De Mogelijkheid - De einddagen (slot)

In de blog: Tijd en zijn reacties: 5 pdf print

Het slot van De Mogelijkheid.

Het niet-noodzakelijke geeft aanleiding tot geloven, een premisse die in dit geval speelt tussen de zijnden, die juist wegens hun niet-kenbare aard niet noodzakelijk zijn en daarom mogelijkheden blijven. God-als-zijnde bezit dan weer dimensionaliteit en tijdlijkheid, wat de bewering dat Hij ons schiep naar Zijn evenbeeld, opnieuw aannemelijk maakt. De niet-noodzakelijkheid van God-als-zijnde roept echter om het devies Existit Deus, at non credo (EDANC). Het is een essentieel gegeven dat nd-en niet noodzakelijk zijn, wat bijgevolg ook geldt voor een bestaan-de: hoewel God bestaat uit noodzaak, is God-als-bestaande niet noodzakelijk.

Het non credo ligt aan de basis van een gedachte-experiment dat steunt op het principe van reversibiliteit. De realiteit is dan een zijnde ten overstaan van een hypothetische bestaansentiteit. Daar zijnden gekenmerkt zijn door niet-noodzakelijkheid, werpt het devies zich wederom op, nu met de realiteit-als-zijnde in de rol van transcendent object. Een zijnde bestaat niet noodzakelijk als een eenduidige realiteit en is bijgevolg het onderwerp van eindeloze speculatie en ambiguïteit. Op geen enkele wijze is de realiteit-als-zijnde door de bestaansentiteit te verifiëren of te falsifiëren; zij is slechts onderwerp van geloof of ongeloof. De niet-noodzakelijkheid geeft echter de doorslag in het voordeel van het ongeloof.

De bestaansentiteit kan onbewust tot het zuivere weten komen als de realiteit-als-zijnde effectief niet weest, met andere woorden als het zelfbewustijn transcendeert in het onzelfbewustzijn; concreet: wanneer alle voortplanting ophoudt en de waarneming uitdooft. Het onbewuste weten is zuiver indien alle waarnemende entiteiten tot dezelfde conclusie komen en ophouden. Het onbewuste weten is onzuiver indien om het even welke waarneming niet ophoudt, wegens de noodzakelijke twijfel.

Een analoog gedachte-experiment met de niet-noodzakelijheid van bestaanden als onderwerp, leidt consequent tot de rechtvaardiging van zowel sui-, homi-, xeno- als genocide, en ontneemt ons meedogenloos de graag aanvaarde illusie van ethiek. Het besef van de zaak der zijnden evenwel loopt langs lijnen van geleidelijkheid en vervult de droom van een vermeende ethiek van de einddagen of endlösung.

En de pijn lost op.


Tags
geen tags

Reacties (5)

   

-Herhaling...
-Wat niet alleen mogelijk is; maar ook noodzakelijk is, is de 'logos'...of de eeuwige wetmatige logica of wiskunde en andere...; terwijl al het overige, dat 'is' of zou kunnen zijn, ook als een 'god' bv. dan niet noodzakelijk is .
-Die 'logos' is als een eeuwige absolute idee, waaruit alles emaneert als 'wil en voorstelling' .
-Ook ethiek kan enkel als basis die absolute 'logos' hebben ;... wat die dan ook moge zijn ...

   

Is hier iemand bezig zijn zelfmoord aan te kondigen?

   

Nou je het zegt...oei

   

Ik ben er nog hoor, en hoop er nog even te zijn ook. Geen intenties in die richting. "De Mogelijkheid" werd trouwens al ettelijke jaren geleden geschreven (en toen had ik ook niet die intentie). Ik geef wel toe dat het einde nogal somber klinkt, maar dat is uiteraard de bedoeling. Stof tot nadenken, niet?

   

Zo zie je maar weer dat de perceptie die je zelf bij een tekst hebt bij anderen toch anders is. Zeker met een wat verheven taalgebruik is misverstaan gauw mogelijk.
Je lijkt me in ieder geval niet iemand die voor het grote geld gaat...

Alleen geregistreerde gebuikers mogen comments plaatsen

Aanmelden of Registreer plaats een reactie