Evoluerende evolutie.

In de blog: filosofie en literatuur reacties: 8 pdf print

“Big data” wordt aanstekelijk. Je gaat er op letten.” Dat zeiden we. En altijd is er de samenhang of samenspraak met Het Denken. D.w.z. AI.

Onder de titel “evoluerende evolutie” zouden we dat berde willen brengen. Met een verhaal dat “in evenwicht” is. Enerzijds datgene wat alreeds tot stand is gebracht. Anderzijds datgene wat de glazen bol ons probeert voor te spiegelen.

Het verhaal in statu nascendi is nog niet af. En reeds nu al heeft het de proporties van een boekwerk. Dat kunnen we dit forum niet aandoen.

De kans is trouwens ook niet ondenkbeeldig dat Bert Morriën ons gaat inhalen met vondsten en spreekbeurten van goeroe-goeroes op het Net.

En iedereen praat mee. Iedereen? VOETNOOT van Arnon Grunberg is niet “zomaar”. Want Grunberg weet wel te schrijven. Dus waarom zou hij zich niet ’s tegen AI mogen aanbemoeien? Vrijdag, 25 november. “Wat als we democratische verkiezingen vervangen door een systeem van kunstmatige intelligentie?”, vroeg Louise Fresco zich in NRC af. Ze constateert dat een van de redenen dat democratie matig werkt is dat veel mensen wel geëngageerd zijn maar niet stemmen. Als voorbeeld noemde ze jongeren die tegen Trump protesteerden. De ironie van het Amerikaanse kiessysteem echter is dat er in veel staten nauwelijks toe doet of je stemt, het gaat om een paar swing states. Fresco ziet big data niet uitsluitend als gevaar, wat verfrissend is. Op basis van uw data weten we wat u zou stemmen en hoeft u het niet meer zelf te doen. Ook pleit ze voor de vervanging van politieke leiders door artificiële intelligentie. Waarom niet? Erger dan de mens kan het niet worden. We moeten er alleen voor zorgen dat de artificiële intelligentie die ons gaat regeren niet door stervelingen wordt misbruikt.”

De bemoeienis van Voetnoot is tweede-graads. Hij citeert iemand anders die er zich tegenaan heeft bemoeid. Daarmee zijn wij dus derdegraads. In die derde graad opperen we dat de Voetnoten van Grunberg niet meer door de persoon Grunberg hoeven te worden voortgebracht. Dat kunnen we laten doen door …? Zeg het zelf maar.


Tags
geen tags

Reacties (8)

   

Het beroep van schrijver is toch dat je laat lezen wat er te lezen zou moeten zijn? Zoals Kunst er is om je te laten zien wat er te zien valt? Of te laten zien wat je anders nooit te zien krijgt.

   

Steven Wende,

Bij democratische verkiezingen vraag ik mij weer eens af of democratie stabiliteit waarborgt en in hoeverre dat gewenst is.
Neem nu het volgende bericht.
https://fivethirtyeight.com/features/education-not-income-predicted-who-would-vote-for-trump/
Stel dat Trump die stemmers op zijn hand gekregen heeft omdat zij niet in staat waren zijn rethoriek te doorzien, dan zou dit betekenen dat andere Trumpen dit ook zouden kunnen. Denk aan Putin, Erdogan en aan politici in andere democratisch bestuurde landen met overwegend laag opgeleide inwoners. Of er al dan niet persvrijheid is maakt dan weinig uit, omdat ik denk dat die dan overwegend genegeerd wordt. De best gebekte leiders kunnen feitelijk doen wat zij willen en dat gaat tegen het ideaal van democratie in, waarbij verkiezingsresultaten al te revolutionaire veranderingen zouden moeten voorkomen.
Nu hoeven revoluties niet automatisch tot rampen te leiden en is het ook niet zo dat stabiliteit automatisch aan ongewenste situaties een einde maakt.
In het eerste geval zou persvrijheid matigend kunnen werken en in het tweede geval juist stimulerend.
Feitelijk is er sprake van een evolutie en die werkt bij de gratie van veranderingen. Mij dunkt dat die evolutie zonder persvrijheid niet goed werkt omdat te grote veranderingen van kwaad tot erger leiden omdat die dan onvoldoende opgemerkt blijven. Voor Trump ben ik dan ook minder bang dan voor Putin en Erdohan, want die zijn in staat om het kunstje wat Hiltler geflikt geeft te herhalen. Ik betwijfel of Trump of andere populisten in het Westen dat voor elkaar krijgen.
Wat hier onbesproken blijft is wat er in landen zonder democratie of persvrijheid gebeurt en wat dit voor gevolgen heeft in en buiten die landen.
Wat ook onbesproken blijft is de vergaande indoctrinatie onder met name islamitische gemeenschappen die de persoonlijke verantwoording van de mens volkomen verdringt, niet alleen in de voornamelijk islamitische landen, maar waar die gemeenschappen zich ook maar bevinden. Die gaat wel heel expliciet tegen een gezonde evolutie in omdat die geen enkele kritiek duldt.
Volgens mij moet iedere beknotting van de vrijheid van meningsuiting bestreden worden, ongeacht politiek of religieus systeem. Zero tolerance. Ook al praat Wilders onzin, als hij om die onzin veroordeeld wordt zullen anderen veroordeeld worden als ze zinnige dingen zeggen. Hij heeft gelijk dat hij dat tot in hoogste instantie uitvecht. Als hij verliest, verliezen we allemaal.

   

Dit zouden we dus helemaal niet moeten willen:
https://www.technologyreview.com/s/602986/russia-turns-to-china-for-help-building-its-own-great-firewall-of-censorship/
Ik vrees dat dit navolging gaat krijgen.

   

In dit kader hadden we nog een stuk tekst in voorbereiding.
Die tekst diende nog gefatsoeneerd te worden.
Maar - de eerlijkheid gebiedt het ons te zeggen - daar zijn we niet aan toegekomen.
Toch willen we het hier plaatsen. Lees maar een beetje tussen de regels door.

   

Ergens in een vraaggesprek of in een discussie rept Swaab van evolutionaire voordelen. Hij gaat zelfs zo ver om het “geloven” te zien als hebbende een evolutionair voordeel. Moeten we dan concluderen dat de evolutie pragmatisch of opportunistisch “handelt”?
Bij dat soort discussies of vraaggesprekken komt bijna nooit “de spontane mutatie” aan bod.
Nou hadden we ooit een verhaal in de maak waarin “het schaap met de 5 poten werd opgevoerd. Terugzoeken. Ook is in dit verband gedacht aan De Stier Herman. In het kielzog van dit transgender-fenomeen waren de discussie omtrent ethiek niet vreemd. Mevrouw Dupuis van de VVD?
En dan was er nog een ander lukraak dwarsverband. De opkomst van de nanotechnologie. Dat zullen we nog ’s opzoeken. Vooral de indianen-verhalen. Wie weet kunnen we straks “ingrijpen” op het spookdeeltje (’t Hooft).
En er was ook nog iets met giraffes. Daar spreekt Sean Carrol b.v. van. Blz 291, Emergent Purpose. En - let wel - “Emergent” betekent gewoonweg “wording”. Wat Damasio ook mag en wil beweren.

Op het net kom je slechts twee artikelen tegen met de titel “Evoluerende Evolutie”.
De ene betreft het arbeidsrecht en staat bol van het foeilelijke juridisch jargon.
Het tweede artikel betreft een zekere Nicolas Florine, Belgisch helikopterpionier.
Onze heading is dus redelijk uniek te noemen.
Aan de andere kant is er nog iets wat met dit verhaal van doen kan zijn. Hoe precies: dat weten nog niet. Maar laten we er toch eventjes een reminder (zo’n geel plakbriefje, zo’n memo van maken. Swaab - u weet wel, die van de hersenen - spreekt over het geloof. Hij zegt van dat “geloven” dat het een evolutionair voordeel heeft, of kan hebben. Is dat niet merkwaardig? Eenzelfde merkwaardigheid kom je ook tegen bij de atheïst Dawkins wanneer hij en soort teleologie duldt binnen het Darwinisme.
Afijn, we zullen zien.

Na het lezen van de wetenschapsbijlage van het NRC van 30 april j.l. dachten we, hé kijk ‘s. Hé, kijk ‘s, dit is voer voor het Blog. Niet te lang, dus behapbaar. En bovendien enige variatie wat betreft de invalshoeken.
Op de voorkant staat te lezen “De computer als autodidact”. Zo’n titel triggert en intrigeert. Toch?
Eerste artikel. “En toen ging de computer ZELF LEREN”. Met een kader “hoe leren computers?”
Tweede artikel: “Hersenwybertjes”. Ook leuk gevonden.
Maar laten we ons eerst maar eventjes beperken tot het eerste verhaal. We tikken het over. Da’s in didactische zin heel functioneel. Wan dan kun je je woord voor woord laten inprenten wat er nou allemaal precies beweerd wordt. De kanttekeningen en je associaties schrijf je op een briefje. Als je uitgetikt bent ga je de gekanttekende associaties systematiseren. Zodat het eveneens een Verhaal kan worden.
Welaan. Zo gezegd, zo gedaan.

“Kunstmatige intelligentie. Dat een computer een menselijke go-speler versloeg was een teken aan de wand. We (!) moeten ons voorbereiden op een toekomst waarin computers veel beter leren dan wij(!)zelf.”

Het verhaal had een Kader. Daar werd een aantal methoden besproken. We lichten het er eventjes uit. Het NRC schijnt te denken dat het behulpzaam kan zijn. En wie zijn wij van De Ommekeer om dat tegen te spreken?
Nou?
Dus alhier dat Kader.

“VIJF METHODEN.

Hoe leren computers?

1. Redeneren op basis van symbolen.
Symbolisten geloven dat leren gebeurt door het manipuleren van symbolen, op dezelfde manier als wiskundigen en logici met symbolen redeneren

2. Brein nabootsen.
Connectionisten geloven dat leren gebeurt zoals onze hersenen dat doen: het trainen van een netwerk van neuronen waarbij de verbindingen tussen neuronen sterker of zwakker worden. De grote computerkracht van tegenwoordig maakt neurale netwerken met tientallen tot wel duizend lagen mogelijk, zogeheten diepe neurale netwerken. Deze blijken veel succesvoller dan neurale netwerken met slechts enkele lagen. Deep learning is daarom op het moment de belangrijkste troef van deze stroming.

3. Evolutie nabootsen.
Evolutionisten geloven dat natuurlijke selectie aan de basis ligt van leven. Genetische algoritmen laten computerprogramma’s evolueren net zoals natuurlijke selectie organismen laat evolueren.

4. Bayesiaans redeneren.
Bayesianen geloven dat alle kennis een bepaalde mate van onzekerheid heeft en dat leren een vorm is van redeneren met onzekerheid. Het theorema van Bayes drukt wiskundig uit hoeveel sterker of zwakker nieuwe gegevens een redenering maken.

5. Redeneren op basis van analogieën.
Volgens aanhangers van deze stroming leren we op basis van het herkennen van overeenkomsten tussen verschillende situaties: als twee patiënten dezelfde symptomen hebben, hebben ze waarschijnlijk ook dezelfde ziekte.

Tussen deze vijf stromingen vindt ook kruisbestuiving plaats. Zo kan bijvoorbeeld deep learning met Bayesiaans redeneren worden gecombineerd. Pedro Domingos denkt dat er een “Master Algorithm” bestaat dat alle vijf de verschillende aanpakken in zich verenigt, een soort Theorie van Alles op het terrein van zelflerende computers. Het doel van zo’n Master Algorithm is om uit de beschikbare informatie alles te leren wat er maar te leren valt.”

Einde Kader. Nu het verhaal, waar twee deskundigen de boventoon voeren.

In maart versloeg computer AlphaGo de beste menselijke gospeler van de afgelopen tien jaar met 4-1. Waar de go-wereld stomverbaasd was, was de wereld van de kunstmatige intelligentie (artificial intelligence; kortweg AI) dat veel minder. “Als AI-wetenschappers snappen wij dat zelflerende computers in korte tijd veel vooruitgang kunnen boeken”, zegt hoogleraar machine learning Max Welling van de Universiteit van Amsterdam. “AlphaGo heeft razendsnel geleerd van partijen tussen menselijke topspelers, maar vooral ook van het eindeloos spelen tegen zichzelf.”
Computers die zelf leren van informatie die wij ze geven, zijn hot. Google, Facebook, Apple Amazone, Netflix, Yahoo, IBM … allemaal gebruiken ze zelflerende computeralgoritmen. “Zelflerende algoritmen zitten al in zoveel producten die gewone mensen gebruiken, dat het in ons eigen belang is om te weten hoe ze werken”, zegt de Amerikaanse hoogleraar informatica Pedro Domingos van de universiteit van Washington. Eind vorig jaar publiceerd Domingos daarom het boek The Master Algorithm - how the quest for the ultimate machine learning will remake our world, over hoe lerende machines de wereld zullen veranderen.
“Het is met als met autorijden”, vertelt Domingos aan de telefoon. “Je hoeft niet te weten hoe de motor precies werkt, maar je moet wel weten waar het stuur en de pedalen zitten, en hoe je ze moet bedienen. Maar helaas, als het om lerende algoritmen gaat, weten mensen niet eens waar het stuur en de pedalen zitten. Hoeveel mensen weten dat Google Chrome-browser een incognito modus heeft waarmee je op het web kunt zoeken zonder dat je zoekgedrag wordt gevolgd?”
Genoeg reden om zowel Domingos als Welling vijf vragen over zelflerende computers voor te leggen.

1. Hebben de zelflerende computers voor een revolutie gezorgd in de kunstmatige intelligentie? Of is het evolutie, “gewone vooruitgang”?

Domingos is resoluut: revolutie. Want het is een vooruitgang in het kwadraat. “Lerende algoritmen automatiseren de automatisering. Dat is revolutionair. Dank zij de grote hoeveelheden beschikbare data, de grote computerkracht en betere algoritmen is de laatste jaren veel vooruitgang geboekt. Daarnaast zien bedrijven de grote economische waarde. Ze vragen om de beste onderzoekers en dat stimuleert het vakgebied verder”.
Welling beaamt dat de ontwikkelingen in een stroomversnelling zitten, maar hij aarzelt bij het woord revolutie. “Voor de buitenwereld zien de ontwikkelingen er sneller uit dan wanneer je als onderzoeker in het veld zit. Het idee van neurale netwerken gaat al terug tot 1943! In de decennia daarna zijn ze door opeen- volgende fasen van hoop en teleurstelling gegaan. In de vorm van Deep Learning maken ze nu een succesvolle come-back, onder andere door die go-spelende computer. “Deep Learning” is nu de hype. Maar straks is het laaghangende fruit geplukt en dan gaat de voortgang wellicht een stuk minder snel. Het grote verschil met vroeger is wel dat zelflerende algoritmen nu ook door de industrie worden omarmd. Daardoor zullen ze niet meer verdwijnen, zoals eerder wel is gebeurd. Bedrijven zullen er in blijven investeren.”

2. Wat kunnen zelflerende computers?

“Zelflerende algoritmen zijn goed in het classificeren van dingen”, zegt Welling.
“Ze worden al succesvol toegepast in het herkennen van spraak, het herkennen en het segmenteren van foto’s en in het omgaan met natuurlijke taal. Denk aan automatisch vertalen en het omgaan met natuurlijke taal. Denk aan automatisch vertalen vraag-antwoord-systemen.
Domingos voegt daar nog drie voorbeelden aan toe: het aanbevelen van producten, zoals Amazon en Netflix doen, maar ook het stellen van medische diagnoses en het voorspellen van beurskoersen. “In het algemeen zijn zelflerende algoritmen goed voor problemen die niet met exact geformuleerde regels kunnen worden opgelost”, zegt Domingos.
“We kunnen heel moeilijk in regels vatten hoe we auto rijden, maar we kunnen computers wel leren om auto te rijden door te kijken hoe mensen dat doen. Medische diagnoses worden gesteld door hooggekwalificeerde artsen, maar zelflerende algoritmen kunnen dat op veel terreinen al sneller en beter. Dat de medische wereld ze nog niet massaal gebruikt komt vooral door terug- houdendheid van de artsen.”

3. AlphaGo gebruikte Deep Learning om de beste menselijke go-speler te verslaan. Is Deep Learning dé oplossing voor zelflerende systemen?

“Nee”, zegt Domingos. “Deep Learning heeft fundamentele beperkingen. Het kan nier redeneren met symbolen. Het heeft geen gezond verstand. Het kan geen kennis combineren op een manier die nooit eerder is gedaan. Deep Learning is goed voor waarnemingsproblemen op een basaal niveau, maar niet voor hogere niveaus van intelligentie. Behalve Deep Learning zijn er nog andere manieren om computers te laten leren. Deep Learning boekt momenteel de snelste vooruitgang en de meest indrukwekkende resultaten. Als we op de geschiedenis afgaan dan kan over tien jaar net zo goed een ander leeralgoritme aan de winnende hand lijken. Maar toch ben ik ervan overtuigd dat er een Grand Unified Theory van de diverse lerende algoritmen bestaat, een Master Algorithm.”
Ook Welling ziet in Deep Learning niet de ultieme oplossing. “AlphaGo versloeg dan wel de beste menselijke speler, maar de computer heeft Deep Learning heel specifiek voor go toegepast. Ik geloof ook niet zo zeer in één enkel algoritme dat alle problemen efficiënt oplost. Deep Learning werkt goed bij de analyse van beeld en spraak, maar voor het begrijpen van enorme hoeveelheden tekst zijn symbolische representaties weer erg nuttig. Bijvoorbeeld IBM Watson (een computersysteem dat vragen beantwoordt, red.) gebruikt deze technologie.

4. Wat kunnen zelflerende computers nu nog niet, maar wel over tien jaar?

“Ik verwacht dat snel lerende computers ons gaan helpen bij het razendsnel zoeken en analyseren van jurisprudentie en medische literatuur” zegt Welling.
“Straks kan ik aan de computer vragen: “Dit is mijn juridische zaak. Zoek daar de juiste jurisprudentie bij”. Een zelflerende computer kan straks op basis van alle beschikbare medische literatuur ook sneller dan een menselijke arts de diagnose van zeldzame ziekte stellen.”
Daarnaast verwacht Welling steeds betere vraag-antwoordsystemen die bijvoorbeeld een gesprek met een consument kunnen aangaan wanneer en bepaald product het niet blijkt te doen.
“Zulke systemen zullen vakkennis combineren met het begrijpen van de vragen die de consument ze stelt”
“Ik verwacht ook dat de zelfrijdende auto steeds meer een zelflerende auto wordt. Nu al kan een zelfrijdende auto bijvoorbeeld herkennen wanner hij wel of niet kan inhalen, maar straks zal een zelfrijdende auto ook de intenties van andere weggebruikers herkennen. Wil de voetganger oversteken of niet? Heeft de fietser mij wel of niet gezien? Dat soort inschattingen. “In de finaciële dienstensector zullen computers steeds vaker zelf beslissingen gaan nemen: Wat is de kans dat jij bepaalde lening gaat terugbetalen? Op basis daarvan beslist het systeem welke lening jij kunt krijgen.”
Pedro Domingos ziet een toekomst voor zich waar iedereen zijn eigen zelflerende digitale assistent heeft: “Zoiets als Googlle Now, maar dan veel slimmer. Zo’n virtuele assistent leert van alle data die jij genereert en helpt je bij het zoeken naar alles wat je maar wilt: films, boeken, huizen, vakanties, dates, banen, opleidingen … Alle frote bedrijven zoals Google, Amazone en Facebookwerken hieraan. Ik zou graag zo’n 360-graden-model van mijzelf willen hebben, maar ik wil tegelijkertijd ook dat ik daar zelf controle over heb.”

5. Wat is de heilige graal van de zelflerende computers?

“Wat computers echt nog niet kunnen”, zegt Welling, “is het zelf formuleren van vragen en hypothesen over de wereld en dan de acties plannen die nodig zijn om deze informatie te vergaren. Met andere woorden: het autonoom de wereld leren ontdekken en deze begrijpen.”
Een andere heilige graal is voor Welling het leren van alle medische gegevens.
“De gezondheidszorg zou een sprong voorwaarts maken wanneer zelflerende algoritmen alle gezondheidsdata ter wereld zouden kunnen gebruiken. Om de privacy van de mensen te beschermen, kunnen we daar nog niet bij. Maar dat houdt de vooruitgang tegen. Daarom denk ik dat de volgende revolutie gaat komen van algoritmen die geen informatie over het individu prijsgeven, maar toch alle data kunnen gebruiken. Pedro Domingos noemt de thuisrobot en het genezen van kanker als heilige gralen. “Een robot voor in huis moet alle vaardigheden hebben die een mens ook heeft. Dat is een heel diep leerprobleem dat we lang niet hebben opgelost.”
“Voor het genezen van kanker hebben we een gedetailleerd model nodig van de werking van het lichaam. Kanker is niet één ziekte, omdat elke tumor anders is. Uiteindelijk zullen computers in staat zijn om op basis van alle data over tumoren cellen en genen te leren welk geneesmiddel welke patiënt kan genezen. De spannendste ontwikkeling vind ik de lerende algoritmen die zelf nieuwe wetenschappelijke kennis ontdekken, zoals in de biologie al aan het gebeuren is.”

6. Wat zijn de gevaren van computers die beter kunnen leren dan mensen?

“Google zegt dat ze de derde helft van ons brein willen worden”, zegt Domingos, “maar ik wil niet dat die derde helft me alleen maar advertenties laat zien. Als één bedrijf zoveel data van je bezit, wordt het ook heel moeilijk over te stappen naar een ander bedrijf. Want wat gebeurt er met je data? In het huidige model ben je die kwijt”
“We hebben behoefte aan een nieuw soort bedrijven aan wie we onze data kunnen toevertrouwen, zoals we geld aan een bank toevertrouwen. Zo’n bedrijf bouwt een virtueel model van jou op basis van je data, maar je kunt het wel zelf corrigeren en beslissen wat er of niet met die data mag gebeuren. In de komend vijf tot tien jaar hebben we de kans om het huidige model te veranderen. Consumenten moeten op veranderingen aandringen, bedrijven moeten transparanter worden wat ze met onze data doen en wetenschappers en ingenieurs moeten technologie ontwikkelen die consumenten meer controle over hun data geven.”
Welling denkt we het privacy-probleem wel gaan oplossen maar maakt zich de grootste zorgen over de werkgelegenheid. “Banen komen op de tocht te staan, zelfs die van hoog opgeleide mensen als advocaten en artsen. De maatschappij zal snel veranderen. Daar moeten we in het onderwijs en arbeidsmarkt op inspelen. We moeten leren om met de nieuwe mogelijkheden ons eigen werk te creëren, maar dat zal niet iedereen lukken. Daarom ben ik ook een voorstander van basisinkomen. Dat geeft mensen die hun baan verliezen de ruimte om nieuwe initiatieven te ontplooien.”
De kans dat een Master Algoritme de wereld overneemt, noemt Domingos overigens “nul”. “Computers hebben geen eigen wil. Ze zijn de producten van ingenieurs en wetenschappers, niet van de evolutie. Iedereen is zo bang dat computers heel slim worden en de wereld overnemen, terwijl de realiteit is dat computers heel dom zijn en de wereld hebben overgenomen. Het zou beter zijn wanneer ze slimmer zouden zijn.. Zelfs een extreem krachtige computer is nog steeds een verlangstuk van onze wil.”
“Het is niet mens versus machine, het is ”mens met machine” versus “mens zonder machine”. De toekomst is aan degenen die het beste van hun eigen expertise combineren met wat computeralgoritmen het beste kunnen.”

Onze aantekeningen bij dit verhaal zijn genoteerd tussen de rails van de spoorwegen die weer ’s met omleidingen in de weer waren (i.v.m. werkzaam-heden).
Thuis gekomen kon ik ze niet meer thuisbrengen.

Embodied (cognition b.v.)
- Inlijving
- Implantaten

Teleologisch
- Spontane mutaties

Een zekere Luymen; alhier eens op dit forum.
- Evolutie anticipeert
- Loopt dus vooruit op? Op wat?

Zelf
- Anticipeert
- Proactief
- Stille kracht
- Zie voetnoot Marx

Tegenstellingen:
- creationisme – evolutie
- gemaakt/ontworpen – natuurlijk

Jos de Mul. “Kunstmatig van nature”.

Maar ja, wat is natuurlijk?
Evolutie wordt meestentijds als “natuurlijk” beschouwd. Daar tegenover zou dan het “gemaakte” of het “geconstrueerde” staan. Zie ook de citaten voetnoot van Marx.
Maar is die waterscheiding wel houdbaar? Wat betreft de evolutie zijn er onder de aanhangers exemplaren te vinden die impliciet - en soms zelfs expliciet - de natuur bedoelingen toedichten. Aan de andere kant “denken” de sociologen, de geschiedkundigen, de psychologen, de antropologen de mens als “van nature” inventief. Ontdekken, uitvinden en toepassen. Die inventiviteit richt zich niet alleen op dode materie. Ook aan Mens en Maatschappij en hun onderlinge verhoudingen kan worden en wordt gesleuteld. Micro, meso, macro tot en met de wereldorde.

Basisinkomen? Een bank? Waarom moeten die nieuwigheden zich ijken aan begrippen of instanties die “met” die nieuwigheden allang overboord konden?

Het goochelen met grote getallen of - misschien beter - grote aantallen is bij leken heel erg “in”. Ze kunnen dan Swaab citeren, bijvoorbeeld. Hoeveel neuronen hebben wij in onze hersenpan? Hoeveel synapsen? Tja, dan gaat ’t om getallen die eindigen op 9 nullen. Zeer, zeer veelzeggend. Imponerend zelfs. De argumentatie die dan volgt kan niet meer “stuk”.
Zo ook bij de Data. Mega en giga. Maar heel klein mag ook hoor. Hoeveel goochelaars heb je wel niet die indrukwekkend schermen met nanotechnologie? En dan hebben we het nog niet eens over die imponerende Wet van Moore.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Wet_van_Moore

Hoe kunnen wij in ons mensenleven de Wet van Moore achterhalen? ’t Is een hele uitdaging.
Nou, begin eerst maar ’s eenvoudig. Bij het gewone. De stelling van Pythagoras is te behappen met de 3-4-5-driehoek. Sinus en cosinus zijn eveneens eenvoudig neer te zetten. Als je de wortels van vierkantsvergelijking wilt weten neem je gewoonweg het ezelsbruggetje van de ABC-formule.

En niet vergeten Swaab, als hij het heeft over de hersenen en hun evolutie. Blz 436.

“Wij worden gekenmerkt door een fantastisch brein van anderhalve kilogram, dat bestaat uit zo’n 86 miljard hersencellen, onze neuronen. Dat is 15 keer zoveel als er mensen zijn op de aarde. Iedere hersencel maakt contact met zo’n 10 000 andere hersencellen middels zeer gespecialiseerde contactplaatsen, de synapsen. Ons brein bevat ruim 10 000kilometer zenuwvezels.”

Domingos:

My research addresses these and related questions. Research topics that I'm working on, or have recently worked on, include:
• Learning concepts represented by sets of rules
• Using examples as implicit definitions of concepts
• Using probabilistic representations and analyses to address the uncertainty inherent in learning
• Automating the process of selecting representations for concepts
• Learning several models and combining them to improve accuracy and stability
• Evaluating and selecting candidate models to avoid "overfitting" (i.e., to distinguish between genuine regularities and chance occurrences)
• Learning models that can be easily understood by people
• Using pre-existing knowledge to guide and improve learning
• Developing knowledge discovery algorithms that run in linear or near-linear time, and so scale up to large databases
• Using subsampling techniques to scale up pre-existing approaches
• Developing algorithms that take into account the costs of decisions
• Understanding the probabilistic properties and foundations of data mining algorithms
• Developing techniques for mining semi-structured data sources (e.g., text, the Web)

Current Projects
• Statistical Relational Learning: Learning from noisy data in rich representations
• Tractable Deep Learning: Learning deep models where inference is tractable
• Machine Reading: Extracting knowledge bases from text
• Collective Knowledge Bases: Merging knowledge from a multitude of sources
• Large-Scale Machine Learning: Mining massive data streams

Hij staat ook op film.
https://www.youtube.com/watch?v=B8J4uefCQMc
Bij het lezen van de eerste twee titels hierboven krijgt mijn epistemologisch breinkwabje misselijke gevoelens.

Welling staat ook op film. Ziehier.

http://www.computervisiononline.com/blog/prof-dr-max-welling-explaining-deep-learning

Eventjes buiten de drukte van die ADHD-types om, een vraag. Wat vind u er nou eigenlijk van?

En hebben dit soort beloftevolle oprispingen zich niet vaker voorgedaan?

Bijvoorbeeld: Roobeek. Fuzzy firm.

https://www.youtube.com/watch?v=k7PLSbmgAhU

https://www.youtube.com/watch?v=kv6T4pw3lbg

https://www.youtube.com/watch?v=q7qElhGv7uY

Wat was ook alweer fuzzy logic? Het heeft te maken met “dampig”, “heiïg”, “mistig”, “nevelig”, “wollig”.

’t Was in de vorige eeuw dat we op TV Mw. Roobeek in gesprek zagen met een andere hoogleraar. Het was een wat oudere vrouw en haar vakgebied betrof de genetica. Dat ik me dat gesprek (natuurlijk onder leiding van een gespreksleider) na zoveel tijd nog kan herinneren was de meewarige gezichtsuitdrukking van de oudere dame. Meewarig, ja. Toen ze Roobeek hoorde uitleggen hoe goed ze alles voor elkaar had. Een huis met carport voor twee auto’s onder. De verdieping daarboven leefde de Living. Met een werkkamer waar de apparatuur stond. Boven de slaap-werkkamers van kroost en ouders. Ook met apparaten die met elkaar waren verbonden.
Toen Roobeek haar lofzang had gezongen boog haar gesprekspartner een ietsje voorover en raakte haar even aan met de opmerking “u bent toch wel gelukkig, mevrouw?” Waarop ik in de slappe lach belandde. Vandaar de herinnering.

Discipline versus krioelen.
Is er een voorkeur?
Heeft u een voorkeur?
Of is het soms “dit”, en dan weer ’s een “dat”?

“Big data” wordt aanstekelijk. Je gaat er op letten. Het FD van 9 mei j.l. kopt “Big-data-experiment legt onzichtbare criminaliteit bloot”. De VK van 10 mei schrijft in de rubriek “Ten eerste”: Big data are watching you. Het verhaal betreft China.

Herinnert hier zich nog iemand met de naam Ross-Perot? Een kwarteeuw geleden stelde hij zich kandidaat bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Hij scoorde heel niet slecht.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Ross_Perot

Hoewel hij misschien niet het begrip “Big data” hanteerde, waren zijn inzichten er niet vreemd aan.

Je raakt er geen wegwijs uit (in?), in (uit?) al die data. Voer voor de statistici zou je eigenlijk zeggen. Maar al die deskundigen die zo goed hun imponerende praatjes ten beste geven? Hebben die de statistiek in hun mars. Het NRC rept in het kader eventjes van Bayes. Het enige wat daarvan te begrijpen is dat ze de Engelse dominee niet hebben begrepen.

Ach, hier hebben we het wel ’s over

IBM-Watson? Leuke spelletjes met Big Data?
Maar het blijft niet bij de gegevens van Big Data. Er is ook Deep Learning.

Hoe kunnen wij in ons mensenleven de Wet van Moore achterhalen. ’t Is een hele uitdaging. En, volgende vraag, kan het de mensen van de Mensheid lukken om die wet uit te schakelen? Te vernietigen? De nek om te draaien?
Kijk, de evolutie wordt “natuurlijk” genoemd. Er is geen regie. Spontane mutaties kunnen in de natuur tot nieuwe soorten leiden. Maar met genetische manipulatie kunnen we die natuur een handje helpen. Waarbij je je natuurlijk wel hoort af te vragen of het werkwoord “helpen” wel zo gelukkig gekozen is.

Wat is dat toch met die gedachte-experimenten? Ze gaan vaak uit van een premisse die krachtens de conclusie helemaal niet kan bestaan. Turing, Searle, Thomas Nagel (What is it like to be a bat) en ook Daniel Dennett (iets met een duif in New York?). De laatste twee kregen het zelfs met elkaar aan de stok, meen ik me te herinneren.
Die gedachte-experimenten imploderen bijkans.
Misschien moeten we een tandje hoger schakelen. En ons afvragen: wie of wat is toch wel homo sapiëns dat ie gedachte-experimenten kan bedenken.

Gedachte-experimenten trekken een wissel op hun uitkomsten. Dat wil zeggen: de conclusie staat al vast.

Ontpoppen en bepoederen.

Eerst maar ’s heel erg simpel.
Wij mensen weten ongeveer hoe Leren werkt. Althans, we hebben de pretentie. Anders waren er nooit scholen geweest. Of opvoedkunde. Of didactiek. Ok, die scholen en die didaktiek en die opvoedkunde die er zijn of die ooit hebben bestaan zullen van elkaar verschillen. Maar dan nog, alleen door hun bestaan geven ze te kennen te weten wat leren is. Op de achtergrond speelt altijd een min of meer expliciete theorie. Men denkt de principes van het leren te weten en te kennen. Kijk, dat er verschillen bestaan en bestaan hebben dat hoeven we niet uit te leggen. En dat zich tussen al die inzichten schoolstrijden hebben voorgedaan mag ook bekend verondersteld worden.

Van nog weer latere datum. Eveneens de krant. In dit geval Het Financiele Dagblad van dinsdag 26 juli 2016.
Economie & Politiek; FISCAAL BIG DATA.

Kop:
Computer weet wat rechter beslist in belastingzaken.

Big data bevatten de te verwachten antwoorden op fiscale rechtsvragen van accountants en belastingadviseurs.

Kaders:
I. Belasting onder de loep.

Belastingen worden niet alleen opgelegd en betaald, maar ook onderzocht. Door juristen en economen. Dit is deel 2 van een serie artikelen over fiscaal onderzoek in Nederland.

II. Concurrentie.

“Ik vermoed dat de grote 4 adviesbureaus allemaal bezig zijn met big data.”

III. Berekening.

Als de kans klein is dat belastingplichtige volgens de computer gelijk krijgt, zal hij afzien van een rechtszaak.

De tekst zelve:

Stel, u weet het een en ander van grote gegevensbestanden, hoe daarin verbanden en patronen zijn te ontdekken. Toevallig (!; SW) heeft u een kennis die verstand heeft van belastingzaken. Samen zou u op uw zolderkamer een adviesbureautje kunnen starten dat de gevestigde fiscale advieswereld op haar grondvesten zou doen schudden(!; AB).
Charlie Bruijsten (54) begon niet aan zijn promotieonderzoek om namens zijn werkgever, adviesorganisatie EY, concurrentie uit onverwachte hoek de pas af te snijden. Maar het laatste hoofdstuk van zijn dissertatie bevat wel een doorkijkje naar een nabije toekomst (!; SW) die de ‘big four’ niet onberoerd laat. Disruptie ligt op de loer voor EY, en ook voor accountantskantoren Deloitte, KPMH en PwC.
Wegens concurrentiegevoeligheid wil Bruijsten er niet te veel over kwijt. “Maar ik vermoed dat de grote vier allemaal bezig zijn met big data” zegt de fiscalist die werkte bij het bureau vaktechniek van EY Belastingadviseurs - zeg maar de denktank (!; AB) op de achtergrond die de adviseurs inhoudelijk bijstaat. Naast zijn werk voor EY behaalde Bruijsten dit voorjaar zijn doctorsbul aan de Tilburg University. Van zijn proefschrift is een handelseditie (!; SW) verschenen met als titel Waarschijnlijkheid van fiscale rechtsgevolgen.
Bruijsten onderzocht hoe de fiscale rechtsvinding werkt. Dat wil zeggen, hoe een rechter tot een oordeel komt in een belastingzaak. Maar in de definitie van de promovendus beperkt rechtsvinding zich niet tot de rechtszaal. Ook belastingadviseurs en -inspecteurs zoeken antwoorden op fiscale vraagstukken.
Dat zoeken moet vrij letterlijk worden genomen, aldus Bruijsten. Want rechtsvinding vindt zelden plaats via dwingende redeneringen die tot één juiste uitkomst leiden (!!!; zowel AB als SW). Veeleer is er sprake van wikken en wegen. Als er eenmaal een tot op zekere hoogte intuïtief besluit is gevallen wordt achteraf een redenering opgesteld om die beslissing met argumenten te onderbouwen (!!!; De Ommekeer). Dit verklaart waarom rechters in hoger beroep soms tot andere oordelen komen dan lagere rechters die zich eerder over dezelfde zaken bogen.
Met dit proces, waarbij in de wetenschap een onderscheid wordt gemaakt tussen heuristiek (zoeken) en legitimatie (onderbouwen), kunnen computers moeilijk uit de voeten, zegt Bruijsten. Maar ze zijn wel goed in het herkennen van correlaties en patronen in grote hoeveelheden van gegevens, vervolgt hij.
In dit geval bestaan die data vooral uit fiscale wetsteksten, besluiten van de belastinginspectie en jurisprudentie. De regelmatigheden die hier uit worden gehaald met behulp van algoritmen, bieden fiscalisten nieuwe mogelijkheden (NB; SW) om te voorspellen wat de uitkomst zal zijn van de rechtsvinding zoals die op de traditionele, zoekende manier plaatsvindt.
Voor belastinginspecteurs komt dat goed van pas als zij klanten adviseren of hun fiscale jaarrekening - de belastingaangifte voor het bedrijfsleven - goedkeuring van de belastinginspecteur zal krijgen. Zo’n inschatting krijgt meer gewicht zodra klanten overwegen naar de rechter te stappen over een belastingdispuut.
Kosten, potentiële opbrengst en slagingskans moeten dan tegen elkaar worden afgewogen.
“Met big data is de onzekerheid over de uitkomst van de rechtsvinding beter in kaart te brengen”, zegt Bruijsten. “Daarvoor moeten veel gegevens beschikbaar zijn.” De fiscalist geeft een eenvoudig voorbeeld: “Bij vervreemding van bedrijfsmiddelen is het vaak mogelijk een herinvesteringsreserve te vormen. Als de ondernemer bij de verkoop van een vrachtwagen niet zeker weet of hij de winst uit de verkoop mag opnemen als reserve, berekent de computer dat die kans 70 tot 80% is.”
Een adder onder het gras zijn wetswijzigingen, aldus Bruijsten. “Als per 1 januari 2016 de wetten zijn veranderd, gaan eerder patronen niet langer op.”
Het zal nog lang duren voordat de computer rechtspreekt, denkt Bruijsten, als dat al ooit gaat gebeuren. Maar hij verwacht dat belastingspecteurs en -in-specteurs en ook accountants binnen afzienbare termijn net zo vertrouwd zijn met big data als de Googles en Amazones.com van deze wereld.
Of dit tot meer of minder rechtszaken zal leiden, durft hij niet te zeggen. “Als de kans dat een belastingplichtige gelijk krijgt volgens de computer klein is, zal hij afzien van een rechtszaak. Maar het kan ook zijn dat belastingplichtigen eerder gaan procederen als ze van tevoren weten hoeveel kans zij maken dat ze bij de rechter gelijk krijgen.”

Die wet van Moore nog een keer.

Die duikt ook op bij de firma ASML. Eindhoven. Ze maken geen chips - ze kunnen ’t wel, hoor - maar machines die chips kunnen maken. Een stap hoger in het productie- of maakproces. Als zodanig zijn ze leverancier van Silicone-valley.
Een batterij van schakelingen, volgens Moore en ASML steeds meer geminiaturiseerd. Tot en met nano. Ja, het loopt in de lijn van Swaab. In het brein zijn de punten van de neuronen synaptisch geschakeld. Mag het genaturaliseerd heten.

NEDAP. Wat doet die organisatie? Ze hebben in het kader, dat hier onder de loep wordt gelegd een hoop praatjes.

https://nedap.com/nedap/

https://www.kivi.nl/afdelingen/kivi-students-twente/verslagen/verslag/ceo-lezing-door-ruben-wegman-nedap

https://www.youtube.com/watch?v=wlBdees5NbE

https://www.youtube.com/watch?v=v_yrWQ7JW64

Dus de Banken-wereld doet er lustig aan mee. Is dat verwonderlijk? Nee, natuurlijk niet. Want na de “bezwering” van de crisis zijn de derivaten niet verdwenen. Die welen en tieren nog volop.

Maar er is meer. De instituten schijnen elkaar te willen inhalen. STEAM. Dat staat voor Science, Technology, Engineering, Art en Mathematics. ’t Is allemaal na te lezen.

Het cognitieve Internet is vele malen kennisintensiever dan de 100 miljard neuronen van Swaab.
Mogen we het zo zeggen? Met de wet van Moore in de hand?
En als we die discussies, hier en elders, beluisteren, dan weten we dat het heel erg vaak uitloopt op de vrijheid van de wil. Het schijnt dat wat betreft homo-sapiëns de discussie wel zo’n beetje beslecht is. Swaab en Lamme en Sjors beweren dat het een fictie of “prettige illusie” is. Gaan we te ver als we beweren dat “de wet van de grote aantallen” daar mede debet aan is?
Maar ja, als aan een enkel mens al geen “vrije wil” meer is gegund, wat dienen we dan te gunnen aan het vele malen complexere Net? Beslist geen “vrije wil”. Toch? Dat wil dus zeggen dat het Net z’n eigen koers kiest. Doemdenkers mogen ons een scenario voorschotelen.

In al die complexe (fuzzy/) verstrengelingen van Big Data loopt Mw Roobeek ontzettend achter. Geen schijn van kans heeft ze meer. Misschien ergen in een gehucht van kleinschaligheid?

Maar er valt meer te zeggen. Big Data kan ook rubriceren.
Datgene wat voorheen als techniek nog ter hand moest worden genomen kan de prullenmand in? De datamodellering met entiteit-attribuut-relatie (EAR) is niet meer nodig. En Codd mag ook verdwijnen. En NIAM was o.i. al verdwenen. En mag de verzamelingenleer ook naar huis?
Computers maken zelf het model of het schema. Je hoeft ze alleen maar te voeden met “voorbeelden”. Iemand gaf bij een lezing een illustratie a.d.h.v. foto’s. Geef die aan de computer; en de computer deelt in.
We zouden ’s een proef op de som kunnen nemen. Voed de computer met een hele hoop voorbeelden uit het dierenrijk. Zou de resulterende indeling (in een oogwenk gecreëerd) de taxonomie van Linnaeus (die in dezen monnikenwerk verrichtte) te zien geven?

Tekentafels werden op een gegeven moment ingeruild voor CADCAM. Moet nu, een generatie verder, CADCAM worden ingeruild voor …? Ja, voor wat?

And the evergreating millions
On topic, still in line
Won’t release
A stopping
To refine

Substitute the making

An open view
For happy few
But still in line
Converging fine

Godwin’s law.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Wet_van_Godwin

Dus gewoon, algemeen: in hoeverre kunnen vergelijkingen “stand” houden? Je kunt iets laten slaan als een tang op een varken. Maar tijdens sessies met geloei en gebrul kunnen ze toch “effect” sorteren. Welaan neem er je gemak van!

Afijn, Godwin wil laten zien hoe en wanneer een discussie in het slop komt te geraken. Zo mogen we het toch zien?

En heeft ’t misschien ook iets te maken met de “onderbuik”?

   

Steven Wende,

Excuus dat ik bovenstaande bijdrage nog steeds niet bestudeerd heb, want daar moet je toch even de tijd voor nemen. Ik kom daar zeker nog op terug.
Het lijkt hier intussen wel een dooie boel geworden te zijn op filosofie.be en het is te hopen dat dit niet letterlijk zo is en dat dit bericht je in goede gezondheid zal bereiken.
In een andere blog had ik de volgende reactie geplaatst over het onderhavige onderwerp naar aanleiding van de vraag "deo sive natura?"

Het verschil tussen God en natuur lijkt mij dat aan God een doelbewuste persoonlijkheid wordt toegekend. De natuur is gekomen waar we nu zijn, dat valt niet te ontkennen. Daarbij zijn in het verleden ongetwijfeld vele doodlopende ontwikkelingen geweest. Het gaat te ver om te zeggen dat het de bedoeling van de natuur was om de ene ontwikkeling te stoppen en de andere door te laten gaan, het lijkt mij eerder dat ontwikkelingen mislukten omdat ze met onoplosbare problemen geconfronteeerd werden.
Voor natuurlijke evolutie is dus geen doelbewuste persoonlijkheid nodig, de natuur kan uitstekend voor zichzelf zorgen.
De vraag is waar die doelbewuste persoonlijkheid dan nog nodig voor is maar dat is geen vraag waar ik mij zelf mee bezig houd. Ik vraag mij af waarom sommige natuurlijke ontwikkelingen afgebroken zijn en andere konden doorgaan in de verwachting dat daar wat uit te leren valt. De hoop is dat we met die kennis het afbreken van onze eigen ontwikkeling nog wat kunnen uitstellen door te voorkomen dat we voor onoplosbare problemen komen te staan. Sommige mensen hopen dat een doelbewuste persoonlijkheid hen voor onoplosbare problemen zal behoeden. Ik hoop niet dat dit het er op neerkomt dat zij zich daarmee ontheven voelen om daar zelf wat aan te doen maar de manier waarop bijvoorbeeld de gelovige Trump en Pence zich gedragen doet het ergste vrezen, want die vinden dat er vanuit de overheid niet eens wat aan gedaan màg worden.

   

Steven Wende,

Het lijkt mij beter als ik mijn opmerkingen verdeel over een aantal korte reacties waarvan hieronder de eerste wat betrekking heeft op jouw inleiding. (tot "VIJF METHODEN")

Evoluerende Evolutie, dat vind ik wel een rake omschrijving van het karakter van evolutie. Ray Kurzweil heeft het over Accelerating Intelligence en dat is om dezelfde reden een rake omschrijving van de ontwikkeling van artificial intelligence ( http://www.kurzweilai.net/ ). Waar het op neer komt is dat er sprake is van exponentiele ontwikkeling, de ene ontwikkeling maakt een veelvoud van andere ontwikkelingen mogelijk. Het is feitelijk nog veel erger dan het steeds maar dubbelvouwen van een papiertje of het steeds verdubbelen van het aantal rijstkorrels op het volgende vakje van een schaakbord, het resultaat gaat heel snel alle perken te buiten. Dat is blijkbaar ook het resultaat van evolutie.
Een van de meest sprekende voorbeelden van alle perken te buiten gaan is het menselijk brein. Het is werkelijk geen wonder dat mensen in God gaan geloven als ze de complexheid van het brein op grove wijze onderschatten. Het is ook geen wonder dat de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie feitelijk nog niet eens in de kinderschoenen staat. Echter, met evoluerende evolutie zou dat sneller kunnen gaan dan menigeen verwacht. Dat brengt met zich mee dat het moeilijk is de ontwikkelingen bij te houden, zo niet onmogelijk. Hopelijk kunnen we alleen maar de mensen niet bijhouden, maar het is niet denkbeeldig dat we kunstmatige intelligentie niet bij kunnen houden. Of dat een ramp is valt te bezien, mensen hebben gedemonstreerd geen KI nodig te hebben om rampen te veroorzaken en hopelijk kan KI die juist voorkomen. Om maar eens een voorbeeld te noemen acht ik het goed denkbaar dat hier over 20 jaar auto's wettelijk niet meer door mensen bestuurd mogen worden, omdat kunstmatige cauffeurs dan aantoonbaar veel veiliger zijn. Dan hebben we een deel van onze autonomie expliciet uit handen gegeven. Dat lijkt mij niet zo'n probleem, want als wij niet eens bij machte zijn ons eigen lot te bepalen dan kunnen we niet volhouden autonoom te zijn.

   

....

Alleen geregistreerde gebuikers mogen comments plaatsen

Aanmelden of Registreer plaats een reactie