De omgekeerde Chinese Kamer

In de blog: Filosofische overpeinzingen reacties: 62 pdf print

Even ter herinnering: het gedachte experiment “De Chinese Kamer” van Searle (1980) was bedoeld om aan te tonen dat sterke kunstmatige intelligentie niet bestaat.

In een kamer die afgesloten is van de buitenwereld, op een postbus na, zit een persoon die geen chinees begrijpt. Via de postbus krijgt hij Chinese karakters binnen. De persoon beschikt over een boek (vergelijkbaar met een software programma) waarin staat hoe hij op de binnengekomen karakters moet reageren, door andere of dezelfde karakters weer terug te sturen. Hij begrijpt niets van wat hij doet: hij is slechts een gegevensverwerkende machine, zoals een processor in een computer.

De Chinese buitenstaanders zijn heel tevreden met de antwoorden die de machine(kamer) geeft en concluderen dat deze machine intelligent is en begrijpt wat hij doet (i.e. sterke kunstmatige intelligentie).

De omkering die ik wou voorstellen is als volgt:

Stel dat de persoon die in de chinese kamer zit aan de buitenwereld zou willen duidelijk maken dat hij géén domme gegevensverwerkende machine is maar een intelligent wezen op zich zelf. Hoe zou hij dat moeten doen? Laten we het experiment iets moderniseren: i.p.v. chinese karakters nemen we nullen en enen (zoals bij een Turingmachine) en we stellen dat de binnen- en buitenwereld geen gemeenschappelijk referentiekader hebben: de binnenwereld weet niets van de buitenwereld en omgekeerd evenmin. (De situatie lijkt op die van het SETI-experiment, waar gezocht wordt (werd) naar buitenaardse intelligentie, maar in ons geval loopt de communicatie sneller.)

Het enige dat binnen- en buitenwereld gemeenschappelijk hebben zijn de nullen en enen waarmee gecommuniceerd wordt. Als de persoon binnen veronderstelt dat de intelligente buitenwereld iets van rekenkunde af moet weten, dan zou hij priemgetallen naar buiten kunnen sturen om te laten zien dat hij iets van rekenkunde af weet. Maar de buitenwereld veronderstelt gewoon dat er binnen een softwareprogramma actief is dat priemgetallen genereert en heeft geen enkele aanwijzing dat er binnen een soort homunculus actief is.

Hoe moet de intelligente persoon binnen de kamer duidelijk maken dat hij bestaat?


Reacties (62)

   

10100110100111101010011001011100010111000101110

   

Wat is dat toch met die gedachte-experimenten? Ze gaan vaak uit van een premisse die krachtens de conclusie helemaal niet kan bestaan. Turing, Searle, Thomas Nagel (What is like to be a bat) en ook Daniel Dennett (iets met een duif in New York?). De laatste twee kregen het zelfs met elkaar aan de stok, meen ik me te herinneren.
Die gedachte-experimenten imploderen bijkans.
Misschien moeten we een tandje hoger schakelen. En ons afvragen: wie is toch wel homo sapiëns dat ie gedachte-experimenten kan bedenken.

   

Sorry, foutje. Mea culpa, mea ... . Degenen die het met elkaar aan de stok kregen waren niet de twee laatsten in de opsomming. Het waren Searle en Dennett.
En nou ik er toch ben, dat tandje hoger kan ook anders luiden. N.l. "het kunnen bedenken van gedachte-experiment bewijst bij uitstek dat homo sapiëns sapiëns is".

   

Aurora,

Sorry voor het goedbedoelde grapje.
"SOS...." is in binaire ascii code = "10100110100111101010011001011100010111000101110"
Kon het niet laten.... goede blog trouwens.

   

-.. . --.. . / -.-. --- -.. . / - .- .- .-.. / ...- .. -. -.. / .. -.- / --- --- -.- / .-- . .-.. / .-.. . ..- -.- .-.-.-

http://morsecode.scphillips.com/jtranslator.html

   

Een mooie debunking van Searle's Chinese Room argument. Als je het inderdaad omkeert zou een persoon in de kamer die echt Chinees begrijpt nooit erkend worden als intelligentie. Wat Searle dus slechts kan aantonen is de onbepaalbaarheid van wat intelligentie is. Turing heeft niet voor niets deze onbepaalbaarheid doorbroken door gewoon pragmatisch te zijn.
Het is trouwens bij Searle een stiekeme verschuiving van intelligentie van persoon naar boek, want er moet wel heel veel intelligentie in het boek zitten als de antwoorden echt afdoende zijn. Een dergelijk boek is zeer onwaarschijnlijk...

   

Beste Ylem,

"er moet wel heel veel intelligentie in het boek zitten als de antwoorden echt afdoende zijn"

Dat klopt, natuurlijk. Maar waarom zou dat onwaarschijnlijk zijn? De beste schaker van dit moment is een computer. Het programma van die computer is geschreven door mensen die zelf in de verste verte niet in staat zouden zijn om de heersende schaatskampioen te verslaan. Het is dus wel mogelijk om voorschriften op te stellen van iets dat je zelf niet zou kunnen verwezenlijken.

   

"schaatskampioen" moet natuurlijk "schaakkampioen" zijn.

   

Hallo Kweetal,

Ik doel meer op de afweging dat als je te maken hebt met een Chinese kamer dat het dan, in mijn ogen, minder waarschijnlijk is dat er een boek is dat alle antwoorden bevat dan iemand met intelligentie die Chinees kent, als je goede antwoorden krijgt. Natuurlijk is de intelligente mens zelf ook wel in enige mate onwaarschijnlijk, maar daar zijn miljoenen jaren evolutie voor geweest, en ik sluit niet uit dat door de menselijke intelligentie de evolutie van intelligente machines sneller kan gaan dat in miljoenen jaren, dus dat het op enig moment in de tijd waarschijnlijker is dat je te maken hebt met een machine/boek dan met een mens.

   

Hoe zou ik de buitenwereld duidelijk maken dat ik als intelligent persoon in de kamer van Searle zit opgesloten?

Ik zou een tekening van een menselijk gezicht naar buiten sturen. Hoe zou ik dat doen? Ik ga uit van een lijntekening in zwart-wit. Die tekening zou ik digitaliseren als een pixelmap van n bij m pixels. En die zou ik verzenden als volgt: binaire representatie van n; enige seconden geen signaal; binaire representatie van m; enige seconden geen signaal;
for i = 0 to n-1
for j = 0 to m-1
if p[i, j] = wit output(1)
else output(0);
enige seconden geen signaal;
herhaal het patroon.
Ik dacht dat dit ook wel ongeveer was wat SETI zou verzenden als ze iets zouden verzenden.

   

Beste Kweetal,
Ik denk niet dat je programma effectief is: er zijn immers 1001 andere mogelijkheden om zo'n cijferreeks te interpreteren. En dan nog: zou die intelligentie buiten de kamer überhaupt een gezicht als zodanig herkennen?

   

Wat misschien wel interessant is, is of intelligentie als voorwaarde een bewustzijn heeft of niet. Zodat je pas een kunstmatige intelligentie hebt als er ook sprake is van een kunstmatig bewustzijn. Voor schaakcomputers is dat alvast niet zo, maar ik kan me dan voorstellen dat je toch niet wilt toegeven dat er iets van intelligentie in de schaakcomputer zit, slechts instructies voor intelligente beslissingen die een kopie zijn van wat een mens had kunnen doen. Maar goed het is natuurlijk *kunstmatig*. De vraag is of vrijheid een voorwaarde is voor intelligentie, zodat machines al bij voorbaat (want volledig geprogrammeerd) niet intelligent kunnen zijn, ook niet kunstmatig. Maar het is niet moeilijk om in de programmering een soort random-factor in te bouwen, de mogelijkheid om fouten te maken, om af te wijken van standaard-reacties, variablitieit, wat een programma dynamisch maakt en niet statisch. Als intelligentie iets is dan vooral dynamisch.

   

Beste Yiem,
Inderdaad zo'n dynamisch programma is bv. een lerend programma, een programma dat dus steeds intelligenter wordt. De vraag is echter of de informatie van buiten voldoende voedsel kan geven voor zo'n leerproces. Ik denk dat dat alleen maar kan als de leraar en de leerling zich in dezelfde context bevinden en dus hetzelfde referentiekader hebben. In dit gedachte-experiment is dat juist niet het geval!

   

Ja heel erg gemakkelijk is het ook weer niet. En de vraag is ook of regulatieve feedback niet al voldoende kan zijn als random element als dit in kracht/tijd varieert.

   

Ik bedoel als random element om de dynamiek te garanderen zodat context ook niet statisch is.

   

Ik denk dat het gedachte-experiment in deze vorm (nog) te moeilijk is. Laten we het daarom vereenvoudigen (het is al moeilijk genoeg):
Laten we veronderstellen dat de persoon die in de chinese kamer zit weet dat de buitenstaanders mensen zijn zoals hijzelf. Hij zit dus "gevangen" in de kamer en kan alleen via nullen en enen met de buitenwereld communiceren. De buitenwereld beschouwt de chinese kamer als een computer, een (intelligente) machine, misschien zelfs wel een lerende machine, maar desondanks niet méér als een machine. Hoe kan de persoon die gevangen zit in de chinese kamer duidelijk maken dat hij een mens van vlees en bloed is, alléén door gebruik te maken van nullen en enen?

   

als de input een 0 is een 0 antwoorden en als de input een 1 is 1 antwoorden, totdat je merkt dat de inputter geïrriteerd raakt en dan wat anders outputten of niets outputten. De interactie opzoeken dus.

   

Het kunnen wisselen van spelregels is dat wat de mens (tot nu toe) onderscheidt van de machine.

   

Aurora,

Inderdaad, eenvoudiger. Gewoon aards. Het buitenaardse, dat zal allemaal wel. 't Is buitengewoon interessant natuurlijk, maar eerst maar 's met de beide benen op de aardse grond.
Op die gewone, platvloerse aarde spelen er zich verschijnselen af die - in alle aardsheid - al die gedachte-experimenten allang de baas zijn. De werkelijkheid kan de fantasie wel 's inhalen.

Nou moeten we natuurlijk met voorbeelden komen, dat spreekt.

Er was ooit een Brits filosoof annex psychiater met de naam Ronald Laing. Of hij nog leeft, dat is ons onbekend. Maar dat laat onverlet zijn inzichten. Hij schreef over de "interpersonal perception". Die perceptie had, om waargenomen te kunnen worden, geen afgesloten ruimtes, met muren en brievenbussen, nodig. Nee, die plukte Laing gewoonweg uit de aardse alledag.
Eén van de mooiste voorbeelden van Laing wordt gegeven met een bespreking van de werkwijze van de psychiater Kretschmer. Die Kretschmer gaf college. Voor de pauze legde hij iets uit over de verschijnselen (of de symptomen) van een patiënt die aan autisme zou lijden. Of een ander DSM-label - maakt niet uit
Na de pauze voerde hij de patiënt zelf op, in front van het voltallige gehoor.
En ja hoor, de studenten zagen precies het gedrag dat de professor voor de pauze al voorspeld had. Niemand kwam op de gedachte dat de "patiënt" gewoonweg reageerde op de schaamteloze tentoonstelling, die hem te beurt viel. Hoe hij ook zou reageren - zwijgen, te keer gaan, huilen - alles zou vallen als een "kwartje". En had 't geholpen om die "patiënt" in een soort "chinese kamer" op te voeren?
Buiten die psychiatrische categorie heb je in de dagelijkse omgang nog veel meer persoonstyperingen. Je kunt iemand in het interpersoonlijke een "zombie" noemen, je kunt iemand als wereldvreemd betitelen. Dat kan allemaal, en het gebeurt ook. Moeten daar chinese kamers voor ingericht worden, om dat min meer vast te stellen?

En dan die intelligentie. Waarom alleen intelligentie? En waarom alleen ja/nee? Wat een armzalige gedachte-experimenten. D'r zijn in de alledag toch veel meer smaken - afijn, het was al gezegd.

Ons bureau is gevestigd in het nuchtere Noorden. Daar kun je nog ruim en inzichtverrijkend over de velden uitkijken. Een bekende uitspraak is aldaar: “Hai zit op ’n peerd en zuikt ernoar”. In goed Nederlands: hij zit op een paard en hij zoekt er naar.
Zo is ‘t. Wat nou chinese kamers? Je hebt ze binnen handbereik. Dit hele Blog is een … . En de afgeslotenheid? Die wordt gedragen door de brievenbussen van dat hopeloze menu en die niet-communicatieve tekstverwerker.

   

Een aardige gedachte om alle mensen als wandelende chinese kamers te beschouwen. En toch zijn het niet allemaal zombies!

   

Aurora

Ja aardig, nietwaar, zo'n gedachte. Maar misschien was het zinvoller geweest als u de tekst wat beter gelezen had. Hoe kan iemand zich nu ontfermen over de interpretaties van berichtuitwisselingen in gedachte-experimenten, als ie zelf niet de moeite neemt om teksten van blog-genoten te verstaan?
Want verstaan hebt u me niet.
Ik had het over de gebeurlijke dingen van de alledag. Situaties die er bij de vleet zijn. Het leven (L'Être pour l'autrui?) staat er bol van. Het gebeurt op straat, het gebeurt in de krant, het gebeurt in andere media. De mensen van de Mensheid worden er in hun levenspraktijk voortdurend mee geconfronteerd. Met oordelen en vooroordelen, expliciet of impliciet, zus-of-zo, dit-of-dat.
Er is diversiteit, er is brede variatie.
De Zombie is er slechts eentje van de miljoenen. De intelligente man/vrouw een ander. En noem maar op.

Genoemde Laing in zijn interpersonal perception onderkent perspectieven in deze gebeurlijkheid. Het directe perspectief, het metaperspectief, het meta-meta-perspectief. "Ik denk dat jij denkt dat ik denk dat jij denkt dat ...", dat soort dingen.

Zijn daar chinese kamers voor?
Jazeker. Die worden geleverd door de attributietheorie. Of beter: door de proefopzetten van de attributietheorie.

   

Ook al spreken we beide een andere taal, dan is het toch ook niet mogelijk?

Zou je voor het herkennen van intelligentie ook niet meerdere lijnen van communicatie nodig hebben? Stel dat wij beide een andere taal spreken en monotoon door een telefoon proberen informatie uit te wisselen, dat gaat toch niet lukken?

Je leert elkaars taal door bijv. een object (boek) te pakken en deze te benoemen in je eigen taal. Door een combinatie van visuele input (die voor ons beide ongeveer gelijk is) en de taal kunnen we elkaar leren begrijpen. Volgens mij heb je dus altijd 2 signalen nodig, die je moet combineren om er betekenis aan te geven.
De schaakmachine combineert ook de spelregels (het alfabet) met de gedeelde boodschap (de locatie van stukken op het bord).

Door herhaling leren we patronen, en wanneer we de patronen kennen kunnen we ze variëren (intelligentie = leren + variëren?).

   

Waarom zou je niet simpelweg enkel door middel van afbeeldingen kunnen communiceren?

   

Beste NatureRunsWild,

Ik denk dat je gelijk hebt dat je een vreemde taal alleen kunt leren als je een gemeenschappelijk referentiekader hebt (door bv. dingen aan te wijzen).
In mijn geval heb je alleen maar nullen en enen als referentiekader en het feit dat de persoon binnen de kamer weet dat de mensen buiten de kamer in principe dezelfde kennis over de wereld hebben als de persoon binnen de kamer

   

Ach,

Het vermiljoen van tweegedeeld
kan analoog weer meegedeeld

   

Even tussendoor: de problematiek doet me denken aan de Pioneer satelliet die een plaatje bevat met afbeelding van de mens en wat gegevens over de positie van de aarde. Zie http://en.wikipedia.org/wiki/Pioneer_plaque

Hoe moet een vreemd buitenaards wezen dat nog nooit een mens heeft gezien de lijntjes die in stripstijl een mens voorstellen interpreteren of her-kennen als een 'mens'. Het is een kwestie van Gestaltleer, Gestaltherkenning en alle wetten van de waarneming.

   

Beste Ylem,

"De vraag is of vrijheid een voorwaarde is voor intelligentie, zodat machines al bij voorbaat (want volledig geprogrammeerd) niet intelligent kunnen zijn, ook niet kunstmatig."

En lerende machines dan? Een neuraal netwerk kan zelf patronen leren herkennen.
En genetisch programmeren dan? Een genetisch programma kan zelf elektronische schakelingen ontwerpen op basis van specificaties.
Dat zijn twee voorbeelden van technieken waarbij niet alles van tevoren is vastgelegd.

   

Beste Kweetal,

Het is een vooroordeel dat machines geen vrijheid hebben, hoewel ik me voor kan stellen dat er mensen zijn die een strikte norm hanteren: "alleen de mens heeft vrijheid". Misschien is dat een stroman van me, maar ik vermoed dat zulke mensen er zijn.

   

Beste Aurora,

Geef eens een van jouw 1001 interpretaties van de code die ik gaf, die meer voor de hand liggend is dan de mijne.
Ik ging er van uit dat de intelligenties buiten de kamer menselijke intelligenties zouden zijn. Die kunnen een gezicht wel herkennen. Maar ook niet-menselijke aliens zullen waarschijnlijk een afbeelding wel als afbeelding herkennen. Zo'n gezicht is niet zomaar een willekeurig patroon, maar bevat duidelijke lijnen. En de verhouding tussen code 1 en code 0 van zo'n afbeelding wijkt sterk af van de 1:1 verhouding die je bij willekeurige patronen zou verwachten.

   

Beste Kweetal,

Je kunt aan de nullen en enen in de output niet zien of daarmee :
- een gezicht wordt bedoeld (zoals in jouw voorbeeld)
- een muziekstuk
- een film
- een getal
- een bewijs
- een verhaal
- ruis (willekeurig dus)
- elke denkbare combinatie van bovenstaande

Zo genoeg?

   

Nee, want je vergeet de twee getallen die ik vooraf gaf. En ik heb ruis of verhalen/ bewijzen e.d. uitgesloten door het feit dat de verhouding tussen '1' en '0' niet 1 op 1 is.
Je mag trouwens wel veronderstellen dat iemand die deze code ontvangt er mee gaat experimenteren, en niet botweg aanneemt dat het een verhaal o.i.d. is. En als die dat doet, zal hij vroeg of laat op die tekening stuiten.

Ik heb dit trouwens niet zelf verzonnen, maar het is een van de ideeën die zijn geopperd in het kader van SETI, maar die niet in de praktijk zijn gebracht.

   

Dat ben ik niet met je eens. Jouw voorbeeld geeft een soort silhouet afbeelding van een gezicht, maar het zou ook een kaart van een eiland kunnen zijn. Er is echter geen enkele reden waarom die interpretatie door buitenstaanders zo gevolgd zou worden. Je kunt bv. De lengte van de reeks enen ook opvatten als de toonhoogte of de hardheid van een bepaald geluid, of de frequentie van kleur licht. En zo kun je nog wel meer interpretaties bedenken.....

   

Precies, je kunt meer interpretaties bedenken. En als je die dan uitprobeert, blijkt er maar één te zijn die iets zinnigs oplevert. Dat is het mooie ervan.

   

Kunt u gewoon met nullen en eentjes geen figuurtjes maken? En alzo afbeeldingen maken?
Vb een afbeelding van een man om te 'zeggen' dat u een man bent?
Groetjes Pauls
(de chinese karakters zijn in feite ook 'figuurtjes'

   

En wat dacht je dat ik hierboven heb beschreven?

   

Symmetrie is iets dat bij alle (bij ons bekende) organismen terugkeert toch? Of de informatie die verzonden is op de gouden plaat op één van de voyager satellieten. Een "you are here" boodschap, zou vrij intelligent zijn, maar lastig in nullen en enen lijkt me. Een tekening lijkt me al beter, met diepte en verschillende materialen.

Wanneer een veel intelligenter wezen zou communiceren, kan het voor ons ook ruis lijken. Net zoals je een uitgebreid verhaal verteld tegen een konijn.

Of tijd zou ook een probleem kunnen zijn, zoals planten bijv. heel langzaam "bewegen", zo zou er ook elk jaar één 0 of 1 kunnen worden gecommuniceerd, waardoor we de samenhang wellicht niet zouden herkennen.

Maar volgens mij dwaal ik af :)

   

Beste Aurora,

"Hoe moet de intelligente persoon binnen de kamer duidelijk maken dat hij bestaat?"

In ieder geval niet door ruis te versturen. En ook niet door een verhaal te vertellen, want dat vereist dat men zijn taal verstaat, zijn alfabet kent, en ook nog weet hoe dat alfabet in 1'en en 0'en wordt uitgedrukt. Het zelfde geldt natuurlijk voor muziek en een bewijs. Daarvoor zijn er ook verschillende notaties. En een getal? Hoe zou daaruit moeten blijken dat er een intelligent persoon in de Chinese kamer zit? Computers zijn beter in getallen dan mensen, dus als je bijvoorbeeld het getal pi in honderd decimalen zou geven, zou iedereen denken dat de kamer een computer bevat. De beste manier om met een onbekende intelligentie te communiceren is door middel van afbeeldingen, want die kan iedereen herkennen die over ogen beschikt.
Ik vraag me af waarom je eerst een probleem stelt in je stukje, en dan de oplossing daarvan afdoet met zulke slecht doordachte opmerkingen. Ben je eigenlijk wel geïnteresseerd in je eigen probleem?

   

Maar kan bvb een buitenaards wezen dat over ogen beschikt uit een tekening die een mens voorstelt afleiden wat dat lijnenspel betekent wanneer dat wezen het niet kan her-kennen omdat het een mens niet kent? Men heeft ooit een proef gedaan met een primitieve stam. Men toonde hen een foto van een dier dat ze uit de natuur kennen. Toch herkenden ze het dier niet op een foto omdat ze niet vertrouwd waren met fotografische afbeeldingen. Als dat experiment klopt dan is het zelfs als voor mensen soms moeilijk om iets juist te interpreteren, laat staan voor vreemde niet menselijke wezens. Zoals ik al schreef hangt veel af van de perceptiewetmatigheden (met de wetten van nabijheid enz...). Als het echter gaat om een voor een wezen totaal nieuw verschijnsel dat het nog nooit waarnam, dan is het in elk geval moeilijk om dat verschijnsel als 'Gestal' te interpreteren en niet als 'ruis' of 'veld'.

   

Ik vraag me af of dat verhaal van die stam en die foto geen broodje aap-verhaal is. Ik heb in ieder geval wel verhalen gelezen waaruit blijkt dat mensen uit zo'n stam wel afbeeldingen kunnen herkennen. Ik denk dat als ze nog nooit een foto hebben gezien, ze het in ieder geval gauw kunnen leren.
Hoe dan ook, Waar het mij om gaat, is dat de beste manier om te communiceren, met wie dan ook, via afbeeldingen is. Mochten aliens geen mensen kennen, er zijn genoeg dingen die ze wel kennen, en waar je afbeeldingen van kunt tonen. Als zij dan ook afbeeldingen kunnen laten zien, heb je een basis voor een gesprek in plaatjes. En op die manier kun je elkaar beter leren kennen.

   

Bijvoorbeeld het spel Pictionary berust op de mogelijkheid te communiceren via plaatjes.

   

Een belangrijk gegeven is hoe verwant de persoon in de kamer is met die erbuiten. Ik nam aan, steunend op het blog, dat ze beiden menselijk waren.

Als dat niet het geval is, is een gemeenschappelijke semiotiek inderdaad niet zeker, en zal het wezen binnenin zich mogelijk nooit (her)kenbaar kunnen maken.

Goed, als dat de vraag was, wat valt er dan te besluiten?

   

Dan wordt het besluit dat al wat het wezen in de kamer ook maar uitzendt op welke wijzen dan ook, voor de ontvangers buiten als 'ruis' zal worden begrepen, dus als geen zinvolle betekenisvolle prikkels.

   

Ik heb al eerder aangegeven het experiment te willen vereenvoudigen door aan te nemen dat de persoon in de chinese kamer weet dat er buiten de kamer (intelligente) mensen staan. De buitenstaanders gaan er echter vooralsnog van uit dat ze met een machine te maken hebben.
Kweetal: je schijnt nog steeds niet begrijpen dat het bijna onmogelijk is om uit de serie nullen en enen die chinese kamer uitspuugt naar buiten af te leiden dat het om een afbeelding gaat. Je hebt dan minstens een computer nodig van het formaat van het SETI experiment en dan nog is de kans op deze specifieke interpretatie uiterst klein.
Je zou mijns inziens moeten zoeken naar een typisch menselijk signaal, dat niet zo makkelijk met een computer te genereren valt en dat toch in nullen en enen vertaald kan worden.....

   

"Je zou mijns inziens moeten zoeken naar een typisch menselijk signaal, dat niet zo makkelijk met een computer te genereren valt en dat toch in nullen en enen vertaald kan worden....."

In dat geval herneem ik mijn eerste reactie. Typisch menselijk is immers, zeker voor de mensen betrokken in dit experiment, de kennis van computercodes. Dus:

10100110100111101010011001011100010111000101110

   

Onzin. Als ik die code kan bedenken, dan kunnen intelligente aliens dat ook. Ze hoeven alleen binaire codes te herkennen, maar die liggen nogal voor de hand. Het binaire talstelsel is het meest elementaire talstelsel dat er is. Je ziet maar twee symbolen, en je moet alleen experimenteel even vaststellen welk symbool de 1 is en welk de 0. Als je dan eerst twee getallen ziet, en dan een lange reeks 1'en en 0'en, net zo lang als het product van die twee getallen, ligt het voor de hand om die te vertalen naar een n * m array.

Waar jij het over hebt, is het algoritme om in ruisachtige signalen naar regelmaat te zoeken, dat door SETI wordt gebruikt. Maar in het geval van de Chinese kamer wordt die regelmaat je al aangeboden als een reeks van binaire symbolen. En die regelmaat is er bewust ingelegd door de bewoner van die kamer om gemakkelijk herkend te worden. Anders is het als je willekeurige TV-signalen tot beelden wilt herleiden, of mp3-achtige geluidssignalen tot geluiden, terwijl je nog niet eens weet of het wel TV- of geluidssignalen zijn. Daarbij spelen een aantal vrij willekeurige conventies een rol, en om die te achterhalen heb je wat meer computer power nodig.

   

Kweetal,

We hebben op jouw verzoek afgesproken niet meer op mekaar te reageren.
En dat lijkt me nog steeds het beste.

   

Siger,

Sorry, maar ik reageerde niet op jou.

   

Beste Kweetal,
Wat jij denkt dat zo voor de hand ligt, ligt helemaal niet zo voor de hand. Maar goed, laten we eens veronderstellen dat de buitenstaander de ontvangen nullen en enen inderdaad samenstelt tot een array zoals jij dat wil. Wat is daar zo merkwaardig aan dat de buitenstaander wel MOET veronderstellen dat binnen in zijn computer (de chinese kamer) een intelligente humunculus moet zitten en niet domweg een eenvoudig computerprogramma dat jouw array produceert?

   

Beste Aurora,

Punt 1: Waarom zou dat niet voor de hand liggen? Het is er juist voor gemaakt om voor de hand te liggen, in tegenstelling tot de signalen waar SETI naar zoekt. Vraag jezelf eens af hoe je met het door mij gegeven signaal zou omgaan. Denk je dat je echt niet vroeg of laat tot dat array zou komen?
Punt 2 : Dan moet ik verwijzen naar de Turing test. Ik ga ervan uit dat er een wederzijdse conversatie ontstaat met behulp van afbeeldingen, zoals ik schreef. Je krijgt dan een soort Pictionary. Als je aan de hand van zo'n conversatie niet kunt beslissen of er een menselijke intelligentie of een computer in die kamer zit, dan maakt het ook niet uit. Dan is er sprake van een echt intelligente computer. Maar anders kun je door die communicatie wel vaststellen of je met een mens of een computer van doen hebt.

   

De vraag is misschien niet zozeer hoe je kunt bepalen of er sprake is van intelligentie, maar hoe je kunt bepalen of er sprake is van menselijke intelligentie. Ik denk dat we eerder aan de typische menselijke "fouten" zoals emotionele verwachtingen en onhaalbare doelstellingen moeten denken, die je dan in nullen en enen moet zien te vertalen.

   

Je moet dus af en toe een gebrek aan intelligentie communiceren om aan te tonen dat je mens bent. Maar als je dat kan ben je misschien toch wat intelligenter...

   

Zie mijn nieuwe post: communiceren met aliens.

   

Humor. Zo lang een computer geen moppen begrijpt of moeite doet om een mop te begrijpen is ie dom.

   

Er zijn ook zat mensen zonder gevoel voor humor.

   

Het gaat niet om gevoel voor humor maar of men de humor inziet en begrijpt (dat wil zeggen de dubbele bodem) . Humor gaat verder dan alleen maar moppen vertellen of er mee lachen. Wie nooit in het leven al eens heeft gelachen met iets grappig heeft gestoorde hersenen. Zelfs zuigelingen kunnen om iets onnozel en grappig lachen. En zelfs chimpansees hebben een primitieve humor. Ze kunnen zich verstoppen en plots tevoorschijn komen en je doen verschieten. Apen fun! En uiteraard heb je ook gradaties in humor en hangt de humor ook af van de culturele context. En daar draait juist het intelligente om. Kunnen het onderscheid maken tussen realiteit en grap (ook al is het een flauwe grap). Intelligentie veronderstelt dat je gebeurtenissen kan plaatsen in een context en dat je door de gebeurtenis te wijzigen of de context verrassingen kan tevoorschijn toveren waarmee mensen kunnen lachen. En inderdaad intelligente mensen zijn vaak ook mensen met humor, tenzij je sociaal gehandicapt bent en sociaal dom. Iemand op het verkeerde been kunnen zetten is grappig van het ogenblik je dat gedoseerd doet en er niet mee overdrijft. Plagen is ook een voorbeeld van intelligent gedrag en dolfijnen blijken ook elkaar te kunnen plagen. Plagen is iemand voor de gek houden en best grappig zo lang je niet overdrijft. Ik blijf erbij computers die niet kunnen grappen, plagen of humor bespelen of minstens niet dat onderscheid kunnen maken op een of ander niveau zijn dom. Humor is vaak onvoorspelbaar en computers zijn zeeeeeeeeeeeeeer voorspelbaar, weinig creatief en contextueel dom. Computers zijn zelfs niet in staat kinderhumor te begrijpen.

   

Niet enkel de registratie dat een context onlogisch is en daardoor als 'grappig' wordt genoemd is belangrijk, het gaat ook om de 'beleving' van die onlogische context, het 'plezier hebben in'. Ik vraag me af of men een computer/robot ook een 'beleving' van de wereld kan bezorgen. Je zou hem bij de registratie van een vreemde context kunnen "ha ha ha!" laten produceren met een luidsprekertje, maar heeft de computer het grappige ècht subjectief begrepen en beleefd? Voelt die computer zich dan 'blij'?

   

Als de computer kan inspelen op grappen en binnen de juiste context er op kan inspelen en daar pret aan beleefd, zoals bijvoorbeeld kinderen dat laten zien (kinderen reageren immers niet stereotiep voorspelbaar op elke grap), dan mag je wel aannemen dat je humor turingtest geslaagd is.

   

Een ander criterium om intelligent gedrag te peilen is het creatief spelgedrag. Bij zoogdieren stellen we vast dat spelgedrag complexer en minder voorspelbaar wordt naarmate ze hoger intelligent worden geacht. Levende wezens met een beperkte intelligentie spelen niet of nauwelijks en zijn meer onderhevig aan voorgeprogrammeerd gedrag. Als een computer spontaan speels gedrag begint te vertonen zonder aanleiding dan wijst dat sterk op de aanwezigheid van intelligent gedrag en dan kan je gradaties in speels gedrag onderscheiden. Als je computer in staat is om bijvoorbeeld met een willekeurig iemand een rollenspel te spelen, dan wijst dat sterk op intelligent gedrag, zeker als in het rollenspel onverwachte elementen tevoorschijn komen, zoals je dat ook bij kinderen vaststelt.

   

De vraag blijft dus of een computer of robot ooit tot een ècht begrijpen en beleven daarvan in staat zal zijn. In wezen blijven computers domme dingen waarin gewoon schakelingen uitgevoerd worden door een strikt opgelegd programma. Het zijn de mensen die intelligent zijn en die een machine 'schijnbaar' slim, intelligent zaken laten uitvoeren. De computer op zich is in wezen maar even dom als mijn fiets. De computer is slechts enkel een complexere structuur waarin actie en reactie geprogrammeerd plaatsgrijpt.

   

Waarom zou een computer niet tot echt begrijpen in staat zijn? De neuronen in onze hersenen zijn per slot van rekening ook domme schakelelementen. En de computers van tegenwoordig bevatten evenveel, zo niet meer schakelelementen dan onze hersenen. Wat is het principiele verschil waardoor computers niet tot echt begrijpen in staat zouden zijn?

   

Alle kunstmatige intelligentie begint bescheiden. Er lopen al lerende robotjes rond. Da's al een begin.

   

@ kweetal: ja, dat is de essentiële vraag. Weet jij het wat een mens verschillend maakt van een robot wat begrijpen betreft? Wat er nodig is om een robot zo te maken dat hij ècht iets begrijpt en niet zo maar is als een ponskaart uit een draaiorgeltje? Het aantal schakelingen of neuronen lijkt me alvast geen referentie al is daar wellicht een relatie, want één neuron zal wellicht geen intelligent begrijpen teweegbrengen. Emergentie komt hierbij op de proppen.

Alleen geregistreerde gebuikers mogen comments plaatsen

Aanmelden of Registreer plaats een reactie