Definitie van een wereldbeeld

In de blog: De zwarte doos reacties: 1 pdf print

Alles wat ik in de filosofie onderzoek, kan ik terugvinden in de volgende parafrase

De mensheid ontwikkelt door zich te 'belichamen' in de tweelingsystemen van

  1. denk-vormen, gedragen door taal en andere semiotische systemen die erdoor zijn mogelijk gemaakt, en

  2. materiële vormen, verwezenlijkt door de 'opwerking' van materie en haar transformatie in gereedschap, omvattingen, en gecontroleerde processen van alle soorten.

Beide werken een spel uit van naderbij brengen dat tezelfdertijd afstanden schept.

Het is om die reden dat ik mijn brood zoek bij Ernst Cassirer, de "laatste filosoof van de cultuur" en als dusdanig vader van een filosofie rond denkvormen die geen reductie brengt naar de wetenschap (zoals de Weense kring probeerde), of naar taal of de directe, intense levenservaring (zoals allerhande continentale filosofie en procesfilosofie). Het is om die reden dat ik Cassirer gebrekkig vind en wil aanvullen in de aspecten van de filosofie van technologie. Heidegger gaf hier de koers aan maar liep hopeloos verloren: verdere uitwerkingen in o.m. Amerikaans pragmatisme en fenomenologie (ondertussen geëxporteerd naar Nederland) geven meer hoop maar missen voorlopig een goed kader. Het spel van naderbij brengen en afstand scheppen vind je terug bij Cassirer én bij de filosofie van technologie, maar de meest vruchtbare behandelingen ervan zijn bij de semiotiek terug te vinden. In zoverre je dat een derde invalshoek kunt noemen, is ze dat ook.. Vooral Charles Sanders Peirce als logicus/semioticus met een omvattend kader hou ik hier in gedachten. Een materiële semiotiek is ook enigszins terug te vinden in bepaalde marxistische denk-stromen. Rudolf Boehm is in dit opzicht zeker inspirerend. En dat zit allemaal in dat klein citaat. Wellicht slaag ik er nooit meer in zo klein een definitie te vinden van mijn wereldbeeld!


Reacties (1)

   

Handig citaat voor je!


---
Bewerkt door Administrator op Jan 08 12 1:33

Alleen geregistreerde gebuikers mogen comments plaatsen

Aanmelden of Registreer plaats een reactie