Een argument van Plantinga voor proposities

Geplaatst door: Filip op Filip Buekens reacties: 6

Iedereen een filosofisch (en ook anderszins) interessant 2007 gewenst! We zetten het jaar in met een kort maar krachtig argument van Alvin Plantinga. Bestaan proposities? Uitspraken en overtuigingen bestaan, en ze drukken, zo zegt men vaak, proposities uit. Maar de nominalist - de man die het scheermes van Ockham graag hanteert - zal dit niet graag horen: proposities zijn abstracte entiteiten. Hebben we die nodig in een ontologie over uitspraken en overtuigingen? Alvin ‘God bestaat, want ik kan het bewijzen in S5’ Plantinga geeft een argument dat ik nog niet vaak tegengekomen heb en wat meer aandacht verdient. De volgende uitspraak is zinvol: ‘er zijn dingen die nooit gezegd zijn en nooit gezegd zullen worden’. Dat klopt. Voor de nominalist is die uitspraak  moeilijk te vatten: ‘er zijn uitspraken die nooit gezegd (= uitgesproken) zijn’ is een contradictie. Maar er kunnen wel proposities bestaan die nooit uitgesproken zijn of uitgesproken zullen worden. Bovendien ...

Filosofische cadeaus (2)

Geplaatst door: koan op koan reacties: 1

Nog enkele late filosofische cadeaus die ik kreeg:

  • The Emperor's New Mind. Het controversiële boek waarin natuurkundige Roger Penrose in 600 pagina's probeert aan te tonen waarom bewustzijn niet algoritmisch is, en dus waarom we nooit computers kunnen bouwen die kunnen denken. Ik heb het zo'n tien jaar geleden gelezen, maar wegens het totale gebrek aan achtergrond in fysica, computerwetenschappen, wiskunde en filosofie is de boodschap toen aan me voorbij gegaan. Reden te meer om het nu nog eens opnieuw te lezen. Zelfs al staan zijn argumenten nogal op losse schroeven, Penrose neemt je mee op een fascinerende reis langs algoritmes, Turing machines, de Mandelbrotfractal, Gödels onvolledigheidsstellingen, complexiteitstheorie, klassieke fysica, relativiteitstheorie, kwantumfysica, kosmologie, neurowetenschappen, enzovoort. Alleen al daarom is het boek zeker de moeite waard.
  • Puur toeval - Hoe je het lot naar je hand kunt zetten. In dit boek legt wetenschapsjournalist Stefan Klein uit wat toeval is ...

Een nieuw jaar, een nieuwe naam

Geplaatst door: koan op koan reacties: 2

Een nieuw jaar, een nieuw begin, ook voor mijn blog. Tegen het einde van 2006 besloot ik dat ik iets rustiger ging werken aan mijn filosofieblog. Hoewel het resultaat nog wel meevalt (in plaats van elke dag blog ik nu gemiddeld 5 à 6 dagen in de week), betekent het wel dat de naam van mijn blog, "Filosofie voor elke dag", niet meer klopt. Vandaar dat ik gekozen heb voor een naamsverandering in het begin van dit jaar. De nieuwe naam is "De conceptuele ingenieur". Ik leerde de term kennen op de Mind Hacks blog, in een tekst van de psycholoog Vaughan Bell. Volgens hem zijn filosofen conceptuele ingenieurs:

If you're not sure what philosophers do exactly, think of them as 'conceptual engineers' - pushing forward new theories and fixing existing ones to make sure they are coherent and fit the data as best as possible.

Deze karakterisering sprak me ...

"Ik" heeft geen plaats in de wetenschap

Geplaatst door: koan op koan reacties: 2

Uit de citaten die ik hier de laatste weken vermeld, kan je wel afleiden dat ik Wittgensteins Filosofische onderzoekingen aan het lezen ben, in de Nederlandse vertaling van Maarten Derksen en Sybe Terwee (2006). Het bekende werk bevat heel wat interessante opmerkingen die op het eerste gezicht triviaal lijken, maar waar je bij het lezen ervan wel het gevoel bekruipt "Waarom heb ik dit niet eerder gezien?". Zo zegt Wittgenstein in §410 van zijn Filosofische onderzoekingen:

"Ik" benoemt geen persoon, "hier" geen plaats, "dit" is geen naam. Maar ze staan in verband met namen. Namen worden met behulp van deze woorden verklaard. Het is ook waar dat het kenmerkend is voor de natuurkunde dat zij deze woorden niet gebruikt.

Het is vooral deze laatste zin die me trof. In de paragrafen ervoor legde Wittgenstein al uit dat het woord "ik" een speciaal karakter heeft. Van een andere persoon kan je ...

Kan de kloof tussen wetenschap en cultuur gedicht worden?

Geplaatst door: koan op koan reacties: 2

Henri Eisendrath, professor emeritus in de natuurkunde, schrijft in de publicatie 20 jaar wetenschapscommunicatie aan de Vrije Universiteit Brussel dat wetenschappers meestal een 'internalistische' manier van werken hebben: "wetenschappers die zelf bepalen wat belangrijk is in de wetenschappen en hoe dat wordt overgebracht op, zeg maar, de maatschappij." Dat heeft hem doen nadenken over de spanning tussen wetenschap en cultuur:

Waarom behoren die wetenschappen niet tot de cultuur en pakweg geschiedenis, literatuur of sociologie wel? Waarom staat het publiek niet méér open voor die zo aantrekkelijke wetenschap? Deze vormt immers een essentieel onderdeel van onze alsmaar meer technologisch wordende samenleving en schraagt als dusdanig mee onze democratie. Hoe komt het dat die kloof zo groot is en hoe kunnen we daar iets aan doen?

Dat die kloof er is zien we dagelijks. Wie de gedichten van Guido Gezelle uit z'n hoofd kent, staat in hoog aanzien als cultuurminnaar, maar ...

nieuwjaarswensen

Geplaatst door: Nono_ op Onno Timmerman reacties: 2

Het filosofie.be team wenst jullie allen een gelukkig en gezond 2007 toe!!! In het bijzonder wil ik een warm hart toedragen aan iedereen die zich ingezet heeft voor dit project het voorbije jaar, bedankt jongens!! zonder jullie.... :-)

Nieuwjaarswensen

Geplaatst door: Marijke op Marijke reacties: 2

Aan iedereen: een ongelooflijk, spetterend, formidastisch NIEUW jaar!

Noodzakelijkheid en realiteit

Geplaatst door: lorenz op Lorenz reacties: 1

Ik ben momenteel aan het lezen in Saul Kripke van G.W.Fitch. Hij schrijft o.a. over de stelling die gedeeld werd door de leden van de Wiener Kreis en Quine dat noodzakelijkheid, a prioriteit en analyticiteit samenvallen. Volgens mijn begrip betekent dit dat de volgende uitspraken (uit drie verschillende filosofische deelgebieden) dezelfde betekenis hebben:

  • "het is noodzakelijk dat p" (uit de metafysica)
  • "'p' is a priori waar" (uit de epistemologie)
  • "'p' is een analytische uitspraak" (uit de taalfilosofie)

Ik vraag me af hoe deze kwestie samenhangt met de relatie tussen logica en realiteit. Een argument: 1) logica gaat over de werkelijkheid (premisse) 2) logische proposities zijn analytisch waar (premisse) 2') dus logische proposities zijn noodzakelijk waar (uit 2), volgens het hierboven geschetste principe) 3) dus er zijn proposities p die noodzakelijk waar zijn en over de werkelijkheid gaan (uit 1) en 2') ) 4) dus er zijn bepaalde aspecten ...

Uit de Economist...

Geplaatst door: Filip op Filip Buekens reacties: 2

POST-MODERNISM IS THE NEW BLACK

Dec 19th 2006 , [The Economist][1]

How the shape of modern retailing was both predicted and influenced by some unlikely seers

Platonisme en esoterie

Geplaatst door: Marijke op Marijke reacties: 8

Gisteren moest ik op de spoedafdeling van het plaatselijk ziekenhuis bloed laten prikken. Ik raakte er met de 'bloedprikker' van dienst in gesprek. Hij was zeer geïnteresseerd in filosofie. Hij noemde zichzelf Platonist. Hij is er van overtuigd dat er een werkelijkheid bestaat anders dan onze zintuiglijke, materiële werkelijkheid (d.i. zijn samenvatting van Plato's filosofie) en gaf in één adem aan dat hij zich daarom de laatste tijd in voetreflexologie, energiebanen en homeopathie had verdiept. Bovendien zei hij me dat hij ooit was gestart als analytisch filosoof, maar dat hij door lang na te denken uitgekomen was bij het Platonisme en hij voorspelde mij hetzelfde lot (als ik maar hard en precies genoeg zou nadenken). Een paar maanden geleden had ik een gelijkaardig gesprek met de klaroenblazer van onze harmonie. Ook hij was een zelfverklaarde Platonist. Hij zei me dat hij helemaal niet begreep hoe "geleerden" er zolang ...