Langetermijnintenties

In de blog: Wereldvreemd reacties: 14 pdf print

De wereld kent twee soorten mensen: kapiteins en navigatoren. Of stamhoofden en sjamanen, zo u wilt. Kapiteins en stamhoofden zijn de baas. Zij nemen de beslissingen. Maar meestal doen ze dat niet zonder eerst de navigator of de sjamaan te raadplegen. De kapitein en het stamhoofd hebben de macht. De navigator en de sjamaan hebben de kennis. En de kapitein en het stamhoofd geloven dat zie die kennis nodig hebben om goede beslissingen te nemen. Misschien zegt u nou: maar je hebt toch ook stuurlieden en krijgers, en koks en machinisten? Maar dan zeg ik: stuurlieden en krijgers zijn gemankeerde leiders. Ze streven er naar om kapiteins of stamhoofden te worden. En koks en machinisten zijn stiekeme sjamanen en navigatoren. Ze treden niet op de voorgrond, maar je kunt er niet omheen.

Stamhoofd of sjamaan (of kapitein of navigator) word je niet zomaar. Een stamhoofd heeft een lange geschiedenis achter de rug waarin hij zijn aanspraken op macht keer op keer bewezen heeft. Bijvoorbeeld in man tot man gevechten met krijgers van zijn stam. Of door in stammenoorlogen meer tegenstanders te doden dan de andere krijgers. En als de stam verliezen leidt in dergelijke oorlogen, dan wordt de macht van het stamhoofd betwist. Als de kapitein een schip aan de grond doet lopen, hoeft hij niet te hopen ooit nog kapitein op een ander schip te worden.

Sjamaan word je pas na een lang leerproces. Als leerling moet je je stap voor stap de geheimen van de zittende sjamaan eigen maken. En die kun je pas opvolgen als hij overlijdt, of op een andere manier evident ongeschikt wordt voor zijn functie. Je moet veel leren, maar je kennis wordt niet betwist. En je hoeft niet bang te zijn in een gevecht met een krijger van de eigen stam te worden gedood.

Stamhoofd of sjamaan zijn lange carrièrepaden. Je wordt er als het ware al voor in de wieg gelegd. Het is niet zo dat een stamhoofd, als hij niet meer voldoet, zomaar een baantje als sjamaan kan oppakken. Of omgekeerd. Eens sjamaan, altijd sjamaan. En als je geen stamhoofd meer bent, ben je dood of een oude man. De keuze voor het een of het ander is meestal geen eigen keuze. De oudste zoon van het stamhoofd komt vrijwel automatisch op het traject voor stamhoofd. Al zal hij vaak zijn moed nog moeten bewijzen. En de sjamaan kiest zelf zijn leerlingen uit. Ook daar heb je als persoon weinig over te zeggen.

Gelukkig hebben we tegenwoordig keuzevrijheid op allerlei gebieden, ook op het gebied van onze carrière. Maar het fundamentele onderscheid tussen de twee carrièrepaden bestaat nog steeds, al zijn er nu geen stamhoofden of sjamanen meer. Maar wil je kapitein worden of navigator? Directeur of professor? Capo of consigliere? Streef je naar kennis of naar macht? Ben je bereid risico's te nemen of probeer je je overal tegen in te dekken? Ergens tijdens je opleiding maak je die keus. Je kiest of voor management of voor onderzoek, je kiest of voor leiderschap of voor vakkennis. Je neemt een lange-termijnbeslissing, en of die nou goed doordacht is of niet, je slaat daarmee een bepaalde weg in, waarbij je de andere links laat liggen.

Het doel dat je kiest, bepaalt je levensweg. In zijn recente boek "Dat had je gedacht. Brein, bewustzijn en vrije wil in filosofisch perspectief" noemt filosoof Marc Slors dat doel een "langetermijnintentie". Langetermijnintenties zijn bewuste denkbeelden en ze plaatsen ons leven en handelen in een bepaald perspectief. Het overgrote deel van ons handelen doen we onbewust. Als ik besluit naar de markt te fietsen om daar een lekkerbekje te gaan kopen, probeer ik niet bewust die fiets overeind te houden. En ik maak ook niet bij iedere straathoek een bewuste keuze voor afslaan of niet afslaan. Ik neem een besluit, ik pak mijn fiets en een tijdje later ben ik op de markt. Achteraf bezien kan ik die gang van zaken wel herleiden tot een hele reeks oorzaken en gevolgen die zich buiten mijn bewustzijn om hebben voltrokken. Maar ze zijn alleen te begrijpen vanuit mijn intentie om een lekkerbekje te gaan kopen.

En wat geldt voor de intentie om een lekkerbekje te gaan kopen, geldt nog meer voor een levensdoel. Er staat mij iets voor ogen. Ik moet sjamaan worden of ik wil wetenschappelijk onderzoek gaan doen. En dat bepaalt mijn manier van leven. Het is een factor die op de achtergrond meespeelt bij alles wat ik doe, bewust of onbewust. Het werkt als een filter voor de alternatieven die mij op elk moment ter beschikking staan, het werkt als een richtpunt voor de richting die ik kies op ieder knooppunt in mijn leven. Ik ben mij bewust van die intentie, maar de weg er naar toe bestaat grotendeels uit onbewuste stappen.

Volgens neurowetenschappers beschikken wij niet over een vrije wil. Ons leven wordt niet door bewuste keuzes bepaald. Maar het enige wat zij zien, het enige wat zij kunnen zien, zijn de stappen die wij nemen. Zij zien geen intenties, maar alleen een lange keten van oorzaken die gevolgen bepalen die weer oorzaken opleveren die weer gevolgen hebben. En pas aan het einde van die keten zien zij een resultaat. Maar dat resultaat was er al de hele tijd, in de vorm van de langetermijnintentie. Ik wist wat ik wilde, maar het bereiken ervan is me toch op een bepaalde manier overkomen. Als ik iedere tussenliggende handeling had moeten plannen, was ik er nooit gekomen. Maar ooit zag ik mezelf voor mijn geestesoog met een kapiteinspet op, en een hele tijd later blijkt die ook inderdaad op mijn hoofd te staan.

Mijn intentie bepaalde mijn kijk op mezelf, mijn kijk op mezelf bepaalde wie ik was, wie ik was bepaalde wat ik deed, en wat ik deed maakte mijn intentie waar. Zo stuurt het bewuste het onbewuste, niet door rechtstreekse commando's, maar door een richting te wijzen, net zoals de leefomstandigheden van een populatie de richting van de evolutie bepaalt. De richting maakt geen deel uit van het proces. Maar het resultaat ligt in de aangegeven richting, al wordt het daar niet eenduidig door bepaald.


Reacties (14)

   

Stamhoofden en sjamanen; leuke invalshoek! Al zal het je op de markt of in de sigarenwinkel niet lukken om iedereen in een van die twee kampen in te delen. De meeste mensen hobbelen natuurlijk kleurloos en vegetatief ergens in het midden.

'Zo stuurt het bewuste het onbewuste'. Ja, om je lekkerbekkie te bemachtigen wel; je bent dan een stamhoofd. Maar als je echt sjamaan wil worden zal het toch andersom moeten. Dan stuurt het onbewuste het bewuste.

   

Beste Lucas,

De twee prototypen die ik geef, zijn ijkpunten. Net zoals je mannelijke vrouwen hebt en vrouwelijke mannen, zo heb je ook navigerende kapiteins en bazige sjamanen.
Ook sjamanen maken bewuste keuzes. Je zou kunnen zeggen dat hun handelen vooral wordt gestuurd door de intuïtie, maar het doel van die handelingen wordt bewust gekozen. En je zou kunnen zeggen dat de opleiding van sjamanen vooral bestaat uit het trainen van hun intuïtie, maar ook dat gebeurt met een bepaald richtpunt voor ogen. Een krijger zal ook vooral vanuit zijn intuïtie moeten handelen, maar dat is dan toch een andere intuïtie dan die van de sjamaan.


---
Bewerkt door Kweetal op Jul 17 12 6:20
   

Hoi Kweetal

Als de neurologen zouden zeggen, dat die eerste lange termijnintentie ook automatisch in je op kwam, wat zou dan je antwoord zijn?

Overigens ben ik ook op zoek naar een ontsnapping aan hun deterministische logica.

Jeroen

   

Beste Jeroen,

Je weet eigenlijk nooit waarom een gedachte in je opkomt. Maar je weet wel wat je ervan vindt. En als je hem aantrekkelijk vindt, trek je de consequenties er uit. Dat zijn bewuste stappen. Als je op een opleiding zit, en iemand vraagt waarom je die opleiding doet, kun je hem dat vertellen. Dat wil niet zeggen dat je verhaal automatisch klopt, maar het is wel iets waar je bewust mee bezig bent. En dat bewustzijn stuurt je onbewuste handelen. Volgens de neurowetenschappers speelt het bewustzijn helemaal geen rol. Het zou je alleen maar een verhaaltje vertellen bij de dingen die je toch al doet. Maar ten aanzien van die langetermijnintenties kunnen ze dat niet waarmaken, omdat ze alleen werken met ketens van oorzaken en gevolgen die op de korte termijn werken.

   

Beste Kweestal

Je schrijft:
"Volgens neurowetenschappers beschikken wij niet over een vrije wil"

Je bedoelt natuurlijk "volgens sommige..."

   

Hoi Kweetal

Maar zou Lamme (om Sigers punt meteen maar mee te nemen) zeggen,
het trekken van consequenties is hersenwerk en de bewustheid van die door de hersens geproduceerde consequentie-trekkerij komt pas na de productie.

Maar kunnen wij dan zeggen, heeft die bewustheid dan geen consequenties?
Ik weet niet zo goed te bedenken, wat Lamme nu zou gaan antwoorden, maar ik denk, dat de bewijslast bij ons komt te liggen.
Dat wij zullen moeten aantonen, welke reële consequenties die bewustheid heeft voor de vrije wil.

'Langetermijnintenties zijn bewuste denkbeelden', citeerde je.
Misschien moeten we eerst het begrip bewustzijn proberen helder te krijgen, om Lamme van repliek te dienen.
Of zie jij nog mogelijkheden?

Jeroen

   

Beste Jeroen,

Ik ben het niet met je eens. We ervaren allemaal dat we bewuste keuzes maken. En als Lamme cs. vinden dat hoe wij het ervaren niet klopt, dan ligt de bewijslast bij hen.
En wat bewustzijn is, is niet zo moeilijk te zeggen. Als je het kunt navertellen, dan was je het bewust.

Beste siger,

Ik ben het met je eens. O.a. Antonio Damasio vindt dat we wel over bewustzijn beschikken.

   

Beste Kweetal

Dan moet ik maar eens peinzen over die ervaring.
Mogelijk geeft dat helderheid.

Bedankt

Jeroen

   

Beste lezers,

dat mensen soms worden wat ze al van jongsaf impliciet of expliciet wensen te worden, doet me associatief even denken aan wat ze 'Self fulfilling prophecy" noemen.

(Definitie Online Encyclopedie: voorspelling waarvan de bekendmaking het effect heeft dat de voorspelling waarheid wordt Voorbeeld: `De bank ging failliet door een selffulfilling prophecy: door het gerucht dat ...).

Verder bepaalt je leefwereld, je milieu natuurlijk sterk mee wat je later wordt of doet. In de jungle ga je bvb weinig kinderen tot computerspecialisten zien evolueren. We kennen vandaag computernerds omdat er nu eenmaal computers zijn. Honderd jaar geleden zouden diezelfde mensen een heel ander beroep gehad hebben, eentje dat toen voorhanden was. Je talenten, je potenties, je capaciteiten zijn natuurlijk ook van belang. Wie lichamelijk zwak gebouwd is mag dromen om topsporter te worden, maar zal dat wellicht nooit worden. Het loopt dus niet altijd zoals je het droomt of volgens je langetermijnintentie.

   

Hé Kweetal

Jij (en Mischèle) inspireerde(n) me met betrekking tot de vrije wil tot de volgende gedachten, waarvoor dank.

Volgens Lamme zijn onze oordelen noodzakelijk (tot op flinke hoogte) gekwebbel, omdat wij onszelf inclusief onze geschiedenis niet voldoende kunnen kennen en die bepaalt de keuze.
Een van zijn 2 (?) redenen waarom wij geen vrije wil kunnen hebben. (De ander is dat ieder oordeel al gevormd is voor we ons er bewust van zijn.)
Je kunt niet spreken van een vrije keus, als je je eigen motieven al niet eens kent.

Een van de hoofdmotto's van Socrates was het Delphische 'Ken u zelve'.
Lamme bekijkt de mens van buiten.
Een waarlijk authentiek en integer mens kent zichzelf van binnen en heeft geen afschermende schilden waarachter zich allerlei onbewuste motieven bevinden.

Zo bezien is er, althans ten aanzien van Lammes eerste bezwaar, een vrije wil te verweven (of niet te verliezen).

Ik kom nog wel eens terug op zijn tweede bezwaar.
Daar kan het onderscheid tussen bewustzijn en bewustzijnsinhouden vermoedelijk enige redding van de vrije wil bieden.

Jeroen

   

Waarde mededenkers,

De in Filosofiemagazine n°7-8 verschenen recensie van Slors’ boek had mij al geïntrigeerd èn geïrriteerd (ik ben duidelijk geen stoïcijn), deze blog noopt mij ertoe om naar enige opheldering te vragen.
1. Wordt met ‘vrije wil’ bedoeld
1.1. autonome beslissingsmacht om te handelen volgens zijn wil
1.2. autonome beslissingsmacht om NIET te handelen volgens zijn wil
1.3. autonome beslissingsmacht om te WILLEN wat men wil
autonoom tov externe invloeden (Spinoza dacht ik) of interne invloeden ?
2. Wat is precies het vaak aangehaalde onderscheid tussen ‘zelf’ en ‘bewustzijn’ ?
3. Waarom wordt hier uitgegaan van een deterministisch wereldbeeld waar de kwantumtheorie, de chaostheorie en de theorie van Prigogine het toeval als fundamenteel deel van de werkelijkheid aantonen. Ik weet dat dit meer een wetenschappelijke dan een filosofische benadering is maar kan het één wel zonder het ander?*
Groetjes,
Eddie

*Eén dwaas kan meer vragen dan tien wijzen kunnen beantwoorden.

   

Beste Eddie,

Duidelijke vragen die duidelijke antwoorden verdienen. Het probleem is alleen dat niet alle filosofen er het zelfde over denken. Maar voor zover ik Slors begrijp, zou ik zeggen:
1.1 Men kan handelen volgens zijn wil, vrij van interne invloeden. Niet handelen volgens de wil is niet vrij (denk aan een verslaving). En een (eerste orde) wil die niet overeen komt met de tweede orde wil is ook niet vrij.
2. Een zelf is het beeld dat men heeft van zichzelf, d.w.z. dat wat men ook wel identiteit noemt. Bewustzijn bestaat in verschillende gradaties, van "awareness" die een individu in staat stelt te reageren op zijn omgeving, tot "selfconsciousness" die het individu vertelt wat er in hemzelf omgaat.
3. Gaat men uit van een deterministisch wereldbeeld? Ik zou eerder zeggen: neurowetenschappers gaan uit van een fysicalistisch wereldbeeld, wat inhoudt dat ze de natuurwetten, zoals de natuurkunde die bepaalt, voorop stellen. Overigens is de chaostheorie ook een deterministische theorie. En Slors zie ik ook niet als een determinist. Hij schrijft in ieder geval niet precies voor wat een handeling moet opleveren.

   

Beste Kweetal,

Hartelijk dank voor je reactie. Ik antwoord wel onbeleefd laat maar de zon en een stilaan verwilderend tuintje noopten mij tot wereldser taken. Trouwens, hoe graag ik ook lees en nadenk, het schrijven is altijd een opgave en stel ik schuldig uit tot nood of goed fatsoen me dwingt. Maar nu terzake (van achter naar voor lijkt me nu handiger).
3. Het deterministisch wereldbeeld werd vermeld in door mij aangehaalde recensie geschreven door Bert Keizer. ‘Wie over vrije wil praat, struikelt over het idee dat het universum gedetermineerd is, afloopt als klokwerk, wat betekent dat alles al van tevoren vastligt. En als dat zo is, dan ligt het ook al vast wat ik over drie jaar ga doen, dus heb ik geen vrije wil. Slors maakt korte metten met dit gedachtegangetje… etc. ‘ (einde citaat).
Ik dacht dat jouw blog hier ook op inhaakte dus nam ik dat determinisme gewoon mee. Ik verwar ook misschien determinisme met voorspelbaarheid terwijl causaliteit bedoeld wordt.
2. In het artikel staat ook : ‘Ons handelen heeft voornamelijk onbewuste oorzaken en die (…) vallen samen met ons echte zelf.’ Daarna heeft hij het over de bewustheid van langetermijnintenties en waardoor hij (Slors) erin slaagt ‘vast te houden aan onze intuïtieve connectie tussen zelf en bewustzijn’. Een zelfbeeld zal wel onbewust gevormd worden maar men is toch wel zeer onnadenkend als men zich nooit (bewust) afvraagt waarom dat beeld zus of zo is? Vaak kan men dan toch associaties oproepen die tot dit (polymorf) beeld leidden?
1. Ik kan mezelf maar niet overtuigen tot het bestaan van een vrije wil zoals Slors, Keizer en ook jijzelf het waarschijnlijk bedoelen. Ik weet wel dat het besef van eigen verantwoordelijkheid een stevig appél is aan het deugdzaam handelen, ik ken trouwens geen ethici die de vrije wil verwerpen, maar telkens slaan me twee ongerijmdheden tegen de oren:
- Bij misdaden wordt vaak de vraag gesteld naar toerekeningsvatbaarheid en/of worden verzachtende omstandigheden ingebracht wanneer door externe invloeden een ‘normaal’ moreel handelen is belemmerd. Toch wordt hun bijvoorbeeld vaak ‘een gebrek aan empathie’ verweten dat met gepaste bestraffing zou moeten gecorrigeerd worden. Maar als je nu eenmaal zo in elkaar zit? Let wel: ik vind niet dat misdadigers zomaar op de maatschappij mogen losgelaten worden.
- De door theïsten vaak gebruikte verklaring van het lijden in de wereld: het in vrijheid kwaadwillig handelen van de mens verstoort de in wezen ‘goede’ schepping van een Liefdevolle God. Wanneer in livinus’ jungle mijn kind aan een slangenbeet sterft zal dat veel lijden bij mij veroorzaken, zal ik dan dat kind de schuld geven omdat het zich in zijn onbesuisdheid in een gevaarlijke situatie heeft begeven?
Toevallig ben ik ook op het ‘vastbesloten Dasein’ van Heidegger gestuit, waar aan beslissingen een ‘doorslaggevende noodzaak wordt verleend ondanks de nietigheid (op niets gebaseerd, volkomen toevallig) van zijn plannen: Luther zegt niet ‘Misschien is dit wat ik zou moeten doen’, maar ‘Hier sta ik; ik kan niet anders.’*
Mijn poging om beknopt en ‘to the point’ te blijven lijkt me niet echt gelukt, ik hoop dat je de nodige welwillendheid aan de dag zal leggen om dit te beoordelen.
Groetjes,
Eddie

* Michael Inwood: Heidegger-Kopstukken Filosofie. Ik deins nog steeds terug voor de ‘Right Stuff’. ‘Amateur !’, hoor ik Porphyrios foeteren…

   

Beste Eddie,

Bert keizer is geen natuurkundige, anders had hij het wel anders geformuleerd. Het zijn niet de gebeurtenissen die van tevoren vastliggen, maar de kansen op die gebeurtenissen. En hoe die gebeurtenissen precies uitvallen, dat wordt door het toeval bepaald. Maar dat betekent niet dat we geen vrije wil hebben. Compatibilisten zeggen dat de kijk van de natuurkundigen op de werkelijkheid er een is, en de subjectieve kijk een andere. En die subjectieve kijk is eigenlijk waar je van uit moet gaan. Kant zei al dat de objecten zich naar het subject richten, en niet andersom. Wat de natuurkundigen doen is eigenlijk een reconstructie maken op basis van wat we subjectief ondergaan.

Een bekende grap is die van de rechter die tegen de beklaagde die zich beroept op zijn gebrek aan vrije wil door voorbestemming zegt: "Als jouw handelen is voorbestemd, dan is het mijne dat ook. Ik veroordeel je dus tot een jaar gevangenisstraf." Als jouw subjectieve gevoel je zegt dat je verkeerd bezig bent, dan heb je subjectief de mogelijkheid om daar tegen in te gaan. Dat is waar het om draait, en wat voor verhaal je er later bij vertelt, dat is bijzaak voor jouw persoonlijke aansprakelijkheid. En als jouw subjectieve gevoel iets zegt dat de meeste andere mensen niet zo zouden ervaren, ben je misschien niet aansprakelijk, maar psychopathisch, en word je niet veroordeeld tot gevangenisstraf, maar tot opname in een psychiatrische inrichting.

Ik begrijp niet helemaal wat je wilt zeggen met "Een zelfbeeld zal wel onbewust gevormd worden maar men is toch wel zeer onnadenkend als men zich nooit (bewust) afvraagt waarom dat beeld zus of zo is?" Natuurlijk moet je je dat afvragen. En dan concludeer je dat je zelfbeeld een gevolg is van je genen, je opvoeding en wat je in je leven hebt meegemaakt. Maar verandert dat iets aan dat zelfbeeld? Het zelfbeeld is dat van waaruit je denkt en handelt. Als je dat zelfbeeld verandert, verander je jezelf. Maar vanuit welk beeld moet je dat dan doen?

Alleen geregistreerde gebuikers mogen comments plaatsen

Aanmelden of Registreer plaats een reactie