Fantastische Filosofie

Geplaatst door: Steven Wende op filosofie en literatuur reacties: 85

Uit de map “fantastische” filosofie.

Dit forum mag intussen genoegzaam op de hoogte zijn gesteld hoe wij (Boegje & Wende) van De Ommekeer de wijsbegeerte beoefenen en gestalte proberen te geven. Duidelijk mag zijn dat er niet een enkel patroon is. Er wordt gevarieerd. Er is een scala aan mogelijkheden. Soms pluizen we tot in de diepte - voor zover ons gegund - kwesties uit. Aan de andere kant is er wel ’s hilariteit. Ook daar geven we wel ’s aan toe. Afijn, de naam van ons Blog geeft de verscheidenheid dat al enigszins te kennen.

Dialoogschool, identiteit en symbolisme

Geplaatst door: Siger op Over de ethiek van de seculiere samenleving reacties: 71

Lieven Boeve, directeur-generaal van het katholiek onderwijs in België, wil van de term 'katholieke dialoogschool' een sterk merk maken. De katholieke scholen moeten andersdenkenden met open armen ontvangen en ze van alle (religieuze) gemakken voorzien. Hoofddoeken, bidden, rituelen, ramadan, noem maar op, er moet voor alles ruimte zijn in het katholiek onderwijs. Die open armen, dat is eerst echt katholiek, meent Boeve. Sinds gisteren weten we dat de katholieke schooldirecties het met hem eens zijn. En dat is bijzonder triest.

Bronnen van kennis: China

Geplaatst door: Siger op Over de ethiek van de seculiere samenleving reacties: 36

Hoe China gedacht en gewaardeerd werd wisselde sterk in de loop van de geschiedenis. Gedurende een groot deel van de Verlichting, en vooral tijdens de regering van Kang xi (1662-1722) werd China bewonderd in Europa. Verlichtingsdenkers correspondeerden ijverig met de jezuïeten die China bezochten. Het confucianisme was een centraal thema in deze uitwisselingen.

Filosoferen over beweging en sport

Geplaatst door: Harm Klifman op harm klifman reacties: 18

Een paar jaar geleden liep ik regelmatig marathons, vaak meerdere per jaar. In die tijd speelde ik met de gedachte om een boek te schrijven over ‘filosofie en lange afstand lopen’. In dat boek wilde ik begrippen en ervaringen uit het ene domein gebruiken om het andere domein te verhelderen. Ik dacht aan filosofische begrippen(-paren) als tijd/duur en lichaam/geest en aan praktische deugden als doorzettingsvermogen en moed. En wat het lopen betreft dacht ik aan uithoudingsvermogen, lichamelijke verzorging (tot in de details: zoals tijdig nagels knippen), mentale voorbereiding, geritualiseerde handelingen en zo meer. En er zijn mooie, verbindende begrippen als discipline en training (dit laatste woord komt regelmatig voor in het werk van René Gude). Het is er (nog?) niet van gekomen. Er is wel een mooie vervanger verschenen: Filosoferen over beweging en sport van de jonge filosoof Damon Young.

Big Pharma

Geplaatst door: Siger op Over de ethiek van de seculiere samenleving reacties: 48

We leven in een tijd van explosieve massificatie, steeds snellere massavorming. Dat gaat van mensen, bijvoorbeeld het publiek bij evenementen of slachtoffers van geweld, tot gewone dingen zoals voedselblikjes en telefoons. Er wordt wel eens gezegd dat als een kind gevraagd wordt waar melk vandaan komt, het niet antwoordt "koe" maar "supermarkt". En het kind heeft enigszins gelijk. Industriële bedrijven zijn de nieuwe tempels.

De 21ste eeuw

Geplaatst door: Luymen op De zorgen van het nageslacht reacties: 46

De Westerse mens is begonnen aan de opbouw van een nieuwe wereldorde en zal zoals eerder gemeld genetisch gaan sleutelen aan zichzelf. Dat is mijn visie over de nieuwe eeuw. Was de twintigste eeuw zeer bijzonder zoals in een vorig blog is beschreven, de 21ste belooft minstens evenveel aan vernieuwingen afgaande op de trends die in de afgelopen periode in gang zijn gezet.

Talen naar Taal

Geplaatst door: Steven Wende op filosofie en literatuur reacties: 213

Het verhaal hieronder is tot stand gekomen naar aanleiding van een aantal losse einden in de alhier gevoerde discussies. Die losse einden zijn eigenlijk een beetje blijven hangen. Eén van de triggers was een zekere Deleuze. Hier aangekaart door Vrouwe Ursula. Maar er waren ook andere aanleidingen. Iets met Codd i.v.m. Bert Morriën. En natuurlijk zijn er eveneens hier-en-dare dwarsverbanden met andere kwesties of aangelegenheden. Want de Wijsbegeerte kan soms een “helende” werking hebben. Soms; niet altijd.

Behoeft de titel nog nadere uitleg? Dat vroegen wij ons af. Nou nee; laat ’t maar blijken. En als het niet blijkt dan hebben we misgeschoten.

Terreur in Brussel: wat te doen

Geplaatst door: Siger op Over de ethiek van de seculiere samenleving reacties: 67

In de nasleep van de gruwelijke aanslagen in Brussel valt op hoe dikwijls je de verzuchting hoort dat er niets te beginnen valt tegen zo'n wandaden. Je hoort het van gewone mensen bij straatinterviews, bij ministers, politiemensen en specialisten. Op het terrein slaat men terzelfder tijd aan het fouilleren van duizenden mensen die publieke plaatsen binnen en buitengaan en worden opnieuw kwetsbare massa's wachtenden veroorzaakt, die op hun beurt onbeschermd zijn voor de volgende aanslag. Net zoals massa's op treinen, in theaters, in drukke straten en pleinen.

De waanzinnige eeuw

Geplaatst door: Luymen op De zorgen van het nageslacht reacties: 42

De Amerikaanse schrijfster Barbara Tuchman schreef een boek dat in Nederland werd uitgegeven onder de titel " De waanzinnige veertiende eeuw " een eeuw waarin " van alles " gebeurde en geschreven is vanuit de belevingswereld van een Frans edelman, le sire de Coucy. De twintigste eeuw is voor Europa zo'n waanzinnige eeuw geworden, een eeuw waarin meer gebeurde dan in alle eeuwen ervoor. De grote kentering startte direct al bij het ingaan met enkele spectaculaire uitvindingen en kreeg door toedoen van WO I & II een formidabele impuls , zowel technisch als ethisch. Weinig is bij het oude gebleven zoals uit enkele voorbeelden hieronder blijkt.

De evolutie anticipeert

Geplaatst door: Luymen op De zorgen van het nageslacht reacties: 212

Voor een darwinist is al wat leeft een product van de evolutie, ook de mens is een totaalproduct ervan alsmede datgene wat de mens voortbrengt. Wanneer de functies van een levend wezen in de strijd om te overleven onvoldoende blijken maar wanneer de soort toch met enkele aanpassingen levensvatbaar is, komen die ontbrekende eigenschappen of functies bij de verdere ontwikkeling van dat levende wezen toch tot stand.

ER WAART EEN MYSTERIEUSE KRACHT DOOR DE MENSHEID

Geplaatst door: Luymen op De zorgen van het nageslacht reacties: 85

De mensheid, althans het huidige type Cro Magnon, is ruim 50 millennia op aarde, de ontwikkeling van dier naar dier met een brein is gestaag verlopen. Eenmaal mens verliep de voorgang met meer schokken, van jager-verzamelaar naar nomade en van nomade naar landbouwer niettemin in een vast tempo.

CHINA, CHRISTELIJKE GROOTMACHT ?

Geplaatst door: Luymen op De zorgen van het nageslacht reacties: 18

Niet de Islam maar het Christendom is de snelst groeiende religie ter wereld. Toen de Amerikaanse schrijfster en nobelprijswinnares Pearl Buck. geboren tegen het eind van de 19de eeuw haar bestseller "De Goede Aarde "schreef was het slecht gesteld met het missiewerk in China.