Ervaring in islamistische geneeskunde

In de blog: De zwarte doos reacties: 0 pdf print

De volgende tekst uit de 12de eeuw (voorlopig heb ik de datum niet), toont dat islamitische geneeskunde misschien niet met inductie, maar wel vanuit ervaring redeneerden. De tekst is van al-Baghdadi. Bovendien is het een onvoorstelbare beschrijving van een onvoorstelbaar moment:

The following fact is one of the most remarkable among those I have witnessed... because there was a great difference between a verbal saying and a seeig of things. Having then learned that there was at Al Maks a hill in which had accuulated a large quantity of human bones, we went there, and we saw a small hill of considerable extent composed of the remainss of human corpses.

They occupied much of the land, and we estimated there were 20,000 corpsess and more than the eye could perceive. They were separated into various classes by reason of their more or less decay. In considering these corpses we saw the shape of the bones and their joints, fitting them together in their respective proportions and positions, which gave us knowledge not obtainable from books, because the books did not mention them, or because their wording was insfficiently precise for one to form a just idea. Also the idea in the book [of Galenius] is contrary to that which we have recognized by inspection, for the best evidence is from feeling [i.e., seeing and touching] rather than from hearing. Although Galen was the first in science to examine and be most careful and exact in what he said and reported, yet the witness of our senses is better than reading Galen.... For instance, the lower jawbone; all the anatomists agree in saying ths jawbone is composed of two bones which are firmly joined near the chin. When I say here all the anatomists, it is as though I say Galen only, for it is he only who has practised personally anatomical operations, and who has made this the particular object of his studies and researches, and who has composed the greater part of those works of which we possess the principal, the others have not been translated into Arabic. What I saw of this part of the corpses convinced me that the bone of the lower jaw is all one, with no joint nor sturure. I have repeated the observation a great number of times ; in over two thousand heads. I have employed all kinds of means to assure myself of its truth, and I have never seen anything but a single bone. I have been assisted by various different people, who have repeted the same examination, both in my absence and under my eyes and, like myself, they have never seen anything but a single bone, as I have said.

Deze tekst is in mijn ogen behoorlijk overtuigend. Weliswaar is de tekst niet noodzakelijk te geloven, maar het is duidelijk dat de auteur als reden waarneming, zij het veel waarneming en zij het bevestigd door veel getuigen, voldoende vindt om een autoriteit te weerleggen. Dat stemt absoluut niet overeen met wat veel geschiedkundigen beweren over de westerse wereld, die pas in de 16de eeuw tot zoeits zou gekomen zijn... Ik laat nog even open of de westerse wereld werkelijk zo geïsoleerd was; effectief werden vertalingen uit het grieks in de westerse wereld pas in de 16de eeuw gekend, en kan men dus suggereren dat de volledige teksten van Galenus (waarin duidelijk is dat deze erg steunde op experimenteel werk, anatomie, ipv deductief redeneren, wat ook in deze tekst naar voren komt!) pas dan hun invloed uitwerkten.. Merk overigens op dat het een veld met botten is dat Al-Baghdadi tot deze conclusie brengt. Dat Galenus hierin zat is logisch: het anatomisch werk van deze was immers enkel op dieren gebaseerd... (de enige lichamen die Galenus gezien heeft waren die van gewonde gladiatoren, genoeg om zijn interesse in anatomie te wekken, maar niet meteen de ideale omstandigheden om menselijke lichamen rustig te bestuderen).


Reacties (0)

Alleen geregistreerde gebuikers mogen comments plaatsen

Aanmelden of Registreer plaats een reactie