Chinese filosofie: het doodgezwegen denken

Geplaatst door: koan op koan reacties: 0

In het juni-/julinummer van het tijdschrift Bres staat een interview met René Ransdorp over de taoïstische wijze Zhuang Zi (waarover hij in 2005 zijn doctoraat behaalde aan de K.U. Leuven). Meer nog dan zijn uitleg over Zhuang Zi's filosofie, trof me zijn bedenking dat het Chinese denken in de westerse wijsbegeerte doodgezwegen wordt:

De westerse filosofie is enorm op zichzelf gericht. Het is beschamend dat het Chinese denken door de academische wereld wordt gemarginaliseerd en in de 'multiculturele' of 'niet-westerse' hoek gedrukt. Als de wijsbegeerte is wat zij pretendeert te zijn, namelijk het voortdurend bevragen van eigen veronderstellingen, is het op z'n minst nuttig om kennis te nemen van een filosofie die heel andere uitgangspunten heeft.

Dat komt ook overeen met mijn ervaringen. In een inleidende cursus wijsbegeerte las ik zelfs dat oosterse 'filosofie' geen filosofie is en dat het daarom niet behandeld werd in de ...

De Bijbel in sms-taal

Geplaatst door: koan op koan reacties: 3

Eind augustus verschijnt het boekje SMS-BBL. tekSteN uit 'Het BoEk' iN SMs- tAal, een bundeling van bijbelfragmenten in sms-taal. Elk fragment bestaat uit niet meer dan 160 tekens, het maximum dat je in één keer kan verzenden in een sms-berichtje. De uitgever wil met deze sms-bijbel de jongeren aanspreken. In de Onze Taal van juli/augustus staan verschillende boeiende artikels over sms-taal, en daar staat ook dit fragmentje uit de sms- bijbel in:

Dag 1: \/; 'cool' zei Gd 2: sky; id. 3: aarde&plnt; id. 4: zon&maan;&**;id. 5: <>< & vv; id. 6: U/-\~ & :-) nr Gds bld;id. 7: Gd: chill. Alls good

Dit is natuurlijk leuk gevonden en op sommige punten hilarisch, maar zit iemand hier op te wachten? Zouden jongeren die de Bijbel niet lezen deze sms- bijbel wel lezen? Ik twijfel eraan. Sms-taal is eerder een taalgebruik tussen jongeren onderling, om het groepsgevoel te versterken. Ze zullen deze sms- ...

Creatief onderwijs

Geplaatst door: koan op koan reacties: 0

Roger Blanpain, hoogleraar arbeidsrecht, vindt dat we resoluut moeten kiezen voor de kenniseconomie als we onze welvaart willen behouden, zo schrijft De Standaard. Volgens Blanpain is creativiteit daarin een belangrijke factor, vooral in het onderwijs. Toegevoegde economische waarde moet vooral van kennis komen, waarvoor volgens Blanpain een mentaliteitsverandering nodig is. Iedereen moet creatiever worden, zowel de student, de ambtenaar als de kuisvrouw. Om dit te realiseren, wil Blanpain dat ons onderwijs hervormd wordt: "We moeten afstappen van onze repetitieve vorming, ook aan de universiteiten", vindt hij, en hij pleit voor interactief onderwijs in een geest van bevraging en kritisch zijn. Blanpain geeft het onderwijs aan de Amerikaanse universiteiten als voorbeeld, waar veel in groepjes wordt gewerkt. Enkele maanden geleden heb ik met professor Stefaan Cuypers en Luc Meeusen gesproken over filosofie-onderwijs in middelbare scholen (binnenkort komt het interview met hen online op filosofie.be) en ook toen kwam de kwestie ...

Wat kan een filosoof?

Geplaatst door: koan op koan reacties: 8

Filosofiestudenten of jongeren die filosofie willen gaan studeren, worden altijd wel eens geconfronteerd met de vraag "Wat is het nut van filosofie?" Sommigen antwoorden dat de vraag naar het nut irrelevant is, anderen sommen op wat je met filosofie allemaal kan doen. Een antwoord in die laatste categorie vind je op een pagina van de website van de Universiteit van Edinburgh. Filosofie leert je volgens de pagina de volgende vaardigheden aan:

  • Een algemeen probleemoplossend vermogen
  • Communicatieve vaardigheden
  • Overtuigingskracht
  • Schrijfvaardigheden

Uiteraard leer je deze vaardigheden ook in andere studies, maar het lijkt me dat enkel filosofie alle vier omvat. In positieve wetenschappen leer je vooral problemen oplossen, maar ligt er minder de nadruk op communicatieve vaardigheden. In taalkundige richtingen ligt de nadruk sterk op de communicatieve en vooral schrijfvaardigheden. Filosofiestudenten worden geacht om al deze vier vaardigheden te ontwikkelen. De pagina geeft ook een aantal citaten over het nut van filosofie ...

Het morele brein

Geplaatst door: koan op koan reacties: 1

Op 20 en 21 oktober organiseert de Universiteit Gent een conferentie over hersenen, evolutie en moraal: Dubbele moraal. De conferentie bekijkt de menselijke moraal in een evolutionair opzicht. Biologen en evolutiepsychologen hebben heel wat theorieën over hoe moreel en sociaal gedrag geëvolueerd is. Neurologen kunnen met geavanceerde medische apparatuur de hersenstructuren lokaliseren die we gebruiken bij morele oordelen. De doelstelling van de conferentie is om beide onderzoeksgemeenschappen (enerzijds de neurologen en anderzijds de evolutiepsychologen) bij elkaar te brengen en hun wetenschappelijke resultaten te integreren. Op de website van de conferentie is het programma te downloaden. Er zijn onder andere lezingen over de evolutie van menselijke samenwerking en over de interactie tussen emoties en denken bij morele oordelen. Inschrijving is verplicht (en betalend).

Vertalen is 'omdenken'

Geplaatst door: koan op koan reacties: 7

Vertalen blijft mensenwerk, er is nog geen machine waar een foutloze zin uit komt, kopt een artikel van de website van Trouw. Decennia van onderzoek naar natuurlijke taalverwerking ten spijt, zijn systemen als Babel Fish (probeer het zelf eens uit) nog verbazend slecht in vertalingen: "I hope you had a pleasant and relaxing holiday." vertaalt Babel Fish bijvoorbeeld naar "Ik hoop u een prettige en ontspannende vakantie had." Je begrijpt natuurlijk waarover het gaat, maar van een vertaalmachine verwacht je toch minstens dat het grammaticaal correcte zinnen construeert. Dat dit niet zo evident te realiseren is, merk je ook aan de vaak onbegrijpelijke teksten in handleidingen, die om kosten te besparen wel eens door een vertaalprogramma in plaats van door een menselijke vertaler onder handen worden genomen. Vertalen is meer dan de woorden uit de brontaal gewoon vervangen door hun 'equivalenten' in de doeltaal. In verschillende talen worden er verschillende ...

Ingrid Daubechies over wiskunde en poëzie

Geplaatst door: koan op koan reacties: 1

In de Knack van de vorige twee weken interviewt Joël De Ceulaer de Vlaamse wiskundige Ingrid Daubechies, die al jaren in de Verenigde Staten doceert. Daubechies vertelt in het begin van het interview een anekdote over een gesprek met een dichter:

'Hij vroeg mij hoe dat werkt, iets bewijzen', vertelt ze. 'Dus legde ik hem uit dat ik begin met een hunch, een intuïtie: ik heb een stelling waarvan ik intuïtief aanvoel dat ze waar is, maar ik ben er niet zeker van. Dus zoek ik een tegenvoorbeeld, begin ik te graven en te peuteren, tot ik uiteindelijk het bewijs heb. Nou, zei die dichter mij, als ik een gedicht schrijf, ga ik op precies dezelfde manier te werk: het begint met de intuïtie dat er iets moois naar buiten gebracht kan worden, en na lang graven en peuteren is daar het gedicht.

Daubechies concludeert dat het maken van een ...

Dennett over het dualisme

Geplaatst door: johan.potums op Johan Potums reacties: 0

What is wrong with Catesian dualism, for instance, is not that Descartes chose the pineal gland - as opposed to the thalamus, or the amygdala - as the locus of interaction with the mind, but the very idea of such a locus of mind- brain interaction.

Semiotiek voor beginners

Geplaatst door: koan op koan reacties: 0

Semiotics for Beginners is een boek van Daniel Chandler dat een goede introductie geeft in semiotiek. De tekst is volledig op internet te raadplegen. Als je altijd al hebt willen weten wat denotatie, connotatie en intertekstualiteit betekent, vind je hier meer dan voldoende uitleg.

http://www.aber.ac.uk/media/Documents/S4B/semiotic.html