Utopie in beweging

Geplaatst door: tsunami op De zwarte doos reacties: 0

Hoewel een utopie uiteindelijk altijd begonnen is 'met de beste bedoelingen' eindigt deze veelal 'met een totale ontkenning van de mens als individu.' 'Deze paradoxale ontwikkeling is, zoveel zal nu wel duidelijk zijn, een onverbrekelijk onderdeel van de logica van veel utopieën.'   Dat is de stelling die Hans Achterhuis onderbouwt in zijn boek 'De erfenis van de utopie'.

Er is maar 1 manier van hierop reageren, die ook wat interessant is. En dat is het ontwerpen van een utopisch kader waarin de individuele mens niet ontkend wordt.

The Feynman lectures

Geplaatst door: tsunami op De zwarte doos reacties: 0

Klik hier[The Feynman lectures]2

Feynman, een van de grote namen van de quantumelektrodynamica, heeft 4 lezingen gegeven aan de Universiteit van Auckland. Ik ben nu aan de eerste bezig -- en het is onvoorstelbaar hoe vaak ik al gelachen heb... met een lezing over QED! Feynman is boeiend, houdt zich niet bezig met onbelangrijke dingen, en gaat tezelfdertijd ook niet te snel. De man is, in 1 woord, schitterend.

Deze lezingen werden destijds (1979) in Nieuw-Zeeland ingericht voor het 'grote publiek', en zijn dus zonder meer eenvoudig te verstaan voor ons allen, met of zonder voorkennis van Kwantummechanica. Voorkennis helpt natuurlijk wel om te kunnen volgen.

Er worden ook toffe vragen beantwoord. Bijvoorbeeld wordt in de eerste lezing de vraag beantwoord :'Kan het menselijk oog een afzonderlijk foton detecteren?'.

Volgens Feynman heeft het menselijk oog gemiddeld vijf à zes fotonen nodig om een zenuwimpuls te genereren. Moest het oog tien keer ...

News for nerds

Geplaatst door: Nono_ op Onno Timmerman reacties: 0

Op Slashdot één van mijn favoriete sites loopt er momenteel een discussie over hoe als kind momenteel naar de Star Wars sage zou kijken. Immers als volwassen kan je niet die sage herbeleven. Nu ik vind de discussie tussen de slashdotters hillarisch. Ze trachten daar de fouten van de script schrijvers recht te praten en gaan in op onmogelijke details van de films. Ze zijn immers belangrijk om je fantasie in te vervullen.

Sci-Fi vertelt eigenlijk meer over de huidige tijd dan de toekomst. Daarom vind ik zelf het lezen of kijken van Sci-Fi altijd wel intressant. Vooral wanneer sci-fi logisch opgemaakt is, is het bijzonder boeiend.

BBC over de oliepiek

Geplaatst door: Nono_ op Onno Timmerman reacties: 0

De oliepiek als gegeven bereikt steeds meer de gewone pers zoals bij BBC.

Hoewel men nog niet echt nadenkt over de implicaties dat dit heeft begint men wel erover te schrijven. Ook een land als Frankrijk neemt de oliepiek serieus hoewel de cijfers die ze hanteren nogal verouderd zijn.

Ik ben werkelijk benieuwd wanneer de oliepiek in het journaal besproken wordt. Wanneer men het over de implicaties zal hebben. Hoe zullen we daarop reageren?

De olie piek

Geplaatst door: Nono_ op Onno Timmerman reacties: 0

De laatste tijd ben ik gefascineerd geraakt door de nakende globale oliepiek of Hubberts Peak. Eenvoudig uit gelegd is de oliepiek een fenomeen dat voorspelt hoe de olieproductie evolueert. Dit wordt voor het eerst beschreven door Dr Hubbert in de jaren '50 '60. Hubbert's peak staat voor het het moment waarop het meest olie op een dag zal geproduceert worden. De olieproductie volgt namelijk constant een belcurve. Maw na de piek zal de wereld nooit meer zoveel olie oppompen. Het is een algemeen aanvaard principe dat na die piek de productie met minimum zo'n 2 procent per jaar zal dalen. Sommigen spreken vanwege de nieuwe agressieve olie ontginingstechnieken van zo'n 3 tot 10% per jaar.

Dat er een oliepiek zal plaatsvinden is iedereen over eens. Maar de ham vraag is wanneer. Tot voor kort dachten de meeste experts dat dit voor 2030 – 40 zou zijn. Tot wanneer ...

Libië een vervlogen revolutie

Geplaatst door: Nono_ op Onno Timmerman reacties: 0

Zojuist [gekeken][1] naar een documentaire van 1969 die de glorieuze bloedloze revolutie van Gadafie en een kleine leger top beschrijft. Opmerkelijk dat Gadafie 27 jaar was toen hij de coup pleegde. Het spreekt tot mijn verbeelding dat je aan 27 zoiets doet. Wat gaat er dan door je hoofd? Kan je de macht en doel dan nog onderscheiden?

Het is bijzonder boeiend om de bevlogen revolutie van weleer te zien. Het lijkt wel of die mensen op één of andere manier echt geloofden in hun zaak. Alles zou voortaan beter zijn. De revolutie was immers tegen de olie corruptie, tegen de westerse overheersing. Het moest Libië een sociaal voelend land maken die vrijheid hoog in het vaandel zou houden. Onheils voorspellend was het laatste beeld waar een klein gezin midden in de woestijn zat te luisteren naar de radio die revolutie verkondigt.

Voor het westen was het bang afwachten ...

Bloggen voor filosofen

Geplaatst door: Nono_ op Onno Timmerman reacties: 4

In het volgende artikel komend van Lessig staat dat er nog veel werk aan de boeg is om academici aan het bloggen te krijgen. Is dat jammer? Eigenlijk wel want sommige profs hebben best wel intressante dingen te vertellen. Stel je voor dat je de Blog van Heidegger, Sartre, Adorno zou kunnen volgen. Op zich zou dat een behoorlijk boeiend gegeven zijn. Ik hoop dat er een aantal academici zich willen vervoegen tot een eigen blog op filosofie.be

Beschouwingen op Levinas

Geplaatst door: tsunami op De zwarte doos reacties: 0

Voor deze bespreking is gebruik gemaakt van het boek 'Erfenis van de utopie' van Hans Achterhuis, die in het kader van het utopisch denken de filosofie van Levinas aanhaalt op p. 164-177.

Levinas heeft het over de verhouding tussen goed en kwaad, en komt zo tot geniale interpretaties. Grote delen van zijn filosofie zijn niet bewijsbaar, maar net zoals voor het gros van de continentale filosofie (de fenomenologie) hoeft dat geen minpunt te zijn - waar het om gaat is dat Levinas een verhaal aanbiedt, een ordening van de werkelijkheid die in staat is om een antwoord te geven op totnogtoe onoplosbare problemen.

Levinas plaatst, in navolging van Heidegger, de zijnden tegenover het zijn. Maar waar bij Heidegger het zijn nog als een weldoende kracht optreedt (het Es gibt), schetst Levinas een zijn dat het zijnde verzwelgt en tot 'niets' herleidt. Achterhuis associeert dit zijn of il y a met  'de ...

Eenzame cellen plegen zelfmoord

Geplaatst door: tsunami op De zwarte doos reacties: 0

Lees erover hier

De cellen die zich in ons lichaam ontwikkelen, vertonen van nature zelfmoordgedrag. Een cel die op zijn eentje bestaat in een voedingsrijke omgeving, zal nog steeds sterven. Een cluster van cellen geplaatst in dezelfde omgeving, overleeft.

Vanzelfsprekendheden

Geplaatst door: tsunami op De zwarte doos reacties: 12

Er zijn zo van die dingen die je met de paplepel worden ingegeven. Dat je 30 keer moet kauwen voordat je je eten doorslikt bijvoorbeeld. Of dat je minstens 7 uur per dag moet slapen. Telkens je een gesprek voert over zo'n dingen met je naaste kennissen, zie je iedereen en masse met dergelijke wijsheden knikkend instemmen, van ja dat is zo, natuurlijk is dat zo - maar waarom is dat nu eigenlijk zo?

De filosofie van de onthechting: Praktische problemen

Geplaatst door: tsunami op De zwarte doos reacties: 0

(of waarom de onthechting misloopt van zodra met andere mensen moet worden samengeleefd-- immers, een onthecht mens dringt zijn vrijheden op aan zij die niet in die vrijheid --niet in dat vuil -- niet in die nietsverzuchting kunnen leven)

-Onderzoek scepcisme/epicurisme

-Praten over Diogenes -- over Hecate de concubine van Athene die het voor niets met hem doet; maar dat het geen echte liefde (dus een zin als "weliswaar kon Diogenes genieten van de gratis diensten van Hecate, de meest gegeerde concubine van Athene, maar...")

De val van Anakin - Star Wars III

Geplaatst door: johan.potums op Johan Potums reacties: 0

Opgepast: mogelijks lees je hieronder spoilers. dwz, zaken over de derde Star Wars film die je liever niet geweten had omdat je hem nog had willen zien We weten het allemaal, of toch zij die de laatste paar weken een uur of 10 voor de buis zaten gekluisterd om alle films nog eens op een rijtje te bekijken: Anakin is Luke Skywalker's vader. Hij heet dan ook zeer toepasselijk Darth Vader. Star Wars III is in zekere zin het sluitstuk op de Star Wars Saga: