• Geboortedatum
  • Lid sinds 11-11-2011
  • Interesses
  • Favoriete Boeken
  • blog naam De Neo-Cynicus
  • Totaal aantal blogs 93

Neo-Cynicus

Dr Walter Lauwers is de echtgenoot van Anne-Maria (Mieke) Binst. Samen voedden zij vijf zonen op: Arnout, Bavo, Andreas, Bram en Beerend Lauwers. De middenste van de vijf, Andreas Lucas Josine Lauwers, wordt geboren op 12 maart 1982. Hij groeit op in Melsbroek, loopt school te Melsbroek, Vilvoorde en Zaventem, en verhuist op 18-jarige leeftijd naar Leuven, alwaar hij Wijsbegeerte studeert aan het Hoger Instituut der Wijsbegeerte van de Katholieke Universiteit van Leuven. Hij engageert zich 18 jaar bij Chiro Splinter, 11 jaar als lid, 7 jaar als leider.

Achtereenvolgens woont hij te Leuven in de Tiense straat, de Blijde Inkomststraat, de Diestse straat en de Brusselse straat. Dan verhuist hij naar Schaarbeek, waar hij woont in de Vanschoorstraat. Daarna keert hij terug naar Leuven en verblijft in de Schrijnwerkerstraat. Vervolgens verhuist hij terug naar de Brusselse straat om intrek te nemen op hetzelfde adres als vóór zijn verhuis naar Brussel: het betreft (overigens één van de eerste en oudste gemeenschapshuizen van Leuven, genaamd) 'De Brusselse'. Na een verblijf van ongeveer 10 jaar te Gemeenschapshuis De Brusselse, verhuist hij naar Mechelen te Sint-Katelijnestraat 110, in samenwoonst met zijn vriendin.

Zijn academische eindverhandeling titelt 'Wat is de rol van de verwoording in de genealogie van de psychoanalyse' (opgenomen in: Stevin Nederlandstalig Referentiecorpus). Ook nam hij deel aan het Interfacultair Songfestival van de universitaire faculteiten te Leuven met de groep Metafest.

Als filosoof en leerkracht werkte hij ondertussen bij verschillende organisaties en met verschillende maatschappelijke thema’s, zoals ondermeer Jeugd&Europa (JINT, Brussel), multiculturalisme (De Kriekelaar, Brussel) en het milieu (Safier, Leuven). Na zijn Aggregatie participeert hij aan een co- auteurschap van het handboek Filosoferen in het Secundair Onderwijs in opdracht van het Vlaams netwerk voor eigentijds filosofieonderwijs en Wolters-Plantyn. Tevens begeleidt hij sinds 2007 als socratische gespreksbegeleider maandelijks het Filosofisch Café van Leuven (opeenvolgend te Wentelsteen, Taverne Rubens; Zonnekompas, momenteel te COOP Wereldcafé, samen met Bart De Ceukelaire, Luk Vanrespaille en David Grietens) (opgenomen als “new storyteller” in: ‘Marketing and Image… and New Voices’, 2009, KULeuven). Tenslotte was hij ook de co-organisator van een (twee-)jaarlijks hiphopfestival, genaamd 'Soirée Tsjill', te Melsbroek.

Begin 2008 werkt hij in dienst van La Mosca als oprichter en algemene coördinator van iChallenge, de eerste Citygame-shop ter wereld (eveneens opgenomen als “new storyteller” in: ‘Marketing and Image… and New Voices’, 2009, KULeuven). Tot 1 juli 2010 is zijn werkplaats gelegen te Alfons Smetsplein, 1 te Leuven. Daarna wordt hij full-time zaakvoerder van iChallenge op zelfstandige basis, samen met Michiel De Pelsemaeker, en groeit hij uit tot de grootste afnemer van de Citygames van La Mosca ter wereld. Ingaand op 1 januari 2017 verkoopt hij iChallenge aan zijn collega's zonder aandelen te behouden in de hoop op een globale ontwikkeling onder zaakvoerder Michiel De Pelsemaeker en bezint hij zich tijdens een verdiend sabatjaar.

Verder gaf hij voorbeeldlessen in het kader van de Academische
Lerarenopleiding Wijsbegeerte aan het HIW (KULeuven) en lezingen op o.m. de Vlaams-Nederlandse Filosofiedagen 2006 (VUBrussel; opgenomen ter publicatie in: ‘Humanismen. Filosofische beschouwingen over diversiteit en pluraliteit’), 2008 (KULeuven), 2009 (UVTilburg), 2010 (EURotterdam) en 2011 (TUDelft); alsook aan de EURotterdam betreffende zijn Foucaultonderzoek (2009). Specialisatie: Foucault en publieke ruimte; Gadamer en het spel.

Binnen de Benelux reist hij praktisch elke dag omwille van zijn werk. Buiten de Benelux bezocht hij - telkens met ondermeer filosofische interesse - Athene, Berlijn, Parijs, Bologna, Praag, Efese, Carcassonne, Brindisi, Carthago, Gran Canaria en Lissabon.

In 2008 deelde hij het begin van Murgalova, de eerste Murga buiten Antwerpen. Hij speelde er surdo bassado tot begin 2012. In 2016 voegt hij zich tot de 8-jarige Mechelse percussieband Fatiboombastic, gedirigeerd door een lid van Murga Armada. Hij speelt er tenorsurdo.

In 2009 reisde hij gedurende een maand doorheen Zuid-Afrika; in 2011 doorheen Venezuela; in 2013 doorheen Thailand; in 2015 doorheen Brazilië; in 2016 doorheen Ethiopië; in 2017 doorheen Cambodja.

Andreas heeft een vriendin, geen rijbewijs en geen job.