open de grenzen

In de blog: : Over de ethiek van de seculiere samenleving datum reacties: 2

Gesloten grenzen bestaan slechts sinds de uitvinding van het prikkeldraad en de mitraillette. Daarvoor was het de normaalste zaak dat mensen hun boeltje pakten en op zoek gingen naar betere oorden wanneer de levensomstandigheden achteruitgingen. Zo hebben we de aarde bevolkt en zijn staten ontstaan.

Seculiere ethiek en het nieuwe atheisme

In de blog: : Over de ethiek van de seculiere samenleving datum reacties: 10

Het nieuwe atheïsme is in beweging gezet door Richard Dawkins, die met "God Als Misvatting" het atheisme voor eens en altijd uit de kast heeft gehaald. Hij tilde het discours boven de angst voor de islam van na 11 september 2001. Die angst had Sam Harris naar de top van de bestsellerlijsten gekatapulteerd, maar Dawkins spitte dieper. Hij besteedde amper aandacht aan 9/11, maar ging daarentegen de discussie aan met onze eigen christelijke beschaving - dezelfde beschaving die volgens Hitchens en Harris ten strijde moest trekken tegen de islam.