Naar het voorbeeld van de geometers

Geplaatst door: Siger op Over de ethiek van de seculiere samenleving reacties: 2

Dit citaat uit een essay dat ik acht jaar geleden afsloot. Het overweegt de invloed van Euclides op de filosofie van de Verlichting. Misschien heeft iemand er wat aan.

In seventeenth century Europe the Elements of Euclid of Alexandria, an African scientist living around 300 BCE, was portrayed as the work of a Greek genius, who only needed the definition of a point, a line and a circle to prove a vast geometrical universe of propositions, thus building up a fabulous construction of huge insight, created only by meticulous thinking, the power of the mind.

De gedachten zijn vrij

Geplaatst door: Siger op Over de ethiek van de seculiere samenleving reacties: 33

Mario Van Essche van de Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging (HVV) in Knack:

Is het rustig en diepzinnig debat onmogelijk geworden? De maatschappij is ongelooflijk complex geworden en in het publiek debat ontbreekt steeds vaker de ruimte voor nuance.__

Wat zijn de mogelijkheden?

Geplaatst door: LeonH op zero reacties: 44

Zingeving, wereldverbetering, zorg, wat zijn de mogelijkheden als men uitgaat van een symmetrische tegengestelde reactie (actie = - reactie) op alles wat men poogt? Natuurlijk is de tegengestelde reactie van wat men wil nog wel uit te stellen of te verplaatsen naar andere plekken in de externe wereld, vaak figuurlijke of zelfs letterlijke tijdbommen.

Maar van essentieel belang is dat men de tegengestelde reactie intern een plaats moet kunnen geven. In plaats van erkenning, liefde, aandacht, beloning voor de goede intenties geeft het twijfel, onrust, overspannenheid, of zelfbedrog.

Artificiële intelligentie

Geplaatst door: Siger op Over de ethiek van de seculiere samenleving reacties: 275

E

r heerst een ongebreideld optimisme over de snelle verwezenlijking van kunstmatige intelligentie en over haar toepassingen. Binnenkort zullen machines ons genezen, opbeuren en vermaken. Terzelfder tijd weerklinkt angst: wat als we wezens maken die intelligenter zijn dan wij? Zullen zij ons blijven dulden?

Drie keer dankbaar op Slangenburg

Geplaatst door: Harm Klifman op harm klifman reacties: 62

Ze liggen al een tijdje op mijn bureau, gelezen en wel, twee van de drie zelfs tweemaal. Drie boeken met ‘dankbaar’ in de titel: Dankbaar van Paul van Tongeren (2015), Dankbaar en aandachtig van Ger Groot (2013) en Dankbaarheid van Oliver Sacks (2015). Drie boeken rond eenzelfde begrip. Toeval? Er zijn er die beweren dat toeval niet bestaat. Het lijkt in elk geval een signaal dat de idee van dankbaarheid in beeld is en benoemd wordt. Is dit uitdrukking van een actuele behoefte? Zo ja waarvan?

Room to wiggle

Geplaatst door: areniers op Tijd en zijn reacties: 2

Onderhavige blog entry bestaat uit de korte samenvatting en de inleiding van een heel wat langere paper, getiteld "Wiggle Room". Mensen wier interesse is gewekt door dit korte fragment, kunnen me steeds mailen op alvin.reniers@telenet.be voor het bekomen van het volledige werk. Het werk is gericht naar mensen met zowel een filosofische en/of wiskundig-natuurkundige achtergrond. Alvast bedankt voor een mogelijk beloftevolle uitwisseling.

Begriploos oordelen

Geplaatst door: LeonH op zero reacties: 59

De medemens is van nature rationeel, altijd, en men kan een medemens verachtelijk vinden omdat men zelf geen begrip heeft voor die rationaliteit.

Dat uitgangspunt, dat de ander altijd rationeel is, als men wil drukken op de knop (verwijderknop), zou tot bezinning moeten leiden, maar op de knop wordt toch geduwd.

Hiroshima, Nagasaki, Sint-Petersburg

Geplaatst door: Siger op Over de ethiek van de seculiere samenleving reacties: 21

W

at ook de uitslag zal zijn van de Amerikaanse presidentsverkiezingen, de VS staat klaar voor een nucleaire wereldoorlog. We weten nog niet of het uit doortraptheid of uit domheid zal zijn - dat beslist de Amerikaanse burger op 8 november - maar de massa's onschuldige slachtoffers zal dat niet uitmaken.

De Zot.

Geplaatst door: Steven Wende op filosofie en literatuur reacties: 29

Heel veel Blogs verzanden of verwateren hier in eindeloze discussies die met het start-blog weinig meer te maken hebben. De discipline om “bij” het onderwerp te blijven is er niet of nauwelijks. Het waaiert vaak uit. Is dat erg? Nee, integendeel. Want de verbanden die soms gelegd worden zijn een enkele keer - dus niet altijd - in literaire zin goed te pruimen. Soms - dus niet altijd - zijn ze vermakelijk. En hier en daar raakt iemand wel ’s een gevoelige snaar.

De MH17-ramp als oorlogspropaganda

Geplaatst door: Siger op Over de ethiek van de seculiere samenleving reacties: 1

D

it is nu wel zeker: MH17 is neergehaald door een BUK-raket die werd afgevuurd uit het gebied in Oekraïne waar een burgeroorlog woedt. Maar het tussentijds rapport dat in Nederland werd voorgesteld op 28 september toont ondubbelzinnig aan wat de onderzoekscommissie (JIT) werkelijk wil.

Het zelf wordt zich bewust (Antonio Damasio)

Geplaatst door: Siger op Over de ethiek van de seculiere samenleving reacties: 189

H

et laatste boek van Antonio Damasio "Self comes to mind" (2010, vertaald als "Het zelf wordt zich bewust") onderzoekt hoe onze hersenen - een lichaamsdeel - geest kunnen voortbrengen, en hoe deze geest ons bewustzijn maakt. Het leest als de synthese van het levenswerk van de 72-jarige neuroloog en onderzoeker, en meteen als een synthese van een eeuw neurologisch onderzoek op zich. Deze samenvatting kan slechts enkele elementen aandragen. Het boek is een aanrader voor wie wil nadenken over de menselijke conditie.