Lezingen BSLPS

Geplaatst door: koan op koan reacties: 0

De Belgian Society for Logic and Philosophy of Science, waar ik twee weken geleden al over schreef, heeft ondertussen zijn lezingenreeks voor de komende maanden uitgebreid. Op 14 oktober komt Gabriel Sandu spreken over een nog niet bekend onderwerp, op 4 november Daniel Vanderveken over "Foundations of the logic of attitudes" en op 9 december Stephan Hartmann over "Modelling in Philosophy of Science". Ik ga zeker naar een aantal van deze lezingen en een verslag op mijn blog volgt.

Rain man

Geplaatst door: koan op koan reacties: 2

Zonet zond Canvas de documentaire The real rain man uit over Kim Peek, de inspiratiebron voor de film Rain man. Peek is een zogenaamde savant, iemand met een enorm fotografisch geheugen. Volgens de documentaire leest Peek een pagina van een boek waar anderen drie minuten over doen in tien seconden, en hij onthoudt 98%. Hij leest volgens dezelfde documentaire, wat ik heel uitzonderlijk vind, tegelijk de linkerpagina met zijn linker oog en de rechterpagina met zijn rechter oog. Hij onthoudt quasi alles wat hij ooit gelezen heeft en kan van elke datum zeggen wat er toen gebeurd is en welke weekdag het toen was. Peek heeft echter ontwikkelingsstoornissen, als kind raadden de dokters zelfs aan om hem in een instelling te steken. Zijn handicap en fenomenale geheugen zijn beide te wijten aan een biologische oorzaak: de verbinding tussen de twee hersenhelften die bij normale mensen aanwezig is, ontbreekt bij hem ...

Lullen voor dummies

Geplaatst door: koan op koan reacties: 2

Vandaag heb ik het kleine boekje Bullsh!t - Waarom er zoveel wordt geluld van Harry Frankfurt gelezen, en het is een leuke verrassing. De term 'boek' is trouwens veel gezegd, want het beslaat slechts 68 pagina's in miniatuurformaat. Het is dan ook een herpublicatie van een essay uit 1986, "On bullshit". Het is een ideaal cadeautje voor een kritische (of net niet kritische) geest. Frankfurt probeert in dit werk te definiëren wat bullshit is en waarom we zoveel lullen. En lullen doen we meer dan genoeg, als we de eerste woorden van z'n essay mogen geloven:

Een van de meest in 't oog springende kenmerken van onze huidige beschaving is dat er zoveel wordt geluld. Dat weet iedereen. Ieder van ons draagt daaraan bij. Maar we maken er ons niet druk om. De meeste mensen vertrouwen erop dat ze gelul herkennen en zich niet in de maling zullen ...

Ernst Mayr over concurrerende theorieën

Geplaatst door: koan op koan reacties: 0

That the ultimate answer in a long-lasting controversy combines elements of the two opposing camps is typical in biology. Opponents are like the proverbial blind men touching different parts of an elephant. They have part of the truth, but they make erroneous extrapolations from these partial truths. The final answer is achieved by eliminating the errors and combining the valid portions of the various opposing theories.

Ernst Mayr, This is biology (1997)

Rationele beesten in Tilburg

Geplaatst door: Filip op Filip Buekens reacties: 0

Nu al noteren: de Dag van de Filosofie die de Faculteit wijsbegeerte van de Universiteit Tilburg organiseert, vindt volgend jaar plaats op 14 april 2007. Thema: het rationele beest. Vorig jaar (thema: wat is waarheid?) hadden we 20 sprekers en 300 bezoekers. Een en ander kadert in de de Maand van de filosofie, die doordenkend Nederland elk voorjaar organiseert.

Filosofische teksten

Geplaatst door: koan op koan reacties: 0

Op de website van de Académie de Nancy-Metz staat een pagina Textes philosophiques complets. Je vindt er originele filosofische teksten in RTF- en PDF-formaat, in het Frans, Duits en Latijn. In de lijst staan onder andere teksten van Augustinus, Pierre Duhem, Gottlob Frege ("Die Grundlagen der Arithmetik", "Ueber Begriff und Gegenstand"), Gottfried Wilhelm Leibniz, Henri Poincaré (acht teksten, waaronder "Science et méthode" en "La Science et l'Hypothèse") en Thomas van Aquino (onder andere "De Ente et Essentia").

Experimentele wetenschapsgeschiedenis

Geplaatst door: koan op koan reacties: 0

Edouard Machery beschrijft op de Experimental Philosophy blog hoe zijn collega Paolo Palmieri experimenten uitvoert in zijn wetenschapshistorisch onderzoek. Hij reproduceert onder andere de experimenten die Galileo Galilei beschreef om een nieuw licht te schijnen op de wetenschappelijke ontwikkelingen van de moderne tijd. Volgens Machery heeft deze aanpak een aantal voordelen:

These motivations range from debunking some well-known experiments to justifying the accounts of these experiments to better understanding these accounts and the important scientific texts.

Palmieri omschrijft zijn onderzoeksproject als volgt:

Experimental history of science consists in re-creating as faithfully as possible the experimental apparatus of landmark experiments in the history of science, and in re-performing the experiments especially when we know little about the details of the original setups, a fact which has been a consistent source of sterile disagreement between scholars. In this way I am convinced that we will cast new light on crucial scientific events ...

Freud-critici in Groningen

Geplaatst door: Filip op Filip Buekens reacties: 0

De bibliotheek psychologie van de Universiteit Groningen gaat op bijzonder zinvolle manier het Freudjaar 2006 afsluiten: bibliothecaris Hilda Schram heeft een tentoonstelling samengesteld met een overzicht van de kritische werken over Freud die ooit verschenen zijn. De bekende Australische methodoloog van de psychologie Malcolm ('Mac') Macmillan en ondergetekende zullen een praatje houden. Mac zal proberen te verklaren waarom psychoanalytici zich immuun achten voor wetenschappelijke kritiek. Ik onderzoek enkele effecten van hun immunisatiestrategieën. Macmillan publiceerde in 1996 het monumentale Freud Evaluated bij de MIT Press. Alles wat u ooit over de (on)wetenschappelijke methodologie van de psychoanalyse wilde weten, vind u daarin uitgelegd. 680 bladzijden, en op geen enkel moment vervelend.

Pluto in Time

Geplaatst door: Filip op Filip Buekens reacties: 3

Een lezersbrief in Time Magazine, 25 september 2006: 'Why the sudden controversy over Pluto's planetary status? (...) To call it a planet, a watermelon or a beach ball changes nothing. It remains the same object it always was.'

Podcast over robots en kunstmatige intelligentie

Geplaatst door: koan op koan reacties: 0

Het Laboratory of Intelligent Systems van de Ecole polytechnique in Lausanne is vorige week begonnen met een podcast over robots en kunstmatige intelligentie: Talking Robots. Om de twee weken komt er 's vrijdags een interview online met een expert uit de wereld van robotica en AI. Vorige week sprak Dario Floreano, hoofd van het Laboratory of Intelligent Systems en initiatiefnemer van de podcast, 21 minuten lang over zijn bedoelingen met dit project en over de geschiedenis, de huidige trends en de toekomst van robotica en AI. Hij legt dit allemaal heel duidelijk en nuchter uit in een brede context. Alleen al daarom is deze aflevering van de podcast de moeite waard als inleiding in robotica en kunstmatige intelligentie.

Alas! Kaplan was promoted!

Geplaatst door: Filip op Filip Buekens reacties: 0

Een van de grappigste taalfilosofen is David Kaplan (UCLA, Californië). Hij is vooral bekend geworden als ontwerper van een invloedrijke semantiek (betekenistheorie) voor indexicale en demonstratieve woordjes: 'ik', 'hier', 'nu', dit', etc. (Hun referentie verandert van context tot context, en hij bedacht hoe je dat gegeven in een stabiele semantiek kan integreren). Hier kun je hem zien hoe hij over 'exlamaties' als 'oei', en 'oops' nadenkt. Een unieke lezing, waarin hij zijn visie op taalfilosofie uiteenzet. Je moet wel eerst door een introductie over de geschiedenis van de Howison lectures (vijf minuten), maar dan krijg je een uur lang schitterend college over taal, referentie, betekenis en gebruik. een Must !!!!

Online artikels Synthese

Geplaatst door: koan op koan reacties: 0

Weer een journal dat een aantal van zijn artikels online zet: Synthese, tijdschrift over epistemologie en methodologie en filosofie van de wetenschappen. Tot 31 oktober zijn een aantal artikels uit de laatste nummers van Synthese als PDF-bestand te downloaden. Zoek in de lijst naar de artikels die met een groen vierkantje staan aangeduid. Ik vond dit op de blog A brood comb, waar een volledige lijst van de artikels staat.