Isomorfie

Geplaatst door: johan.potums op Johan Potums reacties: 0

Nu ik me bekeerd heb tot de wereld van de programmatie, leer ik elke dag iets niets. Ook al is het niet zo bijzonder, ook al apprecieert niet iedereen die dingen (door de aard van de dingen). Maar ik heb een isomorfie ontdekt met de filosofie (isomorfie: ik ben Gödel, Esher en Bach aan het herherherlezen, kwestie van 'm ooit eens uit te krijgen).

cradle to cradle

Geplaatst door: Nono_ op Onno Timmerman reacties: 1

Cradle to cradle, de nieuwe milieustrategie van McDonough en Braungart is op zijn minst indrukwekkend. De aarde is een gesloten systeem, alle afval die we produceren blijft op één of andere manier rondzwerven, in water, lucht of aarde. We produceren momenteel cradl to grave. Recycleren is slechts een tussenstap en lijkt niet voldoende te zijn om het tij te doen keren. De twee visionairen bedachten en werkten de cradle to cradle stategie uit. Design op een heel nieuw niveau, alles wat we maken dient voedsel te zijn voor iets anders, of dient geheel op éénzelfde niveau herbruikt te worden. Het duo bracht hun visie reeds in praktijk bij o.a. Ford en Nike. Milieu en economie hand in hand, niet langer een utopie. Het lijkt zelfs winstgevend te zijn. Op Tegenlicht kan je de reportage Afval is voedsel bekijken die geheel handelt over dit onderwerp. De reportage wordt ook op ...

Over Griekse filosofen en hun verhouding tot het weer

Geplaatst door: Marijke op Marijke reacties: 0

Gisteren bespraken we in het monitoraat Aristoteles’ opvatting over de lust. Een student stelde zich hierbij volgende vraag: hoe zou Aristoteles genieten van het goede weer verklaren? Deze vraag werd druk bediscussieerd. Genieten van het goede weer is een activiteit, waarbij je jezelf helemaal kan verliezen. Je kan bijvoorbeeld intens genieten van het doorbreken van de zonnestralen na een lange koude periode. Bovendien is genieten van het goede weer een accidenteel genot. Het is namelijk zo dat je geniet van het goede weer omdat je het zolang hebt moeten missen. Je geniet dan evenwel niet van het feit dat jouw verlangen vervuld wordt, maar van het goede weer op zich. Eén van de studenten merkte op: Wat voor een vraag is dit nu? Aristoteles zou zich nooit afgevraagd hebben wat genieten van het goede weer nu precies is…Aristoteles is immers Griek en in Griekenland schijnt elke dag de zon ...

Waarom wetenschap formeel moet zijn

Geplaatst door: koan op koan reacties: 3

Wetenschap is geen populair onderwerp en één van de belangrijkste struikelblokken is voor veel mensen het formele karakter van wetenschap. Veel studenten haken af als ze wat te veel formules zien en vragen zich dan af waarom wetenschap niet wat toegankelijker kan zijn. Patrick Suppes beweert in The desirability of formalization in science (The Journal of Philosophy 65:20 (1968), pp. 651-664, PDF) echter dat wetenschap formeel moet zijn, wil het blijven vooruitgaan. Suppes verwijst naar de grote vooruitgang in de wiskunde sinds de fundamenten van de wiskunde meer en meer geformaliseerd werden, bijvoorbeeld de verzamelingentheorie door Cantor, Frege, Zermelo en Russell:

Formalization will not answer all questions nor solve all problems, but there is a very instructive lesson to be found in the philosophy of mathematics. Over the past hundred years, methods of formalization have been applied extensively to the foundations of mathematics. It is fair to say that ...

Logic and Logical Philosophy

Geplaatst door: koan op koan reacties: 0

Het tijdschrift Logic and Logical Philosophy heeft zijn papers van de nummers van 1993 tot en met 2005 als PDF-bestanden vrij beschikbaar op zijn website staan. In het tijdschrift komen filosofische logica en toepassingen van logica in filosofische problemen aan bod.

de band tussen Fermat en Kripke

Geplaatst door: Marijke op Marijke reacties: 4

David Wells bespreekt in zijn boek Mysterieuze en fascinerende raadsels. De opwindendste hersenkrakers uit de wiskunde (1997) Fermats laatste stelling. Deze luidt: “Een derdemacht in twee derdemachten delen, een vierdemacht, of in het algemeen elke macht groter dan twee, in twee machten met dezelfde exponent delen, is onmogelijk.“ Het duurde om en bij de driehonderdvijftig jaar voor deze stelling bewezen werd. In 1994 kreeg Andrew Wiles het bewijs rond. Het zou natuurlijk interessant zijn om op de stelling in te gaan. Wat mij evenwel intrigeert, is het feit dat Fermat precies wist hoe die stelling bewezen kon worden. Hij noteerde bij zijn stelling namelijk het volgende: “Ik heb daar een schitterend bewijs voor gevonden, maar de kantlijn is te klein om het op te schrijven“. Fermats luiheid heeft er wel voor gezorgd dat wiskundigen bijna vier eeuwen lang stof tot nadenken hadden.

Fermats laatste stelling - of liever zijn opmerking erbij ...

Het idiolect van Wikipedia

Geplaatst door: Marijke op Marijke reacties: 0

Hendiadys heeft gelijk in zijn reactie als hij/zij zegt dat ik een medium heb gebruikt dat aan verandering onderhevig is, namelijk Wikipedia, om _idiolect _te definiëren. Hij/zij weerlegt evenwel mijn definitie niet. Ik meen dat deze correct is. Op een andere website, namelijk www.onzetaal.nl/nieuws/jargon.html, wordt _idiolect _op dezelfde manier gedefinieerd: idiolect is de taal van het individu. Als voorbeelden van idiolecten worden daar het Lubberiaans en het Balkenendes opgesomd. Hendiadys zou toch niet willen beweren dat Ruud Lubbers en Jan Peter Balkenende geen Nederlands spreken. Zij bezitten evenwel een persoonlijk taalgebruik dat hen onderscheidt van andere Nederlandstaligen. Dat is precies wat Wikipedia onder _idiolect _verstaat.

Hoewel Wikipedia zeker niet altijd even betrouwbaar is, meen ik, dat zij in de definitie van _idiolect _de bal niet misslaan. Wat ik bovendien in mijn vorige inzending beweer over Toms taal/idiolect, is helemaal niet voor rekening ...

over idiolect, jargon en tussendoor ook nog over taal

Geplaatst door: Marijke op Marijke reacties: 2

Gisteren focuste ik me op een dialoog uit Van Leeuwens boek Waarom een buitenboordmotor eenzaam is. Ik concludeerde toen dat Tom, één van de gesprekspartners, zich ook aan talige conventies hield, hoewel hij de enige spreker van die taal was. Hiermee kante ik me tegen Grices opvatting als zou talige conventie enkel op een groep taalgebruikers van toepassing zijn. 

Hiermee is het laatste over die dialoog nog niet gezegd. Vandaag wil ik eerst ingaan op de vraag waar het in de dialoog tussen Tom en Bart spaak loopt. Koen heeft het in zijn reactie op mijn inzending bij het rechte eind: Bart en Tom delen elkaars talige conventies niet. Dit wil zeggen: Bart kent de betekenis van Toms verzonnen woorden niet en is niet van de in die taal geldende regels op de hoogte. Je zou de dialoog kunnen vergelijken met deze tussen een patiënt en een dokter. Een dialoog ...

De terreur van het gezond verstand

Geplaatst door: koan op koan reacties: 2

"Wetenschappelijke studies tonen aan..." Je leest het zinnetje regelmatig en vaak reageren mensen er op zoals de kuisvrouw in die cartoon: "Dat had ik u ook allemaal kunnen vertellen..." Het gaat dan bijvoorbeeld om studies naar het verband tussen geweld op tv en agressief gedrag van kinderen, tussen rapmuziek en vroege seks of tussen frisdrank en overgewicht. Ik hoor ook vaak dezelfde redenering van mensen over psychologie: "Psychologie is zever, al die dingen weet je zo ook wel, daar moet je geen studie naar doen." Zo'n reacties vind ik echt een belediging voor de wetenschappers die onderzoek doen naar deze onderwerpen. Je kan je natuurlijk afvragen of je geen geld wegsmijt door "evidente" verbanden te onderzoeken en waarom we niet ons "gezond verstand" kunnen gebruiken. Ik vind dit echter gevaarlijk: als je onderzoek nutteloos vindt en weglacht wanneer je gezond verstand je toch al genoeg lijkt te leren, dan ...