Audit Filosofie.be

In de blog: filosofie en literatuur reacties: 79 pdf print

Wij van De Ommekeer hebben op ons genomen om de applicatie 's aan een evaluatie te onderwerpen.

't Is enigszins brutaal en eigenzinnig. En waarschijnlijk ook lang niet volledig. Aanvullingen worden dankbaar geaccepteerd. Onder de reacties de bevindingen.


Tags
geen tags

Reacties (79)

   

Hoe moeten we deze bijdrage noemen. Iets met Besturing? Management? Audit-rating? We zien wel.

Dhr. Onno Timmermans laat het op dit gebied in elk geval afweten. De nieuwe release is er nog steeds niet. ’t Is modderen hier. Iets milder ”we moeten roeien met de riemen die we hebben”.
Het opzetten van een Blog of Website of communicatieplatform of forum of “wat u wilt” kent op globaal niveau twee (organisatie-)aspecten. Het technische aspect en het gebruikersaspect. Dat eerst aspect is genoemd. Laten we het hier hebben over het gebruik. Of beter: over de regels bij het gebruik. Je kunt daar een soort rolverdeling in onderkennen. En zo’n rolverdeling “bewaakt” eigenlijk de regie. (In het bedrijfsleven en grote organisaties spreekt men over AO; administratieve organisatie.)
Laat ik over mijn ervaringen praten op een ander platform. Dat heette usenet. En dat was wereldwijd en onderverdeeld in nieuwsgroepen per land. Je kon je inschrijven en meedoen aan de onderwerpen die je interesseerden. Niet alleen reageren, maar ook initiatief nemen. In dat laatste geval heette dat “een draad starten”. Hier heet dat een blog beginnen. Dat is een beetje halfslachtig, want de hele applicatie heet ook al blog. Liever spreekt men dus over een “bijdrage”. Maar goed.
Veel van die nieuwsgroepen kenden het verschijnsel van een “charter”. Dat is een soort handvest. Je zou ’t misschien kunnen herdopen in “statuten”. Hoe dan ook, je hoorde die statuten na te leven. Ja, en nou komt het probleem. Wie werd geacht daar op toe te zien? Was die rol aan iemand toegemeten? Uit niets is mij dat gebleken bij de verschillende nieuwsgroepen waarbij ik was aangesloten. Maar toch kwam het voor dat deelnemers door andere deelnemers ter verantwoording werden geroepen - met het charter in de hand. Zo van “u moet hier niet bij de wiskunde zijn, maar bij de puzzels.” Het leverde wel eens hilarische taferelen op. In de eerst plaats omdat de functie niet van hogerhand was ingesteld. In de tweede plaats omdat de types die zich de rol hadden aangemeten toch wel van een bepaald slag waren. Bij de KNVB gezakt voor hun scheidsrechterdiploma. En ook hun werkgever had ze niet de functie van zaalchef gegund. Zoiets? Er bestaat een neologisme voor dat soort lieden. “Regelneef”. Afkomstig van het komisch duo “Koot en Bie”.

Waarom dit aangehaald?
Nou, omdat het (enigszins) van toepassing kan worden gebracht op Filosofie.be.
Die toepassing kent een tweetal klassen aan deelnemers.

Wacht, wacht, wacht, we behandelen dit fenomeen aan de hand van de inzichten of de principes van Codd. Dan hebben we ons enigszins gekweten van een belofte richting Bert Morriën.

Op hoofdniveau hebben we het entiteittype “deelnemer”, die in het bezit is van dat soort attributen als password en username en dat soort rataplan.
Onder dat hoofdniveau ressorteren twee subtypes. Te weten De Blogger en … ehh … hoe zullen we die andere noemen? Even spieken bij de clubs. Die hebben leden. Maar ze kennen ook donateurs. Is dat wat? Welja! Op … vullen we Donateur in.
Dan lopen we tegen een volgend probleem aan. Welk probleem? Dat die beide subtypes elkaar niet uitsluiten. Want het recht om te reageren op bepaalde Blogbijdragen van de Blogger is niet alleen voorbehouden aan Donateurs. Nee, de Bloggers mogen zelf ook reageren. Dus op elkaar.
Hoe één en ander database-technisch in de toepassing van Onno Timmermans is ingebouwd, dat weten we niet. Wat we wel zien is dat er historie wordt opgebouwd. In elk geval op het niveau van Blogger. Op het op het niveau van de buitenstaanders - de donateurs dus - ook gebeurd. Geen idee. Maar de historie van de Bloggers - datum, titel, aantal blogs, aantal reacties e.d. - geeft laat genoeg ideeën opborrelen. Ze zijn in staat om - wat heet - management-informatie op te leveren. Aan de hand waarvan zoiets als een typologie van de bloggers kan worden gefabriceerd. Hoewel zo’n typologie misschien ook wel apriori, dus met het blote oog, kan worden gemaakt. Je hebt b.v. Bloggers die een keertje langskomen met een Blog. Ze krijgen doorgaans reacties, die ook meestal worden afgehaneld. En daarna vertrekken ze weer. Spontaan reageren op andere Blogs, dat doen ze niet. We praten dan over Rutte en Klifman. Ja, dat zijn beiden drukke lieden die ook elders in den lande hun bezigheden hebben. Hoe typeer je deze klasse? De Schoonrijder?
Is er binnen de klasse ontvangers (zij die per saldo meer reacties krijgen dan weggeven) nog enige geleding te ontdekken? Vast wel. Nou ja, enzovoort.

We hadden het hierboven over een charter en over statuten. Ja, eigenlijk zou Onno Timmermans dat op zich moeten nemen. Maar dat doet hij niet. En we zien hem dat ook niet doen. En eigenlijk is het b.n.i. ook niet nodig. De Bloggers kunnen het zelf regelen. Het grote voorbeeld daarvan is Siger. Die heeft aan de bijdragen van zijn bezoekers eisen gesteld. Goed, daar zijn wel ’s opmerkingen over gemaakt - dat gaan we hier niet herhalen. We hebben het nu gewoonweg over een formeel aspect. En dat heeft Siger keurig ingesteld. Bovendien is dat binnen de toepassing ook gefaciliteerd met de “verwijder”-mogelijkheid.

Hier houden we het eerstens bij.

   

Even afwachten of jij zo iemand bent die reacties van anderen gaat verwijderen. Zoals je zelf zegt, dat zijn toch wel speciale types. Ik dacht van niet, maar kan het mis hebben. Maar misschien doe je wel aan negeren. Toen ik beheerder was van een forum moest ik op een gegeven moment een ip-adres blokkeren omdat een persoon foto's van mishandelde babies plaatste. Ook was er op een gegeven moment iemand die iedereen uitschold en de sfeer verziekte. In het eerste geval heb ik zondermeer de ban ingesteld, in het tweede geval eerst wel, maar kwam ik in gewetenstwijfel over mensen monddood maken.
Uiteindelijk was dat zo onoplosbaar voor mij, dat ik de site heb opgedoekt.
Wat is nu werkelijk belangerijk?
Ik heb een sterk oordeel . Maar ga dit wel even afwachten.

   

Ik ga helemaal niets verwijderen.
Dat is hier ook helemaal niet aan de orde. Het gaat om de eventuele beoordeling van het systeem Filosofie.be. Die laat ik mijn fantasie uitvoeren door b.v. een accountant. Zo'n beoordeling heet een audit. En in zo'n audit wordt nagegaan of het systeem z'n beloofde functionaliteiten waarmaakt.

   

Audits zijn bedoeld om te beoordelen of de afgesproken procedures gevolgd worden toch? Was er al iets afgesproken? Een investering van een paar honderd Euro en je hebt jouw eigen forum, helemaal naar eigen wensen.
van Onno heb ik begrepen dat deze site een soort stopwerk was, voor als er even geen werk was voor de werknemers bij zijn bureau code-on dat websites bouwt. Onno heeft aangegeven dat er niet zulk erg goed werk is gedaan, maar laat het er bij. De nieuwe site zal ook wel stopwerk zijn, maar misschien is het druk, of zijn er juist minder werknemers. Ik denk dat als je aan Onno voorstel een investering te willen doen, dat het sneller zal gaan.

   

Kijk, dat komt in de richting van datgene wat wij graag zouden willen weten. De wijsgaar Tmmermans zadelt zijn collega’s dus op met “een soort stopwerk”. We weten dat Onno Timmermans een handicap heeft. Maar daarmee praat hij geen misselijke streken goed.
De rest van de reacties wordt ter kennisgeving aan- of meegenomen.

   

Men moet wel beseffen dat internetwoorden kwetsend en schadelijk kunnen zijn wanneer ze personen aanvallen. De omgeving laat toe zulke agressieve woorden te uiten zonder dat men goed ziet welke gevolgen ze hebben. Bovendien begrijpen mensen niet altijd het verschil tussen een zakelijke mening en een persoonlijke aanval. Zo ervoeren mensen mijn standpunt over de oorlog in Irak als een persoonlijke aanval. Dikwijls is dat een gevolg van angst: de pers vertelde ons immers dat die oorlog nodig was om ons persoonlijke bestaan te vrijwaren. Bijna alle zakelijke meningen moeten kunnen, persoonlijke aanvallen nooit (ik zeg niet dat ik dat smetteloos ten uitvoer breng, maar ik voer zeker geen censuur op meningen!).

Daarom meen ik dat moderatie noodzakelijk is. Ik doe dat in mijn blog, omdat dat de structuur van een weblogsoftware is. Dat is een tegenstelling met fora, waar geen bloggers zijn, iedereen draadjes kan openen en de moderatie centraler is.

Voorbeelden van blogs:
http://scienceblogs.com/
http://freethoughtblogs.com/
http://blogs.discovermagazine.com/

Voorbeelden van forums :
http://forum.skepp.be/
http://www.freethinker.nl/forum
http://onlinephilosophyclub.com/forums/

"Abusive words soil the speaker".

   

Steven,
Een voorstel voor een blog met volgende vragen rond ‘kwetsen’.

Waar zit het kwetsende van het gekwetst zijn?

Zit het kwetsende in de intentie van een geschreven zin? En hoe maak je uit wat de intentie is van een tekst die je leest op je computerscherm?

Kan een zin kwetsend zijn zonder dat de schrijver het bedoelt of zelfs maar doorheeft? Zijn woorden reeds voldoende om te kwetsen?

Zit het kwetsende alleen tussen de oren van de lezer? Wie zich niet aangesproken voelt leest iets anders in een tekst bijvoorbeeld.

(Hierop kan een lange rij schrijfsels met ‘enerzijds’ en ‘anderzijds’ volgen.)

   

zeer goed voorstel Ursula, ik ben benieuwd. Mogelijk spreekt niet iedereen de psychologische kant van filosofie aan. In ieder geval gaf Epictetus (als Stoïcijn) aan dat wat buiten jouw macht ligt, dat je jezelf daar niet druk over hoeft te maken, maar dat wat wel binnen jouw macht ligt (opvattingen/gedrag) daar moet je dus iets mee.
Ik had bijvoorbeeld de opvatting "vooringenomenheid, weinig zelfkritiek" over jou en anderen en kreeg daar van jou "slordig denken" voor terug. Daar ga ik dus wel mee verder.

   

Algemeen gesproken:

Elementaire omgangsregels zoals een beschaafd persoon die gebruikt op straat enz.... zouden beter ook op het internet gevolgd worden. Gewoon rechtuit opkomen voor je mening, maar nooit grof tegenover personen. Ook als hun mening de jouwe niet is.

   

Ik geloof dat in sommige gevallen "de eigen mening voor je houden" beter werkt, als je begrijpt wat ik bedoel. Als ik dat nu eens gedaan had? Dan waren er minder mensen gekwetst. Maar goed van een roofdier (wat alle mensen in principe zijn) kan je misschien geen niet-kwetsen moraal verwachten.

   

Heb je iemand gekwetst?

Het is best goed je eigen mening te vormen en te verdedigen. We hoeven ons gedrag natuurlijk niet naar andere dieren te richten.

   

Ik weet niet of ik iemand gekwetst heb, dat is ook mijn punt van zelfkritiek. De meeste mensen hebben zo'n dik pantser dat ze niet gekwetst kunnen worden. Filosofie ter versteviging van het pantser. Logisch is wel dat als je zelf zo'n pantser hebt dat je niet de normen hebt om anderen niet te kwetsen, want je weet dan niet wat dat is.

   

Zeg je nu dat er iemand gekwetst is, of zeg je dat niet? Of bedoel je dat de essentie van het leven is dat die twee dingen hetzelfde zijn?

   

Dat laatste is voor mij moeilijk te accepteren, als het ook voorkomen had kunnen worden. De vraag is of het voorkomen had kunnen worden en of we er wijzer van zouden worden als we het voorkwamen. Ik denk dat het antwoord twee keer "nee" zal zijn, vanuit een misschien pessimistische realiteitszin.

   

Of dit hier nog 'filosofie' is weet ik niet, maar even reageren toch:
Ik kan me voorstellen mochten al de mensen die hier geregeld op deze site komen reageren live samen zouden zitten, oog in oog me elkaar, dat er heel anders gesproken zou worden. Er is hier die veilige afstandelijkheid van het beeldscherm voor ieders neus waarbij je geen besef hebt van die andere achter zijn beeldscherm. Je ziet allemaal koele zwarte lettertjes op een witte achtergrond...de 'achtergrond' van de persoon achter je beeldscherm zie je niet, geen stemintonatie, geen mimiek, geen lichaamstaal. De empathie van de schrijvers kan verdwijnen en spot en ad hominem zijn gauw gespuid zonder schuldgevoel. De schrijver van de blogtekst hierboven ervaar ik als heel bedreven daarin. Vreemd dat juist hij hier een blog over begint. Binnen de context hier (waar men er om vraagt) lijkt me dat dit even geuit mag worden.

   

Mogelijk delen jullie wel dat de kritiek altijd op iets extern gericht is, en nooit op iets intern.
Bij mij is dat vaak wel anders.

   

Of dit hier nog filosofie is?
Nee, natuurlijk niet. Het gaat om het vehikel waarmee de filosofie wordt bedreven. Soortgelijke opmerkingen hadden ook gemaakt kunnen over b.v. een juristenforum. Je hebt gewoon te maken met onderscheid tussen inhoud en vorm.

   

de vorm van dit forum lijkt me redelijk oké; het is een dialoogvorm waarin je kan reageren op reacties van anderen en reacties kan men aan het einde van de draad zetten of er tussenin, meteen bij de persoon waarop je wil reageren (zoals deze reactie).
Wanneer je zo'n tussengevoegde reactie bij nader inzien nog wil Bewerken met de knop 'Bewerk' heb je wèl het probleem dat je dan aan het einde van de draad terecht komt. Ik omzeil dat dan door mijn reactie te kopiëren en dan achter mijn eigen reactie met een nieuwe te reageren en daarin mijn gekopieerde tekst te plakken en vervolgens aan te passen. De reactie die erboven stond verwijder ik dan (anders zou de foute en de verbeterde reactie blijven staan). Misschien is dit technisch (softwarematige) makkelijker te maken? Dat is dan een vraag voor nono.
Aan spot, het kleineren van mensen en ad hominems die bezoekers hier soms spuien kan ono wellicht niet veel verhelpen. Het menselijk respect en loyaliteit en vriendelijkheid moeten van de deelnemers zelf komen.

   

Toen wij als beginneling hier onze intrede maakten raakten wij geconfronteerd met een lid dat zijn sporen op dit blog reeds verdiend had. Dat liet hij ook duidelijk blijken met zijn zalvend schoolmeestertoontje. De man heette Livinus. Hij zou mij de oren wel 's wassen.

In één van de confrontaties met de leermeester heb ik het bestaan om ook schoolmeesterachtig te zijn. Ik heb hem gewezen op het onderscheid tussen ad-hominem en ad-personam. Ad-hominen is een redenering die kenmerken (terecht of onterecht; daar gaat 't niet om) toekent aan mensen überhaupt; dus aan de mensensoort. "Ach, wij mensen zijn nu eenmaal ..."
En puntje.puntje.puntje kan van alles zijn.
Ad-personam, daarentegen, is gericht tegen een enkele persoon. Tot op het moment van vandaag heb je je van die wijze les niets aangetrokken. Vandaar dat ik eveneens volhard in ... Vul maar in.

   

dus, Steven, je bezondigt je bewust zelf aan een fout die jij mij verwijt?
Ik heb nooit de bedoeling iemand de oren te wassen hoor Steven.
Ik herinner me dat ik, toen je mij zo bespotte met mijn 'ik-vorm' dat ik me afvroeg of jij je 'ikje' achter jouw 'wij-vorm' verschuilde. Ik zou het nog gaan geloven.
Je wrijft me een schoolmeestertoontje aan, je eigen toontje klinkt doorgaans toch ook niet weinig hoog, vaak kleinerend en bespottend hé, en ik bedoel dan niet enkel naar mij toe.
Het is wat flauwtjes om te blijven hangen bij een woordkeuze 'ad-hominem' of 'ad-personam', vind je niet? En jij vindt zo iets futiels een 'wijze les' waar ik me niets van heb aangetrokken. Ben je gekrenkt in je eer daardoor? Ik ben dat woord niet blijven gebruiken om jou tegen de borst te stoten hoor. Waarom zou ik? Er zijn wel meer mensen die 'ad hominem' in dezelfde betekenis gebruiken.
Vreemd dat je naar mij toe afstandelijk spreekt in termen van 'een lid' en 'hij' en 'hem' en 'een man'. Kan je niet gewoon 'jij' tegen me zeggen?

Kijk eens Steven, nu het in deze context hier eens kan gezegd worden zonder off-topic te gaan, ik zou graag hebben dat je in de toekomst het zou laten je nog zo laatdunkend en spottend naar mij toe te uiten. Je mag van me vinden wat je wil, maar wil je het laten om dat in de discussies te spuien? Je maakt er mij niet blij mee en het voegt niets opbouwend toe aan de gesprekken. Ik wil jou als gesprekspartner waarderen en respecteren. Je hoeft je ook niet verplicht te voelen om op mijn schrijfsels te reageren. Misschien vind je dat jij op deze site voor rechter en moderator moet spelen en mij op de vingers moet komen tikken? Mijn vraag is dus gewoon: als je mij niet lust, laat me dan gerust. Kan dat?

   

PS nog aan Steven:
Ik legitimeer mijn gebruik van het woord 'ad-hominem' met de definitie van Wiki (wat men van Wiki ook mag vinden) en dat is:

Argumentum ad hominem
Argumentum ad hominem (Latijn voor "Argument op de man") is een logische drogreden die de positie van de opponent in diskrediet brengt. Het is een tegenwerping die betrekking heeft op de persoon die een bewering doet, niet op de bewering zelf.

Argumentatieschema[bewerken]
Het argumentatieschema is als volgt:

Persoon A doet bewering 'X'.
Er is iets mis met persoon A.
Dus bewering 'X' is onwaar.
Voorbeelden[bewerken]
De opponent begaat een argumentum ad hominem door zich te richten op kenmerken van de spreker die niet zouden deugen, zoals:

Eerlijkheid — "A liegt vaak"
Persoonlijkheid — "A is een pathologische leugenaar"; "A is nog niet eens droog achter de oren".
Gedrag — "A is een dronkenlap"; "A heeft een affaire met B."
Partijdigheid — "A kiest altijd de kant van C"; "A komt immers ook uit P"
Schijnheiligheid — "Jij hebt dat zelf ook gedaan." (Zie: tu quoque)
Betekenis[bewerken]
Oorspronkelijk was de betekenis van het argumentum ad hominem nauwer dan tegenwoordig en was het wel degelijk een geldig argument, namelijk een argument waarmee men aantoont dat een bewering niet in overeenstemming is met andere beweringen van dezelfde spreker. Argumenten die de bewering op zich aanvallen werden ad rem genoemd. De betekenis van beide begrippen is echter verwaterd.

In Nederland en Vlaanderen wordt ook de uitdrukking op de man spelen wel gebruikt. Deze term is afkomstig uit het voetbal, als een voetballer geen tackle uitvoert op de bal, maar op de tegenspeler.

   

Probleem is gewoon dat er momenteel geen tijd is...
Er komt heus wel tijd. Ik laat Filosofie.be tot dan gedijen... Maar zal met der tijd met een heel nieuw concept komen.

Het probleem om iets te maken is dat dit behoorlijk wat geld kost. Ook voor mij gezien ik zelf de tijd niet heb. Mijn webbureau heeft wel een voltalig team aan developers, designers etc ... . Ik zelf kan het gewoon niet in mijn eentje doen. Maar om mijn personeel 2 of meerdere maanden van ander werk te houden is echt wel een probleem. Vooral omdat filosofie.be geen geld op te brengt. Ik wil het ook niet gaan volstouwen met reclame.
Het is echt geen pretje om nog eens na de uren van je job nog eens de uren gaan spenderen aan het zelfde in de vrije tijd.

Dus wil filosofie.be vervellen in een nieuwe moderne website dan moeten er aantal voorwaarden zijn.
1. voldoende funding
2. een goede groep aan faire adminstrators
3. een goed plan wie mag bloggen, wie niet, welke regels, etc..
4. een goed plan wat er ontwikkeld gaat worden. Professioneel uitgevoerd zoals wij voor onze klanten doen.

Misschien moet ik eens crowdfunding opzetten.

Ik zit echter wel te broeden op een heel nieuw concept dat ... maar dat is voor wanneer eens wat tijd over is.

Er zijn momenteel 2 a 300 bezoekers per dag op deze site.

   

Alleraardigst Nono, dat je tot een soort inkeer bent gekomen. En je eindelijk eens met je gebruikers verstaat. Ja, en als je eenmaal over de drempel bent dan krijgt de bekering een duwtje in de rug. Je verstuurde drie berichten. ’t Begon met een korte; toen kwam er een langere, die uitmondde in het huidige bericht. Goed, die eerste twee heb je verwijderd. Zodat lezers, die wat later zijn ingeschakeld het crescendo niet hebben meegekregen.

Even een stukje theorie Onno, als je ons dit toestaat.
Wij, van De Ommekeer, hebben ook wel eens gespeeld met de gedachte om een wijsgerige applicatie te ontwikkelen. Ergens op mijn vaste schijf moet nog een PvA (Plan van Aanpak) rondslingeren. ’t Is vooralsnog niet terug te vinden. Maar ’t heeft in elk geval een lengte die hier niet prijs kan worden gegeven. Het sloot aan op één van de 28 projectontwikkelingsmethoden die ons land toen rijk was. Die methoden hebben één kenmerk gemeen: ze trechteren; ze lopen van globaal naar specifiek. Van doelstelling, via Plan van Aanpak, functioneel ontwerp, technisch ontwerp … diverse testen … naar implementatie en “in productie geven”. Dat “in productie geven” kan ook op het Internet.

Maar als je daar aan begint dan krijg je het druk. En die drukte laat geen tijd voor het filosoferen. Vandaar.

Maar er zijn andere mogelijkheden. Bestaande filosofie.blogs, zoals die van jou. Waarom daar niet bij aansluiten? Goed, inhoudelijk doen we dat alreeds. Maar wij doelen nu op het systeem zelf. Waarom start je b.v. geen “gebruikers-vergadering”. Bovendien is De Ommekeer ook niet te beroerd om iets aan funding te doen. Kruip in elk geval een beetje uit je schulp Onno Timmermans. Als je dat eenmaal hebt gedaan dan …

   

Hallo Onno, kan je nog iets vertellen over de criteria waarmee hier iemand als blogger/schrijver/donateur wordt toegelaten? Wat is daarbij de procedure, of wat zijn de criteria geweest? Ik zal een van de velen zijn die een verzoek heeft ingediend (jaren geleden) dat nooit is gehonoreerd, terwijl nieuwelingen soms in twee dagen tijd een account lijken te krijgen.
Ook een beoordeling op persoonlijk gevoel kan ik begrijpen, ls ik maar weet wat het was.

   

Niet dat ik het zelf van plan ben een blogtekst te plaatsen, maar het is een vraag die ik me hier ook al gesteld heb.

   

Steven,

Dus, dobberend met moeizaam verworven roeispanen blijven we de woordenschuit verder sturen naar de einder der wijsgerenhorizon. Tot grootser webtijden ons wachten hijsen we de zeilen, hoezee.

   

Je probeert literair te doen, Ursula. Dat mag hoor. Maar de beeldspraak is toch een beetje ... ja, hoe zeg ik dat nou zonder te kwetsen? Een beetje te geforceerd?
Een beeld moet in één keer - patsboem - in je gaan klinken. En dat was bij mij niet het geval. Sorry.

Een paar postjes hierboven had je het over kwetsen. En Siger deed dat ook al. Maar dat was niet het onderwerp van deze bijdrage. Het ging ook niet inhoudelijk over de filosofie, zoals Livinus dacht.

Nee het heeft te maken met het wel en wee van deze toepassing. 't Is geen "dollen", maar gewoonweg zakelijk. En 't is ook mooi dat Onno Timmermans eindelijk 's reageert. En wellicht een soort gebruikers-overleg van de grond weet te krijgen. Neem jij daar ook deel aan? Dan gaat misschien de wens van Livinus in vervulling. "Ik kan me voorstellen mochten al de mensen die hier geregeld op deze site komen reageren live samen zouden zitten, oog in oog me elkaar, dat er heel anders gesproken zou worden."

't Is natuurlijk wel zaak om tijdens zo'n overleg de filosofie zelf buitengaats te houden. Zoiets zou de "zakelijkheid" in de weg kunnen staan.

   

Steven,

Natuurlijk is mijn beeldspraak geforceerd, dat voel ik ook. (Heb het drie keer herschreven zelfs.)

Alleen had Onno geantwoord en ik dacht dat dit blog op zijn einde liep, het was mijn moedgevend afsluitertje.

Mee overleggen? Nee hoor, ik wil niemand van jullie in levende lijve zien. Stel je voor dat jullie er mooier en vriendelijker uitzien dan ik me de meeste voorstel - ha ha. Meer nog, ik eis het recht op kwetsen! Wie zich lullig gedraagt krijgt een oorveeg, één van woorden wel te verstaan. Mijn vriendelijkheid moet je verdienen.
Maar van jou hou ik hoor Steven, ook al gooi je met boeken van G.D.
Groeten.

   

Steven, ik had wel degelijk door dat het hier in deze draad niet meer om filosofie ging, ik schreef dat uit verontwaardiging omdat ik dit onderwerp niet zo meteen gepast zag op een filosofiesite.
Doordat er in de eerste reacties over bepaalde ergernissen gepraat werd leek het de bedoeling dat het onderwerp die richting moest uitgaan en niet zozeer een louter praktische richting over de werking van deze site. Als dan het woord 'gebruikers-overleg' wordt geïntroduceerd, dan lijkt het toch wel weer een ethische richting uit te kunnen gaan want dan komt de vraag boven 'hoe wij hier zouden moeten communiceren met elkaar?'.

Wat zou er hier op praktische-technisch niveau aan deze site moeten veranderen, verbeteren? (mijn geconstateerde mankementje staat ergens hierboven genoteerd).
Als het puur praktisch-technisch is, dan kan iedereen gewoon aan ono dat laten weten en suggesties doen, daar hoeven we niet voor samen te gaan zitten.

   

Ursula, een beetje beschaafde omgang, is dat niet meer gewenst vandaag?
'Recht op kwetsen'. Dat heb ik nog nooit gehoord. Jij noemde jezelf nog recent een 'vriendelijke dame'. Besef je ook dat woorden soms veel meer pijn en schade aan kunnen richten dan fysisch geweld? Hoop je met verbale oorvegen iets positief te bereiken?
Vrienden van elkaar worden is hier niet de bedoeling, maar beleefd blijven en loyaal en niet kwetsend of spottend zijn naar de anderen mag hier toch wel. Tenzij je er misschien sado-masochistisch wederzijds samen van geniet zoals jij en Steven.

   

"Steven, dus, dobberend met moeizaam verworven roeispanen blijven we de woordenschuit verder sturen naar de einder der wijsgerenhorizon. Tot grootser webtijden ons wachten hijsen we de zeilen, hoezee."...klinkt als stoere taal van twee piraten die deze website hier gaan kapen en voortaan aan alle lichtmatrozen de scheepvaartregels zullen gaan dicteren en de zee naar hun hand zetten alsof ze Jezus of God zijn. ;-)

   

Livinus,

uit beleefdheid schrijf ik niet wat ik allemaal denk bij jouw wreed gezaag. (maar f*ck y!)
Vriendelijke groet.

   

Dat is al een goed begin, Ursula.

   

Misschien kunnen er op basis van matches van personen privé-filosofie-subwebsites aangemaakt worden waar je lid moet van worden (al dan niet met lidgeld) en waarin men strenge discriminatieregels opstelt voor wie er mee in het plaatje mag passen en wie er recht van meespreken heeft. Dan kan men het in zijn groepje altijd gezellig lekker eens zijn met elkaar in de illusie dat men tot het groepje van de beste filosofen hoort, dat men DE waarheid kent, het grote gelijk in pacht heeft. Men hoeft zich dan niet meer te ergeren aan minderwaardige lullige deelnemers die niet in het plaatje passen en de orde verstoren. Je kan dan nog subgroepjes maken van mensen die allen dezelfde belezenheid hebben, of die aanhangers zijn van dezelfde historische filosofen, of groepjes die elkaar gezellig met wederzijds genoegen afmaken door elkaar te verbaal te kwetsen enz... Wat fijn zal het zijn allemaal eensgezind bij elkaar!

   

Geeuw!

   

Slaapwel.

   

"Mijn vriendelijkheid moet je verdienen."
Sjonge sjonge. Nog gegadigden langs geweest?

Onno,

Een (filosofische) blogsite maak je als je enkele sterke bloggers met een eigen (filosofisch) thema ter beschikking hebt. Is het anders, dan is een forum-formule (met goede moderatie) misschien een betere keuze. Het voordeel is dan dat daarvoor free domain software bestaat: PHPBB. en er dus geen ontwikkelkosten zijn (wel implementatiekosten nog). Hun site is https://www.phpbb.com/
Zie bijvoorbeeld http://forum.philosophynow.org/ , dat met de gratische phpBB software is opgezet. Er kan dan nog heel wat geconfigureerd worden voor looks en feel.

   

Vroeger hadden we een forum. phpbb
Het vraagt ook veel admin werk om dit te onderhouden. Het is bovendien niet iets naar waar ik terug wil.

Eigenlijk is het de bedoeling dat voor het toelaten van bloggers dat deze worden voorgedragen door een andere blogger, idem indien een blogger moet verwijderd worden.

   

Klinkt ook goed, het was maar een suggestie omdat de verwezenlijking van je plannen nogal hindernissen lijkt te kennen.

OK dus.

   

Hallo Onno, kan je nog iets vertellen over de criteria waarmee hier iemand als blogger/schrijver/donateur wordt toegelaten? Wat is daarbij de procedure, of wat zijn de criteria geweest? Ik zal een van de velen zijn die een verzoek heeft ingediend (jaren geleden) dat nooit is gehonoreerd, terwijl nieuwelingen soms in twee dagen tijd een account lijken te krijgen.
Ook een beoordeling op persoonlijk gevoel kan ik begrijpen, ls ik maar weet wat het was.

   

stuur mij een e-mail. Ik heb maar één probleem dat ik geen tools heb om iemand te beoordelen. Dus dacht ik aan de groep bloggers.
Laten we zo afspreken. Stuur naar mijn een e-mail en vraag aan iemand ondersteuning. Is er een slechte blogger vraag dan met een aantal anderen die gemotiveerd te verwijderen.

   

Siger,

Ik twijfelde om te antwoorden want wat jij goed kan is, in mijn ogen toch, teksten of bijdragen zo met tegenwerking te lezen dat jij ‘zelfs twee stenen tegen elkaar kan opzetten’.

Net zoals je mijn zin hier over vriendelijkheid ergens uitneemt, apart zet en er daardoor een betekenis aangeeft alleen om te kunnen hekelen. Terwijl ik er zeker van ben dat mensen in jouw omgeving, kennissen en buren, niet onverlaat je vriendschap hebben maar ook moeten ‘verdienen’. Dus je weet best hoe je dit kan lezen.
En veel schrijvers op dit blog zie ik als 'penvrienden'.

Je geeft opnieuw door die zin zo te herhalen een mooi voorbeeld waarom ik jou een akelige man vind met zeer oppervlakkige vaak niet filosofische maatschappelijke blogbijdragen die vooral wil laten uitschijnen wat een ‘goed man' hij is. Kreten als ‘laten we geen oorlog meer voeren’ of ‘alle grenzen moeten weg’ zie ik puberleerlingen ook roepen in Spangas (Tv reeks over schooljeugd).

Dat wij geen vrienden zijn geworden lijkt me duidelijk en volgt uit ons schrijven in het verleden, dus waarom zou ik schijnheilig vriendelijk tegen jou doen, ammehoela!

Herhaal nog eens waar ‘ik mag gaan zeiken!’ zoals je me eens fijntjes schreef. (Ergens in mijn computer heb ik dat tekstje nog opgeslagen.)

   

Zie je wel.

   

Dag Ono, wat mogelijk een technische verbetering van deze site kan zijn is de mogelijkheid van een basic-tekstverwerking zodat letters bvb in 't vet of cursief kunnen gezet worden en de mogelijkheid van emoticons invoegen. Daarbij zou het ook nuttig kunnen zijn van naast een reactie een veldje te hebben waarin men een afbeelding, voorbeeldillustratie, foto enz...kan uploaden die anderen dan kunnen openen.

   

Ono, nog een bedenking op "Eigenlijk is het de bedoeling dat voor het toelaten van bloggers dat deze worden voorgedragen door een andere blogger, idem indien een blogger moet verwijderd worden.". Creëer je zo geen site volgens 'vriendsjespolitiek' en gaat zich zo dan geen kliekje vormen van gelijkgezinden die andere kandidaten monddood kunnen maken? Een heel democratisch principe is het op de lange duur niet, lijkt me.

   

en wat als iedereen dan gelijkgezind in zo'n groepje zit? Dat is bijna tegen de geest van de filosofie waar diverse meningen, visies, standpunten bij elkaar worden gebracht om daar zo veel mogelijk waarheden uit te destilleren. Het kan saai worden wanneer we het allemaal eens zullen zijn. Anderzijds, het niet eens zijn met elkaar zou alvast niet mogen leiden tot brutaal geruzie en scheldpartijen, haantjesgedrag en de pot verwijt de ketel verhalen... Er mag een ongeschreven beleefdheidscode, vriendelijkheidsnorm gehanteerd worden, maar die is moeilijk te bepalen. Voornaamste is misschien een basisrespect voor elke deelnemer en zijn uitspraken. Elke mens denkt wat hij denkt vanuit zijn referentiekader, vanuit zijn historiciteit, opvoeding, cultuur, belezenheid enz... Men kiest niet wat men zelf denkt en hoe men denkt, dat hoort tot de typische eigenheid van elk individu. Men mag een mens daar niet hardhandig, euh, hardwoordig voor aanpakken. Iemand kan zichzelf superslim vinden en de ander daarom dom vinden, maar men zou dan ook zo superslim (of is het eerder 'wijs') mogen zijn om anderen hun domheid niet te verwijten. Wie last heeft met de verscheidenheid die een open discussieforum als dit blijkt te creëren, die heeft de vrijheid om niet te reageren of een andere site te zoeken of zelf een clubje van gelijkdenkenden te gaan vormen.

   

Livinus,

"Elke mens denkt wat hij denkt vanuit zijn referentiekader, vanuit zijn historiciteit, opvoeding, cultuur, belezenheid enz... Men kiest niet wat men zelf denkt en hoe men denkt..."

Dat lijkt me geen goed uitgangspunt voor een filosofische discussie. Standpunten (niet mensen) moeten aangevallen en bestreden kunnen worden, over en weer, met argumenten.

Dat moeten we dan maar leren.

   

Onno,

Je schrijft:

"Eigenlijk is het de bedoeling dat voor het toelaten van bloggers dat deze worden voorgedragen door een andere blogger, idem indien een blogger moet verwijderd worden."

Naast de bedenkingen van Livinus hierover (een preferentiële drift, zogezegd) vraag ik me af of daar wel andere software voor nodig is. Ieder zou gewoon een lijstje kunnen maken:
- blogger
- deelnemer
- geband

Denk je aan een anoniem proces of niet? en wie heeft "stemrecht"?

   

Ik bedoel ook niet dat dit uitgangspunten zijn voor filosofische discussies, ze zijn gewoon een gegeven waar men rekening mee moet houden in het filosofisch discussiëren. Het is een gegeven dat kan maken dat we mekaar beter begrijpen en respecteren.
Standpunten, visies, uitspraken, premissen, theses enz...mogen bediscussieerd worden (of dat 'aanvallen' en 'bestreden' moet genoemd worden, daar heb ik mijn bedenking bij. Het filosoferen of discussiëren hoeft geen kenmerken van een gevecht te krijgen. Visies e.d. mogen ook ondersteund en bevestigd worden.)

   

Ik weet dat je niet bedoelt dat dat uitgangspunten zijn voor filosofische discussies. Maar wat is het nut ervan je standpunt te verdedigen (ik neem aan dat je vindt dat dat mag) als jouw standpunt en dat van je gesprekspartner er niet door kan veranderen. Sterker, waarom zou je hoe dan ook "je" standpunt verdedigen, als het niet je zelfgekozen standpunt is.

Ik ken deze uitwisseling wel hoor. Het hangt er allemaal af welk stanpunt we in het hoofd hebben. Jij denkt bijvoorbeeld aan iemand die vindt dat bidden helpt. De ander moet dat dan respecteren. Ik denk aan iemand die vindt dat vluchtelingen profiteurs zijn. Ik houd me het recht voor dat te bestrijden zodat er minder vluchtelingen omkomen.

   

Ja, als je op voorhand weet dat de ander bij zijn visie of standpunt zal blijven, dan heeft verder discussiëren inderdaad weinig zin. We gaan er hier van uit dat, door het uitwisselen van verschillende visies of standpunten, de ander deze ook eens in overweging gaat nemen en dan daarmee misschien zijn eigen standpunt gaan herzien of wijzigen of zelfs het nieuwe standpunt van de ander beamen en overnemen.

Je kan je volledig eigen standpunt vertolken (voor zover een mens zijn standpunt volledig van hemzelf kan komen) en/of standpunten van anderen verkondigen (bvb een boek van een filosoof lezen en die persoon zijn visie verkondigen (zonder zelf hetzelfde standpunt te delen).

Als iemand vindt dat bidden kan helpen, als dat zijn visie is, ja, dan moeten wij als buitenstaander die visie wel degelijk respecteren. Respecteren wil niet zeggen akkoord mee zijn, delen, aanhangen.
Het wil ook niet zeggen dat je via een gesprek of discussie die persoon er niet mag van proberen te overtuigen (met argumenten) dat bidden helemaal niet helpt. Je kan hem bvb zeggen dat het een illusie of wishfull thinking of selffulfilling prophecy betreft of zo... Als die persoon dan nog bij zijn visie of geloof blijft, dan kan je de discussie stoppen in blijvend respect voor die mens zijn visie of geloof.

   

Livinus,

Ik reageerde op je stelling:

"Elke mens denkt wat hij denkt vanuit zijn referentiekader, vanuit zijn historiciteit, opvoeding, cultuur, belezenheid enz... Men kiest niet wat men zelf denkt en hoe men denkt..."

Nu zijn we het dus eens dat:
"door het uitwisselen van verschillende visies of standpunten, de ander deze ook eens in overweging gaat nemen en dan daarmee misschien zijn eigen standpunt gaan herzien of wijzigen".

Nu dat opgeklaard is, vraag ik me weer af wat je bedoelt met respecteren van visies, als het niet inhoudt de persoon via een gesprek of discussie een persoon proberen te overtuigen (met argumenten).

Vind je ook niet dat bepaalde groepen erg vlug klagen dat ze niet gerespecteerd worden? Hoe kwetsend is het voor een atheïst er van beschuldigd te worden geen moraal te hebben? Hoe kwetsend is het te zeggen dat geloof in mirakels onzinnig is? Ik kan zo wel doorgaan. Wanneer is het toelaatbaar argumenten weg te wuiven met "gekwetstheid" en "gebrek aan respect"?

Denk aan Mohammed spotprenten, aan kinderen en vrouwen die geslagen worden omdat ze te weinig respect tonen etc...

Ik denk dat zolang er niet op personen gescholden wordt, zowat alles gezegd moet kunnen worden. Voor gelovigen en ongelovigen.

   

Onder 'respecteren van visies' versta ik dan eerder respect voor de mens met zijn visie. De visie op zich, de visie als dusdanig van die mens kan je juist of onjuist of gruwelijk vinden. Iemand die als visie of geloof heeft dat jonge meisjes genitaal moeten dichtgenaaid worden moet je als mens met zijn visie respecteren, je kan het echter met zijn visie oneens zijn en er in dit geval bvb van gruwelen.
Ik kan het herkennen dat er bepaalde groepen vlugger klagen dat ze niet gerespecteerd worden. Wat de ene kwetst is voor de ander geen probleem. In België is lachen met Jezus, dus met de godsdienst, voor vele gelovigen niet zo'n probleem terwijl anderen het meteen heiligschennis vinden en zich als gelovige mee gekwetst voelen en op die manier niet gerespecteerd. De context is vaak heel belangrijk. Iets wat als grapje bedoeld is kan als pesten beleefd worden door sommige individuen. Het is een kwestie ook van een goed empathisch vermogen van degene die grappen maakt of taboes doorbreekt. Je moet soms goed zien tegen wie je praat. Alles moet gezegd kunnen worden, maar misschien niet tegen iedereen? Tegen mijn jonge kinderen zei ik vroeger ook niet alles wat we als 'volwassenenpraat' beschouwen. Woorden kunnen tenslotte veel schade aanrichten ook bij de personen aan wie ze gericht zijn. Het is goed van behoedzaam met woorden om te springen. De vorm, de stijl van verwoorden is ook belangrijk. Je kan en mag proberen iemand met een visie waar je het niet mee eens bent proberen te overhalen om die visie te veranderen, om jouw visie te laten overnemen. Dat doen we alvast niet door bvb de ander zijn visie eerst te gaan ridiculiseren of kleineren. De visie van mensen is in hen gevormd en tot een stuk identiteit geworden; als je iemands visie beledigt dan beledig je de persoon vaak mee. Zo is een geloof iets dat diep ingeworteld werd bij sommige mensen. Dat is soms het fundament van heel hun doen en laten. Als je dat brutaal benadert, dan daveren die mensen op hun grondvesten. In het westen hier hebben we over een lange periode geleidelijk aan de verlichting leren kennen. Het is dan begrijpelijk dat iemand uit een andere cultuur die dit niet heeft meegemaakt wel heel gechoqueerd kan zijn bij een plotse confrontatie met totaal andere visies, normen en waarden. Ik begrijp dat men zich sneller gekwetst en niet gerespecteerd voelt. Als men ook nog eens tot een minderheidsgroep behoort wordt het lontje makkelijker nog korter.
Ik deel in elk geval je bekommernis dat het niet de bedoeling mag zijn om te schelden, te kwetsen, te kleineren, te ridiculiseren. Het lijkt me belangrijk in dialoog te onderzoeken waarom die andere toch zulk een andere visie heeft dan jijzelf hebt. Wat is die zijn denkkader? Zoals ik al schreef, niemand heeft zichzelf gemaakt, je kiest de visie die je hebt niet, die wordt in jouw hoofd gevormd. Onder andere door confrontatie (maar ook door andere bewuste of onbewuste invloeden) kan een visie (soms gelukkig) wel veranderen, evolueren of opgegeven worden of ingeruild voor een nieuwe visie. Respect voor de mens met zijn visie mag er echter altijd blijven. Beleefdheid en vriendelijkheid zijn een vruchtbare ingesteldheid in dialogen met anderen, zeker wanneer je doel is de andere zijn visie te laten veranderen. Met botheid bereiken we meestal het averechtse effect, dan gaat de andere die zich aangevallen voelt in de verdediging en worden de visies eerder nog meer gepolariseerd.

   

"Onder 'respecteren van visies' versta ik dan eerder respect voor de mens met zijn visie. De visie op zich, de visie als dusdanig van die mens kan je juist of onjuist of gruwelijk vinden."
Dat is ook mijn mening. Maar daarmee is nog niet duidelijk wat respecteren is, en wat niet. Zie hieronder.

"De context is vaak heel belangrijk. Iets wat als grapje bedoeld is kan als pesten beleefd worden door sommige individuen. Het is een kwestie ook van een goed empathisch vermogen van degene die grappen maakt of taboes doorbreekt."
Hier wijk je af van wat ik hierboven van je citeerde, met name dat een visie (in tegenstelling tot de persoon) niet noodzakelijk "gerespecteerd" moet worden. Of bgrijp ik die zin fout?

"De visie van mensen is in hen gevormd en tot een stuk identiteit geworden; als je iemands visie beledigt dan beledig je de persoon vaak mee. Zo is een geloof iets dat diep ingeworteld werd bij sommige mensen."
Hiermee spreek je wat ik hierboven van je citeerde tegen. Daar leek je een onderscheid te maken tussen de visie op zich en de mens. Hier zeg je dat die visie tot de "identiteit" van die mens hoort. Daarbij kies je alweer voor de gelovige die zegt "beledigd" te zijn.

In een open moderne samenleving houdt "elk zijn mening" in, dat ook de eigen mening ook met een zekere relativisme beleefd wordt.

Al het andere ("diep ingewortelde identiteiten") leidt tot te veel claims van respect en veel bloedvergieten.

   

Goede vraagstelling die me doet focussen en preciseren.
Zou het kunnen zijn dat het woord 'respecteren' altijd op individuen slaat en niet op objecten en gedachte, visies.... Je kan mensen respecteren, ook al hebben die visies, meningen die niet overeenkomen met de jouwe.

Wiki zegt: "Respect betekent aanzien, eerbied of waardering, die men heeft voor (of ontvangt van) iemand vanwege zijn kwaliteiten, prestaties of vaardigheden. Het woord betekent oorspronkelijk omzien naar, en vandaar rekening houden met.

De dominante cultuur[bewerken]
In het burgerlijk taalgebruik wordt respect vaak verbonden aan iemands positie op de maatschappelijke ladder of de mate waarin iemand een maatschappelijke waardering heeft weten op te roepen.

Men kan respect opbrengen voor iemands opvattingen of rechten, of voor materiële zaken zoals andermans eigendom.

Zo kan men de opvattingen van een ander respecteren, ook als men die opvattingen niet deelt. Men laat dan de ander in zijn waarde.
Wanneer men respect voelt voor de uitzonderlijke kwaliteiten van een persoon, bijvoorbeeld voor de virtuositeit van een violist, dan gaat de waardering zelfs over in ontzag."

Het is dus de mens die gerespecteerd wordt door een andere mens en niet de visie van die mens. Je kan natuurlijk wel iemand méér gaan respecteren wanneer die zijn visies volgens jou positieve visies zijn. Maar je zou in feite een mens niet minder mogen respecteren omdat hij andere visies heeft of minder goede, minder juiste dan de jouwe. Men respecteert de mens dus in feite op basis van zijn mens zijn als dusdanig, dus ongeacht zijn rang of stand of intellect of cultuur of geloof of mening of visie...
Als tegen een gelovige zeg dat hij in een belachelijke gedachte of boek gelooft, dan is dat geen uiting van respect voor die mens die dat geloof heeft.

Ieder mag inderdaad zijn mening hebben en ik ben het ermee eens dat dit zou mogen impliceren dat men zijn eigen mening kan relativeren. Maar daar zijn mensen met een heel extreme of dogmatische visie het niet altijd mee eens.

   

Bedankt voor de appreciatie, maar mijn goede vraagstelling lijkt vooralsnog niet te kunnen verhinderen dat je over en weer zwalpt zonder jezelf ertoe te bewegen duidelijke lijnen te trekken, terwijl je desondanks en ten onrechte het gevoel lijkt te hebben ergens dieper in door te dringen.

Laat me trachten zo concreet mogelijk te zijn.

"Als je tegen een gelovige zegt dat hij in een belachelijke gedachte of boek gelooft, dan is dat geen uiting van respect voor die mens die dat geloof heeft."

Dus ik mag geen harde commentaar geven als een Egyptische vader de clitoris van zijn dochtertje van 8 laat weghakken met een scheermesje, want dan respecteer ik hem niet?
Dus ik mag geen harde commentaar geven op een christengelovige die haar kind laat creperen omdat ze tegen bloedtransfusie is, want dan respecteer ik haar niet?
Dus ik mag geen harde commentaar geven op een zelfmoordenaar die 50 mensen ombrengt op een marktplein want dan respecteer ik hem niet?
Dus ik mag geen commentaar geven als een Filippijn zich met spijkers laat ophangen om Christus na te doen, want dan respecteer ik hem niet?

"Ieder mag inderdaad zijn mening hebben en ik ben het ermee eens dat dit zou mogen impliceren dat men zijn eigen mening kan relativeren. Maar daar zijn mensen met een heel extreme of dogmatische visie het niet altijd mee eens."

En dus verdient degene die harde commentaar geeft geen respect?

   

Hoe ver gaat dat "harde commentaar" van jou? Zover dat je mensen hun vrijheid berooft? Ik denk het wel. Ook zover dat je bommen gaat gooien? Dat dan weer niet? Je denkt dat bepaalde praktijken, die slechts indirect met godsgeloof te maken hebben, stoppen als je iedereen maar gevangen zet? En zoiets als prostitutie, wat meer met seculiere waarden en normen te maken heeft, we houden het lekker zakelijk, wat moet je dan met die mensen doen?
Iemand aanspreken is ok, maar tot hoever ga je?
Je negeert, dat de mens een duaal wezen is en normen kan hebben die gewelddadig zijn, zoals slagers hun dieren slachten, slachten IS strijders mensen, het is een zelfde soort drive. Er is zoveel variatie in de mens dat sommige mensen genieten van pijn, van leed aandoen, van verkrachten. Die variatie zou langzaam, evolutionair kunnen verdwijnen als agressief gedrag geen succes zou hebben. Dat gaat dus niet gebeuren. Voor veel "problemen" is agressie een makkelijke oplossing, die dan ook gekozen zal blijven worden, wat voor repressie je er ook tegenover zet. Repressie is ook agressiviteit, wat voor vorm je er ook voor kiest.

Met erkenning van het duale karakter van de mens, genieten van het leed van een ander, al was het maar lachen om funny home video's, dat is een begin om te kijken welk soort "goede bedoelingen" eigenlijk altijd een tegengesteld effect hebben. Vooral die goede bedoelingen die zich steeds maar willen bemoeien met anderen, omdat die het verkeerd doen.
Je normen en waarden kies je niet, maar je kunt mensen wel dwingen of forceren om juist de normen tegengesteld te laten worden aan die van jou. Echt het enige wat je kunt doen is het goede voorbeeld geven, en laten zien dat de kwaliteit van leven met jouw normen beter is. Als jouw normen betekenen dat je een schoolmeesterachtige bemoeial bent, ga je dus niets ten goede veranderen.

   

Het clitoris wegsnijden: het probleem dat men ziet is dat vrouwen losse zeden kunnen krijgen en dan maatschappelijke problemen geven. De oplossing is erg ruw, maar heb jij een alternatieve oplossing?
Het kind geen bloedtransfusie geven: het probleem dat men ziet is dat gezondheidszorg een tegengesteld effect heeft, je kan op een gegeven moment alleen nog maar kunstmatig leven. Als je leeft op een natuurlijke/echte manier (met God) dan moet je gezondheidszorg soms afwijzen (niet voor breken van een been, maar wel voor inentingen). Heb jij een alternatief?
Het doden van 50 mensen op een marktplein: het probleem dat men ziet is dat de eigen waarden en normen niet toegestaan worden of worden onderdrukt (of om andere redenen minder succes hebben). De oplossing is ruw, maar heb jij een alternatief voor hoe die mensen hun "ruimte" kunnen krijgen?
De Fillipijn die spijkers door zijn hand slaat: het probleem dat hij ziet is dat hij vindt dat zijn oprechtheid niet duidelijk genoeg tot uiting komt. de oplossing is ruw, maar heb jij een alternatief?

   

Leonardus,

"Het clitoris wegsnijden: het probleem dat men ziet is dat vrouwen losse zeden kunnen krijgen en dan maatschappelijke problemen geven. De oplossing is erg ruw, maar heb jij een alternatieve oplossing?"
Meen je dat nou echt?

Ik zou niet weten hoe je mensen met harde kritiek van hun vrijheid berooft. Dat is een loze beschuldiging.

Mijn alternatief voor het besnijden van kinderen, het ontzeggen van medische behandeling, terrorisme en foltering is: geen besnijden van kinderen om andere dan medische redenen, het niet ontzeggen van medische behandelingen aan onmondige kinderen, geen aanslagen en geen foltering. Indien nodig door middel van democratische wetten.

Het is allemaal veel simpeler dan jij het maakt.

   

Dat was trouwens niet waar het om ging: de vraag, die on topic is, was welke uitspraken toelaatbaar zijn in een discussie. Ik denk dat alleen een persoonlijke aanval op een deelnemer niet toelaatbaar is, maar dat verder de vrijheid van meningsuiting geldt.

   

Dag siger,

ik reageer even nog op 0 maart 2016 toevoegen 14:27

Ik ben het met je eens dat we wèl degelijk commentaar mogen geven op anderen hun visies, geloof en dito praktijken. Ik had het over het belachelijk maken van de ander zijn visie.
Vele gelovige praktijken zijn al eeuwenlang cultureel ingebakken. De mensen vinden dat vaak normaal wat ze doen, ze zijn zo opgevoed en denken dat het zo hoort en zo moet. Religie, geloof, (en zelfs gewone meningen, visies) het is iets taai hoor. We hebben het recht denk ik van onze visies te confronteren met deze van anderen. Je kan die mensen die bvb besnijdenissen en dergelijke gewoon en normaal vinden, proberen te doen inzien dat jij of wij hier in het onze cultuur zulke praktijken niet goedkeuren en ook argumenteren waarom. Dat doen we dan in respect voor die mensen en hun cultuur. We mogen hun cultuur, visie en geloof niet beledigen of kwetsen, daar ging het mij om. Dus, je mag commentaar geven, mijn vraag is dan hoe hard mag die zijn. Als het hard-handig wordt of brutaal en kwetsend, beledigend, dan zijn we denk ik ethisch zelf ook fout bezig.
Er zijn ook minder extreme principes zoals bvb het geven van de zogenaamde pedagogische tik aan kinderen. De ene vindt dat dit moet kunnen, anderen zijn extremer en zeggen dat elke vorm van fysisch geweld, pijniging ethisch en opvoedkundig onverantwoord is. Beide groepen moeten we respecteren. We mogen wèl een dialoog aangaan zonder elkaar uit te maken.

Iemand die commentaar geeft mag ook respect krijgen natuurlijk net zo goed als degene die de commentaar krijgt. Mij gaat het om wat men onder 'hard' verstaat.

   

Even terug naar den beginne
De insteek was eenvoudigweg een vraag of een verzoek. Met de strekking om eventjes de strijdbijl te begraven en een stapje terug te doen. En in alle rust de communicatie omtrent wijsgerige thema’s in een geordend jasje te laten steken. Meer was ’t niet. Maar wat zie je? Men weet geen onderscheid te maken tussen die zaken. De formele aanpak wordt ogenblikkelijk ingeruild voor de thema’s zelve. De kwestie is nog niet aangekaart of daar duiken “het kwetsen” en “het respect” en dat soort aangelegenheden op. Thematisch ontzettend interessant. Maar daar ging het hier nou juist NIET over.
De tweede kamer (de drager van onze democratie), waar ook wel ’s fel gediscussieerd kan worden, legt zichzelf toch ook dat soort regels op? Het reglement van orde. En die wordt behartigd door de voorzitter - zelf trouwens gewoon fractielid.
http://www.tweedekamer.nl/sites/default/files/field_uploads/RvO_compleet_versieMei2014_tcm181-238548.pdf
Een heel verhaal. Zie in dit verband vnl. artikel 58 en volgende.

Wat Onno Timmermans in dit korte bestek heeft weten te melden stelt niet zoveel voor. De regels voor het toelaten van Bloggers zijn uiterst mistig. Hij of zij schijnt door een ander Blogger voorgedragen te moeten zijn. Mijn persoon heeft daar nooit iets van gemerkt. Bert Morriën, een uiterst minzaam mens, komt er niet doorheen. Dat riekt naar willekeur. En ook de andere opmerkingen (“geen tijd”, “stopwerk”) geven geen goeie indruk. Mijn bereidheid om iets met funding te doen is tot nul gedaald. Ik vertrouw het zakie niet.
Intussen heb ik m’n PvA (=Plan van Aanpak) aan mijn vaste schijf weten te ontfutselen. Ik ben er nog steeds tevreden mee, maar het moet nog aangevuld. Als dat is gebeurd dan ga ik het als plan aanbieden aan een aantal bureaus (de aannemers, zeg maar) die verondersteld kunnen worden professioneel aan de slag te gaan. D’r zullen inhoudelijke gesprekken plaatsvinden, waarbij puntjes op de i worden gezet. Daarna mogen partijen offertes aanbieden. De suggestie van Ylem of Leonardus: “Een investering van een paar honderd Euro en je hebt jouw eigen forum, helemaal naar eigen wensen” wijs ik apriori van de hand. Ik wil niets van doen te hebben met WEB-vervuiling.
Verder wou ik nog zeggen … Wat wou ik eigenlijk nog zeggen? Ik weet ’t niet meer. ’t Is ook al laat. Lamaar.

   

Steven,

Mijn voorstel te bloggen over ‘kwetsen’ was een idee om naast het technische ook gelijk iets inhoudelijks te brengen, en gezien de vele reacties sprak het blijkbaar aan om over splinters in andermans ogen te beginnen. Of dingen van gelijke strekking in de ‘enerzijds - anderzijds’ vorm.
Jouw vragen naar een evaluatie van de site-applicaties beantwoordde Onno op 8 maart: ‘Probleem is gewoon dat er momenteel geen tijd is...’
Vandaar herhaalde mijn ‘dichtregels’ jouw derde zin van het beginblog: ”we moeten roeien met de riemen die we hebben”. Wat terstond door iemand gelezen werd als ‘klinkt als stoere taal van twee piraten die deze website hier gaan kapen en voortaan aan alle lichtmatrozen de scheepvaartregels zullen gaan dicteren en de zee naar hun hand zetten alsof ze Jezus of God zijn. ;-)’
Grappig hoe duidelijk in een interpretatie vooral de onbewuste intenties van de interpretator zelf kunnen meeklinken.

Nu zijn we aan het uitvissen of een mens, een gedachte, een handeling of een… apart of als geheel respect verdienen. Of een halve gedachte? Of de intentie van een handeling die gebeurd zou kunnen zijn … Spannend.

   

Dag Ursula, ken je de uitdrukking "je mag geen NIVEA" smeren. NIVEA staat dan voor "Niet Invullen Voor Een Ander".
Kan je het laten van directe of verholen steekjes op de persoon te geven?
Steven vraagt om hier bij het onderwerp te blijven en dat is hoe deze website in de eerste plaats technisch kan verbeteren. De "wijzen van hoe discussiëren op filosofie.be" kan misschien eens iemand als nieuw blogthema publiceren? Ik zou zeggen, ik doe het, maar ik weet niet of ik voldoende bevriend ben.

   

Dag Livinus, ik las gewoon jouw zin waar jij twee piraten invulde die nergens op het water te zien waren. En die twee piraten werden ook nog intenties toegemeten, het willen kapen van een site! Nou?! Invullingen en projecties en vervolgens een ander verwijten van… invullen. Trouwens, Nivea gebruik ik aan zee.

Livinus, na een goede vraagstelling kom je blijkbaar nog niet tot scherper focussen en preciseren. Je schrijven blijft windhanen met enerzijdsen en anderzijdsen.
(‘Je schrijven’ zal ik zeggen en niet jijzelf – de man - want dat is te hominem heb ik begrepen.)
De ene keer mag volgens jou de mens niet gekwetst worden maar wel zijn mening maar die is dan weer wel - of niet? - zozeer verbonden met die mens dat tja…? Dan mogen opmerkingen plots zekerwel als ze maar niet hard zijn. Hard zijn?! Dus we respecteren wel de vrouw met bebloede mes die zojuist een kind het geslacht verminkt heeft, maar niet haar visie maar weer wel de godsdienst waardoor…
Dan denk ik, wat een onzinnige schrijfsel. (Schrijfsels of teksten, niet de persoon die die teksten schrijft.)
En dat gaat zo maar oeverloos door met ‘de ene vindt, de andere vindt, beide groepen moeten we respecteren…’

Gelukkig mag iemand die commentaar geeft ook respect krijgen, dus zie mijn schrijven als opbouwende commentaar i.v.m. focussen en preciseren. Geen dank.

   

Ursula, daar gaan we weer.
Nogmaals, er is hier schuchter geprobeerd om wat suggesties op te werpen die de kwaliteit van het wijsgaren kunnen oppoetsen. Die suggesties kunnen in algemene zin worden genoteerd. Bijvoorbeeld door richtlijnen te geven voor de hoofdstukindeling van een wijsgerig betoog. Je reikt dan een sjabloon aan, zeg maar.
Zomaar een lukraak, uit de duim gezogen voorbeeld.

1. Inleiding.
2. Doelstelling.
3. Historie.
3.1. Plato.
3.2. Scholastiek.
3.3. Kant.
4. Nieuwe inzichten.
4.1. Het postmodernisme.
4.1.1. Sloterdijk.
4.1.2. Deleuze.

Zo’n sjabloon functioneert zo’n beetje als vangnet.
Voor een leidradend voorbeeld zou je kunnen spieken bij de indeling van een boekwerk waarvan vaststaat dat het een klassieker is. “De Mechanisering van het wereldbeeld? Van Dijksterhuis?
Dit is algemeen.
Maar het kan ook in specifieke zin. Bijvoorbeeld een Filosofie.blog. Het vehikel zou uitgerust kunnen worden met dat soort faciliteiten. Je hoeft ’t niet te gebruiken. Het mag. En als je er gebruik van maakt dan “onderwerp” je je aan een discipline.

Maar goed, dit zijn fantasieën. Ze rispen wel ’s op als je de moeite neemt om even in ogenschouw te nemen hoe schrijnend verward de woordenwisselingen wel eens plaatsvinden. Ook hier weer. Op het moment dat ik dit schrijf telde mijn “audit” 64 reacties. Voorwaar, geen slechte score. Maar als ik inzoom blijkt ruim 30 % op het conto te komen van ene Livinus. Dat is de man die andere bloggers beschuldigt van kaappogingen. En die man ziet mijn idee om een gebruikersoverleg te starten als een stap in de ethische richting.
Ik, als starter van dit Audit-blog zou die Livinus natuurlijk kunnen verwijderen. Die mogelijkheid is mij gegund. Maar eerder heb ik hier beloofd daar geen gebruik van te willen. En dat hou ik zo. Aan de andere kant wil ik van mijn hart ook geen moordkuil maken. En dat hart zegt dat die Livinus eenvoudigweg een hele domme man is. Niet meer en niets minder ;-).

   

Steven,
Ik begrijp je bekommernis. Alleen, wat te doen als Onno aangeeft geen tijd te vinden om het blog aan te passen met faciliteiten? Wil jij alvast protocollen voor blogs die jij start?

Okee, geef suggesties hoe je het ziet.

   

Nou, Ursula, ik mag toch hopen dat je de bijdragen alhier leest. Een eigen applicatie ontwikkelen, of beter: "laten" ontwikkelen. Het plan van aanpak - wat van onszelf komt - is nagenoeg gereed. Dat plan stuur ik naar bureaux die ik vertrouw. Zij brengen offertes uit en wij van De Ommekeer kiezen er eentje uit. De investering zal geen "paar honderd Euro" bedragen, zoals zekere Ylem suggereerde. Dat zal meer zijn. Dan maar een vakantie minder. Bovendien heeft iemand die de nobele wijsbegeerte is toegedaan niet alleen de pest aan feestdagen, maar ook die "eeuwige" vakanties. Die vakanties hebben alleen maar tot doel om op feestdagen te kunnen snoeven over waar je wel overal niet geweest bent.

   

Natuurlijk lees ik die bijdragen alleen weet ik niet wat nog louter voorstellen zijn, wat reeds uitgewerkt is, wie met wie aan het overleggen is...
Als ik het begrijp begin jij een nieuwe internetsite volledig op jezelf, eugh... samen met Andries. (Sorry Andriesje dat ik je vergat.)

Stoort deze site je zozeer dat je een nieuwe begint? Jij hebt toch de nobele gewoonte alleen deel te nemen als iets je echt interesseert. Ik kom wel vaker met mijn getater ergens tussen, daar vrijwaar jij jezelf toch van.

Laat maar weten wanneer en waar we je filo-site vinden.

   

Dit is de hoofdindeling gebruikt door IEP (http://www.iep.utm.edu/):

History of Philosophy
---17th Century European
---18th Century European
---19th Century European
---Ancient Philosophy
---History Misc.
---History of Analytic
---Medieval Philosophy
---Philosophers
---Renaissance Philosophy
Metaphysics & Epistemology
---Epistemology
---Metaphysics
---Mind & Cognitive Science
---Philosophy of Language
---Philosophy of Religion
Philosophical Traditions
---American Philosophy
---Chinese Philosophy
---Continental Philosophy
---Feminist Philosophy
---Indian Philosophy
---Islamic Philosophy
---Tradition Misc.
Science, Logic, & Mathematics
---Logic
---Philosophy of Mathematics
---Philosophy of Science
Value Theory
---Aesthetics
---Bioethics
---Ethics
---Philosophy of Law
---Political Philosophy
---Value Misc.

   

Dag Steven, het volgende zinnetje van jou is dus een 'ad personam' en geen 'ad hominem' hé?
"En dat hart zegt dat die Livinus eenvoudigweg een hele domme man is. Niet meer en niets minder"
Heb je er genoegen aan beleefd met me zo te kleineren?

   

Steven,
1. Inleiding.
Een overzichtje. (Ik schreef al eens dat ik een simpel meisje ben dat zaken graag eenvoudig uitgelegd krijg, anders vat ik het niet.)
2. Doelstelling. Bevragen van jouw ideeën.
Dus, jij wil graag een audit.
“Het gaat om de eventuele beoordeling van het systeem Filosofie.be. Die laat ik mijn fantasie uitvoeren door b.v. een accountant. Zo'n beoordeling heet een audit. En in zo'n audit wordt nagegaan of het systeem z'n beloofde functionaliteiten waarmaakt.”
Ik neem aan dat Onno ooit ‘functionaliteiten’ beloofd heeft en dat je wil nagaan wat daar van gekomen is. Okee.
In de tussentijd wil je een vorm of manier van bloggen voorstellen.
“Nogmaals, er is hier schuchter geprobeerd om wat suggesties op te werpen die de kwaliteit van het wijsgaren kunnen oppoetsen. Die suggesties kunnen in algemene zin worden genoteerd. Bijvoorbeeld door richtlijnen te geven voor de hoofdstukindeling van een wijsgerig betoog. Je reikt dan een sjabloon aan, zeg maar.
Zomaar een lukraak, uit de duim gezogen voorbeeld.
1. Inleiding.
2. Doelstelling.
3. Historie.
3.1. Plato.
3.2. Scholastiek.
3.3. Kant.
4. Nieuwe inzichten.
4.1. Het postmodernisme.
4.1.1. Sloterdijk.
4.1.2. Deleuze.

Bijvoorbeeld door richtlijnen te geven voor de hoofdstukindeling van een wijsgerig betoog.”
3. Begripsvorming.
Nu pas denk ik je te begrijpen! Hoop jij dat wij onze schrijfsels alhier op dit blog in dergelijke structuur aanbrengen?
‘Je reikt dan een sjabloon aan’ betekent dat ik – Ursula – een tekst begin met een inleiding, vervolgens aangeef wat mijn doelstelling is, daarna mijn betoog uiteen zet en afsluit met een samenvatting? Verwacht je ook een bronvermelding? We gaan scripties maken? Nou moe!
4. Afronding.
“Nou, Ursula, ik mag toch hopen dat je de bijdragen alhier leest.”
Heb ik het nu begrepen?

P.S.
Tja, ik dacht hier wat fijn te komen filo-kletsen.

   

Ja, je hebt ’t begrepen.
En om aan te geven met welke faciliteiten je zo’n toepassing zou kunnen uitrusten heb ik een extreem voorbeeld gekozen. Maar let wel, Ursula, het is alles optioneel. ’t Is geen keurslijf. En tussen “scriptie” en “fijn filo-kletsen” liggen nog tal van mogelijkheden.
Je zou voor sjabloon ook andere begrippen kunnen gebruiken. Gietvorm, mal, frame, kapstok, staketsel …
En wat let een Blogger, die van these, via een redenering tot een conclusie wil geraken, zijn bijdragen over meerdere afleveringen te spreiden? Niets.

   

Nono, of Onno Timmermans, even kijken of de procedures zoals die op dit moment zijn ingesteld ook werken. Ik, Steven Wende, draag bij deze Bert Morriën voor om alhier Blogs te mogen plaatsen. Zijn eigen, nog niet gehonoreerde verzoek moet zich ergens in jullie administratie bevinden. Bij voorbaat hartelijk dank.

   

Oh, Onno, nou ik toch eenmaal bezig ben, d'r is nog een ander die hier welkom mag worden geheten als Blogger. Zijn naam is Alias.pg. Ik weet niet of hijzelf al een verzoek heeft ingediend. Nou, dan foezel je maar een beetje met je administratie. Uit lankmoedigheid.

   

Een forum is een markt.
Laat het dan ook gewoon een markt zijn.
Begin je een discussieforum dan handel je in meningen.

Je zou er iemand met een handelsgeest in moeten zetten die de zaak een beetje in goed banen leidt. Je zou simpel kunnen beginnen. Men neme een toonbank en daarachter spuit iemand zijn mening, zoals nu de blogschrijver doet. Stel ik zie wel wat in die mening dan zou ik die mening bv kunnen overnemen eventueel in aangepaste vorm, daar kan over onderhandeld worden, en dan een andere mening retour of geld of een link ofzo, daarover kun je dan gerichte afspraken maken.

En dan is daar de kwestie van bekende filosofen, daar zou een maatstaf genomen kunnen worden. Alle filosofen die minstens twee werken hebben gepubliceerd worden erkend als beroepsfilosoof en kunnen als zodanig aangehaald worden. Van hun aanhalingen zouden staatjes h=gemaakt kunnen worden die in de 'winkel' kunnen hangen.

Vers is natuurlijk altijd het beste, vers zou een prominente plek moeten hebben . Niet alleen vers werk van bekende filosofen maar ook eigen verse gedachten zullen vooruitgeschoven dienen te worden om een blog boeiend te houden en tevens aantrekkelijk te maken voor nieuwkomers.

Dan zou ik een tweedeling willen voorstellen van filosofie en levensbeschouwing, waarbij 'filosofie' tot vergaarbak kan dienen waar ook eventueel wetenschap en kunst onder kan vallen. Het lijkt mij het meest overzichtelijk om zaken aangaande Levensbeschouwing apart te houden van de rest, zodat daar ook voldoende ruimte kan zijn voor persoonlijke ideeën over hoe het leven in elkaar steekt of zoals je hoopt dat, eventueel, het lot erover beschikken zal.

Levensbeschouwing is in zoverre een gevaarlijke categorie omdat je het gevaar loopt dat er illusies onder gaan vallen en juist voor deze illusies zou dan een moderator kunnen worden aangesteld omdat illusies nu eenmaal moeilijk in banen zijn te leiden en voor een hoop verwarring kunnen zorgen.

Maar dan nu de crux voor het wel en wee van een goed lopend forum, volgens mijn maatstaven. Aan het eind van elke discussie zullen er afwegingen moeten worden gemaakt. Alweer net als in een winkel, afspraken over koop en verkoop. Was er waarheidsvinding, zo ja, wordt die dan overgenomen. Vindingrijkheid zou ook als in de kostprijs meegenomen kunnen worden. Problematischer wordt het bij uitgebreidheid, omdat de waardering voor uitgebreidheid vaak persoonsgebonden is. Hierbij staan twee visies open, je kunt het erkennen (waar een zekere moed voor nodig is omdat uitgebreidheid zo vaak wordt afgewezen ten bate van een strikte analyse) of je kunt er voor weglopen. Ook dat is een mogelijkheid die in elke winkel/forum zijn plaats zal moeten behouden.

Tot slot nog even de discussielijnen met gelovigen waarop slechts een "E pur si move" glimlach past.

   

De idolen van de markt, Francis Bacon - je weet wel, de man achter Shakespeare.
Maar ook denk je aan carnaval-buutsprekers.
En wat als je bedrijf een jaardag heeft? Dan nodig je een “spreker” uit, die als moderator functioneert. We hebben er een aantal in de aanbieding.

http://www.athenas.nl/sprekers?gclid=CISh7JvbvssCFeUy0wodSZ0Nng

De Ted-lezingen? Is daar ook een link mee?

https://www.ted.com/talks?language=nl

of:

http://www.npo.nl/het-filosofisch-kwintet/VPWON_1255101
of:

http://www.zdf.de/das-philosophische-quartett/ruediger-safranski-und-peter-sloterdijk-16110882.html

En als we toch aan het associëren zijn, wat te denken van De Rederijkers.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Rederijker

In wat ze te berde brachten was de filosofie en/of levensbeschouwing niet vreemd. Het gedicht Elckerlijc stamt uit deze contreien.

   

Het mooiste zou zijn om eens in de zoveel tijd een streep te trekken en geheel tabula rasa te zijn. Ergens fris mee beginnen trekt veel publiek, hoewel ik niet weet of dat wel de doelstelling is. Maar zo van die eerste diepe inkervingen dat maakt altijd indruk.
Daar waar filosofie en werkelijkheid dan nog niet gescheiden zijn, hoewel die eerste scheuringen ook als een laagje was op een blog zijn (om met Aristoteles te spreken, of een eikeltje, kan ook) En dat dan de eerste scheuring waarschijnlijk die met de wetenschap zal zijn waardoor aan het woord werkelijkheid ineens weer hele andere betekenissen gaan kleven.
De spanning of zo'n scheuring er door komt, lopen er mensen boos weg of brengt de tweedeling juist homogeniteit met zich mee, broederschap misschien zelfs wel.

Ik zie het wel voor me dat in een semantisch topic iemand begint over permeabele membranen en dan het hek van de dam is en er rollebollend psychologisch gefilosofeerd wordt.

Wat het ook altijd goed doet is als de contouren niet helemaal duidelijk zijn, zodat iedereen het gevoel heeft dat er nog wensen ingevuld kunnen worden. Wat mij persoonlijk ook erg aan zal spreken is dat sommige mensen worden uitgesloten van het schrijven van een blog, dat die mensen als het ware vrijgesteld zijn van arbeid.
Ik ken dat zelf wel uit Kafka, die ik helaas maar ternauwernood doorgrond maar waar zo hier en daar toch wat pareltjes uit te halen zijn.

   

Filosofieblog.nl was enige tijd verdwenen en bleek vervolgens onherkenbaar en voor mij onbruikbaar geworden. Ik had natuurlijk meteen op filosofie.be moeten kijken waar ik nota bene tijdens mijn onbedoelde afwezigheid voorgedragen ben als blogger, waarvoor mijn hartelijke dank, Steven. Niet dat het geholpen heeft, mijn status hier is nog steeds "Uw verzoek is verstuurd".

Over kwetsen: ik ga uit van ieders goede trouw. Onzakelijke opmerkingen negeer ik, maar ik houd er wel rekening mee. Ik probeer ze zelf te vermijden. Een in mijn ogen zakelijke opmerking kan echter op een ander kwetsend overkomen, daar heb ik geen controle over. Je moet hier met scherp kunnen schieten en niet bevreesd ook wel eens geraakt te worden, want je gaat er niet dood van, integendeel, je wordt er door in de goede richting geduwd, dunkt mij.

Technisch gezien vind ik deze blog helemaal zo gek nog niet en ik hoop dat een vernieuwing daar geen afbreuk aan doet, want daar heb ik minder goede ervaringen mee. Een donateurschap is te overwegen, maar sponsoring lijkt mij niet bezwaarlijk als die geen praktische belemmeringen oplegt. Zie bv. http://www.geloofenwetenschap.nl/index.php

Alleen geregistreerde gebuikers mogen comments plaatsen

Aanmelden of Registreer plaats een reactie