Seculiere ethiek en het nieuwe atheisme

In de blog: : Over de ethiek van de seculiere samenleving datum reacties: 10

Het nieuwe atheïsme is in beweging gezet door Richard Dawkins, die met "God Als Misvatting" het atheisme voor eens en altijd uit de kast heeft gehaald. Hij tilde het discours boven de angst voor de islam van na 11 september 2001. Die angst had Sam Harris naar de top van de bestsellerlijsten gekatapulteerd, maar Dawkins spitte dieper. Hij besteedde amper aandacht aan 9/11, maar ging daarentegen de discussie aan met onze eigen christelijke beschaving - dezelfde beschaving die volgens Hitchens en Harris ten strijde moest trekken tegen de islam.

Israël, tegen beter weten in

In de blog: : Over de ethiek van de seculiere samenleving datum reacties: 17

Spoedig na de Tweede Wereldoorlog waarschuwde staatssecretaris en later minister van Buitenlandse Zaken Dean Acheson dat het creëren van de staat Israël op land dat reeds bewoond was door voornamelijk christelijke en islamitische Palestijnen, de westerse belangen in de regio grote schade zou toebrengen. Ondanks deze en andere waarschuwingen van toppolitici en hogere militaire experten zette president Truman door. Het boek Against our better Judgment van de Amerikaanse journaliste Alison Weir slaagt erin uit te leggen waarom. Hier een kort en onvolledig overzicht.

Sam Harris, en dan nooit meer

In de blog: : Over de ethiek van de seculiere samenleving datum reacties: 9

Ik wil het nog één keer over Sam Harris hebben, en ik hoop dat ik hem daarna mag vergeten. Dat had ik al enigszins gedaan, tot Richard Carrier op zijn blog het seksisme van Harris (ook dat nog) aanklaagde. Atheïsme is geen religie. Een van de moeilijkste dingen die je moet leren als je je geloof afvalt, is dat je er alleen voor staat, dat er geen profeten meer voor je zijn. Atheïsme is volslagen nutteloos als het niet leidt tot ontvoogding en zelfstandig nadenken. Sam Harris lijkt nu een plaats in de New Age-beweging te ambiëren, en ik hoop dat hij daarmee eindelijk het belang krijgt dat hij verdient.

De malaise van het atheïsme

In de blog: : Over de ethiek van de seculiere samenleving datum reacties: 85

Het atheïsme vandaag heeft haar progressieve momentum verloren. Sommige lezers zullen niet begrijpen dat ik zulks een malaise noem, en zullen progressieve besognes minachtend "politiek" of zelfs "politieke correctheid" noemen. Misschien vinden ze het net goed dat atheïsme zich niet besmeurt met "politiek". Ooit waren atheïsme en secularisme zinnebeelden van verzet tegen onvrijheid en vooroordelen. Vandaag verschillen veel van hun doorsnee maatschappelijke standpunten nog nauwelijks van de oubollige christelijke, islamitische en joodse versies. Hun strijd is niet langer een strijd voor ontvoogding, maar ontaardde tot een protserige leerstellingenstrijd - een strijd die christelijke, islamitische en joodse kringen al eeuwenlang in leven houdt.

Shlomo Sand niet langer Jood

In de blog: : Over de ethiek van de seculiere samenleving datum reacties: 8

Shlomo Sand, een historicus die doceert in Tel Aviv en de auteur van het in een eerdere blog samengevatte boek "The Invention of the Jewish People", wil zich niet langer Jood noemen. Hij beschouwt de Joodse identiteit als een culturele fictie die hij de grondslag noemt voor een van de meest racistische samenlevingen van het westen.

De Israël lobby in de VS en verder (2)

In de blog: : Over de ethiek van de seculiere samenleving datum reacties: 0

Vorig blog met dezelfde titel besprak hoofdstuk 1 tot en met 6 van The Israel Lobby and US Foreign Policy, waarin beschreven werd hoe de lobby te werk gaat in de VS. In de overige hoofdstukken die hier worden samengevat ligt de nadruk op het internationale effect van haar invloed. (*)

De Israël lobby in de VS en verder (1)

In de blog: : Over de ethiek van de seculiere samenleving datum reacties: 12

"The Israël lobby and US Foreign Policy" is een boek geschreven door John Mearsheimer en Stephen Walt, twee Amerikaanse professoren in Internationale Politiek die zich als conservatief en pro-Israël omschrijven. Ze zijn van mening dat Israël recht van bestaan heeft, bewonderen haar verwezenlijkingen en wensen veiligheid en voorspoed voor haar burgers. Ze geloven dat de VS moeten optreden als het voortbestaan van Israël in gevaar komt, maar dat de huidige invloed van Israël op de buitenlandse politiek van de VS desastreuze gevolgen heeft voor beide landen.(*)

Het culturele labyrinth

In de blog: : Over de ethiek van de seculiere samenleving datum reacties: 7

Wij mensen gaan gebukt, misschien als enigen in het universum, onder de vloek van een bewuste dood. Maar we zijn ook gezegend met herinneringen aan geliefde doden, en kunnen zelfs met hen praten en hun troostende stem horen. Een bejaarde die afscheid heeft moeten nemen van een levensgezel heeft geen andere troost dan het oproepen van een vriendelijk gelaat. Een tiener die haar moeder verloor zal enkel troost vinden in de intimiteit van haar gesloten ogen, als het beeld haast naar haar reikt om de ondraagbare pijn van de eenzaamheid te verlichten. Maar al deze zegeningen verdwijnen achter de honderd jaar horizon.

De universele waarden van het Pentagon

In de blog: : Over de ethiek van de seculiere samenleving datum reacties: 1

Kan er een internationale gedragsnorm bestaan, waaraan elk land zich te houden heeft? Dat valt, op dit ogenblik in de geschiedenis, te betwijfelen. Er zijn immers talrijke culturen en tradities, en wat voor de een de norm is, is voor de ander een verschrikking. Dat is geen cultuurrelativisme, het is slechts de erkenning van het feit dat niet alle culturen gelijk zijn, en dat een gemeenschappelijke metacultuur slechts kan ontstaan in een wereldwijde open samenleving. Het Pentagon meent blijkbaar zelf de hoeder te zijn van universele waarden, en die met geweld te moeten opleggen.

De derde wereldoorlog en de vierde

In de blog: : Over de ethiek van de seculiere samenleving datum reacties: 35

Men moet geen helderziende zijn om de volgende wereldoorlog te voorspellen. Internationale conflicten nemen overhand toe, de wapenindustrie schept aan de lopende band krachtiger, "intelligenter" wapentuig dat schreeuwt om rendement en vooral, twee religieuze wereldspelers kunnen geen afstand doen van hun aanspraak op exceptionalisme - ze menen dat het beter is voor de hele wereld onderworpen te zijn aan hen, de Uitzonderlijk Deugdzamen. Die twee spelers zijn de christelijke VS en de islamistische IS.

Christendom en militarisme

In de blog: : Over de ethiek van de seculiere samenleving datum reacties: 38

Deze afbeelding - Christus met een vuurwapen - zal nogal wat Europese christenen schokken. Toch is ze niet bedoeld als spotprent. Het is een afbeelding uit de VS die christenen op het hart drukt dat ze helemaal niet tegen wapengeweld hoeven te zijn. Ze is in alle ernst gemaakt en verspreid door overtuigde gelovigen. Hun boodschap is dat ook Christus vóór wapens was, en vandaag onomwonden de kant van de National Rifle Association zou kiezen. Christelijkheid en wapenbezit in de VS vallen trouwens geografisch samen: het NRA heeft net zoals het christendom haar grootste aanhang op het platteland en in het zuiden.

"Waarover men niet spreekt" (van Wim van Rooy - gast Anders Breivik.)

In de blog: : Over de ethiek van de seculiere samenleving datum reacties: 11

Dit is het meest voor de hand liggende boek dat vandaag had kunnen verschijnen. Het is een opsomming van alle slordige veralgemeningen, overhaaste beschuldigingen en kwaadwillige stemmingmakerij tegen vreemdelingen. Nu oorlogsvluchtelingen Europa overspoelen zetten de ruw gebekte marktkramers van de haat snel hun kraampjes op onder luid applaus van het rechts gepeupel. Het werden meer dan zeshonderd bladzijden, een getal dat vooral de omvang van onze hatelijke waanideeën aantoont.