Sticky: Huishoudelijke mededeling

In de blog: zero reacties: 5 pdf print

Lukt het niet met inloggen of de blogaanvraag? Is er spam of loop je op deze site ergens op vast? Wil je oude blogberichten van jezelf verwijderd hebben? Wil je een link naar een youtube-video hier kunnen zien?

leonhoen@gmail.com

Motto voor deze site: niet al te vrijblijvende filosofische verdieping


Tags
geen tags

Reacties (5)

   

Nu ga ik wachten en hou de site schoon van spam.

   

Mooi dat je de video van Chomsky op de openingspagina vervangen hebt door die van Markus Gabriël. Hieronder een overzicht in tijdverloop.

“The view from nowhere” (6:00) als fundering van “the whole” krijgt in de moderne filosofie een breuk.
Het uitgangspunt ‘dat de verzameling van de verzameling niet bestaat’ maakt een eind aan dit denken en brengt een kortsluiting bij Spinoza en Hegel. Dit maakt dat we deze filosofen verrijkt kunnen lezen!

“The furniture of the World” (7:33) is het ‘da-sein’, het ‘being there’ in de wereld. Gabriel noemt het objecten en bvb een gedachte is bij hem ook een object.

“A fact is what is true about an object.” (11:00) Zijn verduidelijking van het begrip ‘idealisme’ op 13:42 is interessant. Zeker in het verschillend begrijpen tussen Continentale en Angelsaksische filosofen. ‘Idealisme is realisme’ stelt hij scherp voor zijn Engelstalig publiek! Dat zich vermoedelijk een bult schrikt.

“There are no objects that are not embedded in truth” (14:30) is ‘bestaan is verschijnen in een zinveld’. Het is de logica van hun tot stand komen (verschijnen).

“Is there a totality of facts?” (16:25) Deze vraag brengt logische complicaties. Gabriel maakt een grappige vergelijking met God die wel alles weet over alles, we kunnen God misschien eens bellen met de vraag om een lijstje op te maken ‘over alles wat is’.

Heidegger (25:30) legt de nadruk op het verschillend zijn van ‘facts’. “Modal robustness” zijn feiten die ook plaatsvinden zonder dat er een mens zou leven en getuige van zijn, bvb de big bang. (29:00) Daarnaast zijn er menselijk gerelateerde ‘facts’ en zodoende zijn er verschillende domeinen van objecten. Elk domein heeft haar eigen logica. Wiskunde objecten en burgerlijke rechten objecten verschillen van statuut. Heidegger zegt dat ‘het domein van de domeinen’ een onzinnige omschrijving is en zijn ‘omkering’ brengt hem tot zijn meer poëtische filosofie - de wereld wereld!

Op 32:00 komt de vraag “What is existence?” Alle objecten bestaan.

Gevolgd (35:00) door het ‘op zich’ van Hegel, als datgene wat louter opzichzelf bestaat. Maar, het is pas in relatie met het ‘voor zich’ dat het opzich een betekenis krijgt. Via andere tussenbedenkingen komt Gabriel op 40:35 tot zijn visie van “fields of sense”.

Na 46:30 eindigt Gabriel zijn voordracht met de verhouding wetenschap-geloof.

In het vragenrondje (52:25) verbindt iemand Gabriel met het poststructuralisme en vraagt hem naar zijn visie hierover. Gabriel geeft mooi aan met het voorbeeld van ‘een’ leeuw waarin en waarom zijn ‘realisme’ verschilt met het poststructuralisme. Op 57:00 vat hij zijn visie nog eens duidelijk samen.

Een andere vraagsteller (58:25) gaat over naar meta, meta-worldview en meta-metafysica met op 1:01:00 Gabriëls duidelijk prachtig standpunt: “Er is geen vertaalboek tussen verschillende zinvelden maar geeft de mogelijkheid tot lokale transformaties.”

Op 1:04:25 komt nog een vraag over het vergelijken van zinvelden waarbij Gabriel voorbeelden geeft uit de politiek.

1:08:40 vangt een religieuze vraag aan met aandacht voor postkantiaanse filosofie, moraliteit en Iris Murdoch. Ook hier geeft Gabriel een duidelijke kijk op moraliteit vanuit zijn objectgebieden en zinvelden met een verduidelijking via de burgeroorlog.

1:17:40 brengt ons bij Saul Kripke en 1:21:00 werpt de vraag op of ‘De wereld bestaat niet’ zelf weer een metastandpunt is en daardoor het binnen de metafysica blijft? Disjunctie en conjunctie blijven empirisch gegrond zonder a priori regel binnen zinvelden.

De laatste vraag op 1:24:50 brengt ons bij Heidegger en ‘zijn verleden’. Mensen zijn nazi’s geworden na het lezen van ‘Mein kampf’ maar niet na het lezen van ‘Sein und zeit’.

   

een fijne contributie, ik heb de tekst ook als reactie bij de video gezet. Mogelijk kunnen we daar nog 1:17:40 verder uitdiepen?

   

Van Chomsky heb ik trouwens "A requiem for the American dream" toegevoegd, die een mooie compilatie geeft van zijn denken. Ook interessant.
Persoonlijk vind ik het niet filosofische denken van Bartlett enorm belangrijk. Ik hoop dat daar ook wat discussie over komt.

   

Ik heb wat reacties bij de video. Graag commentaar daar.
Ik hou me aanbevolen voor andere video-links. Ook voor andere citaten.

Alleen geregistreerde gebuikers mogen comments plaatsen

Aanmelden of Registreer plaats een reactie