Dromen

In de blog: zero

Als van iemand gezegd wordt dat deze droomt over de toekomst, gaat dat over denkbeelden hebben over hoe mooi, fijn, interessant, roemrijk die toekomst kan zijn. Dat de mens op die manier een dromend wezen is, moge duidelijk zijn.

In alle nuchtere beschouwingen over het functioneren van de mens in het algemeen, blijkt dat de mens geen idee heeft hoe de dromen te verwezenlijken op een manier die verantwoord is. Op allerlei mogelijke manieren wordt de wereld schade aangedaan, worden zaken geforceerd en past men geweld toe.

Men staat in plaats van naast elkaar eerder tegenover elkaar, terwijl de droombeelden, afgezien van de nadruk op persoonlijk gewin, toch vaak wel een wereld betreffen waar in iedereen het goed heeft.

Het is makkelijk om te denken dat er mensen zijn die wensen dat er een wereld komt waar niet iedereen het goed heeft, als deze mensen uitgaan van de wereld die er is. Het is echter belangrijk een helder beeld te hebben van de situatie, en waarom de situatie nu zo is zoals die is, voordat men een volgende stap richting de ideale toekomst kan gaan zetten.

Het dromen onmogelijk maken, door een beeld te geven waarom de wereld niet kan zijn wat men voor ogen heeft, zal niemand in dank afgenomen worden. Maar als we precies weten wat het is dat de dromen onmogelijk maakt, kunnen we aan realisatie beginnen, door daar iets aan te doen.

De dromer zonder kennis kan geluk hebben, ignorant bliss, en zijn of haar wensen in vervulling zien gaan, of denken te zien gaan. De dromer zonder kennis kan pech hebben, en zijn of haar dromen niet zien uitkomen en in diepe misere verkeren.

Epictetus was wakker, en gaf aan dat de opvattingen het enige waren waar je macht over kon hebben. Ook alleen door oefenen dan. Dromen gebeurt, en als je dan jouw opvattingen aanpast dat alles goed uitkomt volgens jou, dan denk ik dat je al snel last krijgt van cognitieve dissonantie. Waar het om gaat is werkelijk begrijpen wat de mogelijkheden zijn en daar jouw dromen op aanpassen.

Zo geldt dat wie voor een dubbeltje geboren is niet gauw een kwartje wordt, en wie geen goed doet ook geen goed ontmoet, maar dat zijn magere dooddoeners als het gaat om een nuttige levensfilosofie.

We hebben een wetenschappelijke gefundeerde filosofie nodig die zodanig op de achtergrond kan opereren, dat we ongestoord kunnen dromen.

Tags
geen tags