Eureka 3

In de blog: Wereldvreemd reacties: 3 pdf print

CreativiteitHet land van betekenissen kent vele lege plekken. Op die plekken kom je niet gauw, want de meeste wegen leiden naar bekend terrein. Alleen wat schrijvers en kunstenaars proberen dat onbekende gebied te verkennen. Van de plekken die bekend zijn, zijn de meeste door mensen gemaakt. Het bekende gebied bevat de piramiden, de Taj Mahal, de Chinese muur, en ga zo maar door. Nou zou je kunnen zeggen: keer je af van die producten van de mens en duik de natuur in. Maar als je dat doet kom je ook alleen op bekende plekken. De mens is overal op aarde al geweest, en de natuur verandert niet zo gauw. En als die dat al doet, is dat onder invloed van menselijke activiteiten.

Niet alleen het bekende gebied, ook de meeste witte plekken zijn door de mens gemaakt. Ze bestonden dus nog niet voordat ze door een mens werden betreden. Zo zijn er in het landschap van betekenissen steden, en gebieden vol sprookjes. Als zich in een nieuw gebied eenmaal iemand vestigt, komen er al snel meer mensen op af. Het wordt dan een grijs gebied, totdat het zwart van de mensen ziet. Maar ook vanuit die nieuwe gebieden zijn er altijd weer deuren naar onontdekte gebieden. En als ze er niet al zijn, dan worden ze wel gemaakt. Maar een deur naar het onbekende wordt altijd geopend vanuit het bekende.

Mode is het zelfde als wat er al is, maar dan anders. Scholen in de kunst berusten vaak op nieuwe kunstjes met de zelfde middelen. Stromingen in de filosofie ook, maar dan in het denken. En nieuwe wetenschappelijke disciplines berusten op nieuwe manieren van kijken. Bij het verkennen van nieuwe gebieden hebben mensen altijd de bestaande gebieden voor ogen. Daarom zien ze achter vele van die deuren niets. Pas als ze met een nieuwe blik gaan rondkijken, kunnen ze daar dingen ontwaren. Nieuwe mogelijkheden, virtualiteiten, dingen die zich in eerste instantie niet zo duidelijk aftekenen. Door het oude kijken los te laten, kun je het nieuwe leren zien. Voor je een nieuw gebouw gaat neerzetten, moet je het voor je geestesoog al wel zien staan. Maar altijd zit er in het nieuwe nog iets van het oude.

Dat geldt niet alleen voor de wereld van de menselijke creativiteit, dat geldt ook voor de biologische evolutie. De biologie is uitermate creatief. Ze experimenteert voortdurend met het veranderen van soorteigenschappen. En het resultaat is verbluffend. Al die verschillende levensvormen, geen mens had ze kunnen verzinnen. Het grote voordeel van de evolutie is dat die absoluut amoreel is. Mensen hebben steeds de neiging om zich aan regels te onderwerpen, ook als ze iets nieuws moeten bedenken. Ze weten dat creatief zijn juist betekent te zondigen tegen expliciete en impliciete regels, maar echt loslaten kunnen ze die regels niet. Dat is wat creatief zijn zo moeilijk maakt. Maar de natuur heeft daar geen last van. Alles wordt uitgeprobeerd. En als dat leidt tot het sterven van individuen, jammer dan. Er wordt gewoon weer wat nieuws geprobeerd.

Mensen daarentegen zoeken overal regels achter. Zelfs als ze zich laten inspireren door de evolutie, klampen ze zich vast aan stelregels als "het recht van de sterkste", of "survival of the fittest", wat dan vaak leidt tot zeer eenzijdige oplossingen, in tegenstelling tot de soortenrijkdom van de biosfeer. Evolueren is geen zaak van regels volgen, en soorten proberen niet voortdurend na te gaan hoe ze zich zouden moeten aanpassen. Evolueren is een zaak van gewoon laten gebeuren wat er gebeurt.

Het aantal muziekstukken dat er kan bestaan is eindig. Je kunt maar op een beperkt aantal manieren een beperkt aantal noten op een rij zetten. En de eis dat het ook nog enigszins aangenaam moet klinken, beperkt de mogelijkheden verder nog aanzienlijk. Toch weten componisten telkens weer nieuwe melodieën te componeren. Schrijvers die last hebben van writers block denken vaak dat alles al geschreven is, en dat zij daar niets meer aan kunnen toevoegen. Toch zijn er altijd weer schrijvers die iets nieuws weten te bedenken. Misschien zijn er grenzen aan de mogelijkheden, maar er zijn geen grenzen aan de creativiteit. Grenzen aan genres zijn er om doorbroken te worden. Conventies zijn er om tegen te zondigen. Als iemand denkt dat ergens een grens is bereikt, dan denkt hij niet radicaal genoeg.

Als je het bekijkt vanuit een evolutionair perspectief lijkt creatief zijn heel simpel: je verandert wat aan wat er is, en je kijkt wat het oplevert. Maar dan vergeet je dat de meeste mutaties een negatief effect hebben. Van alle veranderingen in de erfelijke eigenschappen van individuen zijn er maar een paar die iets opleveren dat voor betere overlevingskansen kan zorgen. En dan nog kan het gemuteerde individu door strikt toevallige omstandigheden komen te overlijden voordat het zich heeft kunnen voortplanten. Maar de evolutie heeft miljarden jaren gehad om tot stand te brengen wat er nu bestaat. Op die manier is voor iedere technische vernieuwing meer dan een mensenleven nodig om die tot stand te brengen. Misschien is het een manier om een computer creatief te maken. Die kan vele stappen doen in een korte tijd. Maar voor menselijke individuen zijn er andere manieren om naar creatieve ideeën te zoeken.

Arthur Koestler stelde dat creativiteit een zaak is van het verbinden van begrippen die tot dan toe niet op die manier verbonden waren. Het briljante van Newtons zwaartekrachttheorie was dat die het vallen van voorwerpen op aarde verbond met de beweging van de planeten. Het briljante van Edisons gloeilamp was dat die elektrische energie gebruikte in plaats van chemische energie om iets te laten gloeien. Tot dan toe was gloeien iets geweest dat uitsluitend met verbranding te maken had. Maar de gloeidraad in een elektrische lamp verbrandde niet, en kon telkens opnieuw worden gebruikt.

Creativiteit is het zoeken naar de juiste gesloten deuren. Een open deur geeft geen toegang tot een nieuw gebied. En niet iedere gesloten deur levert iets op. Je moet waarschijnlijk heel wat gesloten deuren openen voordat je de juiste vindt. En dat te beoordelen is niet altijd even gemakkelijk. Je moet een tijdje spelen met de mogelijke verbanden tussen de verschillende gebieden, want een koppeling is nog niet een verband. Dus op de eerste plaats moet je een gesloten deur vinden naar een gebied dat nog niet met het gebied waar je bent in verband wordt gebracht. Op de tweede plaats moet je een verband zien te vinden tussen de beide gebieden. En dan moet je liefst nog een praktische manier vinden om van dat verband gebruikt te maken.

De voornaamste taak van de creatieveling is het ontdekken van zulke deuren. Niet het intrappen van open deuren, maar het vinden van gesloten deuren is de kunst. En zo'n deur kun je dan openen door je af te vragen: welke verbanden kan ik leggen? Wat is het dat de onderwerpen voor en achter deze deur verbindt? Een standaard antwoord op deze vragen is er niet. Als dat er was, dan was het al lang gegeven. Maar dat is creativiteit: het geven van nieuwe antwoorden op oude vragen.


Reacties (3)

   

Pim,

ik probeer je Eureka-reeks in een wat schoolser jasje te wringen.

a) alle uitspraken over het Zijn zijn in het ideale geval 'monothematische identiteitsuitspraken' (1). Dwz. ze zijn eenduidig objectief bedoeld, en wanneer aan deze uitspraken geen objectiviteit (voorwerpelijkheid) beantwoordt zijn ze onwaar resp. zinloos.
b) alle uitspraken van het denken over zichzelf zijn echter fundamenteel dubbelzinnig, omdat ze het denken of als objectieve reflexiesamenhang of als subjectieve zinsamenhang definiëren. Want ieder b e g r i p kan zowel als g e d a c h t begrip alsook als subjectief d e n k e n z e l f begrepen worden.

Het is niet mogelijk, het denken en daarmee het zelfbewustzijn zonder rest op het zijn af te beelden. Het zijn heeft wel een oneindige reflexiebreedte, maar alleen een eindige reflexiediepte. Het denken van zijn kant bezit naast de oneindige breedte van z'n zijnsthematiek nog de mogelijkheid, onvermoede diepten van de reflexie uit zich te ontwikkelen, omdat het naast het zijn ook zichzelf, z'n verhouding tot het zijn, z'n reflexie op z'n verhouding tot het zijn enz., tot voorwerp kan maken en thematiseren (2).

1) de 'objectievste' wetenschap is die, waarin het denken het zijnsthematische grensgeval het dichtst benaderd. Dat zou dan de fysica moeten zijn omdat hierin het klassieke ideaal van het vergeten van het Zelf het meest pregnant uitgedrukt wordt. Dit is het ideaal van de klassieke wetenschapsmetafysica met haar doelstelling van een beslissende en 'restlose' afbeelding van het denken op het zijn. Denken wordt hier in extreem objectieve zijnsbepalingen opgelost, zodat ook niet de meest geringe reflexierest overblijft. Wetenschap heeft met de fysica te beginnen en er ook mee te eindigen, zoals door het meest rabiate positivisme wel bedoeld.

2) we laten de zijnsthematische component naar een minimum dalen, terwijl het penderende thema z'n uiterste uitbreiding bereikt, en de zuivere zin van de reflexieverhouding tot voorwerp van het wetenschappelijke bewustzijn is geworden. Als logische pendant-discipline van de fysica treffen we hier de f o r m e l e logica van het filosofische bewustzijn aan.

1) en 2) spiegelen de beide formele mogelijkheden van het zuivere begrip: of het denken moet uit de transcendentie (lees 'andersheid') van het Zijn begrepen worden, en alle bewustzijnsbepalingen kunnen in eenzinnige zijnsbepalingen worden opgelost (monothematische logica), of het Zijn moet van zijn kant als n o o d z a k e l i j k uit het wezen van het zelfbewustzijn begrepen kunnen worden. In dit tweede geval beeldt het denken de antithetische (dubbelthematische) structuur van het bewustzijn af.

groet,

wildjan

   

Beste Ed,

Ik heb geen idee wat jouw reactie met mijn stukjes te maken heeft. Ik had het over creativiteit, jij hebt het over denken. Nou heeft creativiteit wel wat met denken te maken, maar ik mis toch het specifiek creatieve in jouw reactie.

   

[admin] persoonlijke aanvallen worden niet getolereerd, en zullen worden verwijderd van de site


---
Bewerkt door Broos op Feb 10 12 9:08

Alleen geregistreerde gebuikers mogen comments plaatsen

Aanmelden of Registreer plaats een reactie