Laurens Verhagen: de filosoof als... hoofdredacteur

Geplaatst door: koan op koan reacties: 2

Filosoof is geen beroep. De studie filosofie bereidt je niet voor een specifiek beroep voor. Maar filosofen moeten natuurlijk ook werken om in hun levensonderhoud te voorzien. Waar komen zij dan terecht? Zowat overal, zo blijkt. Uiteraard kan een filosoof als onderzoeker aan de universiteit aan de slag of als lesgever in het middelbaar onderwijs. Andere filosofen worden journalist, programmamaker voor radio of tv, beleidsmedewerker bij de overheid of worden ethisch adviseur in het bedrijfsleven. In de nieuwe categorie Filosofen ga ik regelmatig wijzen op een bekend of onbekend filosoof en zijn beroep. De bedoeling is dat ik hier in de loop van de tijd een scala aan beroepen de revue zal laten passeren, om een idee te geven wat voor beroepsuitwegen een filosoof heeft. Als eerste persoon in deze categorie kies ik Laurens Verhagen, hoofdredacteur van de Nederlandse nieuwswebsite Nu.nl. Ik heb hem leren kennen toen hij nog ...

The Computing Brain

Geplaatst door: koan op koan reacties: 1

Deze maand is er een nieuwe blog begonnen over de verschillen en gelijkenissen tussen computers en menselijke hersenen: The Computing Brain. De auteur bespreekt de vraag "Is het menselijke brein een computer?" vanuit computerwetenschappen, cognitieve wetenschappen, neurowetenschappen en filosofie. In zijn laatste posts had hij het onder andere over de vrije wil en over spiegelneuronen.

Conferentie filosofie van de wiskunde

Geplaatst door: lorenz op Lorenz reacties: 2

Op de blog van Marijke staat een link naar een agenda van conferenties in analytische filosofie die in 2007 plaatsvinden. Van 26 tot 28 maart is er in Brussel de "Second Perspectives on Mathematical Practices"-conferentie. Dit zou wel eens heel interessant kunnen worden (kijk maar eens naar de post over platonisme en conventionalisme in de praktijk van de wiskunde, en de reacties daarop). Bovendien is Brussel echt wel bij de deur (zeker wanneer je vergelijkt met Japan of Nieuw-Zeeland, waar andere interessante conferenties doorgaan). Jammer genoeg valt de conferentie op een maandag, dinsdag en woensdag. Ik weet dus nog niet of ik zal kunnen gaan; ik sta immers niet meteen te springen om colleges te missen zo vroeg op het semester. We zullen dus nog wel zien. Misschien kan iemand mij overtuigen om alsnog te gaan, door mee te gaan? Het lijkt mij veel leuker om met enkele personen ...

Archief artikelen wetenschapsfilosofie

Geplaatst door: lorenz op Lorenz reacties: 1

Ik heb net een vrij uitgebreid archief gevonden met artikelen over wetenschapsfilosofie (hier). Er staan meer dan 1200 artikelen op, o.a. van bekende wetenschapsfilosofen zoals Stephan Hartmann en de (Nederlander) F.A. Muller. Er staan verschillende artikelen tussen die me heel interessant lijken (afgaande op louter hun titel, natuurlijk). Sites als de deze herinneren me eraan hoe weinig ik eigenlijk nog maar gelezen heb. Dat maakt me echter niet bedroefd, ik word er eerder enthousiast van: ik denk niet: "allemaal dingen die ik nog moet lezen", maar eerder "allemaal dingen die ik kan lezen".

waar wil jij in 2007 naartoe?

Geplaatst door: Marijke op Marijke reacties: 3

Misschien heb je al een agenda voor het nieuwe jaar gekocht. Je kan al heel wat data in deze agenda aanstippen: verjaardagen, feesten,... De website_ Events in Analytic Philosophy in Europe (and Overseas Countries) helpt je bij het plannen van al de conferenties die je in 2007 wil bijwonen. Je vindt ze gesorteerd per maand en bij heel wat conferenties kan je ook doorklikken naar de website. Een heel interessante conferentie lijkt mij alvast deze over Language and Cognition _die eind mei plaatsvindt. Jammer genoeg (of misschien net niet) moet ik daarvoor helemaal naar China...

Lorenz Demey blogt over wijsbegeerte, wiskunde en wetenschap

Geplaatst door: koan op koan reacties: 1

Deze voormiddag heb ik filosofiestudent Lorenz Demey op weg gezet met zijn blog. Toen ik Lorenz vroeg of hij een blog wou beginnen over filosofie, reageerde hij onmiddellijk enthousiast. Op lorenz.filosofie.be zal hij ons vanaf nu op de hoogte houden van zijn bevindingen over wijsbegeerte, wiskunde en wetenschap. Om een idee te krijgen waarover hij zoal zal schrijven, lees je best zijn introductie eens. Lorenz deelt met mij de interesse in de filosofie van de wiskunde, logica, wetenschapsfilosofie, epistemologie, taalfilosofie en philosophy of mind. Net zoals ik heeft hij een hekel aan Hegel, Heidegger en statistiek. De gemeenschap van filosofie.be-bloggers is de laatste maanden al serieus aangegroeid en ik hoop dat deze evolutie zich verderzet.

Conventionalisme bij wiskundigen

Geplaatst door: lorenz op Lorenz reacties: 7

In heel wat boeken over filosofie van de wiskunde staat dat de meeste "praktiserende" wiskundigen qua filosofische positie nogal platonistisch geaard zijn. Phillip Davis en Reuben Hersh schreven hierover in hun boek The mathematical experience bijvoorbeeld dat de meeste wiskundigen platonist zijn in de week (= als ze wiskunde aan het bedrijven zijn) en formalist op zondag (= als ze _filosoferen over _de wiskunde). Recent heb ik echter op korte tijd twee ervaringen gehad waardoor je zou gaan denken dat minstens een deel van de wiskundigen eerder conventionalisten dan platonisten zijn. Het gaat om twee uitspraken van een prof Algebra (nl. prof. W. Veys). Bij het invoeren van het concept 'ring' zei hij ongeveer het volgende:

Je kan kiezen of je eist dat elke ring een eenheidselement voor de vermenigvuldiging moet hebben. In sommige handboeken wordt gekozen dit wél te eisen, in mijn cursus zal ik het niet eisen. Je moet nu ...

In den beginne...

Geplaatst door: lorenz op Lorenz reacties: 11

Beste lezer, Ik ben Lorenz Demey, student Wijsbegeerte met optie Wiskunde aan de KULeuven. Ik zit momenteel in de derde bachelor en schrijf mijn bachelorscriptie over de filosofie van de wiskunde bij het logisch positivisme. Door mijn studie sta ik elke dag opnieuw op het grensgebied tussen wijsbegeerte, wiskunde en wetenschap. Het is dan ook de bedoeling van deze blog mijn ervaringen hieromtrent mee te delen. Qua filosofische oriëntatie plaats ik mezelf in de analytische traditie. Ik ben vooral geïnteresseerd in de filosofie van de wiskunde, filosofische logica en wetenschapsfilosofie. Ook epistemologie, taalfilosofie en philosophy of mind kunnen mij boeien. Met mijn analytische collega-filosofen deel ik een grondige hekel aan Hegel en Heidegger. Op wiskundig gebied ben ik vooral geïnteresseerd in wiskundige logica en verzamelingentheorie. Ik probeer me ook te verdiepen in aanverwante gebieden zoals algebra en meetkunde. Binnen de wiskunde heb ik een afkeer van alles wat nog maar ...

Kerstlectuur

Geplaatst door: Marijke op Marijke reacties: 6

Tijdens de kerstvakantie wil ik twee boeken lezen: _A Parting of the Ways _en _Filosofen van deze tijd. _Op basis van de flaptekst geef ik jullie al een voorsmaakje van de inhoud.

Geloof het of niet, maar de analytische en continentale traditie zijn een relatief recent verschijnsel. Vóór 1930 begrepen Heidegger en Carnap elkaar perfect. In 2000 publiceerde Michael Friedman het boek A Parting of the WaysCarnap, Cassirer, and Heidegger. Hierin schetst hij een beeld van de discussie tussen Ernst Cassirer en Martin Heidegger op een congres in het Zwitserse Davos in 1929. Een debat dat onder andere door Rudolf Carnap, één van de belangrijkste logische positivisten, werd bijgewoond.  In dit debat wordt de kiem gelegd van wat vandaag twee totaal verschillende tradities zijn. Friedman legt overigens een link tussen de politieke standpunten van de drie protagonisten en hun filosofische meningsverschillen. Zoals bekend was Heidegger een rechts denker. Carnap ...

Bodifée, Scruton en een zaterdag in Wenen

Geplaatst door: Filip op Filip Buekens reacties: 2

Gerard Bodifée heeft de homofobieprijs 2006 gekregen, omdat hij vindt dat het recht van een kind op een vader en een moeder voorrang heeft op het recht van homokoppels op adoptiekinderen. Dat is een goed argument dat bijzondere aandacht verdient. Hij kon evenwel weten wat hem te wachten stond had hij Roger Scruton gelezen (A Political Philosophy, Continuum Press 2006, p. 102): “Those who are troubled by this (the excessive claims - Scruton -- van de holebi’s, FB), and who wish to register their protest, will have to struggle against powerful forms of censorship. People who dissent from what is fast becoming orthodoxy in the matter of ‘gay rights’ are now routinely accused of ‘homophobia’ïa?. Eind juni 2006 bracht ik samen met een vriendin een werkbezoek aan Wenen, om er in het kader van onderzoek naar het Freudisme enkele tentoonstellingen en lezingen te bezoeken. Zaterdagnamiddag bleek de hele binnenstad afgezet ...