Open Access en de dood van Aaron Swartz

In de blog: : Over de ethiek van de seculiere samenleving datum reacties: 13

Open Acces activist Aaron Swartz werd op 11 januari 2013 dood aangetroffen door zijn vriendin, in hun appartement in Brooklyn, New York. Hij had zich verhangen. Aaron Swartz was 26.

Hij was een wonderkind dat al sinds zijn veertiende mee vorm had gegeven aan het internet, en bovendien een visionair vechter voor vrije toegang tot informatie.

Zijn Guerrilla Open Acces Manifesto kan u hier lezen.


Vragen over vrijheid en determinisme

In de blog: : Over de ethiek van de seculiere samenleving datum reacties: 70

Het is verontrustend dat een zaak die zo tot de kern van het menselijke wezen hoort, zelden overdacht kan worden zonder te leiden tot totale chaos.

Ik tracht hier (voor mezelf en voor wie het wil) enkele begrippen helder op een rijtje te zetten. Ik laat voorbeelden en bronnen opzettelijk weg, om niet af te leiden.

Overbodig te zeggen dat wat hieronder volgt mijn persoonlijke (maar niet wereldvreemde) mening is. Zoals steeds.We hebben een paus

In de blog: : Over de ethiek van de seculiere samenleving datum reacties: 69

De Argentijnse katholieke kerk verleende haar openbare en geheime steun aan de brute militaire dictatuur van Jorge Videla. Een van de topmannen van die kerk is enkele dagen geleden tot paus benoemd. De dictatuur van Videla richtte zich tegen de opstand van de armen, wat de nieuwe paus niet belette zich Franciscus te laten noemen en beelden van nederige voetwassingen de wereld in te sturen.

Atheisme Plus

In de blog: : Over de ethiek van de seculiere samenleving datum reacties: 59

Een atheïst ontkent niet het bestaan van die of die god. Een keuze maken uit de talrijke mogelijkheden is net typisch voor een gelovige. Een atheïst gelooft in geen enkele god. Dus als er weer een nieuwe uitgevonden wordt, hoeft hij zich daar niet eens om te bekommeren.

We zijn allemaal als atheïst geboren. Daar is niets voor nodig. Het is de default optie.

Atheïsme is "niet geloven in goden" en houdt verder niets in. Maar atheïsten kunnen natuurlijk wel allerlei meningen hebben. Die zijn er in voornamelijk twee groepen. Een eerste groep bestaat uit meningen over religie. Religie heeft altijd al sterke meningen gehad over atheïsten, en in moderne landen uiten atheïsten ook hun mening over religies. In de meeste landen is dat nog steeds riskant.

waarom we allemaal verschillen

In de blog: : Over de ethiek van de seculiere samenleving datum reacties: 16

Waarom lijken identieke tweelingen niet op elkaar "als twee druppels water", zelfs als ze samen opgroeiden?

Om hier onderzoek naar te doen hebben wetenschappers 40 genetisch identieke muizen blootgesteld aan een rijke omgeving met talrijke keuzemogelijkheden. Na verloop van tijd hadden alle dieren verschillende ervaringen opgedaan, en vertoonden ze erg verschillend gedrag.

De religie van wetenschappers.

In de blog: : Over de ethiek van de seculiere samenleving datum reacties: 73

Ik postte voordien het relaas van een discussie over religie en wetenschap die plaatsvond onder topfysici in 1927, en opgetekend werd door Werner Heisenberg. Hier wat aanvullende informatie.

De psycholoog James H. Leuba onderzocht het geloof van wetenschappers in de US een eerste keer in 1914. In een steekproef van 1000 natuurwetenschappers bleek 58% ongelovig of onzeker, een cijfer dat opliep tot 70% onder de 400 "belangrijkste" wetenschappers. Dit onderzoek werd herhaald twintig jaar later, in 1933. Het geloof onder topwetenschappers was merkbaar gedaald.

In 1998 werd dit onderzoek nogmaals herhaald door onder anderen de historicus Edward J. Larson. Opnieuw werd een snelle daling van het aantal gelovigen onder topwetenschappers vastgesteld. Deze daling was het belangrijkst onder biologen.

De crisis

In de blog: : Over de ethiek van de seculiere samenleving datum reacties: 14

In Europa worden vandaag meer voedselpakketten uitgedeeld dan aan het eind van de Tweede Wereldoorlog.

Bijna 25 miljoen Europeanen zitten zonder werk. Sterkst getroffen zijn Griekenland en Spanje, waar meer dan een kwart van de beroepsbevolking, en meer dan de helft van de jongeren geen werk heeft. Maar de werkloosheid stijgt ook in andere Europese landen zoals Luxemburg, Nederland en Oostenrijk. In Engeland, het zevende rijkste land ter wereld, doen elke dag een half miljoen Britten beroep op een voedselbank. Daarbij zijn ook mensen die een job hebben, maar niet rondkomen met hun loon.


Déjà Vu (over privacy)

In de blog: : Over de ethiek van de seculiere samenleving datum reacties: 18

Déjà Vu is een SF-film uit 2006. Denzel Washington speelt een politieman die met de handen in het haar zit maar dan in contact wordt gebracht met een geheime eenheid die hem uit de nood kan helpen. Deze eenheid houdt electronische gegevens bij en reconstrueert daaruit het verleden. Het duurt 4 dagen om een reconstructie geheel af te maken; als ze klaar is wordt de vorige gewist om plaats vrij te maken voor de nieuwe, zodat er een soort film ontstaat van wat zich exact 4 dagen geleden afspeelde. In deze reconstructie kan men in- en uitzoemen en veranderen van gezichtspunt, maar niet vooruit- of terugspoelen. Alles wat nodig is is de juiste plek innemen en wachten tot de misdaad langskomt.

Het scenario gaat de mist in op het eind, wanneer de hoofdfiguur in het gereconstrueerde verleden duikt om de lady in distress te redden, daarbij zelf om het leven ...

De mythe van de christenvervolging (Candida Moss)

In de blog: : Over de ethiek van de seculiere samenleving datum reacties: 51

BijMyth of Persecution veel mensen roept het vroege christendom beelden op van duizenden christenen die samengedreven worden in amfiteaters om ongewapend de leeuwen te trotseren. Anderen denken aan martelaren die levend verbrand of onthoofd worden, of onderworpen aan de gruwelijkste folteringen die men zich kan voorstellen.

Candida Moss, professor New Testament and Early Christianity aan de universiteit van Notre Dame (Indiana, USA) onderzocht de historische gegevens en presenteerde de resultaten daarvan in haar boek "The Myth of Persecution: how early christians invented a story of martyrdom" ("De Mythe van de Vervolging: hoe vroege christenen een verhaal over martelaarschap uitvonden")dat dit jaar verscheen. Dit is het vierde boek van Moss. Haar eerste, verschenen in 2010, ontving een Templetonprijs. Die eer zal haar dit keer vermoedelijk niet te beurt vallen, al dient gezegd dat de christelijke intelligentia verrassend meegaand reageerden. Zo noemt Diarmaid McCulloch het nieuwe boek...

de beste soort geschiedschrijving. Heerlijk leesbaar ...

Atomisme in de filosofie en de wetenschap

In de blog: : De zwarte doos datum reacties: 18

Atomisme is de leer dat materie bestaat uit gelijksoortige blokjes. Net zoals Lego onderscheiden die blokjes zich enkel door hun vorm, hun grootte, en hun plaats. Verschillen tussen bijvoorbeeld suiker en zout ontstaan er enkel maar omdat suiker en zout een ander 'arrangement' van blokjes vertonen. Het gevolg is dat je suiker en zout kunt 'bouwen' - zolang je maar de juiste blokjes hebt. Het idee bestond al bij de Griekse filosofen.

De westerse wetenschap is sterk beïnvloed door atomisme, een voorbeeld is dat men ook nu vaak spreekt van de 'bouwstenen van de materie'. Die invloed zorgt ervoor dat we zoeken naar de 'fundamentele deeltjes', de kleinste blokjes waaruit materie is opgebouwd, en die blokjes zijn intussen zo klein dat we weten dat ze in de dagelijkse leefwereld nooit als kenbare blokjes optreden.

In deze blog wil ik uitleggen dat dit het volledige verhaal niet is voor de wetenschap, maar ...

Houd de dief... verborgen

In de blog: : Over de ethiek van de seculiere samenleving datum reacties: 3

Men schat dat wereldwijd elk jaar 2-5% van het bruto binnenlands product ($800 miljard tot $2.000 miljard) illegaal verdwijnt in de zakken van machthebbers en hooggeplaatsten. Cynisch genoeg is dit cijfer het hoogst in de armste landen. In Afrika bedraagt het gemiddelde zelfs 25% van het BBP of $148 miljard.