Fantastische Filosofie

In de blog: filosofie en literatuur reacties: 75 pdf print

Uit de map “fantastische” filosofie.

Dit forum mag intussen genoegzaam op de hoogte zijn gesteld hoe wij (Boegje & Wende) van De Ommekeer de wijsbegeerte beoefenen en gestalte proberen te geven. Duidelijk mag zijn dat er niet een enkel patroon is. Er wordt gevarieerd. Er is een scala aan mogelijkheden. Soms pluizen we tot in de diepte - voor zover ons gegund - kwesties uit. Aan de andere kant is er wel ’s hilariteit. Ook daar geven we wel ’s aan toe. Afijn, de naam van ons Blog geeft de verscheidenheid dat al enigszins te kennen.

Berichten hieronder.


Tags
geen tags

Reacties (75)

   

Een zoektocht in boekwerken en op het Net deed ons een tijd geleden verbazen over het aantal wijsgerige stromingen (of Scholen). Dat kunnen stromingen zijn die bij b.v. de Grieken in zwang waren. Soms blijven ze in het heden buiten beeld. Maar een herleving is eveneens mogelijk. Maar er zijn natuurlijk ook nieuwe stromingen. En er hebben zich ook scholen voorgedaan die in vergetelheid zijn geraakt. Zo heb je b.v. een zekere Onfray. “Die loopt de hele gang van de wijsgerigheid nog een keertje door aan de hand van het principe van de strijd. De overwinnaars hebben tot dusver de hoofstukken van de filosofie geselecteerd, en wel die hoofdstukken die in hun kraam te pas kwamen. De andere hoofdstukkken zijn weggezonken en in vergetelheid geraakt. Onfray stelt zich de schone taak om ze daaruit te ontrukken. En zo krijgen geïnteresseerde lezers namen en stromingen voorgeschoteld waar ze niet of nauwelijks van gehoord hadden. Losbandige gnostici, christelijk epicurisme, barokke libertijnen, radicalen van de Verlichting, dionisysch socialisme, links nietzschianisme. Dit levende ruwe materiaal ontspruit niet aan het hegeliaanse lineaire denken, maar aan het deleuziaanse principe van het rizoom (= wortelstok). Volgens die vreselijke Onfray, vanuit zijn “nieuwe” invalshoek.”
Datgene wat tussen aanhalingstekens staat is een citaat. Een citaat van onszelf, toen we koud binnen waren op dit forum. Met:

http://filosofie.be/blog/filosofie-en-literatuur/3624/wijsgerige-smolkkelwaar/

Hoe dan ook. Onze systeemzucht heeft ons ertoe gebracht om al die stromingen en scholen en richtingen eens te verzamelen. En in het tijdperk van BigData toe te vertrouwen aan een detabees. Het zijn er - na een redelijke indikking - 54.
Een detabees sec, daar koop je niet zoveel voor. Je wilt ’m ook toepassen.
Dat hebben we gedaan.
Ervan uitgaande dat al die stromingen niet als monolithische zuilen verkokerd naast of buiten elkaar opereren, hebben we combinaties bedacht. Concreter: we hebben SQL de opdracht gegeven om alle drietallen uit te spuwen. Ruim 157 duizend resultaten.

Dat gaan we hier natuurlijk niet uitprinten. Dat begrijpt u.
Maar om een beetje gevoel te krijgen geven we een paar voorbeelden.

- Het agnostische dualisme van het solipsisme
- Het conceptualistische idealisme van het nominalisme
- Het empiristische conceptualisme van het Spinozisme
- Het fysicalistische manicheïsme van het animisme
- De ietsistische hermeneutiek van het phenomenalisme

Hebt u daar in het kader van “fantastische filosofie” iets aan? Kunt u er iets van zeggen? Triggert het de diepzinnigheid?

   

Filosofie is bij uitstek denkbeeldig los van waarneming, dus komt het er op aan schitterende fantasie te gebruiken in een puike smokkelstrategie. (Smokkelen wordt hier snel afgedaan als minderwaardig, maar dat is kort door de bocht.) Het fantastische aan gesmokkelde filo concepten is dat ze perspectieflijnen uitzetten die iets laten zien wat alleen binnen die coördinaten kan verschijnen. Een beetje zoals in Cern.
Zo is het nominalisme natuurlijk idealistisch gebouwd met concepten en een manicheistisch dualisme, fysicalistisch gezien, loopt uit in een bezielde wereld. Soms zie ik mijn computer als een kwade geest die opzettelijk een file wist en als mijn wagen sputtert moedig ik haar vriendelijk aan. Wat meestal helpt!
De ietsistische hermeneutiek is eigenlijk de Nietsistische uitleg van de Ridders van Nie. Wat Benedictus betreft, geen commentaar!
Maar verder, hoe fantastischer hoe beter. Net zoals de tunnelvisie in Meyrin in Genève Zwitserland. Dat is toch ook fantastisch, niet?

   

Steven Wende,

Het komt mij voor dat jouw implementatie van kunstmatige intelligentie enigszins gedateerd is. Het doet mij trouwens denken aan die speelgoedboekjes waarvan de pagina's in drie delen afzonderlijk omgeslagen kunnen worden, zodat er willekeurige combinaties van hoofd, romp en onderstel gemaakt kunnen worden. Bij een andere variant konden drie willekeurige zinsdelen gecombineerd worden die dan op elektronische wijze ten gehore gebracht werden, desnoods geheel automatisch. Meer vermakelijk dan keerzaam, hoewel je hiermee leert dat je op eenvoudige wijze grappig kunt zijn. Was dat jouw bedeling?

   

“Het komt mij voor dat jouw implementatie van kunstmatige intelligentie enigszins gedateerd is.”
Waar haal je dat AI vandaan Bert? Ik heb enkel en alleen een tabel gecreëerd. En dat zelfs niet eens, want hij is geïmporteerd vanuit het net. Die tabel is enigszins bewerkt; adjectieven zijn b.v. toegevoegd. Vervolgens is die tabel drie keer geladen. Waarna er met een SQL-statement drietallen zijn geformeerd. Wat is daar nu “intelligent” aan? Een kind kan toch de was doen?
Nee, wat hier gedaan is, is iets wat hier wel ‘s “dollen” wordt genoemd. Ik ben met iets bezig wat nogal lastig is. En dan kan een uitstapje verfrissend werken. De boog hoeft niet altijd gespannen te staan. Toch?

   

Aan de andere kant?
Vergis je niet.
Als ik die lange lijst een beetje doorvlooi dan kom ik hier en daar best wel ’s titels tegen waarvan je kunt zeggen “mm, daar valt best wel iets mee te doen; dat is zo gek nog niet”.
Ja, en een volgende stap in ons denken en doen zou eruit kunnen bestaan dat we hier nogmaals ons pakket CAWG onder de aandacht gaan brengen. Computer Assisted WijsGaren. Nogmaals ja. Want we hebben dat alreeds een keer gedaan. ’t Is niet echt opgepakt, dat niet. Maar het kan zijn dat het nu met deze bijdrage aan het Blog iets meer gestalte gaat krijgen.

   

Zo gek nog niet? Inderdaad, ik wou er eerst niet op ingaan. Maar het empirisch conceptualisme bij Spinoza slaat natuurlijk op de adequate idee die oorzakelijkheid en eeuwigheid verbindt in een ware definitie. Zonder verwijzing naar een extrinsieke relatie met de Uitgebreidheid, alleen gebouwd op de intrinsieke kracht van de idee. Htbw Fantastisch toch!

   

Nietwaar grappig heel, als je dit achteruit leest, leest achteruit dit je als, heel grappig nietwaar?

   

Mooie vergelijking, die verplooibare bladzijde die vervolgens een verrassend beeld te voorschijn tovert.
Zo zijn de omschrijvingen bij de filo stromingen ook verrassend maar wel boeiend om door te denken, zo kom je nog eens tot verrassende (gefantaseerde) gedachten.
Mooie omkering trouwens.

   
   
   

Maar we hebben het over taal, dus het volgende gedicht past eigenlijk beter.

"
Orange Light

I conduct myself in a windy manner because I am
drunk and enchanted in this field.
The oxygen around my head is rabid
and filled with orange light
like a equinoctial tiger to its flesh.
My heart moves violently
on this neon ship.

I promise as I were a rotting ghost
forced half-open in love
in front of the gray agony of the darkness
and decaying droplets of acidulous gold.

I reply, only fear and geology are the
leaves of belligerence.

I’d do it for the geology
and I’d do it for the fear of your response.
"

Zie de volgende link.
https://www.reddit.com/r/artificial/comments/2tmzyf/i_wrote_a_simple_ai_to_generate_poetry_and_got/

   

Agony is een mooi woord.

Iets van eigen makelij waarin 't een rol speelt.

Fortunes of gloomy agony
strivens to gold
sheer whisper, mere symphony
I cannot hold

   

Bert,
De surrealisten maakten zo hun collages. Flarden willekeurige beelden lukraak bij elkaar gezet brengen onverwachte samenhang. Of kijk naar Magritte. Michel Foucault heeft een briefwisseling met René gehad maar beiden begrepen elkaar niet goed, de schilder wist niet waarom hij deed wat hij deed. Het heeft wel een mooi boekje opgeleverd.

   

'Links Nietzscheanisme' is de titel van een bestaand boek met een mooie blauwe wat wilde lijntekening van Friedrich op de kaft. Het moet boven ergens in een kartonnen doos zitten. Met een goede bijdrage van Peter De Graeve herinner ik me. Zestien jaar geleden alweer, waar is de tijd?

   

beste steven misschien iets voor jou ?
http://www.lingforum.com/forum/

   

(niet dat ik je hier weg wil, ge kan ze gerust beide beoefenen ps er zijn er nog veel meer als je ff zoekt)

   

Die 'vreselijke Onfray'...

Steven, ik niets van hem gelezen en nu alleen even het web afgezocht.
Wat heb jij inhoudelijk filosofisch tegen zijn denken? En is er zo iets als 'zijn denken'? Hoe zou jij dat dan omschrijven en waar begint dat vreselijke?

   

Bert,
Wil jij iets doen voor mij?
De tekst 'Deleuze and the question of desire: Toward an immanent theory of ethics.' lezen en zeggen wat jij er met jouw denken van vindt. Het is amper 13 bladzijden en te vinden als PDF op internet. Daniel W Smith is de schrijver. Neem je tijd en niets moet.

   

Ursula,

Het gaat dus over het volgende document.
Daniel W Smith: Deleuze and the question of desire: Toward an immanent theory of ethics.
http://philpapers.org/archive/SMIDAT-5.pdf

Ik neem aan dat met 'immanent' 'natuurlijk' bedoeld wordt en ik heb een simpele natuuralistische theorie van de menselijke moraal die ik hier al eens aangestipt heb maar die ik feitelijk niet van anderen ken, maar ik meen dat Richard Dawkins is daar op ingegaan in het kader van zijn atheïsme en ook Mark Twain beschrijft in "What Is Man" een moraal die uitgesproken berekenend is. Voor mij is kenmerkend dat de mens zijn eigen geluk en dat van anderen kan wegen, dat ongeluk van anderen het eigen geluk verkleint en dat het dus zo kan zijn dat door actief het ongeluk van anderen te verkleinen het eigen geluk vergroot kan worden.

Allereerst de terminologie. Ethiek, moraal en verlangen.

Met moraal bedoelt D iedere verzameling beperkende regels die een beoordeling mogelijk maken of acties en bedoelingen aan bovennatuurlijke of universele waarden voldoen. Het gaat er dan over dat sommige dingen nu eenmaal niet mogen of dat die niet de bedoeling kunnen zijn, kenmerkend is de vanzelfsprekendheid die daarbij aangenomen wordt.
Voor mij is moraal een uitvloeisel van het besef dat iedereen naar geluk verlangt voor iedereen, waarbij het ongeluk van anderen het eigen geluk beperkt. Het geen rekening houden met de ander is dan in principe immoreel.
Geluk is dan niet de toestand van iemand die niets te wensen heeft, maar van een evenwichtige en praktische verdeling van dingen waar mensen naar verlangen. In hoeverre daar universele regels voor gelden is moeilijk uit te maken, maar ik neem aan dat iedereen die lijdt een sterk verlangen heeft dat dit voorbij gaat.
Er zijn masochisten, maar ik kan mij voorstellen dat de kick niet zozeer de pijn is, maar het daarvan uiteindelijk verlost te worden. Sadisten die een ander die verlossing niet geven zijn gewoon crimineel.
In ieder geval geloof ik dat persoonlijke voorkeuren altijd belangrijk zijn en daarom gerespecteerd dienen te worden. Dat die het leven meer kleur geven is mooi meegenomen, omdat die bij iedereeen een groter geluksgevoel kan opwekken. Afgezien van dat uitzichtsloze lijden geloof ik niet dat er universele waarden zijn, laat staan transcencente, want voor een naturalist is spreken over iets dat transcendent is een tegenspraak, omdat alles per definitie tot de natuur behoort.
D maakt daar wat mij betreft teveel woorden aan vuil.

Ethiek heeft te maken met de mate waarin men zich inzet om een ongewenste toestand het hoofd te bieden. Ook hier hoef je niet in te gaan op allerlei overwegingen die filosofen daarover ooit gemaakt hebben, omdat het zo eenvoudig is. Niets doen is niet etisch en doen wat je redelijkerwijs kunt is etisch.

D stelt het volgende. “The astonishing thing is not that some people steal or that others occasionally go out on strike, but rather that all those who are starving do not steal as a regular practice, and all those who are exploited are not continually out on strike”. Is dit wel zo verbazingwekkend? Iemand die steelt of staakt kan repercussies vewachten en dat nadeel weegt op tegen het voordeel dat het stelen of staken oplevert. Er is dan een criterium om te beslissen om al dan niet te stelen of te staken. Dit afweging- en beslissingsproces kan dan ook nog geheel of gedeeltelijk op intuïtieve wijze plaatsvinden.

Over de theorie van de 'drives': volgens mij zijn dit de geluksverlangens waarover ik het hierboven had en voor zover die tegenstrijdig zijn is er ook hier weer sprake van een afweging- en beslissingsproces.
Als D Nietsche citeert met “Every drive is a kind of lust to rule, each one has its perspective that it would like to compel all the other drives to accept as a norm” dan geloof ik dat hier de essentie van het afwegingsproces misscien wel juist wordt weergegeven, omdat het resultaat inderdaad in principe activerend werkt en - wat heel belangrijk is - een uiteindelijke beslissing van veel meer factoren afhankelijk is dan waarvan we ons bewust kunnen zijn. Het aantal zaken dat mensen bewust als geheel kunnen overdenken is namelijk onstellend klein, niet meer dan 4 of 5, dit betekent dat het onbewuste en intuïtieve een veel grotere rol speelt dan men veelal denkt. Wat dat betreft lijken we veelal op dieren die helemaal geen tekenen van bewuste overdenking vertonen.
Het is wel zo dat bij een bewuste beslissing er opnieuw een evaluatie plaats vindt van het resultaat van die beslissing en dat die ook weer als een bewuste overweging kan plaatsvinden van andere zaken.
Het lijkt een beetje op een spreadsheet, waar we bewust een heel klein aantal zaken in veranderen en dan kijken wat het resultaat is op basis van alles wat we ooit in die spreadsheet ingevoerd hebben. Dit kunnen we herhalen tot dat resultaat bevredigend is.

Over een theorie van verlangen heb ik weinig te zeggen. Verlangen wordt volgens mij ingegeven door een gemis aan geluk, zoals ik hierboven aangegeven heb. De vrije wil is hier ook nog in het geding, want hoe zouden wij weerstand kunnen bieden aan het streven naar geluk?

Tenslotte, het is voor mij duidelijk dat denkers die niet op de hoogte konden zijn over de huidige kennis van het brein, gedwongen waren heel veel zijpaadjes te nemen waarvan ze nog niet konden inzien dat die uiteindelijk dood zouden lopen. Het is dan ook niet verrassend dat zij op even scherpzinnige wijze tot juiste en onjuiste conclusies konden komen en dat zij elkaar dus soms falikant moesten tegenspreken.
Ik zou het voorgaande nog kunnen oppoetsen, maar ik vindt eigenlijk dat ik mij voldoende van mijn taak gekweten heb.
Wat denk je, Ursula?

   

Je hebt meer dan voldoende 'van je taak gekweten'. Bedankt voor je lange tekst. Ik neem mijn tijd de brontekst en jouw tekst nog eens goed door te nemen, alvast bedankt.

   

Hopelijk kun je over al mijn ongecorrigeerde lees- en spelfouten heenlezen. Random 'dt' lijkt me nauwelijks misverstanden op te leveren.
Op mijn Sean Carroll verhaal moet je nog even wachten, dat is een behoorlijke klus. Dat boek moet ik minstens twee maal lezen om er een overzicht over te kunnen krijgen, ondanks dat ik tot dusver nog geen -voor mij- nieuwe dingen heb gezien, maar ik heb nog geen kwart gelezen, dus dat zegt niet veel. Tot dusver lijkt het zeer gedegen te zijn.

   

Steven Wende,

Hierboven vergeleek ik het intuïtieve brein met een spreadsheet. Misschien is dit nog mooier dan de vergelijking met een RDB. Mijn eerste kennismaking met een spreadsheet was ongeveer in 1980 toen ik Visicalc op een TRS-80 PC kon draaien. Het kenmerkende was dat het onmiddelijk op veranderingen kon reageren, in de zin dat bij een verandering direct alle consequenties geëvalueerd werden. Dat gebeurde cel voor cel totdat de zaak zich stabiliseerde. In het brein kan dat op massieve wijze parallel gebeuren. Een tijdje geleden zag ik o.m. de volgende citaten van Douglas Hofstadter "The Man Who Would Teach Machines to Think":

“At every moment,” Hofstadter writes in Surfaces and Essences, his latest book (written with Emmanuel Sander), “we are simultaneously faced with an indefinite number of overlapping and intermingling situations.” It is our job, as organisms that want to live, to make sense of that chaos. We do it by having the right concepts come to mind. This happens automatically, all the time. Analogy is Hofstadter’s go-to word. The thesis of his new book, which features a mélange ofA’s on its cover, is that analogy is “the fuel and fire of thinking,” the bread and butter of our daily mental lives.
“Look at your conversations,” he says. “You’ll see over and over again, to your surprise, that this is the process of analogy-making.” Someone says something, which reminds you of something else; you say something, which reminds the other person of something else—that’s a conversation. It couldn’t be more straightforward. But at each step, Hofstadter argues, there’s an analogy, a mental leap so stunningly complex that it’s a computational miracle: somehow your brain is able to strip any remark of the irrelevant surface details and extract its gist, its “skeletal essence,” and retrieve, from your own repertoire of ideas and experiences, the story or remark that best relates.
“Beware,” he writes, “of innocent phrases like ‘Oh, yeah, that’s exactly what happened to me!’ … behind whose nonchalance is hidden the entire mystery of the human mind.” *)

Als ik dan iets in een enorm grote, parallel werkende spreadsheet verander en ik zie vrijwel onmiddelijk ergens een belangrijke verandering in een cel, dan denk ik dat in dat model misschien de oplossing te vinden is voor het probleem wat Hofstadter signaleert.
Wat denk jij daar als computerdeskunduge van?

*) Zie de volgende link.
http://www.theatlantic.com/magazine/archive/2013/11/the-man-who-would-teach-machines-to-think/309529/

Ik zal ook eens kijken of ik "Surfaces and Essences" te pakken kan krijgen want ik ben een fan van Hofstadter.

   

Ik had Hofstadter nota bene al anderhalf jaar op m'n tablet staan, 593 pagina's! Nog niet eens gelezen. Meteen na Carroll aan beginnen.

   

Bert,
Waarom zou 'the right concept' de 'right one' zijn en wat betekent hier juist 'right'? Of is het 'a concept' en had het een ander kunnen zijn? En dat automatische?
Dat gedachten in ons spontaan opkomen zagen we ook in de tekst over Deleuze. Maar de juiste gedachten of concepten?

   

Ursula,

Wat mij trof in die citaten is dat mensen enorm snel op intuïtieve wijze op nieuwe situaties kunnen reageren en beter dan het toeval op een goede manier, want dat is ook mijn ervaring. Verder zou ik niet willen gaan alvorens ik het hele boek heb gelezen. Hofstadter verkondigt in het algemeen geen onzin. Ik weet niet of je bekend bent met spreadsheets zoal Microsoft Excel, maar de essentie daarvan is inderdaad dat ze automatisch werken en dat lijkt bij onze intuïtie blijkbaar ook zo te zijn.

   

Nietzsche en Spinoza gaan uit van een (neuro)biologische instelling. Affectiones (Spinoza) raken onze zintuiglijkheid en in reactie hiermee (met onze neuroplasticiteit) ontstaan automatisch (Hofstadter) denkimpulsen. Geest en lichaam zijn één en hierin zijn we ons brein. Deze denkimpulsen of affect-ideeen (Deleuze) worden we ons vervolgens bewust.
Sp en N noemen dit onze natuurlijke aard. D verbindt dit met de omgeving of maatschappij waarin je opgroeit en leeft. De affecties determineren onze onbewuste houding en deze houding zoekt steeds wat bruikbaar is om in zijn bestaan te volharden. Sp zegt, dit principe geldt zowel voor de wijze als voor de dwaas! En, het is hun natuurrecht. De wijze en de dwaas verschillen wel van affecties en affect combinaties en niet elke combinatie is evenwaardig.
Je kan wel zeggen dat we nu veel meer weten over het brein, meer details, maar het fundamentele principe van b.v.b. embodied cognition en Sp's visie is dezelfde. Het spoor dat Sp uitzette is niet doodgelopen maar wordt springlevend verdergedacht in o.a. de neurowetenschappen. In die zin is het neurolichaam intuitief logisch en redelijk, zoals jij ook al eens aangaf. Niet?
Je vergelijking met spreadsheets is ook puur Spinozistisch! De 'idee van de idee' bij Sp is het adequaat zicht krijgen op, en het bewustworden van, dat lichamelijk automatische (Hofstadter)affect-idee. En hierdoor kan, indien nodig, elke onderliggende cel zich aanpassen. Maar ook deze cellen strijden om hun bestaan te handhaven (Nietzsche). Dat zal dus niet zo simpel gaan als in Excel!
Spinoza sprak van Blijheid (positieve manier van in het bestaan volharden) en Droefheid (negatieve manier van in het bestaan te volharden). Nietzsche van actief (pos) en reactief (neg).
Vraag blijft hoe bewustwording van de automatische affect-idee ('right concept' is zo gezien hierin toch juist) een macht krijgt over de affectiones. Sp werkt dit uit in deel 5 van zijn Ethica. Hoera!
Toch fantastisch voor een zeventiende eeuwse denker zou ik zeggen.
Begrijp jij Bert, waarom Steven Spinoza ooit een prutser noemde?

   

Bert,
Net zoals hierboven verbindingen met 'vroeger'. Eerst Hofstadter, vervolgens Spinoza.

(Hof) At every moment we are simultaneously faced with an indefinite number of overlapping and intermingling situations.
(Sp) De aandoeningen die men Gemoeds-aandoening noemt, zijn verwarde voorstellingen,
(Hof) It is our job as organisms that want to live, to make sense of that chaos. We do it by having the right concept from to mind.
(Sp) waardoor de Geest zelf wordt genoopt aan een bepaald iets eerder te denken dan aan iets anders.

Eerder 'aan dit dan aan dat denken' is dan vergelijkbaar met de 'right concept' bij Hofstadter. Wat 'spontaan' maar gedetermineerd opkomt is voor Sp wel nog teveel gevat in een impulsief weinig doordacht denken dat sterk gebaseerd is op al wat je vroeger gedacht hebt en opgeslagen. Die eerste idee (de right concept) moet bij Sp met de rede doordacht worden naar adequate ideeën. Hier komt denken los van de wisselvalligheid van de emoties.
En dit alles onder titel 'Fantastische filosofie'. Mooi toch.

   

Verdorie. 'Right concept come to mind' in plaats van 'right concept from to mind'.

   

Bert,
Omdat er toch niets gebeurt op dit blog het volgende.
"Analogy making. But at each step (...) your brain is able to strip any remark of the irrelevant surface details and extract it's 'skeletal essence' and retrieve (...) the remark that best relates."
Skeletal essence! Hier beschrijft Hofstadter Spinoza's derde kensoort: de intuïtieve adequate idee. Zou Douglas Benedictus gelezen hebben en wat achterna praten?
Steven, volg jij ook nog een beetje? Het draait allemaal rond jou fantastische filosofie.

   

Ursula,

Treffend, die vergelijking tussen Spinoza en Hofstadter.
Sp had een aantal handicaps, namelijk dat er geen vrijheid van meningsuiting was, dat er geen neurologische kennis was, dat er geen werkende lerende machines waren en dat hij alles alleen moest doen en daarbij ook nog zijn nek riskeerde. Dat hij desondanks nog steeds wat te zeggen heeft is bijzonder. Voor iemand die hem zonder meer een prutser noemt geldt "wat je zegt ben je zelf". Ik kan Stevens opmerking niet in een context plaatsen, dus heb ik daar vooralsnog geen mening over. Eerlijk gezegd interesseert dat mij ook niet, omdat dit soort opmerkingen niks opleveren.

Daniel Dennett heeft uiteindelijk ook ingezien dat er in het brein van alles gebeurt wat in termen omschreven kan worden die H en Sp ook gebruiken: [each neuron, far from being a simple logical switch, is a little agent with an agenda, and they are much more autonomous and much more interesting than any switch.The question is, what happens to your ideas about computational architecture when you think of individual neurons not as dutiful slaves or as simple machines but as agents that have to be kept in line and that have to be properly rewarded and that can form coalitions and cabals and organizations and alliances?  This vision of the brain as a sort of social arena of politically warring forces seems like sort of an amusing fantasy at first, but is now becoming something that I take more and more seriously, and it's fed by a lot of different currents.]
https://www.edge.org/conversation/daniel_c_dennett-the-normal-well-tempered-mind
Die spreadsheet is veel te eenvoudig omdat de evaluator ervan niets meer is dan een 'dutiful slave', maar het feit dat ze in het brein allemaal op een organische wijze parallel werken maakt het brein, ondanks de relatief geringe snelheid waarmee individuele neurons reageren op hun omgeving, zo verbazingwekkend snel.

   

Ik vind Onfray zeker geen origineel denker hoewel ik slechts een werk van hem heb gelezen, zijn Traité d'Athéologie. Onfray is een mooi voorbeeld van het gezegde dat er na Plato geen denkers meer geweest zijn die niet in zijn schaduw stonden. Ik kan zijn gedachte over strijd wel invullen na zijn Atheolgie dat afgeeft over het monotheïsme dat voornamelijk haat behelst. Haat tegen de intelligentie maar ook haat tegen vrouwen, seksualiteit, het lichamelijke en verlangen. Als gelovige vrouw kan ik daarom niet anders dan hem een prutser vinden, uit welke warboel haalt de man deze kennis vandaan?

Van Plato tot Onfray, ook hier is sprake van processing waarbij je je kunt afvragen wat hier nu precies gegenereerd wordt. Plagiaat?

De site over inceptionism vond ik leuk en de stap naar Douglas een logische. Verder dan God: el es cher bach, kwam ik niet, materie waar ik me vaak te zeer over verbaaste om verder te kunnen lezen en zo een heel eigen tekst creëerde. Het is de wisselwerking tussen creativiteit en het denken die me aantrekt in het boek, au fond heeft het hetzelfde hoofdthema als Plato, zelfs in mijn 'omgebouwde' versie. Op die manier heb ik ook veel fiducie in AI, als het denken als het tenminste altijd in samenspraak blijft met de creativiteit. Fantastische filosofie in samenspraak met AI.

   

Van Plato tot Onfray? Van vermaledijde transcendentie naar immanentie! (Ik moet voorzichtig zijn want ik heb niets van Onray gelezen.) De schaduwen van de grot hebben we in filoland toch al achter ons gelaten, niet?

   

Steven,
De spanning is een beetje uit de spannende fantasten.
Heb je zelf nog iets fantastisch?

   

O, de fantasie is nog lang niet uitgeput. Trouwens die fantasie heeft ons bij De Ommekeer altijd al parten gespeeld. Een tijdje terug hebben we hier een blogbijdrage geplaatst waarin dat ook werd uitgemeten. Te weten:

http://filosofie.be/blog/filosofie-en-literatuur/3791/bouw-uw-eigen-gedicht/

U mag - met enige goede wil; dat wel - onze exercities alhier zien als liggende in het verlengde van wat aldaar gewrocht is. Maar er is tevens aansluiting te zoeken en te vinden bij “Talen naar Taal”. En er zijn - voor wie het zien wil - meer aanknopingspunten. In het ogenschijnlijke ratjetoe is weldegelijk geprobeerd enige consistentie te huisvesten. De diaspora kent een “verspreid verbonden”.

Bij deze nog een poging om enig inzicht te verschaffen in onze keuken, waar één en ander wordt gebrouwen. Eigenlijk hoort dat niet. Het zou moeten gaan om het brouwsel en niet om de procedure. Toch?

We sluiten aan op teksten die we zo rond de eeuwwende aan onze vaste schijf hebben toevertrouwd. Teksten in statu-nascendi, die na de nodige bewerking wellicht op één of ander platform geboortig zouden kunnen worden en wortel geschoten zouden kunnen hebben. Maar dat is er nooit van gekomen. Jij, Ursula, doet ze uit hun lethargie ontwaken. Waarvoor onze oneindige dank.

***
-DE TABEL

CAPW heeft een tabel geconstrueerd. In de rijen de woordsoorten. Tien stuks. In de kolommen dezelfde woordsoorten. Mocht u de woordsoorten ietwat anders willen indelen en benoemen, welaan ga uw gang. CAPW staat dat toe. Ons voorbeeld blijft uitgaan van tien keer tien. De rijen geven de herkomst, de kolommen de bestemming.
Door raadpleging van de spraakkunst kunnen we de tabel invullen. Een ster in elke cel die een geldige overgang kan laten zien. Van voorzetsel naar zelfstandig naamwoord, kan dat? Ja, dat kan. Overheid, maar ook ommetje en uitje en rondje en tussendoortje. Van interjectie naar zelfstandig naamwoord? Kan ook hoor! Een hoeraatje. Van zelfstandig naamwoord naar werkwoord? Is ook mogelijk. Van tijger naar tijgeren; van aap naar naäpen; van klier naar klieren; van bloem naar verbloemen; van stier naar bestieren; van ijsbeer naar ijsberen.
Aan de andere kant kennen we geen geldige overgang van bijvoorbeeld adjectief naar voornaamwoord, of van werkwoord naar lidwoord. Dat fenomeen gaat CAPW voor u, of samen met u, uitbaten. De ongesterde cellen zijn voor ons een prachtig opstap voor nieuwe woorden die uitstekend poëtisch en zelfs wijsgerig ten goede zijn te keren. Het pakket doet suggesties; uzelf beoordeelt of de suggestie een beetje gelukkig uitvalt.
Van persoonlijk voornaamwoord naar zelfstandig naamwoord, dat gaat niet volgens de spraakkunst. Wij van CAPW laten het toe. Ikheid, ikkigheid, wijdom, jullie-erij, onsschap. D’r moet iets mee te doen zijn.
Van persoonlijk voornaamwoord naar werkwoord. Die cel was ongesterd. Maar jijen en jouen dan? Verdomme, zou Grönloh ons voor zijn geweest?
Wellicht moeten we dat met die ster niet al te absoluut opvatten. ‘t Is een kwestie van graad. Dus ook bij de gesterde cellen moeten we terecht kunnen. Bijvoorbeeld door een woord nog een wikkel hoger te brengen in de spiraal van de woordvorming. Het nieuw gevormde woord komt dan in een nieuwe generatie van de tabel in de kolom “herkomst” te staan En kan aldus werkwoordelijke en adjectieve gedaanten aannemen.
Bv. Van telwoord naar zelfstandig naamwoord, dat kon. Dus: tientonner wordt dan een “herkomst” in een nieuw gegenereerde tabel, waarin het rechtens werkwoordelijk kan en mag worden. Tientonneren! Is te gebruiken, dachten we. Net als tientonnerig.
In de overgang van zelfstandig naamwoord naar werkwoord zijn veel biologische entiteiten in het geding. Waarom gebruiken we dan niet de tot dusver ongebruikte biologische entiteiten? Gewoon proberen.
Kat, hond, paard, muis.
Katten? Verrek, dat bestaat al!
Honden? “Zit niet zo te honden”?
Nee, niet leuk.
Pfff. Denken we een aardige systematiek te hebben ontworpen, blijkt het een lege huls?
Ekster?
Dan krijgen we eksteren.
Antoinette eksterde sieraden. Jan-jaap ekstert in sigarenbandjes en suikerzakjes. Toen Jan-jaap op bezoek was bij m’n oudtante en oudoom was hij helemaal in z’n sas. Oom rookte ouderwetse sigaren en tante serveerde bij de koffie geen suiker in klontvorm, maar in zakjes. Jan-jaap kreeg last van z’n eksteroog.
Door al dat proberen krijgt u oog voor systematiek. Oh, wat is CAPW toch een “lerend” pakket. Want, wat blijkt? Juist die dieren of planten of lichaamsonderdelen die op één of andere manier typisch zijn, blijken ontvankelijk voor fraaie verwerkwoordelijkingen (!).
Hond en paard en kat en mier, die liggen op de abstractieladder redelijk onderaan. Moeten we dat verschil in hoogte van de soorten niet betrekken bij onze exploraties? ‘s Proberen. Eerst de fauna.
Dier, dat is het meest algemeen. Dieren? Nee!
Een stap naar beneden. Vogel? Ja, vogelen, dat bestaat. Van vis naar vissen.
Reptiel? Is reptielen mooi? Zijn slinkse argumenten reptielden sissend naar een dodelijke conclusie. Is dat wat? We hebben onze twijfels.
Insect? Gewoon -en toevoegen is hier niet fraai. Insecticeren dan maar? Nee, afgewezen.
Papegaai? Ja!
Vlinder kent vlinderen, maar rups weet volgens Van Dale niet van rupsen. Ik rups, jij rupst, hij rupst, wij rupsen enzovoort. Hij rupst sneller dan hij slakt.

Flora.
Bloem, boom, plant, heester. De eerste drie kennen een werkwoord, de vierde niet. Heesteren bestaat niet. Buurman X heeft een afrastering geheesterd (geconifeerd)?

Nu we het toch over de dieren hebben. Neem die dieren ‘s mee naar de eerste cel van onze tabel. Cel(1,1), waar het ging om de overgang van een zelfstandig naamwoord naar een hoger zelfstandig naamwoord.
Gedierte en gevogelte, die bestaan. Geen twijfel mogelijk. Maar het geaapte, het gevlinderte, het gemierte, het gevlooite, het geëzelte, het gekikkerte?

We hopen met deze voorbeelden u voldoende opstap te hebben gegeven en laten u eventjes alleen met het pakket. Bedien u, zouden we zeggen. Haal uw wijsheden weg bij de spraakkunst. Toets of verleng of weerspreek ze met ons product. Nog één waarschuwing: weet u te matigen, overdosering wekt irritatie. Evaluatie en kortsluiting zal plaatsvinden op een binnenkort te organiseren gebruikersdag. U bent van harte uitgenodigd.

- COMPUTER ASSISTED WIJSGAREN

Wie het bij “De Ommekeer” ooit eens aankaartte, we weten het niet meer. Maar een duivelse inval was het zeker.
Wat we precies voorhadden met die diversiteit aan pakketten. Druiste dat niet in tegen het gedachtegoed van het bedrijf? Waarom CAPW, CAWG, CADW allemaal apart? Commercieel, OK, maar “De Ommekeer” was toch in de eerste plaats principieel?
Ziehier het idee. CAOD had bij gebruik toch laten zien onvermoede toepassingsmogelijkheden te herbergen. Mogelijkheden die de ontwerpers zelf nooit voor ogen hadden gestaan? De handleiding somt er zelfs een paar op. Waarom zijn CAPW en CAWG dan nooit binnen CAOD geïmplementeerd? Waarom is dat nooit in beeld gekomen?
Neem CAWG. Een wijsgeer oefent toch ook een bedrijf uit? Hij maakt deel uit van de branche wijsgerig bedrijf. Zijn kernproces is redeneren. Grondstoffen worden weggesleept bij de levende of reeds ontslapen soortgenoten. Het product is een wijsgerige verhandeling. Past CAWG met andere woorden niet gewoonweg in CAOD?
We zijn het gaan proberen. Hieronder het verslag van ons reilen en zeilen in deze.
De eerste vraag die we ons voor onze kiezen lieten krijgen was: welke wijsgeren kiezen we. Aristoteles, Plato, een scholasticus, iets moderns, iets postmoderns? Wellicht Connie Palmen?
We kwamen er niet echt uit. Toen hebben we lootjes getrokken. En wie kwam er uit de bus? U raadt het nooit.
Heidegger!
‘t Lot was nog niet gevallen of prompt stond één van onze meest zonderlinge medewerkers op. Dat varkentje met Heidegger, hij zou ‘t graag ‘s wassen. Een prachtig plan wist hij stante pede kant en klaar op te hoesten. Een sabbatical year. Een blokhut, als kantoor ingericht, ergens in het Zwarte Woud, niet te ver van Freiburg. De modernste electronica. Etcetera.
We waren onder de indruk en hebben hem af laten reizen. Achteraf kreeg één van onze meest kritische medewerkers argwaan en is een speuractie begonnen naar de andere lootjes. Onder in zo’n grote, blauwe papierbak wist hij er een aantal op te vissen. Binnen in elk opengevouwen briefje trof hij steeds dezelfde naam. Heidegger.
Ondanks deze malversatie hebben we de Heideggeriaan z’n gang laten gaan, daar in het Zwarte Woud. In het ganse jaar liet hij taal noch teken van zich horen. Maar op het moment dat we hem terug verwachtten was hij er weer, punctueel op tijd.

-DE DIVERSE BALKEN

-INTEGRATIE

Ach, nu maken we er onszelf ook schuldig aan. Aan meta. Blijkt achteraf, dat we die verbalking veel beter hadden kunnen opzetten. Veel conceptueler, zeg maar. We hadden er eerst wat denkwerk aan moeten besteden. En een ware balkenarchitectuur hadden moeten opzetten.
Leentjebuur spelen we bij de genealogie.
De moederbalk

-DE DIERENBALK

Flora en Fauna. U neemt fauna.
Oh, huiver, huiver. Om uw vingers bij af te likken. Werkelijk, wat een schat aan informatie. 't Is nog enigszins ongestructureerd, maar daar gaan we in de toekomst iets aan doen. Met gans vereende krachten, want er zijn ons de nodige fondsen in het vooruitzicht gesteld. We hebben budget, en niet zo zuinig ook. Daaraan kunt u zien, dat het onze bazen ook verbaasd heeft, al die door ons boven water getoverde mogelijkheden. Ze stonden dadelijk met de buidels klaar.
Het dierenrijk, in spreekwoorden, in fabels (La Fontaine), oh het is poëtisch zo alleraardigst te exploiteren.
Op de balk is aan die dieren een plaatsje gegund, die het meest in de spreekwoorden voorkomen. De okapi zult u bijvoorbeeld niet tegenkomen, want die is spreekwoordelijk uitdrukkelijk niets gegund.

Nog ongekend een spreekwoordstunt
dat iets aan de okapi gunt,
waarin dat beest is uitgemunt.

Welk dier, denkt u, is de spreekwoordelijke kampioen der gezegdes? Het diepst gepenetreerd in onze zegswijzen? Doe 's een gooi! Kijk, wij met die dichtdesktop zijn daar met een paar klikken achter. Het is het paard. Ja, het paard. Dat edele dier strekt ons bijna 50 keer tot voorbeeld. Dus vooraan op uw knoppenbalk vindt u het paard. De tweede knop stelt een hond voor. En klikt u op knop drie, dan verschijnt de ezelbalk met specifieke ezelknoppen. Het oor, de steen, het bruggetje, IA.
Dan is er natuurlijk nog de aap. Broodje aap, ape(n)kool, “Als apen hoger willen klimmen, dan zit men juist hun blote billen”, enzovoort.
Het is verder aan u. Succes!

-DE INFORMATIESTAD

Waar de Via Marsroute kruist met "We noemen maar een dwarsstraat". Die zelf slechts één doodlopende steeg kent: Terzijde. Bietenbrij is door Bietenbrug verbonden met Bietensnars.

-DE INFOSTAD: EEN STEEDS ONDERWEG

De informatiestad, de digitale stad, de electronische snelweg, virtual reality en wat dies meer zij. We turbometaforen maar wat raak, is 't niet?

Er is iets wat ik heel niet zie:
strikt één op één analogie.
En heb ik toch mijn hersennet
speciaal op digitaal gezet.

Zullen we maar met de eerste beginnen? Die informatiestad? Ja? Goed! Moeten we het echt opvatten als metafoor, of wordt er gewoon bedoeld: de stad van de informatie. Om aan te geven dat alles zo bomvol informatie zit, en bovendien nog chaotisch georganiseerd.

Anders gesteld: is die stad een beschrijving of is die stad een norm? Gaat het er ons ondanks zo uitzien, overkomt 't ons, of moeten we er naar streven?

Raakt u al enigszins wegwijs in die bewegwijzering, electronische padvinder? Digitale spoorzoeker? Zoekt en gij zult vinden. Ja, en meld uw bevinding(en) eventjes bij het informatiecentrum, midden in de stad, op het Plein van de Eeuwige Transparantie. Gemakkelijk te vinden. Bij problemen kun je altijd nog de hulp inroepen van F1, en binnen F1 weer van F1. (duiden)

-DE VIRTUELE KAFKA

Die virtuele Franz K. verhaalt soms van bizarre avonturen, daar in die elektronische stad. Via help-help en help wegwijs geraakt in al die bewegwijzering, wist ie terecht te komen op een adres voor ... Nou wat denkt u? Een nieuwe navigatieschil! Om straks nog behendiger langs al die elektronische obstakels te kunnen manoeuvreren om een nog handiger digitaal foefje in de wacht te slepen. Alle bewegwijzering meester, wat restte er nog?
Niets.
Bijna doodgezeuld langs alle I, wist de laatste I-bron hem in z’n stervensuur nog te vertellen dat het levensdoel er juist uit had bestaan “te zoeken”. Meer niet. Behalve dat het juist voor hem, geïndividualiseerd als het ware, zo was ingericht. Het was zijn hoogstpersoonlijke tot zijn laatste levensadem volgehouden onnut. De van buiten naar binnen afgepelde jaarringen die steeds weer verder te denken gaven, bleken juist voor dit te-denken-geven te zijn aangebracht.

De bewegwijzering is gewijzigd. Structureel. Het is dus niet zo dat er bepaalde zaken zijn afgevoerd en andere zaken zijn toegevoegd. Nee, het hele systeem is vernieuwd. En u was zo lekker thuis in dat oude systeem. Nu moet u weer wegwijs zien te raken in de gewijzigde bewegwijzering

wegwijs in de gewijzigde bewegwijzering
....
Een uiterst kundig man, vele jaren ervaring, weet uitstekend wegwijs in de zich steeds wijzigende bewegwijzering

en dan verbaasd staan over het grote aantal gedesoriënteerden

Van versie1.0 naar versie 6.7. Verstaan die zich met elkaar? Qua bewegwijzering? Compatible?

Als je nou gewoonweg die stad links liet liggen? Was dat niet veel gemakkelijker? Die stad leidde alleen maar af van de fundamentele, de oorspronkelijke vragen. Waartoe zijn wij op aard? Daar komt u in die informatiestad ook niet achter. Heus niet.

Weet u wat die informatie-stad is? Weet u dat? Metafoor, zei u, he? Ja, ja, metafoor. 't Zal 's geen metafoor zijn. Gut, gut, gut, wat zijn we tegenwoordig toch metaforisch. Leveren we al het analoge voor digitaal in, en halen de metafoor binnen. Mmmmm, slaat dat ergens op?
Het is natuurlijk helemaal geen metafoor. Dat zouden die bedenkers misschien wel willen, maar dan moeten ze wat ons betreft toch van betere huize komen. Wil je met een metafoor goed uitkomen, dan moet zijn toepassing breder liggen dan dat ene geval, waar het parallelle zo alleraardigst appelleerde.
Weet u wat 't dan wel is? Die informatiestad? Dat is: de pijp aan Maarten, de handdoek in de ring, mijn portie aan Fikkie, de gegevens aan de wilgen. We hebben er zo'n troep, zo'n zootje van gemaakt, dat we niet anders meer kunnen dan de jungle er model voor te zetten. Zet maar open, voor elk wat luls. Informatiestad. Laat ons niet lachen!
De moderne metropool gebruiken om het informatiseren beter te begrijpen. Zo zou het moeten werken. De stadse relaties expliciteren en als model neerzetten voor het informatieverschijnsel.
Een weddenschap zou men moeten aandurven. Ik noem een stads verschijnsel, en u noemt in informatieland de evenknie. Eentje die er een beetje op lijkt. Waarvan je in één keer zegt, tjonge, dat treft. Een echte eye-opener, zeg maar.
Zullen we?
Als ik zo 's middags wel 's door de stad kuier, dan tref ik altijd wel 2, 3 soms 4 van die types, die achter hun ijzeren boodschappenkarretje zomaar een beetje voor zich uit zitten te staren of te mompelen. Zo'n karretje van de Aldi of van AH, doet er ook niet toe. Meestal ligt er hun hele hebben en houden in. En zelf zitten ze er met verpruikte haardossen, ongewassen lichamen, in duffelse jassen maar een beetje achter te wikken. Iemand vertelde me 's, dat één van die jongens een briljant wiskundige was - misschien nog wel is. Terwijl zo'n snaakse wijsneus met nog geen tiende van zijn herseninhoud daar met dasspeldflonker, veel gegesticuleer en een hoop praats die galerij kwelt.
Zo'n stads verschijnsel - want we rekenen dat duffelse type vooralsnog maar even tot de stad - zo'n stads verschijnsel, dus, hebt u daarvoor iets vergelijkbaars in informatieland?
Mond vol tanden? Zenuwachtig? Uitvluchten?

Nou, heb je intussen die overdracht geregeld? Wat vertegenwoordigt in die informatiestad de stadse clochard? Nou?

En dan de riolen van de informatiestad, wat (of wie) zijn dat?

-U BENT HET WEB

Je komt niet meer boven het web uit, waar je steeds meer onderdeel van uit gaat maken. Je vervloeit met het web, je bent het web. De transparantie slokt u op. In één grote (of minuscule; wat niet of Niets meer uitmaakt) beweging. Het oog valt in z'n eigen gezichtsveld. “Und nichts am Gesichtsfeld läβt darauf schlieβen, daβ es von einem Auge gesehen wird.”

We hebben korte tijd terug een gezaghebbende Nederlander een pleidooi horen houden voor de cocooning. Echt, een PLEIDOOI! Hoe de man heette zijn we vergeten

Ons denken kan niet meer origineel zijn, waarde broeders en zusters. Bovenop ons denken ligt het gedachtengoed van eeuwen, eeuwen en nog eens eeuwen. Gestalte gegeven door middel van dat phenomenale piramidepark. Een mensenleven is veel te kort om boven in die punt te komen. En dat wordt toch wel gevergd van je, wil je een originele gedachte gaan produceren. Al het eerdere gedachte moet je eerst te boven komen.
Sommigen die blijven graag in de nok en onder de hanebalken van reeds vermolmde piramides. Die vinden de weg terug niet meer uit die piramides die afgedaan hebben. Door al die veranderingen, weet u. Een mens moet wat conditie hebben, tegenwoordig. Die klimpartijen in steeds weer nieuwe piramides.
Ach, je ziet wel eens van die pogingen. Die nemen dadelijk maar de lift naar boven. Tot ze verkeren in de buurt van Kafka, Wittgenstein, Einstein, Kant, Hegel, de Grieken, enzovoort. Harry M. kun je daar ook tegenkomen.
"He, hallo Harry, jij ook hier?"
Harry had een blauw oog en een gezwollen neus.
"Wat is er met je neus, Harry?"
"Probeer je grappig te zijn?", vroeg Harry nors, "die neus heb ik altijd al gehad!"
"Maar dat oog toch niet?"
"Een ongelukje!"
Een ongelukje, ja, een ongelukje. Dat met die neus, dat willen we 'm geven, maar dat oog? Nee, zeker niet. Onder dit vreedzame volk bleek er toch eentje op tilt te zijn gesprongen. "Wat jij, een beetje goede sier met ons maken? Over onze ruggen prijzen in de wacht slepen? Ons als mirakels met elkaar in verband brengen? Verwaande kwast!"
Pats!
Dat was Harry.

We hebben het al eerder gezegd.

Men kan niet willen vol te leren
zonder 't doorleefde concluderen.
Direct naar de conclusie reiken,
daar dan in motto trots mee te prijken
....

En dat gebeurt er maar al te vaak door die vervloekte cultuur van de management-summary's. Zo leer je niet. Leren is door vallen en opstaan wijs worden. Dus, dames en heren, het hele document tot je nemen. Dan ga je maar wat minder vaak naar een receptie of een seminar of een cursus of een congres. Verdomme nog an toe. Maar, je vertikt het, he. Je draait de zaak om. Je vindt zo’n onding als “lerende organisatie” uit. Laat daar ook weer hele studies aan wijden, geschriften over schrijven. En wat doe je daarmee? Precies, alleen weer de management-summary's tot je nemen. Want tijd heb je niet, je moet weer naar zo’n seminar over “lerende organisaties”.

En natuurlijk ook weer die technologie. Met zo'n lift ben je in een keer boven. Je merkt tegenwoordig niet eens meer dat ie versnelt of afremt. Het lijkt één vloeiende beweging. Als technologie eenmaal in dat kader wordt gezien, dan is het einde zoek. Hele ontwikkelteams worden erop gezet om technologisch nog effectiever en nog efficiënter en nog kwalitatiever tot conclusies te geraken.

   

Miste ik toch nog "varen". En de "es" en de "bes" .

Ik mis nog wel eens die Heideggeriaan hier, Rutte, die zo mooi geloof kon verdedigen, want dat moet op zijn Heideggers.

   

Trouwens "stadse types" dat was vroeger tegenover de adel aan de ene kant en de boeren aan de andere kant de typische Jood, en vanuit de afkeer voor die stadse fratsen komt toch veel ophef.
Mercurianen tegenover Appolinairen noemt Tamarah benima dat.

   

[
- Het agnostische dualisme van het solipsisme
- Het conceptualistische idealisme van het nominalisme
- Het empiristische conceptualisme van het Spinozisme
- Het fysicalistische manicheïsme van het animisme
- De ietsistische hermeneutiek van het phenomenalisme
]
Ik heb hiervan toch grinnikend kennis genomen, en met een zekere bewondering. Grinnikend om het idee dat filosofen het met hun begrippen lachwekkend complex maken. En met bewondering voor Steven om dit zo te combineren.

Ik meen een zekere neiging (vanwege de ommekeer) te ontdekken in gespiegelde begrippen, of begrippen die elkaars tegendeel zijn of elkaar opheffen (dubbelzinnig begrip)

   

Steven Wende,

Alvorens Sean Carroll voor de 2e keer te lezen ben ik aan Douglas Hofstadters "Surfaces and Essences" begonnen. Mijn eerste indruk is "spekkie voor Stevens bekkie". Voorbeeld: "We take a careful look at the development of concepts by observing the long progression that starts with the concept of a child’s Mommy (a specific adult human) and that gradually leads to all sorts of metaphorical uses such as motherland, passing en route through such concepts as birth mother and surrogate mother."
Je moet zelf maar zien.

Ursula, nog even geduld.

   

Beste Bert,
Na enige moeite heb ik uiteindelijk The Big Picture via mijn plaatselijke boekenzaak weten te bemachtigen. Er was wat administratief gedonder met verzending. Maar goed, het is binnen.
Het eerste wat er met zo’n lijvig boekwerk moet gebeuren - althans, dat vind ik - is verkennen. Eerst de neus er in, vervolgens de hoofdstukindeling en dan de index. In die index worden de begrippen/zaken en de personen vermeld - met bladzijdenummer. Wie en wat kom je zoal tegen. En van de andere kant: wie en wat kom je niet tegen.

Ontologie, realisme, epistomologie e.d. krijgen hun plaatsbepaling. Net zoals dat bij Heisenberg gebeurt.

Weet je wie ook in de index staat? Een zekere Plantinga, waar Emanuel Rutte een adept van is. Deleuze en Spinoza kom je niet tegen. Voor Descartes wordt de nodige ruimte gereserveerd. De statistiek komt met Bayes goed aan z’n trekken.

De eerste indruk is dus goed. Ik krijg er zin in of aan.

   

Ursula, Steven Wende,

Sean Carroll hamert erop dat de vraag naar de oorzaak van het universum onjuist is omdat het universum geen oorzaak heeft. Ik meen te begrijpen dat de reden hiervan het inzicht is dat er geen tijdstip bestaat waarop het universum niet bestaat. De big bang is gewoon deel van de geschiedenis van het universum.
Het boek verdient het om gelezen en herlezen te worden. Momenteel heb ik even geen gelegenheid, maar ik kom er zeker op terug.

   

Nou Bert, tussen de bedrijven door heb ik steeds dat boek bij de hand. 'k Zit erin te spitten. De Baysiaanse statistiek, waar ik ooit in de jaren '70 een prachtige cursus van heb mogen volgen weer 's opgepakt - voor zover de verwelkende hersenen dat nog kunnen vatten. En dan is er nog dat prachtige hoofdstuk 39 "What thinks", waarin de gedachte-experimenten (Turing, Searle etc). aan een onderzoek worden onderworpen. Ik kende ze allemaal en heb een tijd geleden op een ander forum m'n gedachten over het fenomeen "gedachte-experiment" wel 's gespuid. Met die vraag "wat willen die gedachte-experimenten nou eigenlijk allemaal (of helemaal)? Ze gebruiken een instrument dat krachtens de conclusie niet bestaat (of: niet bestaan kan)." Ben benieuwd of The Big Picture dat ook zo denkt - want zover ben ik nog niet. Zou trouwens - vraagje - dat ding waar jij wel 's van rept, IBM-Watson, geen onderdeel van dat thema moeten uitmaken?

   

Of AI al zover is om als volwaardig onderwerp in het boek opgenomen te worden betwijfel ik.
Nu past het nog zeker niet als onderwerp in "the big picture" dunkt mij.

   

Sean Carroll tweette het volgende:
Jenann Ismael: time appears to "flow" because our brains carry in them images of both the recent past and the (predicted) near future.
We kunnen het niet bevatten dat alles feitelijk tegelijk gebeurt.
Zo ben ik tegelijk bezig met Carrolls "The Big Picture", "Surfaces And Essences" van Douglas Hofstadter en nu ook nog met "From Eternity to Here: The Quest for the Ultimate Theory of Time", eveneens van Sean Carroll.
Dan was ik ook nog met vakantie (recent verleden) schrijf ik dit bericht (nu) en heb ik nog veel te lezen om tot een beetje review te kunnen komen (toekomst). Driemaal druk.

   

Ursula, Steven Wende,

Er zijn al heel wat reviews van "The Big Picture" van Sean Carroll en ik zie niet goed wat ik daaraan nog zou kunnen toevoegen.
Als ik dit boek gebruik als toetsing van mijn eigen ideeen, dan lijk ik e.e.a. redelijk te begrijpen.
Het idee dat het universum veroorzaakt is is onvruchtbaar, het stellen van vragen daaromtrent is niet zinvol. Er is geen tijdstip aan te wijzen waarop er geen universum was. De Big Bang is een opmerkelijk punt in de historie van het universum.
Het "Poëtisch Naturalisme" wat Carrol voorstelt spreekt mij zeer aan. Daarbij gaat het erom of wat we vinden bruikbaar is in de zin dat dit onderling consistent is en ook met de waarnemingen.
Op de volgende link is daarover meer te vinden.
https://medium.com/@Woolgatherist/physicist-sean-carroll-on-poetic-naturalism-77b8d90f0055#.53xr5ct83
Het idee van een God kan misschien voor een gelovige bruikbaar zijn, maar die vallen niet onder het Poëtisch Naturalisme omdat de ideeën over God onderling inconsistent zijn en soms ook nog strijdig met waarnemingen.
Carroll meent dat er niets mis mee is om eigenschappen te beschrijven zonder daarbij een of meer onderliggende elementaire eigenschappen bij te betrekken.
Aan de andere kant is het natuurlijk zeer bevredigend wanneer gedemonstreerd kan worden hoe uit een meer elementaire set van eigenschappen een hogere eigenschap ontstaat.
Een enkel molecuul heeft geen temperatuur, maar als je temperatuur definieert in termen van kinetische energie van moleculen is gemakkelijk in te zien hoe de eigenschap 'temperatuur' voortkomt uit de eigenschap 'kinetische energie' van moleculen. Zoals ik elders heb proberen aan te tonen kan dit eveneens gelden voor het menselijk zelfbewustzijn, wat voort zou kunnen komen uit het vermogen van atomen om middels spontane emissie van een foton te reageren op een onbalans van de eigen energietoestand of door absorbtie van een foton in zo'n onbalans te geraken.
Dit laatste hoort natuurlijk niet in een review thuis, maar dit lijkt mij niet strijdig met "The Big Picture".
Ik blijf er bij dat het een zeer lezenswaardig boek is dat weinig onaangeroerd laat.
Misschien onbevredigend, maar hier wil ik het qua review bij laten.

   


Maarten Boudry twitterde
‏@mboudry
Physicist @seanmcarroll has a keener understanding of philosophy than quite a few philosophers. New book, thumbs up!

   

Beste Bert,
Ik kan er niet over uit; over dat boek. Het zijn aanreikingen aan een gedachtegoed, dat hooguit bij me sluimerde. Maar dat nu een beetje wakker wordt gemaakt.
Neem nu zijn analyse van de gedachte-experimenten.
Daar neemt hij er een stuk of zeven van op de korrel. "Op de korrel", ja. Eéntje betreft dat gedoe met die trolley. En dat is alhier - voor zover je de berichten leest - bizonder actueel.

Ja, en dan die Britse Dominee; Bayes geheten. Da's ook een kuitenbijter. In een filmpje dat door Siger werd voorgeschoteld - een debat waarin Swaab en Philipse de hoofdrollen vertolkten - kwam ook heel terloops Bayes aan de orde. Maar mijn empirische geest weet me te melden dat "terloopse" opmerkingen wel 's waardevol kunnen zijn. En in dit geval kreeg die "theorie" een soort corroboration (zoals Popper dat misschien genoemd zou kunnen hebben).
Want
- eerstens; Carroll rept niet van Popper:
- tweedens; Popper rept in zijn hoofdwerk (The Logic of Scientific Discovery wel uitgebreid over Bayes. Vooral in zijn hoofdstuk "Probability".
- derdens; als dit een contrast is dan mogen we toch wel vermoeden dat er anderen zijn die zich daarover hebben gebogen.

Nou, om bij de laatste (derdens, dus) opmerking aan te kunnen sluiten heb ik wat nazoekwerk verricht. En wat blijkt? D'r is heel veel over nagedacht en geschreven. Nou kan ik je al die adressen wel gaan aanreiken zodat je alleen maar hoeft te klikken, maar dat lijkt me overdreven. Je hoeft in je beginvenster van Internet/Google alleen maar in te tikken "Bayes versus Popper" en je hebt ze allemaal.

Het zijn trouwens niet alleen wiskundigen die het woord voeren. Ook de filosofie komt aan bod.

Waarom zeg ik dat?
Omdat b.v. Swaab als hij samen met die Philipse achter de tafel gaat zitten om vragen uit het publiek in ontvangst te nemen een leuke en schampere opmerking maakt. Met zijn 70 jaren zei hij "als ik later een grote jongen wordt kan ik altijd nog besluiten om filosofie te gaan studeren".
Prachtig.

Maar, om terug te komen op die Popper-Bayes tegenstelling: de teksten die je met een eenvoudige klik kunt binnenhalen reppen in o.a. de discussies toch wel van de wijsgerigheid. Kennelijk komen we er niet onderuit?

   

Voor wat het waard is: dominee Bayes vond zijn kansrekening uit om het bestaan van God te bewijzen. Richard Carrier gebruikte dezelfde stelling om te bewijzen dat Jezus nooit bestaan heeft. En natuurlijk kan je met "kans"-rekening niets bewijzen, alleen een kans.

En zelfs de kleinste kans is een kans dat iets gebeurt.

Mooi dat Carroll schrijft over de emergentie van eigenschappen en bewustzijn. Ik heb daarover ooit een blog geschreven dat hier flink afgebrand werd:
http://www.sigervanbrabant.be/blog/20130215_De_emergentie_van_bewuste_ervaring.htm

   

We zitten hier wel 's te steggelen met elkaar, Siger. Maar ja, dat hoort ook zo. Om de pit er een beetje in de houden ofzo?
Maar

http://www.sigervanbrabant.be/blog/20130215_De_emergentie_van_bewuste_ervaring.htm

vind ik een leuk verhaal. En goed geschreven. Dat "afbranden" heb ik trouwens niet meegekregen.

   

Bedankt.

   

Siger, Steven,

Zoals ik eerder bij mijn voorbeeld van temperatuur aangaf is dat een eigenschap van een verzameling moleculen die geen eigenschap is van de afzonderlijke moleculen. Dat is kenmerkend voor emergentie. Siger schrijft ook in zijn stukje [Afzonderlijke objecten, met hun typische eigenschappen, kunnen samen een nieuw object vormen met eigenschappen die niet aanwezig waren in de delen. Dat noemt men emergente eigenschappen.] Ik zou dat anders willen zeggen.
Ik gaf namelijk ook aan dat als temperatuur wordt gezien als kinetische energie, dan is de energie van een verzameling moleculen van dezelfde kwaliteit als de energie van de afzonderlijke moleculen en dan is er feitelijk geen sprake van emergentie.
Ik ben dus feitelijk ontevreden over Sigers uitleg van emergentie omdat er gesuggereerd wordt dat daarbij een eigenschap ontstaat die bij de delen niet aanwezig is en dat lijkt mij in strijd met de feiten.
Ik denk dat Carroll bedoelt dat men bij emergente eigenschappen de eigenschappen van de samenstellende delen geheel buiten beschouwing kan laten. Bij temperatuur is het niet nodig dat je het over moleculen hebt. Je kunt dan volstaan met de temperatuur van een volume gas, vloeistof of vaste stof.
Ander voorbeeld, waar ik persoonlijk bij betrokken ben geweest, namelijk logische bouwstenen in de vorm van 'EN' 'OF' en 'NIET' functies, waarvan de in- en uitgangssignalen in termen van 'WAAR' en 'ONWAAR' volledig in eenvoudige waarheidstabellen kan worden vastgelegd. Als je er even over nadenkt zou het duidelijk moeten zijn dat het eenvoudige gedrag van die bouwstenen volkomen bepaald wordt door het complexe - doch logische - gedrag van de vaste stoffen waaruit die bouwstenen zijn opgebouwd.
Emergente eigenschappen ontstaan volgens mij altijd uit onderliggende eigenschappen en hebben de eigenschap dat de onderliggende eigenschappen geheel buiten beschouwing kunnen worden gelaten.
Dat geldt voor temperatuur, logische bouwstenen en ook voor ons bewustzijn.
Als je echt denkt dat bewustzijn uit delen kan ontstaan die zelf geen enkel bewustzijn hebben, dan heb je een hard probleem, dunkt mij.

   

Je hebt alleszins de kern van het probleem aangeraakt. Ik moet Carroll blijkbaar toch maar op mijn leeslijstje zetten, want het zou me verbazen dat hij het met jouw visie eens zou zijn!

Ik probeer het even wat eenvoudiger en abstracter te bekijken. Zwavelzuur heeft eigenschappen die niet de som zijn van de eigenschappen van de samenstellende molecules van zwaverzuur?

Twee driehoeken die je aan elkaar plakt zijn niet langer driehoeken. Het zijn vier-of-meerhoeken.

Telkens duiken eigenschappen op die er daarvoor niet waren. Hoe zou er anders een macro-fysica kunnen bestaan met andere eigenschappen dan de subatomaire fysica?

Je kan wel zeggen dat leven en bewustzijn er waren voor er leven en bewustzijn was, maar wat zeg je dan feitelijk?

   

Volgens mij zeg je dan de beginvoorwaarden voor leven en bewustzijn altijd in de materie aanwezig waren, en dat er onderzoek gedaan kan worden naar wat deze voorwaarden waren. Daar kan ik volledig mee instemmen. Maar dat de eigenschap "leven", die we kennen als actief complex systeem uit de biologische wetenschap, al aanwezig was in subatomaire deeltjes, zou inhouden dat de subatomaire deeltjes dezelfde eigenschappen hadden als een complex systeem. Dat denk ik niet.

   

Misschien anders formuleren?

Wat gekend is wordt gekend door zijn eigenschappen. Dus is het een actief, want emissie/receptie systeem. Als systemen samensmelten, vormen ze een nieuw systeem met haar eigen emissie/receptie. Alles wat fysisch in het nieuwe systeem zit, zat in het oude systeem. Maar het nieuwe systeem werkt met andere emissie/receptiesignalen dan het oude.

   

Siger,

Het nieuwe systeem werkt op een nieuwe laag met nieuwe signalen, dat ben ik met je eens. Dat nieuwe systeem kan echter niet werken zonder een onderliggende systeem waarop het gebaseerd is. Het is precies zo als met gelaagde telecommunicatie protocollen waarbij iedere hogere laag peer to peer to peer communicatie mogelijk maakt middels hoger niveau emissie/receptiesignalen en waarbij de onderliggende laag geheel buiten beschouwing kan blijven, zolang deze het hogere niveau mogelijk maakt.
We kunnen een film bekijken zonder acht te slaan op alles wat nodig is om dat mogelijk te maken. Waarschijnlijk zijn daar voor digitale TV meer dan 20 protocol lagen voor nodig, dat zou ik voor een typisch geval moeten uitpluizen. We kunnen die film ook met een ouderwetse filmprojector bekijken en ook daar zijn de onderliggende protocol-lagen onmisbaar, al zijn het er veel minder. Waar het op neer komt is dat in alle gevallen rasters met beeldpuntjes overgebracht worden, want alleen zo kan een film door ons bekeken worden.
Ik zal trouwens proberen op te zoeken hoe Carroll eea. precies geformuleerd heeft, maar nu even niet.

   

De reden waarom Bayes zijn manier van redeneren uitvond is minder belangrijk dan het houvast wat die methode biedt. Je gaat van een bepaalde positie uit en laat het aan de actuele waarnemingen over om die bij te stellen, waarbij waarnemingen tegen die positie zwaarder wegen dan andere.
Vroeger had ik altijd het idee dat het feit dat ik mij éénmaal in mijn eigen lichaam ontdekt heb zich na mijn dood op dezelfde manier zou kunnen herhalen. Toen het eenmaal tot mij doordrong dat ik als een wolk zou verwaaien heb ik dat idee moeten verlaten. Echter, er kan geen sprake van herhaling zijn, want de eerstepersoonswaarneming beperkt zich tot één actueel zijn. Reïncarnatie is ook niet van toepassing, omdat ik van een ander uniek individu uitga. Nochthans denk ik dat er sprake is van dezelfde 'ik', want als ik dat probeer te rijmen met de waarnemingen kom ik tot de conclusie dat 'ik' het universum ben, samen met al die andere 'ikken' die allemaal hetzelfde denken, als ze daartoe in staat zijn.
Volgens Bayes zouden mijn argumenten vóór dit idee niet zo zwaar wegen. Het punt is dat ik eigenlijk geen argumenten tegen kan bedenken.
Zolang er een universum is, is de dood niet het einde, tenminste dat idee heb ik. Je kunt geen tijdstip aanwijzen waarop je slaapt of dood bent.

   

“We are a way for the cosmos to know itself.” 
― Carl Sagan, Cosmos

   

Het zal wel heiligschennis zijn hier maar ik vond Alice in Wonderland van Carroll (lewis broer?) anders ook wel een big picture geven.
Misschien nog wel bigger. We zullen toch ooit wel de grens van het materiële moeten overschrijden willen we een beetje behoorlijk beeld van de werkelijkheid krijgen.

   

Even iets heel anders, misschien meer fantastisch dan filosofisch, voor als je even niks beters te doen hebt. Dozens of talks examining the impact of the latest digital technologies.
http://events.technologyreview.com/emtech/digital/16/video/?utm_campaign=socialflow&utm_source=twitter&utm_medium=post

   

Ik weet niet of je al van de Pokémon rage hebt gehoord: als ik het goed begrijp moet je trachten virtuele wezentjes te vangen die iedereen op zijn schermpje kan zien, maar de rest niet.

Er bestaan filmpjes over hoe onze wereld er zou kunnen uitzien na dit spelletje: virtuele reclame, interactieve boodschappen en verkeersborden etc... voor de bezitters van een iphone od. uiteraard.

Google: "hyper-reality Vimeo"

   

Siger,

Terug naar fantastische filosofie.
Freeman Dyson Schreef: "Atoms in the laboratory are weird stuff, behaving like active agents rather than inert substances. They make unpredictable choices between alternative possibilities according to the laws of quantum mechanics. It appears that mind, as manifested by the capacity to make choices, is to some extent inherent in every atom."
https://www.quora.com/Does-Freeman-Dyson-believe-that-an-atom-can-have-consciousness
Precies zoals ik het ook zie. Desgevraagd was Sabine Hossenfelder het niet met mij eens, die zegt dat het gewoon kwantummechanica is en gelijk heeft ze natuurlijk.
http://backreaction.blogspot.nl/2016/05/book-review-big-picture-by-sean-carroll.html
Nogmaals, als je echt denkt dat bewustzijn uit delen kan ontstaan die zelf geen enkel bewustzijn hebben, dan heb je - net als David Chalmers - een hard probleem, dunkt mij. Hoe de menselijke geest precies werkt mag dan nog een raadsel zijn, maar dat wij ervaringen kennen is niet verbazingwekkend als je ziet dat atomen die ook al hebben.
Dat geldt niet alleen óók als je dit kwantummechanisch kunt verklaren, maar volgens mij en Hossenfelder juist omdát je dat op die manier kunt verklaren.

   

Bert,
"Hoe de menselijke geest precies werkt mag dan nog een raadsel zijn, maar dat wij ervaringen kennen is niet verbazingwekkend als je ziet dat atomen die ook al hebben."
Met deze gedachte ben ik het helemaal eens (ik denk dat je alle vormen van gewaarworden bij 'ervaring' telt. Dat zou misschien duidelijker zijn met het (passievere) woord "ervaren" dan met het meer psychologisch klinkende "ervaring". Maar dat terzijde. Waar het om gaat is dat we het hierover eens zijn, dat werkende hersenen onmogelijk opgebouwd kunnen zijn uit niet-reactieve deeltjes.

"Nogmaals, als je echt denkt dat bewustzijn uit delen kan ontstaan die zelf geen enkel bewustzijn hebben, dan heb je - net als David Chalmers - een hard probleem, dunkt mij."
Daarover blijven we van mening verschillen. Systemen kunnen meer dan hun delen. Anders zouden systemen niets zijn.

Een voorbeeldje: je ziet een voorwerp op een hellend vlak. Het zou naar beneden moeten rollen, maar rolt omhoog. Dichterbij beschouwd is het een schildpad die de helling opkruipt. Je kan de schildpad in stukken hakken, maar geen enkel stuk zal de berg opgaan. Levende systemen werken anders dan dode systemen. Een systeem doet meer dan de som van de delen. Dat is ook de enige betekenis van wat we een systeem noemen.

Kortom, ik denk dat Chalmers de materie onderschat. Dat kan je mi. alleen na eeuwenoude metafysische indoctrinatie. En dan krijg je vanzelf een "hard problem". Ooit waren geuren en licht ook "hard problems".

Ik hanteer een eenvoudige regel: "alles wat materie doet, kán materie doen."

   

Steven, Siger

Nog even terugkomend op "Bayes versus Popper" het volgende.
Wat ik ervan begrijp is dat Popper een speciaal geval van Bayes is.
Als je erbij stil staat hoe wij achter ons feitenmateriaal komen, dan is er altijd sprake van de herkenning van stabiele patronen in hetgeen wij zintuiglijk waarnemen, waardoor wij in sommige gevallen met grote zekerheid kunnen voorspellen wat er gaat gebeuren. We beginnen met wat onzekere veronderstellingen en laten waarnemingen die tégen die veronderstellingen zijn zwaarder wegen dan die welke die ondersteunen. Dit garandeert dat inconsistente veronderstellingen verdwijnen ten gunste van die welke steeds bevestigd worden.
Die bepaalde asymetrie in de afweging van waarnemingen is naar ik meen de essentie van Bayes; Popper trekt dit door naar het extreme door zich expliciet op waarnemingen tégen te richten.
Als je waarnemingen die vóór een veronderstelling zijn het zwaarst laat wegen - en dat is wat gelovigen lijken te doen - dan kunnen inconsistente veronderstellingen stand houden.
Daarom zijn wetenschappers opgetogen wanneer zij feiten ontdekken die tégen de gevestigde theorieën ingaan. Daarom jubelen gelovigen wanneer zij iets vinden wat hun geloof bevestigt.
Het gevolg is dat wetenschappers dan gedwongen zijn hun tot dusver mooie theorie te vervangen door een betere, terwijl gelovigen juist nog minder twijfelen aan hun geloof en daardoor in een dood punt vast komen te zitten.
Filosofen zeuren graag door over pietluttigheden waar wetenschappers het te druk voor lijken te hebben en waar technologen al helemaal geen boodschap aan hebben. De geschiedenis heeft geleerd dat filosofische redeneringen wetenschappelijk belangrijk worden en tot nieuwe technologieën leiden. Dat lijkt mij de verdienste van mannen als Bayes en Popper.

   

Dat klopt mooi met de bevindingen van Daniel T. Gilbert. Door proefpersonen korter of langer tijd te geven om een oordeel te vormen, stelde hij vast dat we in het allereerste moment alles geloven wat we zien. Er is een zekere tijd - hersenwerk - nodig om iets niet te geloven.

http://filosofie.be/blog/over-de-ethiek-van-de-seculiere-samenleving/3657/ik-twijfel-dus-ik-kies/
http://www.sigervanbrabant.be/blog/20131230_Ik_twijfel,_dus_ik_kies.htm
http://www.spring.org.uk/2009/09/why-you-cant-help-believing-everything-you-read.php

   

Ja, Bert, je hebt me wat aangedaan met die Carroll. M'n halve boekenkast ligt overhoop. Popper, Bayes en wie niet al.
Zo behandelt Carroll ook het begrip "abductie". Je hebt inductie en deductie, maar dus ook abductie. Het begrip wordt doorgaans op de naam geschreven van Charles Peirce. En de semioticus Peirce is toch wel een lieveling van ons. In hoofdstuk 5 (Reasons Why) wordt e.e.a. behandeld.

En toen overkwam mij iets bijzonders. Dat wil ik je als tussendoortje niet onthouden.
Wat was er aan de hand?
Ik las de begintekst oppervlakkig, dus niet met volle aandacht. Het ging om een voorbeeld om een rechterlijke dwaling. En ik had een oppervlakkige associatie met een soortgelijk geval in Nederland.
Ik lees opnieuw. En wat bleek? Het was niet soortgelijk. Het GING juist over dat Nederlandse geval! Lucia de Berk. Die ten onrechte was veroordeeld. Doorslaggevend voor het vonnis was het relaas van een getuige-deskundige. Een statisticus. Die achteraf helemaal geen statisticus bleek te zijn. Ik heb een beetje een hekel aan juristen. En dit "voorval" maakte het er niet beter op.
Afijn.

Ja, verder mijn excuses voor de karigheid van reacties. Maar die Carrol verdient 't niet om oppervlakkig behandeld te worden. Dus je zult 't moeten doen met tussentijdse "rapportages" als ik denk iets te melden te hebben. En misschien heb jij ook onderweg behoefte om bepaalde passages onder de aandacht te brengen.

Vrgr.

   

Steven, Siger,

Siger en ik zien emergentie verschillend en hij vermoedde dat Carroll het anders zag dan ik. Mijn standpunt is dat een emergent fenomeen als volkomen op zichzelf staand beschreven kan worden, maar dat het noodzakelijk een gevolg is van iets wat zich op een meer elementair niveau afspeelt en - dit is vermoedelijk ons meningsverschil - dat het ook als zodanig uitgelegd kan worden. Naar mijn idee is Siger daarmee feitelijk een dualist. Misschien wordt dat op de volgende link duidelijk. Hier legt Carroll volgens mij uit waarom dat zo is.
http://m.nautil.us/issue/37/currents/zombies-must-be-dualists

   

Siger,

Bij de gebeurtenissen in Turkije zijn een aantal opvallende zaken te constateren.
- Niet alle deelnemende soldaten waren er van op de hoogte dat er van een coup-poging sprake was.
- Het is onduidelijk hoe de organisatie van een coup plaats kon vinden zonder dat veel mensen daar van wisten en hoe dat aan de aandacht van de veiligheidsdienst zou zijn ontsnapt. Ik geloof daar niets van, Erdoğan moet ervan geweten hebben.
- Erdoğan was niet op de plaatsen waar hij gewoonlijk was. Verstandig als hij op de hoogte was.
- Erdoğan bediende zich van een smartphone om met het volk te communiceren en bleef daarbij dus buiten schot, ook verstandig.
- Er werd van meet af aan op stellige wijze door de regering gezegd dat de coup zou mislukken, alsof dat al meteen vaststond.
- De oproep om de straat op te gaan was geniaal, want de ervaring had geleerd dat de kans dat de soldaten geweld tegen de menigte zouden inbrengen niet groot was en dat dit zeer waarschijnlijk tot het einde van de coup-poging zou leiden.
- De neerslag van de coup-poging zou de positie van Erdoğan dermate versterken dat hij op grote schaal zuiveringen zou kunnen doorvoeren en de oppositie nog verder monddood zou kunnen maken, wat inderdaad blijkt te gebeuren.

Dit geeft voeding aan het idee dat de coup-poging geënsceneerd was, omdat er tegenover een klein risico een enorme winst voor Erdoğan te behalen zou zijn.
Zoals aangegeven was het risico niet dat het leger de menigte zou aanvallen, dus het risico was dat bekend zou worden dat het allemaal in scene was gezet nog vóór de coup-poging voorbij was. Zoals de zaken er nu voor staan lijkt dat dus geen echt risico meer te zijn.
De vraag is nu of er redenen zijn om aan te nemen dat deze fantastische complottheorie niet waar zou kunnen zijn.
Wat dunkt jou, Siger?

   

Ik neig ook - met de beperkte gegevens - naar de theorie dat Erdogan de coup heeft opgezet, veroorzaakt of de mogelijkheid heeft geschapen. Uiteindelijk zal het misschien een combinatie zijn: de ontevredenen had hij zelf "gemaakt", zijn geheime diensten hielden die zeker in het oog, en als ze Erdogan (onvermijdelijk) wezen op de mogelijkheid van een coup, had hij alle redenen om die niet in de kiem te smoren, maar eerst een eindje te laten lopen om dan uit volle kracht, met de steun van de brede bevolking zijn dictatuur uit te bouwen.

Dat is een van de redenen waarom je beter geen leger hebt, maar wel een goede democratisch gecontroleerde politiemacht. Het beeld van een politieman die een soldaat uit een tank haalt en troost is iconisch.

Het is zeker de beste manier om als dictator te slagen. Gelukkig volgt Trump het nieuws niet al te close, want een krankzinnige leider met een krankzinnig sterk leger is de nachtmerrie van de wereld.

   

ik neig naar het idee dat Erdogan op de hoogte was van de coup
maar haar heeft laten gebeuren en er zijn eigen voordeel uit gehaald heeft.

Hoe vaak zien we dat niet dat niet ingrijpen nog heftigere gevolgen kent dan ingrijpen.

Hoezeer me dat zet op de schouder van Popper is mij nog even een raadsel.

Toch ken ik een verhaal van een puzzel die moet worden opgelost, hoe vaker hij opgelost wordt hoe makkelijker hij wordt voor de volgenden, alsof er iets van kennis vrij komt in een proces van bewustwording.

   

Wat te denken van die kleine 10.000 arrestaties / mutaties? Zijn die na de coup-poging gepland of lagen die al klaar om direct uitgevoerd te worden?
Is een sterke politiemacht in handen van Erdoğan wel zo'n aantrekkelijke propositie als hij van de democratie een farce maakt?
Zal de oppositie zich echt de mond laten snoeren?
Uiteindelijk geloof ik niet dat Erdoğan kan terugdraaien wat Atatürk begonnen is. Het idee van een islamitisch kalifaat lijkt hem nog steeds aan te spreken en ik vrees dat dit bij meer moslims het geval is, omdat politieke macht deel van de islamitische ideologie is en moslims nog steeds bijzonder strak bij de leer lijken te worden gehouden.
Dit drama heeft aan honderden mensen het leven gekost. Het is nog maar de vraag of het daarbij blijft.

   

Dat is inderdaad merkwaardig. Dat allemaal binnen de 24 uur, met inbegrip van nieuwe rechtbanken en een wetsvoorstel om de doodstraf herin te voeren.

Het is bijna onmogelijk dat Erdogan van niets wist. Maar zelf de opstand organiseren durf ik niet te beweren. Hij kon wel indirect de opstand veroorzaken, door ontevredenheid aan te jagen bij die officieren die hij alleen zo definitief kon uitschakelen.

Inmiddels geloof ik niet dat Erdogan nog tevreden is met Turkije alleen. Het is wel duidelijk dat de EG hem niet meer interesseert. Ik vermoedt dat hij zich al als de volgende kalief ziet. Hij heeft altijd banden gehouden met ISIS, en zorgde voor de verkoop van ISIS-olie. Hij ziet in Asad een grotere vijand dan in alle rebellen samen (met uitzondering van de Koerden, die tussen de stenen verpletterd zullen worden). Ik zeg niet dat dat allemaal zal lukken, maar het Soennietische Midden-Oosten zal op alle gebied veranderen, behalve misschien op het gebied van mekaar uitmoorden.

Een sterke politiemacht in handen van Erdogan is een nachtmerrie. Ik ben dan ook niet voor een politiemacht of leger in handen van een dictator, ik ben wel tegen een leger omdat dat democratisch oncontroileerbaar is, terwijl dat met een politiemacht wel kan, als er een democratie is. En die is er niet in Turkije. Mensen die zeggen dat Erdogan democratisch verkozen is, vergeten dat democratische verkiezingen alleen mogelijk zijn als alle minderheden gelijkwaardige rechten en bescherming genieten. Maar dat Erdogan een dictator is, is natuurlijk geen excuus voor een militair ingrijpen.

   

Nog meer aanwijzingen voor een complottheorie, hier van Arend Jan Boekenstein.
[
Bovendien blijkt volgens Boekestijn al uit een artikel in de Wall Street Journal van afgelopen mei dat een coup op handen was. Erdogan zou in botsing zijn gekomen met een deel van het leger over de Turkse aanvallen op Koerden in Syrië. Erdogan wilde veel verder gaan dan de generaals.
]
[
Boekestijn vermoedt dan ook dat Erdogan de coup voelde aankomen en er gebruik van wilde maken om zijn eigen macht te versterken. "Never waste a good crisis. Erdogan wist dat hij de coup aan zou kunnen, omdat hij zijn getrouwen in het leger heeft. Toen dacht hij: laat het maar gebeuren. Dan voer ik via Facetime een show op dat ik terugkom van vakantie", aldus de historicus.

"Erdogan heeft de coup dus niet zelf georkestreerd, maar er wel voor gezorgd dat hij kon worden uitgevoerd en dat hij hem in zijn voordeel zou kunnen gebruiken."
]
Zie de volgende link.
http://www.nu.nl/dvn/4294612/mislukte-coup-turkije-kon-gebeuren-en-gevolgen.html

Dit is geen fantastische filosofie, dus als hier nog meer aan toe te voegen is lijkt het mij beter om dat op een andere blog te doen.

   

Ja, Boekestijn ziet dat misschien wel goed.
Maar is het trouwens niet gewoonweg een allang bestaande truc in de oorlogvoering? En zou 't niet allang zijn opgenomen in het analytische gedachtegoed van de polemologen? Die zich "wetenschappelijk" buigen over de kwesties van oorlog&vrede?
Die man met dat snorretje daar in Duitsland mocht van Chamberlain het Sudetenland inlijven. De Sudeten-duitsers zouden onderdrukt worden in Tsjecho-Slowakije. Er zijn verhalen bekend - of ze waar zijn? - dat het leed voor een deel werd aangericht door de Duitsers zelf. Om hun inval, hun inlijving een basis van legitimiteit te verschaffen.

Maar, je hoeft deze “truc” niet te beperken tot alleen oorlogvoering. Het kan gewoonweg promoveren naar een kenmerk überhaupt van het “menselijk onderling” an sich. (we zitten hier per slot van rekening op een wijsgerig platform). Je schept zelf de omstandigheden die jou de legitimiteit verschaffen om je rotstreken uit te halen. Hebt u wel eens gehoord van de diagnose “Munchausen syndrome by proxy”? De baron die zich bij z’n eigen haren uit het moeras trok?

Misschien kan ook het Marxistische begrip “Verelendung” vanuit dit perspectief een herwaardering krijgen?

En misschien nog wel veel meer. Dat lijkt me een uitgelezen taak voor de wijsbegeerte.

   

Siger,

Wat denk je van de column in een Turkse krant op de volgende link?
http://www.dailysabah.com/columns/hatem-bazian/2016/07/21/on-military-coups-and-post-colonialism

   

Kijk ik net naar Jelle in de Oekraine, daar begrijpen ze hun eigen oorlog niet eens.

Waarschijnlijk is de diepere betekenis van dit al onze ontaarde naastenliefde.

   

Of de volgende de link over filosofie gaat laat ik in het midden, maar fantastisch is het zeker.
https://www.reddit.com/r/IAmA/comments/4tspts/im_stephen_wolframask_me_anything/

Alleen geregistreerde gebuikers mogen comments plaatsen

Aanmelden of Registreer plaats een reactie