Deleuze en Foucault

Geplaatst door: tsunami op De zwarte doos reacties: 2

Deleuze is een filosoof die vooral interessant is voor zijn beschrijvingen van filosofische posities. Niet voor niets zijn de lezingen van Deleuze erg boeiend, vooral die over Kant, Leibniz en Spinoza. Ook in het schetsen van zijn eigen positie kan Deleuze soms erg verhelderend zijn, bijvoorbeeld zoals hij hier doet in het vergelijken van zijn ideeën over de macht met die van Foucault:

Voor mij is een samenleving iets dat nooit ophoudt weg te glippen (...) Een samenleving is iets dat lekt, financieel, ideologisch - er zijn overal lekkages. Inderdaad, het probleem voor een samenleving is hoe het deze lekken kan voorkomen. Michel [Foucault] was verbaasd over het feit dat ondanks alle machten (...) we er steeds in slagen ons te verzetten. Integendeel, ik ben verbaasd over het feit dat alles lekt en dat de regering erin slaagt de lekken dicht te stoppen. In zekere zin stelden Michel en ik hetzelfde probleem aan ...

"Atlas of Creation" (Volume I)

Geplaatst door: Marijke op Marijke reacties: 5

Gisteren kregen we op kantoor een vervroegd kerstcadeau: "The Atlas of Creation" (volume 1), een turf van om en bij de 700 bladzijden en om en bij de drie kilo zwaar. Bij nader inzien bleek het toch niet om een geste van de filosofiefaculteit te gaan, maar waren we door de uitgever 'uitverkoren' om commentaar te leveren bij een eerste (?) versie van deze atlas.

Vormelijk is de atlas heel verzorgd: zeer mooie foto's van fossielen op glanzend papier en een prachtig rode kaft. De inhoud wekte bij ons eerst verbazing en vervolgens ongeloof. Het blijkt namelijk te gaan om een atlas die het Darwinisme met alle middelen afwijst. Dat laatste mag je heel letterlijk nemen. In hun appendix (eigenlijk het belangrijkste deel van het boek), getiteld The Collapse of the Theory of Evolution, wijst de auteur (Adnan Oktar, alias Harun Yahya) het Darwinisme en materialisme aan als de bron ...

Hägar de verschrikkelijke

Geplaatst door: Marijke op Marijke reacties: 0

Hägar is één van mijn favoriete striphelden. Soms zijn zijn cartoons ook logisch interessant. Welke fout maakt Malle Eppie hier?

Nietzsche op de helpdesk

Geplaatst door: koan op koan reacties: 0

Filosofen duiken overal op. Zo ook op een helpdesk, waar wel eens een Nietzsche-fan zit. Als je computerproblemen hebt en je belt hem, dan moet je geen genade verwachten. Je bent een zwakkeling, een loser en je wordt behandeld zoals je het verdient. Wat krijg je dan te horen? "You aren't very smart, are you?" of "Our product is obviously too complex and advanced for you. Please desist from using it -- you are soiling it." Soms heb je geluk:

Nevertheless, there may come a time when you actually must help the user, even though he is sucking away your magnificent intellectual vitality with his grotesque shambling confusion. He is a lower form of life and you must make him feel it, lest he take on ambitions of evolving to your level.

En dan krijg je een reactie als deze: "Now I will read aloud the section of the manual ...

extreem premature baby's, zwaar gehandicapte baby's en het recht om te sterven

Geplaatst door: Marijke op Marijke reacties: 0

In de Standaard en het Nieuwsblad wordt de laatste tijd een debat gevoerd rond het recht om extreem premature baby's of baby's met een zeer zware handicap te laten inslapen in plaats van hen kost wat kost in leven te willen houden. Aanleiding voor het debat was de open brief van een moeder wiens dochter het leven letterlijk "door de strot werd geramd". Dit is ethisch een zeer moeilijke evenwichtsoefening. De lijn tussen therapeutische hardnekkigheid, d.w.z. het kost wat kost in leven houden, en levens redden is zeer vaag.

Volgens sommigen is dit een zinloos debat. Zij menen dat je iets probeert te veralgemenen wat niet te veralgemenen valt. Het is natuurlijk zo dat beslissen welk leven beëindigd wordt en welk niet geval per geval moet worden bediscussieerd. Desondanks vind ik het een zeer nuttig en belangrijk debat. Het draait namelijk rond de centrale vraag hoe ...

Davidson: waarheid is geen norm (deel 1)

Geplaatst door: Filip op Filip Buekens reacties: 1

In de Subject Index van Donald Davidsons werken staan geen ismen en Davidson (1917-2003) heeft altijd geweigerd zijn ideeën en argumenten onder een gemakkelijk te memoreren label onder te brengen. Hij is geen pragmatist (al apprecieert hij thema’s uit het pragmatisme), maar ook geen realist (idem), geen verificationist (idem), geen anti-realist (idem), geen reductionist (idem) of geen antireductionist (idem). Davidson verkent een filosofische positie met scherpzinnige argumenten en het zorgvuldig aanduiden van verhelderende conceptuele verbindingen tussen de centrale concepten die ons manifeste wereldbeeld stuwen en waarvan het wetenschappelijke wereldbeeld een gesofisticeerde uitloper is die kritisch reflecteert op het manifeste denken en onze kennis van de wereld uitbreidt. Centraal in zijn verheldering van concepten als kennis, intentie, causaliteit, overtuiging, verlangen, interpretatie, betekenis en begrip, staat het concept waarheid, dat twee keer voorkomt in een titel van zijn gebundeld werk: in 1984 verscheen Inquiries into Truth and Interpretation en in 2005 ...

Stephan Hartmann over modellen in wetenschapsfilosofie

Geplaatst door: koan op koan reacties: 1

Vorige week zaterdag gaf Stephan Hartmann in Brusel voor de Belgian Society for Logic and Philosophy of Science een lezing getiteld Modeling in philosophy of science. Hartmann argumenteerde in deze lezing dat modellen, die in de moderne wetenschappen vaak gebruikt worden, ook voor de wetenschapsfilosoof handige hulpmiddelen kunnen zijn. Hij schuift in het bijzonder Bayesiaanse netwerken naar voren als handige tool en past deze toe op enkele 'problemen' in wetenschapsfilosofie. Volgens Hartmann brengen zulke toepassingen van Bayesiaanse netwerken ons tot heel wat inzicht in wetenschapsfilosofie. Hier volgt mijn samenvatting van zijn lezing. Er zijn twee grote tradities in wetenschapsfilosofie, maar beide hebben te maken met grote problemen. Aan de ene kant heb je het normativisme, waartoe onder andere Karl Popper en het Bayesianisme behoren, maar deze beschrijvingen zijn vaak te ver van de echte wetenschappen verwijderd. Aan de andere kant heb je het descriptivisme, waartoe onder andere Thomas Kuhn en ...

Donald Rumsfeld over het onbekende

Geplaatst door: koan op koan reacties: 3

As we know, There are known knowns. There are things we know we know. We also know There are known unknowns. That is to say We know there are some things We do not know. But there are also unknown unknowns, The ones we don't know We don't know.

Donald Rumsfeld, Department of Defense nieuwsbriefing, 12 februari 2002

Conferentie The Classical Model of Science

Geplaatst door: koan op koan reacties: 1

Van woensdag 10 tot zaterdag 13 januari 2007 organiseert de Vrije Universiteit Amsterdam de conferentie The Classical Model of Science - The Axiomatic Method, the Order of Concepts and the Hierarchy of Sciences. Het doel van de conferentie is tweeledig: enerzijds de rol van het klassieke, Aristotelische model van de wetenschap in het ontstaan van de moderne wetenschappen bespreken, en anderzijds bekijken hoe dit model in de twintigste eeuw geformaliseerd is. Tot de sprekers horen onder andere Paolo Mancosu, Jaakko Hintikka, Fred Muller en Jonathan Barnes.

Definities van intelligentie

Geplaatst door: koan op koan reacties: 2

Wat is intelligentie? Bijna iedere onderzoeker lijkt zijn eigen definitie ervan te hebben. Een standaard definitie van intelligentie blijkt niet te bestaan. AI-onderzoeker Shane Legg heeft een uitgebreide lijst van informele definities van intelligentie verzameld, mét de plaats waar hij ze gevonden heeft: A collection of definitions of intelligence. Legg haalt uit de meer dan 70 definities de volgende eigenschappen die ze alle aan intelligentie toeschrijven:

  • A property that an individual agent has as it interacts with its environment or environments.
  • Is related to the agent's ability to succeed or profit with respect to some goal or objective.
  • Depends on how able to agent is to adapt to different objectives and environments.

Dit brengt hem samen met zijn promotor Marcus Hutter tot de volgende definitie:

Intelligence measures an agent's ability to achieve goals in a wide range of environments.

Filosofisch lexicon

Geplaatst door: koan op koan reacties: 2

De filosoof Daniel Dennett houdt al jaren een filosofisch lexicon bij, een humoristisch woordenboek van door hem en anderen verzonnen filosofische termen. Veel van deze termen zijn afgeleid van een naam van een filosoof, en zijn vaak inside jokes die enkel te begrijpen zijn als je wat bekend bent met het werk van de filosoof in kwestie. Dennett vindt dat de filosofie te weinig termen aan onze taal heeft geschonken en zegt het volgende in de introductie van zijn lexicon:

The pantheon of philosophy has contributed previous little to the English language, compared with other fields. What can philosophy offer to compare with the galvanizing volts, ohms and watts of physics, the sandwiches, cardigans, and raglan sleeves of the British upper crust, the sado-masochism of their Continental counterparts, or even the leotards of the circus world?

Ok, we spreken van platonische relaties en Cartesiaanse coördinaten, maar de invloed van filosofie ...