Een genealogie van invloeden

Geplaatst door: koan op koan reacties: 1

Genealogie van invloeden Mike Love is een genealogie van invloeden aan het ontwikkelen, en het is echt fascinerend om te zien. Het is een uitgebreid (en langs de andere kant ook weer beperkt) schema van invloeden tussen filosofen, schrijvers, kunstenaars, wetenschappers en wiskundigen. In één oogopslag (ok meer, want het schema is heel groot) zie je hoe de grote denkers van onze wereld elkaar beïnvloed hebben. Je kan een afbeelding van het hele schema downloaden (PNG-bestand, 4,6 Mbyte) of op de website interactief op het schema inzoomen en met een klik op een naam meer lezen op Wikipedia. Hoe ambitieus zijn genealogie ook is en hoe beperkt het aantal vermelde personen ook is, het is heel leerrijk om op basis van personen die je kent in het schema te onderzoeken welke personen door hun invloed nog interessant voor je kunnen zijn. De genealogie van invloeden is work in progress en op zijn ...

Zalig kerstfeest!

Geplaatst door: lorenz op Lorenz reacties: 3

Dagen als deze zouden er aan moeten herinneren dat er meer is in het leven dan alleen maar (filosofie) studeren (zelfs in de blokperiode).

De profetenparadox van Borges

Geplaatst door: koan op koan reacties: 0

Iedereen kent wel de leugenaarsparadox: "Deze bewering is onwaar." De paradox zit erin dat je aan de zin geen waarheidswaarde kan toekennen, want dan zou de zin zichzelf tegenspreken. Er zijn heel wat varianten van deze paradox, bijvoorbeeld de paradox van Epimenides: De Kretenzer Epimenides die zegt: "Alle Kretenzers liegen altijd." Minder bekend is dat de Argentijnse schrijver Jorge Luis Borges, één van de grootste literaire figuren uit de twintigste eeuw, zijn eigen variant van de leugenaarsparadox heeft, de profetenparadox:

In Sumatra, someone wishes to receive a doctorate in Prophecy. The master seer who administers his exam asks if he will fail or pass. The candidate replies that he will fail.

Dit is wel een heel vervelend examen... Ik vond deze leuke opmerking in een e-mail van Thomas Forster begin november op de Foundations of Mathematics mailing list.

Logica II

Geplaatst door: lorenz op Lorenz reacties: 2

Ik ga in het tweede semester waarschijnlijk het vak Logica II volgen in creditcontract (ik kan het niet als keuzevak binnen mijn gewone studie opnemen, omdat daar alle keuzevakken al bezet worden door wiskundevakken). O.a. zullen modale en epistemische logica aan bod komen; dit lijkt mij echt het interessantste stuk van de cursus. Verder heb ik gelezen dat er ook veel aandacht zal besteed worden aan logica als bindmiddel binnen de analytische filosofie (nl. de "integrerende functie van de logica"); o.a. toepassingen van logica in taalfilosofie en metafysica zullen aan bod komen. Ik denk dat ik dit ook wel interessant zal vinden. Verder wordt het vak gedoceerd door prof. L. Horsten, waar ik tot nu toe nog niets dan goeds over gehoord heb. Redenen genoeg dus om al naar volgend semester uit te kijken (al moeten er eerst nog een blok- en examenperiode overleefd worden natuurlijk...).

Laurens Verhagen: de filosoof als... hoofdredacteur

Geplaatst door: koan op koan reacties: 2

Filosoof is geen beroep. De studie filosofie bereidt je niet voor een specifiek beroep voor. Maar filosofen moeten natuurlijk ook werken om in hun levensonderhoud te voorzien. Waar komen zij dan terecht? Zowat overal, zo blijkt. Uiteraard kan een filosoof als onderzoeker aan de universiteit aan de slag of als lesgever in het middelbaar onderwijs. Andere filosofen worden journalist, programmamaker voor radio of tv, beleidsmedewerker bij de overheid of worden ethisch adviseur in het bedrijfsleven. In de nieuwe categorie Filosofen ga ik regelmatig wijzen op een bekend of onbekend filosoof en zijn beroep. De bedoeling is dat ik hier in de loop van de tijd een scala aan beroepen de revue zal laten passeren, om een idee te geven wat voor beroepsuitwegen een filosoof heeft. Als eerste persoon in deze categorie kies ik Laurens Verhagen, hoofdredacteur van de Nederlandse nieuwswebsite Nu.nl. Ik heb hem leren kennen toen hij nog ...

The Computing Brain

Geplaatst door: koan op koan reacties: 1

Deze maand is er een nieuwe blog begonnen over de verschillen en gelijkenissen tussen computers en menselijke hersenen: The Computing Brain. De auteur bespreekt de vraag "Is het menselijke brein een computer?" vanuit computerwetenschappen, cognitieve wetenschappen, neurowetenschappen en filosofie. In zijn laatste posts had hij het onder andere over de vrije wil en over spiegelneuronen.

Conferentie filosofie van de wiskunde

Geplaatst door: lorenz op Lorenz reacties: 2

Op de blog van Marijke staat een link naar een agenda van conferenties in analytische filosofie die in 2007 plaatsvinden. Van 26 tot 28 maart is er in Brussel de "Second Perspectives on Mathematical Practices"-conferentie. Dit zou wel eens heel interessant kunnen worden (kijk maar eens naar de post over platonisme en conventionalisme in de praktijk van de wiskunde, en de reacties daarop). Bovendien is Brussel echt wel bij de deur (zeker wanneer je vergelijkt met Japan of Nieuw-Zeeland, waar andere interessante conferenties doorgaan). Jammer genoeg valt de conferentie op een maandag, dinsdag en woensdag. Ik weet dus nog niet of ik zal kunnen gaan; ik sta immers niet meteen te springen om colleges te missen zo vroeg op het semester. We zullen dus nog wel zien. Misschien kan iemand mij overtuigen om alsnog te gaan, door mee te gaan? Het lijkt mij veel leuker om met enkele personen ...

Archief artikelen wetenschapsfilosofie

Geplaatst door: lorenz op Lorenz reacties: 1

Ik heb net een vrij uitgebreid archief gevonden met artikelen over wetenschapsfilosofie (hier). Er staan meer dan 1200 artikelen op, o.a. van bekende wetenschapsfilosofen zoals Stephan Hartmann en de (Nederlander) F.A. Muller. Er staan verschillende artikelen tussen die me heel interessant lijken (afgaande op louter hun titel, natuurlijk). Sites als de deze herinneren me eraan hoe weinig ik eigenlijk nog maar gelezen heb. Dat maakt me echter niet bedroefd, ik word er eerder enthousiast van: ik denk niet: "allemaal dingen die ik nog moet lezen", maar eerder "allemaal dingen die ik kan lezen".

waar wil jij in 2007 naartoe?

Geplaatst door: Marijke op Marijke reacties: 3

Misschien heb je al een agenda voor het nieuwe jaar gekocht. Je kan al heel wat data in deze agenda aanstippen: verjaardagen, feesten,... De website_ Events in Analytic Philosophy in Europe (and Overseas Countries) helpt je bij het plannen van al de conferenties die je in 2007 wil bijwonen. Je vindt ze gesorteerd per maand en bij heel wat conferenties kan je ook doorklikken naar de website. Een heel interessante conferentie lijkt mij alvast deze over Language and Cognition _die eind mei plaatsvindt. Jammer genoeg (of misschien net niet) moet ik daarvoor helemaal naar China...

Lorenz Demey blogt over wijsbegeerte, wiskunde en wetenschap

Geplaatst door: koan op koan reacties: 1

Deze voormiddag heb ik filosofiestudent Lorenz Demey op weg gezet met zijn blog. Toen ik Lorenz vroeg of hij een blog wou beginnen over filosofie, reageerde hij onmiddellijk enthousiast. Op lorenz.filosofie.be zal hij ons vanaf nu op de hoogte houden van zijn bevindingen over wijsbegeerte, wiskunde en wetenschap. Om een idee te krijgen waarover hij zoal zal schrijven, lees je best zijn introductie eens. Lorenz deelt met mij de interesse in de filosofie van de wiskunde, logica, wetenschapsfilosofie, epistemologie, taalfilosofie en philosophy of mind. Net zoals ik heeft hij een hekel aan Hegel, Heidegger en statistiek. De gemeenschap van filosofie.be-bloggers is de laatste maanden al serieus aangegroeid en ik hoop dat deze evolutie zich verderzet.