De Mogelijkheid - Metafysica en tijdlijkheid

In de blog: Tijd en zijn reacties: 3 pdf print

Deel 6 van De Mogelijkheid.

Metafysica als begrip duidt datgene aan wat uitstijgt boven de fysica, die de werking van de wereld van het aanschouwelijke bestudeert. De metafysica transcendeert. Bewuste kennis houdt op waar transcendentale speculatie begint, die onbewuste kennis indeelt. Onbewuste kennis, niet als dusdanig kenbaar, kan met behulp van asubstantiële begrippen worden benaderd. Zo behoren de zijnden tot onze onbewuste kennis, doch zijn zij bepaald door een niet nader te ontsluiten dimensionaliteit, die wat het bestaande betreft verder kan opgedeeld worden in ruimte en tijd of beschreven als ruimtetijd.

Dimensionaliteit is een asubstantieel begrip omdat welke waarnemer ook het kan hanteren in opnieuw om het even welk zijnde, zij het enkel als begrip en niet als dimensionaliteit als dusdanig. De nd-en zijn in tegenstelling tot de n-en (het zijn en het bestaan) dynamisch. Het zijn is statisch omdat het zodra het beweegt geen zijn meer is, maar zijnde. Waarnemen doet bewegen, negeweb teod nemenraaW. Meer nog, waarnemen is bewegen. Op dezelfde wijze is het bestaan, opgevat als datgene wat door de bewuste waarnemer kan worden bewogen, het gegeven van het bestaande. De essentie van de dynamiek schuilt in het begrip als semantisch constituent dat we met nd-e aanduiden: tijdlijkheid.

Zonder wat de mens met de term tijd aanduidt, voltrekt het bestaan zich niet. De tijd is bij deze een noodzakelijke voorwaarde om tot het bestaande, de tijdlijkheid om tot het zijnde in het algemeen te komen, Heideggers Sein und Zeit indachtig. Om het onderscheid tussen zijnde en bestaande duidelijk te maken, kan de godsvraag en daarmee verbonden het geloof dienen. Het begrip ‘God’ is een bestaand begrip, wat meteen kort kan geformuleerd worden als: God bestaat [en is noodzakelijk]. Daarover bestaat geen twijfel, en de geloofskwestie situeert zich niet op dat vlak. Een beschouwing van het constituent evenwel leert ons dat God an sich niet bewust waarneembaar is (niet inductief verifieerbaar, noch falsifieerbaar), waardoor het datgene wat het in zich sluit, doorschuift naar het domein van de zijnden, of de metafysica.


Tags
geen tags

Reacties (3)

   

Conclusie filosofie en meta-fysica:...
of 'agnostisch ietsisme' .

-Filosofie begint met de verwondering over wat 'is' en
eindigt met het besef dat 'er meer is' ...

   

-...en dat wat 'meer is', ...is niets anders dan het enige 'absolute zijn' zelf, nl. de eeuwige wetmatigheden van logica, wiskunde en andere exacte wetenschappen en wetten, de oorsprong van alles, wat niet noodzakelijk is en aldus contingeert aan die absolute vorm van 'logos'.
-Logos als absolute wil en logisch intellect, niet aan materie gebonden
,dat men ook 'god' kan noemen, maar dan zonder die persoonlijkheid en attributen van almacht of oneindig goed-zijn te moeten vertegenwoordigen .
-Al blijft ook dit begrip een vorm van agnostisch-ietsisme...

   

andigi

Als autodidact is het het razend boeiend op ontdekkingstocht te gaan, omdat je de enige bent op een nieuwe weg en alles wat je daar ontdekt, je een persoonlijke voorsprong geeft op de gekende geschiedenis.. - De mens is de maat van alle dingen...- (Protagoras) -. Door mezelf levensgroot te tekenen op de muur van mijn leefkamer ontdekt men dat de mens een en al geometrie uitstraalt en vanuit die (verbeterde) geometrie, want wat blijkt, de cirkel op de tekenbing van -de mens van Vitruvius- van da Vinci is fout, door deze ontdekking onstaan nieuwe antwoorden op oude vraagstukken waarbij -de kwadratuur van de cirkel- de grootste uitdaging bleek en niet kan opgelost worden door het getal Pi, doch Pi is een beadering en kan slecht door de kwadratuur "exact" worden, uit de kwadratuur verschijnt het Merendeeltje, het deeltje dat uiteindelijk de energie blijkt nodig om van 0 naar 1 te komen, van analoog naar digitaal, de eenheid tussen mens en natuur, enz. en ons een nieuwe denkwereld van tijd en beweging zal laten ontdekken. Doch,door deze genomen voorsprong laat de wetenschap mij niet toe deze ontdekkingen openbaar te maken, daarom even langs deze weg.

Alleen geregistreerde gebuikers mogen comments plaatsen

Aanmelden of Registreer plaats een reactie