De filosofie van de onthechting: Praktische problemen

Geplaatst door: tsunami op De zwarte doos reacties: 4

(of waarom de onthechting misloopt van zodra met andere mensen moet worden samengeleefd-- immers, een onthecht mens dringt zijn vrijheden op aan zij die niet in die vrijheid --niet in dat vuil -- niet in die nietsverzuchting kunnen leven)

-Onderzoek scepcisme/epicurisme

-Praten over Diogenes -- over Hecate de concubine van Athene die het voor niets met hem doet; maar dat het geen echte liefde (dus een zin als "weliswaar kon Diogenes genieten van de gratis diensten van Hecate, de meest gegeerde concubine van Athene, maar...")

De val van Anakin - Star Wars III

Geplaatst door: johan.potums op Johan Potums reacties: 1

Opgepast: mogelijks lees je hieronder spoilers. dwz, zaken over de derde Star Wars film die je liever niet geweten had omdat je hem nog had willen zien We weten het allemaal, of toch zij die de laatste paar weken een uur of 10 voor de buis zaten gekluisterd om alle films nog eens op een rijtje te bekijken: Anakin is Luke Skywalker's vader. Hij heet dan ook zeer toepasselijk Darth Vader. Star Wars III is in zekere zin het sluitstuk op de Star Wars Saga:

De val van Anakin - Star Wars III

Geplaatst door: johan.potums op Johan Potums reacties: 9

Opgepast: mogelijks lees je hieronder spoilers. dwz, zaken over de derde Star Wars film die je liever niet geweten had omdat je hem nog had willen zien We weten het allemaal, of toch zij die de laatste paar weken een uur of 10 voor de buis zaten gekluisterd om alle films nog eens op een rijtje te bekijken: Anakin is Luke Skywalker's vader. Hij heet dan ook zeer toepasselijk Darth Vader. Star Wars III is in zekere zin het sluitstuk op de Star Wars Saga:

Verwaarlozen van wiskundige voorwaarden in de fysica

Geplaatst door: tsunami op De zwarte doos reacties: 1

Steeds vaker moet de wetenschap zich begeven op een fundamenteel, abstract niveau. De relatie tot de werkelijkheid is dan nog maar moeilijk te vinden. Problemen uit de hedendaagse wetenschap zoals de tweeling-paradox en het tweespletenexperiment (terug te voeren op resp. de relativiteitstheorie en de quantumfysica) tonen aan hoe contra-intuïtief deze wetenschap wel kan worden. Nu de wetenschap zich toespitst op gebieden die niet meer overeenstemmen met de werkelijkheid die we in de wereld van alledag ervaren, is onze alledaagse ervaring, en daarmee in verband, onze dagdagelijkse manieren van redeneren en beschrijven, niet meer betrouwbaar.

De wetenschapper dient daarom te vertrouwen op de exacte uitdrukkingen die de wiskunde hem levert, om zichzelf te verzekeren dat hij geen foute of onvolledige aannames maakt. Belangrijk is om hierbij te onthouden dat voor elke wetenschap een wiskundig formalisme dient te worden opgesteld -- het is dus zeker niet zo dat een wiskundige beschrijving in de ...

Voor Nonkel Mon bis

Geplaatst door: johan.potums op Johan Potums reacties: 1

tuitende tranen trekken een tragisch spoor door het landschap een scherpe schurende schampere lach speelt in mijn hoofd blijven we echt zonder jou achter? stomme vraag kras kraak kreun ween water wonderlelijk blijf ik alleen?

Voor Nonkel Mon

Geplaatst door: johan.potums op Johan Potums reacties: 4

Ik lig in de kamer, de zon staat hoog, de radio zacht. Ik voel me wat onwennig en het is akelig stil in huis. Wat lig ik hier te doen? Er komt iemand binnen en raakt mijn wangen aan, ze kijkt me verschrikt aan, ze schreeuwt. Schreeuwt ze? Ik weet het niet, ze lijkt buiten haar zinnen. Ze gaat de kamer uit, naar de living, naar de keuken. Ze gaat naar de living en zet zich in een zetel. Ze berust even. Ze neemt de telefoon op.... Er komen meer mensen in het huis, meer mensen in de kamer, een oude man en twee jongens in een witte schort. Ook hij, de oude man, voelt even aan mijn wangen, zijn handen voelen warm aan, maar toch voel ik ze niet. Hij sluit mijn oogleden, hij maakt me blind, en toch zie ik. Ik wordt vervoerd in een gele bestelwagen, naar ...

Verhalen uit Kolyma, dat andere boek over de Gulag-kampen

Geplaatst door: tsunami op De zwarte doos reacties: 1

Voor veel mensen is de naam Solzhenitsyn een bekende: dit is immers de schrijver die geïdentificeerd wordt met de harde feiten over de Gulag- archipel, de soviet werkkampen waar mensen onder mensonwaardige omstandigheden moesten leven ten tijde van Stalin.

Ten onrechte wordt een tweede naam vaak vergeten: dat is die van Varlam Sjalamov, die andere schrijver die over de Gulag-kampen geschreven heeft, en wiens boek 'Verhalen uit Kolyma' in 2003 in vertaling is verschenen. Solzhenitsyn zei zelf over Sjalamov dat 'hij, niet ik de diepste bodem heeft gekend van de brutalisatie en de wanhoop' (dit is een parafrasering, geen citaat, want door 2 vrije vertalingen heen gewrocht- dit geldt ook voor de verdere uitspraken). Een aantal van zijn inzichten hebben filosofische waarde, en deze vermeld ik dan ook hier. Niettemin moedig ik mensen aan om ook de verhalen te lezen ; verbazend is hoe menselijk ze uiteindelijk zijn, hoe volstrekt ondramatisch ...

Lebensraum

Geplaatst door: tsunami op De zwarte doos reacties: 2

Uit 'Gesprekken over het einde der tijden', Amsterdam (1999), in een interview met Umberto Eco, zegt deze:

U kent het principe wel: men zet ratten in een bepaalde leefomgeving, men vergroot hun aantal maar tegelijk ook hun voedselrantsoen. Als ze een bepaald aantal bereikt hebben, gaan ze elkaar wreed vermoorden, ook al is er genoeg te eten en te drinken. Het zou interessant zijn de kwestie van het einde der tijden in verband te brengen met het einde van de ruimte, en het begrip 'Lebensraum' erin te betrekken, wat in het kader van het voorgaande wellicht buitengewoon relevant is. Politiek gezien heeft dat begrip door het nazisme zo'n gruwelijk brandmerk gekregen, dat niemand het er meer over durft te hebben. Maar misschien is die Lebensraum veel essentiëler dan we denken. Voor ratten in elk geval wel.

-Die slachtingen zonder motief zouden dus verband houden met een vaag gevoel van ...

Wenceslas-zelfmoorden

Geplaatst door: tsunami op De zwarte doos reacties: 8

Het volgende verscheen in de Metro-krant, november 2003:****

_In de Tsjechische hoofdstad Praag heeft een 19-jarige student zichzelf in brand gestoken uit protest tegen de treurige staat waarin de beschaving in het algemeen en Tsjechië in het bijzonder verkeert. Hij voerde de zelfmoordactie uit op het Wenceslasplein waar in januari 1969 filosofiestudent Jan Palach zichzelf in brand stak uit protest tegen de Russische inval in Tsjechoslowakije, die een einde maakte aan de Praagse Lente. _

Zoals te lezen valt in volgend artikel, ging het veel verder dan dat. Een golf van zelfmoorden werd op gang gebracht. Het leek alsof er een hele samenleving aan mensen alles klaar had om zelfmoord te plegen - alles, behalve een verklaring voor de daad, een verklaring die aan hun daad, en bij uitbreiding aan hun leven, een zin zou kunnen geven. Men denkt hier aan de sombere toneelstukken ingegeven door het existentialisme, waarin de personages ...

Eenzaamheid

Geplaatst door: johan.potums op Johan Potums reacties: 7

Ik ging net een post maken over hoe eenzaam ik me hier wel voel op de filosofie.be blog. Maar net toen ik dat dacht, merkte ik dat ook tsunami ons zal verblijden met zijn inzichten (die waarschijnlijk beter doorwrongen zullen zijn dan de mijne). Wat ik wil zeggen is: ik neem aan dat er onder u nog anderen zullen zijn die menen (zoals ik) op krachtdadige en interessante wijze het woord te kunnen voeren en de pen ter hand willen nemen (ook al is er sinds Plato een verschil tussen menen en weten :p). Welaan, doe het dan!!

personal identity

Geplaatst door: johan.potums op Johan Potums reacties: 3

Ik geef in dit artikel een korte résumé van de discussie rond personal identity, en mijn opmerkingen daarbij. Verder verwijs ik naar deze link: waar je kan discussiëren op basis van mijn artikel. 1. Ben ik nog steeds hij, die zes maanden geleden voor het eerst postte op filosofie.be? 2.Met andere woorden, is er zoiets als persoonlijke continuïteit die constitutief is voor mijn persoonlijke identiteit? 3. En zo ja, waarin ligt die persoonlijke continuïteit? Vraag 2 is een refrassering van vraag 1, vraag 3 lijkt een vraag apart. Toch denken vele filosofen dat de analyse van het antwoord op vraag 3, leidt tot het antwoord op vraag 2.

Rectorverkiezingen KULeuven eerste ronde

Geplaatst door: johan.potums op Johan Potums reacties: 1

de resultaten: - prof. Marc Decramer 290 stemmen - prof. Bart De Moor 150 stemmen - prof. Herman Nys 151 stemmen - prof. Rik Torfs 364 stemmen - prof. Marc Vervenne 420 stemmen Persoonlijk had ik Torfs weinig kans gegeven, maar blijkbaar heeft hij een grote achterban. Vraag is van wie hij de nodige extra stemmen gaat krijgen en of dat genoeg is om het te halen. Ja, ik ben nu toch een beetje nieuwsgierig naar de afloop. Inhoudelijk kan ik niets over de stemming kwijt, behalve een paar basale opmerkingen: - Vervenne is op dit ogenblik vice-rector van Oosterlinck - Torfs was de outsider die op het nippertje besliste toch nog mee te dingen voor de rest ben ik niet mee... vreemd toch, dat ik hier niet meer over kan vertellen...