Begriploos oordelen

In de blog: zero reacties: 59 pdf print

De medemens is van nature rationeel, altijd, en men kan een medemens verachtelijk vinden omdat men zelf geen begrip heeft voor die rationaliteit.

Dat uitgangspunt, dat de ander altijd rationeel is, als men wil drukken op de knop (verwijderknop), zou tot bezinning moeten leiden, maar op de knop wordt toch geduwd.

De realiteit, dat er op de verwijderknop geduwd wordt, zorgt voor nare situaties verder in de tijd.

De praktijk heeft niets aan begriploos oordeel, maar is er wel uit ontstaan.

Wat mensen belijden te bestrijden (oorlog/strijd), hebben ze dan juist debet aan.

Ik hoop dat enige momenten van inzicht gegeven zijn aan hen die het niet zo konden zien.


Tags
geen tags

Reacties (59)

   

"Begriploos oordelen", dat kan helemaal niet.
Zie:

https://nl.wikipedia.org/wiki/Contradictio_in_terminis

Dus als jij aan Siger (of aan wie dan ook) vraagt om zo'n operatie uit te voeren, dan zadel je zo iemand op met een onmogelijke opdracht. Want oordelen doe je Altijd aan de hand van een "Begrip".

Nu is het natuurlijk wel zo dat het Begrip, aan de hand waarvan je beoordeelt niet altijd expliciet gegeven is. Op school en bij examens zal dat wel het geval zijn. Rekenvaardigheid, taalvaardigheid, gymnastiek - noem maar op.
Maar er zijn ook situaties waarbij het "begrip" impliciet is, en misschien ook wel blijft. Als je denkt in zo'n situatie verzeild te zijn geraakt dan zou je 's aan je gesprekspartner kunnen vragen welk criterium (=begrip) er aan de orde is.

In jouw geval met Siger zou dat wel 's te maken kunnen hebben met de polemologie (kwesties van Oorlog en Vrede). Ja, en dat moet ik toch erkennen dat je het daar aflegt tegen Siger. Maar jij wauwelt wel vaker over onderwerpen waar je geen kaas van hebt gegeten. En dan mag de Nobele Wijsbegeerte jou voor dat soort praktijken een vrijbrief verschaffen?

   

Daar heb je Steven, de roeper en scheidsrechter van de zijlijn. Jij houdt toch van een oxymoron? 'Begriploos' wordt natuurlijk zelf weer een begrip waarmee je begripsvol kunt oordelen. Je moet niet elk begrip van je tegenstander begrijpen om zonder veel begrip te oordelen, een beetje zoals jij nu van de zijlijn doet.

Wat betekent het in deze 'het van iemand afleggen'?
En hoe beslis jij dat?
(Ik heb mijn theemuts klaarliggen om op te zetten als nodig.)

   

Niet om het één of ander, maar zoals ik het zie is Leon de enige die begrip toont. Met name voor het onvermijdelijke onbegrip waartoe wij mensen gehouden zijn. Hoe kleingeestiger een mens is, hoe groter zijn arrogantie en ambities.
Geef siger de ruimte, en je zou eens moeten zien hoe de wereld er dan uit zou zien. Of Ursula, de wereld onder Ursula, mijn hemel!

Einstein zei: Whoever undertakes to set himself up as a judge of Truth and Knowledge is shipwrecked by the laughter of the Gods.

Hij keek wel verder dan de dampkring.

   

Sofia, bedankt dat 'mijn wereld' jouw hemel is!
(En ik dacht nog dat je mij niet goed gezind was, bleek een oordeel zonder begrip dus.)

   

Ik ben niemand kwaad gezind, maar dat wil niet zeggen dat ik ieder soort wangedrag acceptabel vind. En dat geldt dan vooral voor botheid en grofheid, zowel bij mannen als bij vrouwen.

   

Ik snap op zich de keuze voor het gemakkelijke wel.

   

Ha, dan zal ik dus toch ook een bepaalde mate van begrip hebben, als er altijd bij oordelen sprake is van begrip. Wat mij betreft is iemand verachtelijk vinden en de verwijderknop gebruiken om berichten te verwijderen een teken van zeer beperkt begrip.

   

Of de medemens rationeel is, is nog maar de vraag. Maar redenen tot zijn of haar handelen heeft die zeker.
Maar of kennis of begrip van zijn redenen ook goedkeuring vraagt is iets anders. Ik kan best iemands reden - bvb geslachtsverminking bij meisjes - begrijpen binnen zijn uitleg maar toch aanvaard ik dat niet, en ja, ik veracht die handelswijze. Dat is geen eurocentrisme of onbegrip voor het 'diepere' dat achter die gebruiken schuilt. Nee, dat is een duidelijke beslissing van afwijzen.
Maar dat is dan weer geen 'begrip loos' oordelen want ik kan mijn oordeel onderbouwen. Nu zal je zeggen, dat kan die ander ook! Inderdaad, er moeten knopen doorgehakt. Je kan niet altijd 'propere handen' houden. Vandaar dat niet elk geweld of oorlog 'slecht' is.

   

Ursula, ik hou de optie open dat we steeds weer nieuwe informatie kunnen krijgen waaruit blijkt dat het tegendeel waar is van wat we dachten. Zo oefen ik me met "omgekeerde logica" de logica die hoort bij een omgekeerde tijd. Dan is de daad van geslachtsverminking ineens een oplossen van geslachtsverminking (omgekeerd dus) en wordt het een heel ander verhaal waarom dat soort praktijken bestaan. Maar goed...

   

Het meisje - en in Egypte, het land waar we graag met vakantie gaan telt er duizenden - heeft weinig aan 'omgekeerde tijd' wanneer het ongevraagd verminkt wordt volgens 'oud cultureel gebruik'.
Jouw 'maar goed...' is een drogreden voor haar. En niet alleen voor haar, ook voor jouw redenering. Wat jij hier schrijft is voor mij onbegrijpelijk.
Leg eens uit wat er verandert voor dat kind als 'omgekeerde tijd' haar geslachtsverminking 'oplost'.

   

Het gaat er om dat blijkbaar mensen iets voelen voor het omgekeerde, de umwertung aller werten, waarbij wat slecht is goed wordt en andersom. Het is daarbij natuurlijk zo dat ieders specifieke bewustzijn daarmee een uitdaging heeft binnen de eigen gegeven rationaliteit.
Je kunt ook verklaringen geven voor de praktijken als besnijdenis kijkend naar traditie en gezamelijk beleven van catharsis, maar uitgaande van een gelijktijdig bestaan, maar tegengesteld gerichte wereld en schaduwwereld ( geen hinterwelt ) heb je dus tegengestelde driften waarvan sommige dominant kunnen zijn maar die beide de praktijk bepalen.
De mens kiest, en altijd fout, maar fout kan het eigenlijk niet, maar wel onevenwichtig.

   

Mensen kunnen veel voelen, ook voor het 'omgekeerde'. Maar als dat verminking behelst van een kind dan houdt die 'omgekeerde rechtvaardiging' op. Kiezen voor niet-verminking is volgens jou een foute onevenwichtige keuze?
Dan is dat maar zo, toch zal ik daarvoor ijveren.
Mogen we volgens jou de Thais steunen tegen kinderprostitutie of moeten we dat in die 'omgekeerde logica' maar aanvaarden?

   

ik wil niet oordelen. vanuit het bewustzijn richting toekomst is verminking of kinderprostitutie slecht, en gemakkelijk te veroordelen. Toch bestaat de praktijk en kan een verklaring vinden in het idee dat er ook bewustzijn richting verleden is, waardoor mensen dingen kunnen doen ( verminken en misbruiken ) alsof dat normaal is. Gevoelsmatig is de schaduwkant/ schaduwrichting dan sterker en dominant. En binnen mijn filosofische wereldbeeld wordt het aantal mensen met een dominant omgkeerd gevoelsleven alleen maar groter naarmate we dichter bij een singulariteit komen. Die zal namelijk, volgens mij, werken als perfecte spiegel. Het punt van ommekeer.
Al te makkelijk is een dergelijk wereldbeeld niet, krankzinnig voor sommigen, diep verklarend als adeqaat weten voor mij.
ik denk dat sommige slachtoffers hun gevoelsleven en bewustzijn ook omgekeerd hebben en dus feitelijk geen slachtoffer zijn, en andersom geluksvogels in gewone richting eigenlijk slachtoffers zijn. Ik hoop dat het kwartje valt, en zo niet dan maar zonder begrip voor mijn visie verder.

   

Voor dergelijke premissen en overeenkomende besluiten valt mijn euro niet, nee.
En is niet-oordelen ook geen besluit en dus een oordeel van wat moet gebeuren? Je hebt gewoon een ander (ingewikkelder) oordeel.
Niet?
Ik begrijp - of meen je te begrijpen - maar volg je niet. Zo is het inderdaad.

   

ok, misschien een ingewikkeld oordeel inderdaad, zo van iedereen is rationeel op eigen wijze en niemand treft blaam, maar ondertussen moet die narigheid wel onderl ogen gezien worden, en is het lastig een schuldloosheid te rijmen met wat er gebeurt.

   

Dit lijkt me die postmoderne houding waarbij o.a. Lyotard zich afvroeg hoe om te gaan met geschillen waarbij beide partijen in hun verschillende logica's gerespecteerd worden.
Ondertussen moet idd in de narigheid gehandeld worden.
Met 'propere handen' aan de zijlijn blijven is een mager standpunt omdat het weldegelijk hetzelfde is als wel ingrijpen.

Niet-ingrijpen is ook een ingreep.

   

Dat 'niemand blaam treft' is vreemd. Als ik jouw huis in de fik steek zal je toch graag hebben dat alles vergoed wordt?
Of volstaan excuses met de vermelding dat mij geen blaam treft?
Hoe consequent ben je dan LeonH?

   

Ik zou zeggen, Ursula, leg jij eerst maar eens uit wat jij onder 'cultureel gebruik' verstaat.
En wie of wat jou zo cultureel verminkt heeft. Je vader, je moeder, of wie?

   

Eugh...?!

   

Sofia doet een poging je de schaduwkant te laten zien van jouw eigen bestaan. er schuilt ook het gevaar in dat het nooit meer normaal wordt, dus kan ik eventuele weerstand begrijpen.

   

Denk jij, LeonH, dat haar ideeën die zij veronderstelt over mij te hebben niet meer over haar gaan dan over mij?
(De weerstand is meer tegen zulke domme en zo doorzichtige 'tijdschrift' psychologie. Als ze haar belofte maar houdt! Niet meer reanimeren.)

   

je gaat mi te ver in een makkelijk afdoen van de situatie.
culturele verminking kan ook zijn dat je perse naar de prelude van Tristan und Isolde van Wagner moest luisteren, of Mahler 10, om je te " vormen"

   

Leon, de beste manier om inzicht te krijgen in jezelf, is vastlopen in je eigen psyche tot je niet meer om je spiegelbeeld heen kunt.
Dat is een moeizaam en moeilijk proces waar inderdaad niet iedereen toe bereid of in staat is. En waar zelfs een ervaren psychotherapeut alleen maar beperkte hulp bij kan bieden. Want hoe je het ook wendt of keert, de uiteindelijke verantwoording ligt altijd bij je jezelf. Behalve natuurlijk wanneer iemand 'verminderd toerekeningsvatbaar' is, aan amorfe psychopathie lijdt bijvoorbeeld, want dan houdt alles op. Dan ontbreekt er gewoon iets wat je 'menselijk' zou kunnen noemen.

Maar dat is zeker niet van toepassing op onze Ursula, die heeft eerder van alles te véél!
Never a dull moment, hè, Urs?

   

wat me opvalt bij de presidentskandidaten VS is dat deze zich onder enorme psychisch druk staande moeten houden, met wie weet wat voor pillen, maar als je dat kan, dan ben je uitermate geschikt om zo'n staat te runnen, toch?
Iedereen beseft toch dat dat liegen en bedriegen er bij hoort?

   

Ik haal dit aan omdat psychische druk dus kan helpen om jezelf te ontdekken, of er voor kan zorgen dat allerlei nare eigenschappen de overhand gaan krijgen, die dan gerechtvaardigd zouden zijn.

Mogelijk geldt dat goede mensen ten onder gaan aan psychische druk, die leggen het af, terwijl klootzakken er juist altijd wel wat voor vinden. En als in de toekomst de psychische druk te doorstaan is met een pilletje of twee, dan valt het onderscheid tussen klootzakken en anderen weg, en kan iedereen president van de VS worden.

   

Wanneer wij zeggen dat we voor iemands mening of visie geen begrip hebben, dan willen we daarmee niet zeggen dat we diens mening of visie niet begrijpen maar dat we ze niet delen, niet goedkeuren, afwijzen.
We kunnen de ander foutief interpreteren en dus fout begrepen hebben. We hebben dan dus een fout begrip van de ander. Een bepaald begrip van de ander vormen we ons sowieso. Het is vanuit ons begrip dat we van iemand hebben dat onze reactie daarop wordt gevormd.

Mensen die zich fout begrepen voelen voelen zich makkelijk gefrustreerd en soms ook kwaad op de ander. Men ziet het niet begrepen worden nogal makkelijk als onwil van de ander. Het probleem kan echter bij de ander liggen. Wie zich niet begrepen weet zou daar rustig moeten bij blijven en het probleem laten bij degene die niet begrepen heeft of die fout begrepen heeft.

Het heeft geen zin een ander te verachten omdat die ander jou niet heeft begrepen. Het heeft ook geen zin iemand te verachten omdat jij hem niet begrepen hebt.

Iemand (ver)oordelen zonder hem eerst zo goed mogelijk te begrijpen is te veroordelen ;-)
Dan heet dat eerder 'vooroordelen'.

Ik lees hier eigenlijk een vraag naar een betere dialoog, een dieper doorgronden van wat de ander precies wil zeggen, het onderzoeken van de logica en de context van de ander om zich dan zo even in die ander zijn/haar standpunt te kunnen plaatsen. Dan zal men wellicht anders of genuanceerder gaan oordelen.

PS: Leon, met je uitspraak 'dat er op de knop gedrukt wordt', bedoelde je daarmee 'het wissen van reacties op deze site'? (omdat men geen begrip toonde voor die reactie)

   

andere reactie was teveel vanuit de "bubble", inderdaad een betere dialoog, beter doorgronden etc. eigenlijk als voornaamste project naast de inhoud van waar het over zou gaan.

   

wat dus heel moeilijk is als er sprake is van zelfbedrog bij een van beide of beide partijen.

ik las juist in de krant een artikel dat sporters die aan zelfbedrog doen betere prestaties behalen, en dat dit ook algemeen kan gelden, maar goed op die manier wil ik mezelf niet bedriegen dat ik beter zou zijn.

   

Hallo Livinus, de verwijderknop inderdaad, die Siger hanteerde bij het bericht over Mosul, maar ik wil het niet over Siger hebben.

Je zou "begriploos oordelen" als extreme kunnen zien, in de rij:

begriploos oordelen -> begripvol oordelen -> spelenderwijs oordelen -> spelenderwijs waarnemen -> waarnemen

zoals dat in de praktijk van kunsteducatie kan gelden, misschien duidelijk uit het spelletjes; ik zie, ik zie wat jij niet ziet en het is...

lastig natuurlijk op een internetforum.

als je waarneemt verdwijnt de fout-dimensie, maar ik geloof dat sommigen als ideaal eerder begriploos oordelen hebben dan waarnemen, omdat je eventueel ook begriploos waarnemen hebt, wat misschien nog meer te verwerpen is. Oordelen als beginsel van vrijheid, je voelt je vrij als je kunt oordelen, je voelt je misschien gevangen als je alleen maar kunt waarnemen, als een soort toeschouwer. Het is toeschouwer zijn of deelnemer.

Zoiets...

   

Basho vond een keer tijdens een verre tocht in het woud een kind, een vondelinge.
Hij nam het kind ter hand en begon een diepe bespiegeling over hoe het lot de dingen schikt en weegt, hoe hier, nu, zomaar, een kindje op het kruispunt van haar gebeurtenissen wachtte.
Hij legde het kind terug, zeggende dat hij niet wou ingrijpen in het lot en de dingen op hun beloop zou laten.

(Ieder ziet toch de denkfout van Basho? Idd, elke toeschouwer is reeds deelnemer!)

   

Gevoelsmatig is denk ik het gevoel van deelnemer zijn groter als men zich op de barricaden waant in plaats van bezig is met bespiegelingen. Maar dat zal voor iedereen zelf de afweging zijn natuurlijk...

   

misschien is het letterlijk "betrokkenheid". Voor zover men een keuze heeft daarin kan men wel gevoelsmatig geneigd zijn voor meer betrokkenheid te gaan, al is natuurlijk iedereen in principe even aangetrokken.

   

Basho meende wel een zuivere niet-deelnemer te zijn en zo een bijzondere plaats in te nemen. Net zoals iemand die bij een geschil meent alleen het geschil te kunnen beschouwen en er verder buiten te blijven. Deze manier van afstandelijk willen schouwen naar een geschil is reeds een deelnemende manier.
(Zelf afwegen maakt geen verschil.)

   

Ja, iedereen die "bestaat" is op principieel gelijke manier deelnemend, maar net als de zwaartekracht verschilt per omstandigheid (spullen om je heen) verschilt de betrokkenheid, of het gevoel van betrokkenheid.
En dan heb je natuurlijk ook de innerlijke zwaartekracht (compactheid). Maar goed, gevoelsmatig neigen sommigen meer naar deelnemen en anderen meer naar toeschouwen, omdat ze dat zo kunnen zien (niet dat het ook zo is).

   

Ik bedenk me ook dat het waarschijnlijk belangrijk is voor mensen dat ze het idee hebben dat ze meer deelnemen, meer betrokken zijn, iets voor hebben op een ander. Belangrijker, beter, etc...

   

Dit blog is een vervolg op 'begriploos oordelen'.

Jouw theorie van 'tijdsomkering en spiegeling' waaruit een 'logische noodzakelijkheid volgt' is dus ook geen afstandelijke neutrale beschouwing die buiten oordelen zou staan. Het is een oordelende houding via deze/jouw bespiegelende gedachtenconstructie.

   

Sommige 'posts' gaan snel door elkaar. Ook de afstandnemer kan denken belangrijker te zijn, niet?

   

De laatste vraag: zeker.

de eerste vraag: het is een oprekbaar begrip: "oordelen".
Als je deelnemen == oordelen zegt, dan wel
De gradatie is echter van belang.
De verantwoordelijkheid zit in dat idee van verplaatsen van problemen.
Toeschouwen: het probleem laten waar het is
Deelnemen: het probleem ergens anders brengen
Wat mij betreft is dat laatste problematisch.
Hypocriet is problemen alleen laten waar ze zijn als ze niet bij jou liggen. Dat is denk ik de normale gang van zaken.

   

Is 'bij jou liggen' letterlijk dat bijvoorbeeld armoede niet mijn eigen wereld behelst, ik ben niet arm.
Of bedoel je met 'bij jou liggen' dat de oorzaak van armoede van anderen niet 'bij mij ligt'?

   

En is deelnemen altijd het probleem 'ergens anders brengen'? Bedoel je de verantwoordelijkheid bij iemand anders leggen?

   

Ik denk dat "probleem" nogal relatief is (context relativity)
Maar neem zoiets als "entropie", dan zou mijn bijdrage aan de wereldvrede zijn om een voetbalveld vol terrasheaters aan te zetten, als kunstproject, of bij te veel protest een voetbalveld met koelkasten vol met blikjes heineken.

   

deelnemen kan ook zijn problemen naar jou toe halen, ik zie de symmetrie, iemand kan niet de problemen verplaatsen zodat hij/zij er geen last meer van heeft, zonder dat elders iemand de problemen naar zich toe zal moeten halen...

   

recyclen problemen = ecologie

   

Nu ga ik wandelen en een boek lezen in een park. Het wordt 27 gr in Lissabon. Doei.

   

Vergeet het ijsje niet...

   

Ik heb mijn al te snel geschreven tekst iets duidelijker gemaakt, maar er ook niet essentieel verandert.

Ik ben blij dat ik de gelegenheid kreeg om weer actief te worden op deze site.

   

Don't judge what you...
Wat zijn die twee tekeningetjes? Klemschroeven? Libellen? Saté's?
Dit klinkt mooi maar is dit haalbaar?

   

Wat 'understand' ik van incest?
Kan ik pas oordelen dat de meeste kinderen schade oplopen bij ongewenste seks met een vader of moeder als ik alles psychologisch, moreel, geschiedkundig, antropologisch, wettelijk, ethisch ... 'understand'?

   

Misschien geldt dan don't judge, want je veroordeelt alleen dat wat je niet begrijpt.

In de Jungiaanse persoonlijkheidstypen schijn je judging tegenover perceiving te hebben, als vast gegeven. Dus mogelijk is begrip bijbrengen een hopeloze zaak. Maar goed.

   

En wat zou ik dan 'judgen'? De situatie? Welke situatie is dat dan? En kan 'niet-judgen' maar wel de politie verwittigen? Ik hoor het kind bijvoorbeeld elke avond huilen en de vader een keer opscheppen over zijn 'gewillig meisje'. Judgen?

   

Of moet ik zelf concreet het specifieke kind en de specifieke vader psychologisch, moreel... 'understanden'?

Of moet ik deze slagzin gewoon opvatten als de meeste slagzinnen? Een holle slogan?
Of moet ik vooraleer ik dit een holle slogan vind vijf jaar intens bestuderen? Tien jaar misschien?

   

Waar wil je naar toe Ursula? Als je begrijpt dat er sprake is van kindermisbruik en je bent van mening dat de politie moet ingrijpen omdat die dan het kind uit huis plaatsen en de vader in het gevang (de moeder zit in en uit inrichtingen) en dat het beste is voor iedereen dan heb je een bepaald begrip. Moet je de buurt er nog bij betrekken? Dat van die buurmannen die wel eens meededen? Of het feit dat die bron van bevrediging voor sommigen nu elders gezocht gaat worden? Want het probleem is helaas niet opgelost. Ja voor dat ene meisje, misschien. Een vriendin van mij is vroeger misbruikt door haar vader en ze gaf aan dat het wel spannend was, maar dat het traumatisch werd toen het uitkwam en iedereen heel "raar" ging doen, want wat is normaal, als je niet beter weet, dan is een vader in het gevang misschien belastender dan de seks.
Echt elke situatie zal anders zijn.

   

Ik hoor het kind nog hysterisch schreeuwen: "Nee niet naar de gevangenis papa..". Het is me het buurtje wel hier...

   

En dan valt ze later in de tijd passievol een buurtjongen om de hals om die op de mond te zoenen. Heeft ze blijkbaar "haar zin" kunnen krijgen? Echt ik kan het allemaal zo niet plaatsen dat ik me maar onthou van een mening. Waarom zie ik dit ueberhaupt...

   

Maar goed een directe buurman is dus schreewend aan de deur geweest bij de werkloze Brabander die zijn inkomsten mogelijk uit duistere bronnen haalt en dreigde met de politie, maar zover is het nog niet. Het kind was overstuur vanwege de mogelijkheid van gevangenschap van haar vader, sowieso een beetje simpel kind, speelt alleen maar met de kleintjes en wisselt heel snel van stemmingen, lachen-huilen. Ontwapenend zingend loopt ze soms over het speelplaatsje of dan weer schreeuwend en huilend. Mijn vrouw zegt dat ik me niet teveel moet hechten. Het kind heeft bij mij wel eens ongezonde toenadering gezocht, ik wees het natuurlijk af, maar je hart breekt daarvan. Toch denk ik dat het beter is als dit zijn beloop heeft. Die mensen hebben heel andere normen en waarden, als je dat zo mag noemen, in ieder geval is mijn normaal niet hun normaal. Die Brabander loopt soms vloekend door de buurt, schreeuwend met een blik bier in zijn handen, maar andere buren lijkt ie mee op te kunnen schieten, volkse types. Op andere momenten speelt hij als een enthousiast jongetje mee met de kinderen uit de buurt, een beetje raar doen. Ik val meer uit de toon dan hij.

   

Oei, ik herinner me nu dat je vroeger eens naar zoiets verwees. Dat wou ik niet oprakelen.
Het gaat me om de slogan. Op 'doe wel en zie niet om' kan een grappenmaker zeggen 'wie nooit omkijkt weet niet of hij weldoet.
Maar je geeft zelf aan dat 'oordeel niet wat je niet begrijpt' ook niet opgaat.

   

De grappenmaker kan zeggen als je nooit oordeelt leer je ook niet begrijpen. De waarde van een oordeel dat was waar het mij om ging. Relatief is mij een oordeel vanuit begrip meer waard dan een oordeel vanuit onbegrip. Al was het maar omdat dit voor mij persoonlijk belangrijk is (in een poging geen fouten meer te maken in het sociale verkeer)

   

Ik begrijp je, alleen is begrip ook betrekkelijk. Vandaag meen je iets te begrijpen en morgen kan nieuwe informatie je begrip onderuit halen. Toch moet dat - de mogelijkheid dat je het mis hebt - je niet tegenhouden want dan kan je nooit beslissen/oordelen. Dan blijf je besluiteloos. Wie denkt altijd 'propere handen' te houden vergist zich.

Meer nog, vaak kan je niet anders dan met beperkte kennis iets belangrijk beslissen. Bijvoorbeeld in de liefde. Als je alles afweegt en optelt of een man het waard is om voor te gaan is hij misschien al weer weg.

   

sceptisch over het scepticisme? Zoiets?

Alleen geregistreerde gebuikers mogen comments plaatsen

Aanmelden of Registreer plaats een reactie