Jacques Bouveresse (1999): Prodiges et vertiges de l'analogie. De l'abus des belles-lettres dans la pensée.

Geplaatst door: Filip op Filip Buekens reacties: 0

"Une critique peut être inspirée par une certaine hostilité, le ressentiment ou l'envie, et néanmoins être pertinente, tout comme elle peut aussi ne pas l'être. Le ressentiment rend certes, dans bien des cas, aveugle, et pourtant il rend aussi parfois plus clairvoyant que l'amitié ou la dévotion (...) Il est tellement plus facile et plus confortable de s'interroger uniquement sur les causes psychologiques ou autres, et jamais sur les raisons de ce qui est dit. L'explication politique, psychologique ou socio-culturelle, dont on récuse solennellement pour soi-même la pertinence, peut toujours être appliquée au moins aux autres" (p. 145-146)

reconstructie van graancirkels

Geplaatst door: Marijke op Marijke reacties: 2

In januari won de Belgische wiskundeleraar Ivan De Winne de Europese eTwinning Award met zijn Europees samenwerkingsproject rond de wiskundige reconstructie van graancirkels. Om zijn leerlingen van het vijfde middelbaar op een ludieke manier met Euclidische meetkunde te laten kennismaken, leert hij hen met behulp van software graancirkels te reconstrueren. Een Griekse en Italiaanse school sprongen reeds mee op de kar. Je kan natuurlijk ook altijd zelf proberen dergelijke graancirkels te reconstrueren. Het moet gezegd, de voorbeelden op de site (www.math.be) ogen spectaculair.

Patricia de Martelaere wil niet te veel weten

Geplaatst door: koan op koan reacties: 7

"Ik wil vooral niet te veel weten" is de kop van het interview met schrijfster en filosofe Patricia de Martelaere in de Knack van vorige week. De Martelaere gaf tijdens de boekenbeurs een lezing over het taoïsme, naar aanleiding van haar in april verschenen boek Taoïsme. De weg om niet te volgen. Sinds dit academiejaar doceert ze ook een vak taoïsme aan de Katholieke Universiteit Leuven. Deze Chinese leer is volgens de filosofe mild omdat het niet normatief wil zijn, en tegelijk onmenselijk omdat het ons reddeloos aan onszelf over laat. Het geeft ons echter wél inzicht in hoe we goed kunnen leven:

De 'goede' levenshouding zou kunnen zijn: aanvaarden dat wat 'goed' is in bepaalde omstandigheden onvermijdelijk zal omslaan in wat 'slecht' is in andere omstandigheden. Het niet aanvaarden daarvan zal niet alleen de loop van de dingen niet veranderen, maar het leidt ook niet tot inzicht in de ...

De unieke epistemologie van Lacan

Geplaatst door: Filip op Filip Buekens reacties: 0

Professor Alexandre Leupin legt het ons nog eens uit hoe het zit met de unieke epistemologie van Jacques L. Let op de site waarop u terecht komt! Vanaf nu weten we dat waarheid en kennis elkaar dus écht wel uitsluiten! Er is hoop voor de menswetenschappen. Eén citaat:

"selon Lacan, pour sauver les Humanités, il faut procéder à l’inverse : il faut réintroduire un critère de rigueur et de rationalité en suivant à la lettre (« bêtement », dit-il) ce que des modèles topologiques élémentaires, par exemple, peuvent nous dire sur la nature du signe linguistique. Il faut donc penser les objets de l’humanisme en terme de logique moderne et de topologie (analyse vectorielle, bande de Moebius, nœuds borroméens). C’est à ce prix que sera assurée non seulement leur survie, mais aussi leur capacité à intervenir dans le débat (des limites de la science, par exemple)."

(Dank aan Gilbert A ...

Scott Soames over analytische filosofie

Geplaatst door: koan op koan reacties: 1

[...] it is important to remember that analytic philosophy is neither a fixed body of substantive doctrine, a precise methodology, nor a radical break with most traditional philosophy of the past --save for varieties of romanticism, theism, and absolute idealism. Instead, it is a discrete historical tradition stemming from Frege, Moore, Russell, Wittgenstein, and the logical positivists, characterized by respect for science and common sense, belief in the relevance of logic and language for philosophy, emphasis on precision and clarity of argumentation, suspicion of apriori metaphysics, and elevation of the goals of truth and knowledge over inspiration, moral uplift, and spiritual comfort --plus a dose of professional specialization.

Scott Soames, "Analytic Philosophy in America", in "The Oxford Handbook of American Philosophy", Cheryl Misak (ed.), Oxford University Press (2007) Een van de mooiste karakteriseringen van analytische filosofie die ik al heb gelezen.

De filosoof als conceptuele ingenieur

Geplaatst door: koan op koan reacties: 0

Op de Mind Hacks blog vond ik zonet een mooie karakterisatie van filosofen:

If you're not sure what philosophers do exactly, think of them as 'conceptual engineers' - pushing forward new theories and fixing existing ones to make sure they are coherent and fit the data as best as possible.

Vaughan Bell schreef dit naar aanleiding van zijn ontdekking van de Brain Hammer blog van filosoof en cognitieve wetenschapper Pete Mandik. Volgens Bell kunnen filosofen als conceptuele ingenieurs een erg belangrijke rol spelen in cognitieve wetenschappen:

Philosophers are increasingly becoming indispensable, as training in the history and practice of philosophy makes people well-suited to tackling some of difficult problems thrown up by contemporary cognitive science.

prijsvraag Costergetallen

Geplaatst door: Marijke op Marijke reacties: 9

Het wiskundetijdschrift _Pythagoras _is sinds kort online (http://www.pythagoras.nu/mmmcms/public/). Dit tijdschrift wil jongeren warm maken voor wiskunde en jeugdige liefhebbers ervan een forum bieden. Het tijdschrift wordt evenwel ook door een ruimer publiek gelezen. Daarom hebben ze twee prijsvragen rond Costergetallen uitgeschreven, waarvan één zich specifiek naar dat publiek richt.

De opdracht luidt: "Zoek zo groot mogelijke Costergetallen. Een Coster-getal is een geheel getal dat je met +, -, : en x kunt maken uit zijn eigen cijfers, waarbij elke cijfer precies twee keer wordt gebruikt. In de berekening mag je de rekenvolgorde zelf bepalen, je mag dus haakjes zetten zoveel je wilt. 'Cijfers plakken' (bijvoorbeeld van een 1 en een 2 het getal 12 maken) is niet toegestaan". Een voorbeeld van een Costergetal is het getal 36, want 36= 6x6:3x3.

Voorstellen met bijbehorend bewijs kunnen dan worden ingestuurd naar: post@pythagoras.nu t.a.v. René Swarttouw ...

vrouwen en filosofie

Geplaatst door: Marijke op Marijke reacties: 4

In ons 'LDSS'-leesgroepje zijn we gisteren gestart met de lectuur en bespreking van Scott Soames' nog ongepubliceerde artikel Analytic Philosophy in America. Van een aantal van de daar opgesomde filosofen wisten we niet meteen of het nu vrouwen dan wel mannen waren. Om er maar twee te noemen: Dana Scott en Philippa Foot. Wikipedia heeft een lijst met beroemde vrouwelijke filosofen. Je vindt hem onder http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_female_philosophers Bij elke filosofe is bovendien een biobibliografie voorzien. Philippa Foot staat in de lijst. Het is een twintigste eeuwse, nog levende filosofe die vooral bekend is voor haar werk op het vlak van de ethiek. Ze is één van de grondleggers van de deugdenethiek. Dana Scott staat niet in de lijst, al zegt dat op zich nog niets natuurlijk. Wikipedia leert me dat het eveneens een twintigste eeuws, nog levend filosoof is, die baanbrekend werk in de computerwetenschappen ...

Freud en niet-lineair denken

Geplaatst door: Filip op Filip Buekens reacties: 4

Bespreking van: Jerry Aline Flieger, Is Oedipus Online? __Sigmund Freud after Freud, Cambridge, MA: MIT Press, 2005 (Short circuits series, edited by Slavoj Zizek).

Draft. Te verschijnen in.  Nexus, 2007_ _

Het gaat goed met de academische carrière van Jerry Aline Flieger, hoogleraar French Studies and Comparative Literature aan de Rutgers University (New Jersey). Zo was ze in 1995 en 1996 keynote speaker op de Cyberconf conferenties aan de Nanjing universiteit in China, gaf seminars in Zuid-Afrka (Universiteit van Kaapstad en Rhodes University), verschillende universiteiten in Hongarije, in Rio de Janeiro, New Dehli, Harvard, Kyoto, de Cornell Medical School en nog vele andere instituten. Ze heeft er bovendien een voorzitterschap opzitten van de Amerikaanse Modern Language Association (MLA), sectie psychoanalytische benaderingen van literatuur. Haar jongste boek gaat over Sigmund Freud, Jacques Lacan en wat Jerry Flieger zelf ‘de milleniumcultuur’ noemt. Wat zou dat kunnen betekenen?

De achterflap, een toegankelijke tekst ...