Ethische vragen op een sollicitatiegesprek

Geplaatst door: koan op koan reacties: 0

Op de Show-me the argument blog staat een interessant verhaal van een sollicitatiegesprek: Rescuing and ignorance. De auteur werd samen met andere sollicitanten in een groep ingedeeld en ze kregen korte beschrijvingen van 20 fictieve personen. Aan de sollicitanten werd gevraagd om zich de situatie in te beelden dat deze 20 personen op een zinkend schip aanwezig zijn. Er is een sloep op het schip waarin maximum 10 personen kunnen om te ontsnappen aan de ramp. Elk van de sollicitanten moest 10 personen kiezen die ze zouden redden en 10 die zouden verdrinken en moesten in groep tot een consensus komen. De auteur koos ervoor om 10 personen willekeurig te kiezen, omdat hij het leven van een mens intrinsiek belangrijk vindt en niet te vergelijken met het leven van andere mensen. Hij besliste zo onder andere om een voortvluchtige misdadiger en een expert in biologische wapens te redden. Andere sollicitanten ...

Denkgewoonten

Geplaatst door: Filip op Filip Buekens reacties: 5

Gisteren eerste college filosofie (voor 110 kersverse studenten Letteren in Tilburg). Ik leg uit dat we in de filosofie beter niet beginnen met de Grote Vragen ('wat is de zin van het bestaan?', 'Waarom is er iets en veeleer niets?', 'Wat betekent het allemaal'), maar met de kritische exploratie van de centrale denkgewoonten en concepten in ons manifeste wereldbeeld. Bij de grote vragen kom je later wel vanzelf terecht.

Kritische vraag van een studente: 'Maar staat u niet alleen met die opvatting?'

Die (overigens heel sympatieke) vraag  zegt veel over de perceptie van filosofie in het (Nederlands) middelbaar onderwijs. Er is nog veel werk aan de winkel!

Wiskundigen en schilders

Geplaatst door: koan op koan reacties: 2

In So, Dude, Uhhhhh...What Do Mathematicians Do Anyway? presenteert John Cobb een mooie vergelijking waarmee hij anderen uitlegt wat wiskundigen doen. Een wiskundige is volgens Cobb te vergelijken met een schilder. Beiden leren een heleboel technische vaardigheden. Bij de ene zijn het bewijsmethodes en berekeningen, bij de andere zijn het schildertechnieken. Net zoals louter rekenwerk heel saai is, is het heen-en-weer bewegen van je penseel ook niet al te opwindend. Het begint zowel voor de wiskundige als de schilder interessant te worden wanneer ze creatief omgaan met hun technische bagage. Die creativiteit kunnen ze slechts bereiken als ze de techniek voldoende beheersen. Of zoals Cobb het zegt:

You have to really master the technical stuff, and even have a distinct sort of preternatual liking for it, or all your creations will come out half-baked and poorly expressed. To create a Sistine Chapel or a Godel's Incompleteness Theorem takes ...

Terug uit Aix

Geplaatst door: Filip op Filip Buekens reacties: 0

Terug van een uitstekend congres van Franse analytische filosofen in Aix en Provence. Hoofdspreker was Jon Elster. Nog nooit aan het werk gezien. Een aimabel man, die overigens uitstekend Frans spreekt. Hij liet zien dat inzichten van Kahneman en Tversky (rationele keuzetheorie, psychologie van de economie) al door Franse moralisten (Pascal, maar ook Proust) gekend waren. Ander goede lezingen van Ruwen Ogien (Ethiek), Joelle Proust ('Epistemische sentimenten': het gevoel iets te weten, 'tip of the tongue' fenomenen, etc.), Gianfranco Soldati (het probleem van Lichtenberg: wat laat de inferentie toe van 'het denkt' naar 'ik denk'). Ik sprak zelf over filosofische asserties (met een knipoog naar Lacan). De Nl. versie van mijn lezing is te vinden in het jongste nummer van het Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte. Interessante vraag/suggestie: zijn de Philosophische Untersuchungen asserties? Het antwoord geeft Wittgenstein zelf: het zijn 'reminders': hij schrijft op wat we (onder invloed van ...

Online lezingen over grondslagen van de computerwetenschappen

Geplaatst door: koan op koan reacties: 0

In juni van dit jaar ging in Jeruzalem The 21st International Workshop on the History and Philosophy of Science door, met als thema The Origins and Nature of Computation. Drie van de lezingen die daar gegeven werden, zijn nu online te bekijken. Het gaat om drie zwaargewichten in de grondslagen van de computerwetenschappen:

  1. The Church-Turing Thesis: Consensus and Opposition door Martin Davis
  2. From Church's Thesis to the First Order Algorithm Theorem door Saul Kripke
  3. Formalizing Common Sense Knowledge in Mathematical Logic door John McCarthy

Om de lezingen te bekijken, heb je Windows Media Player 10 nodig.

Filosofie in het middelbaar onderwijs

Geplaatst door: koan op koan reacties: 0

Stijn en ik hebben vandaag op filosofie.be een artikel gepubliceerd over filosofie in het middelbaar onderwijs. Het gaat om een interview met professor Stefaan Cuypers, hoofd van de academische lerarenopleiding wijsbegeerte van het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte te Leuven, en Luc Meeusen, godsdienstleraar in het Sint-Jozefinstituut te Herentals. Zij geven hun visie over filosofie-onderwijs in middelbare scholen en de manieren waarop dat kan gebeuren. Professor Cuypers zegt in het interview dat filosofie in het middelbaar onderwijs heel stiefmoederlijk behandeld wordt:

Het is zelfs geen keuzevak meer. Er is de zogenaamde vrije ruimte gekomen, waarin scholen vaak vakoverschrijdende projecten organiseren. Een bepaalde groep vindt dat filosofie geen apart vak hoeft te zijn en dat het volstaat dat het aanwezig is in sommige andere vakken. Heel het debat over filosofie als apart vak of vakoverschrijdend project hangt in essentie af van twee parameters: je opvattingen over filosofie en die over onderwijs ...

NC/DC filosofische rockgroep

Geplaatst door: koan op koan reacties: 0

Blijkbaar bestaan er zelfs heuse filosofische rockgroepen. NC/DC (The Neural Correlates of David Chalmers) and The Devestating Objections bestaat volledig uit filosofen: Josh Weisberg, Pete Mandik, Peter Langland- Hassan, David Pereplyotchik, Russell Marcus, Jean-David Lafrance, Richard Brown en Doug Meehan. Ze spelen eigen nummers met namen als "Eyes Like Noumena", "Evil Demon", "The State of Nature" and "Sweet Leaf". Tot hun invloeden rekenen de heren filosofen "Dank basements, Alchohol, Mold, Dualism, Cog Sci, and an obsession with repetitive movements". Hun nummers zijn te downloaden op hun website.

Ayn Rand over filosofie

Geplaatst door: koan op koan reacties: 6

In order to live, man must act; in order to act, he must make choices; in order to make choices, he must define a code of values; in order to define a code of values, he must know what he is and where he is - i.e. he must know his own nature (including his means of knowledge) and the nature of the universe in which he acts - i.e. he needs metaphysics, epistemology, ethics, which means: philosophy. He cannot escape from this need; his only alternative is whether the philosophy guiding him is to be chosen by his mind or by chance.

Ayn Rand, Philosophy: who needs it? (1982)

Umberto Eco over informatie

Geplaatst door: koan op koan reacties: 3

De Italiaanse semioticus Umberto Eco geeft in een interview uit 1995 zijn visie op informatie, en dan vooral op internet. Het is een lang artikel, maar de moeite waard om de talrijke ideeën die hij erin uiteenzet. Volgens Eco kan internet verlammend werken voor onderzoekers, doordat er zo veel te vinden is:

Once upon a time, if I needed a bibliography on Norway and semiotics, I went to a library and probably found four items. I took notes and found other bibliographical references. Now with the Internet I can have 10.000 items. At this point I become paralysed. I simply have to choose another topic.

Het probleem ligt echter niet bij internet, maar bij de zoekmachines die toen (en nu nog) domweg naar letterlijke termen zoeken, in plaats van naar de context van de termen te kijken. Volgens Eco hebben we allemaal een informatieconsultant nodig, die de informatie die ...

Vlaams-Nederlandse filosofiedag over 'humanismen'

Geplaatst door: koan op koan reacties: 0

Op zaterdag 25 november 2006 organiseert de vakgroep Wijsbegeerte van de Vrije Universiteit Brussel de 28ste Vlaams-Nederlandse Filosofiedag. De jaarlijkse filosofiedag fungeert als draagvlak voor de actuele discussie tussen vakgenoten van de verschillende Nederlandse en Vlaamse faculteiten. Dit jaar is het thema Humanismen. Onze samenleving aanvaardt geen hoogste waarden meer van God, maar schrijft ook 'de mens' niet meer met hoofdletter. Het humanisme ruimt plaats voor verschillende humanismen. Op de filosofiedag wordt dit thema bekeken vanuit vijf verschillende perspectieven:

  1. Subjectiviteit: Wat is het 'zelf'? - Individualisme versus intersubjectiviteit - Het 'zelf' en de ander…
  2. Toegepaste ethiek: Morele/lekenbegeleiding - Humanistiek - Ethische problemen: humanisme en abortus, euthanasie, stamcelonderzoek, genetic counseling…
  3. Humanisme en wetenschap: Wetenschappelijke wereldbeelden en humanisme - De rol van de exacte wetenschappen in de menswetenschappen (en vice versa) - Transhumanisme…
  4. Actuele vragen rond humaniteit: Humanisme en de uitdaging van de globalisering - Humanisme en multiculturalisme - De invloed van de techniek/technologische samenleving op de mens ...

Eenvoud in wetenschap

Geplaatst door: koan op koan reacties: 0

Ik was net aan het denken of ik een blogpost zou schrijven over eenvoud in wetenschap, en daar komt de Stop that crow! blog met de tekst Parsimony as a guide to truth. De auteur heeft het vooral over de vraag of we dualisme of fysicalisme moeten aanvaarden in een filosofische theorie van de geest. Wat hij zegt over het principe van spaarzaamheid (parsimony) geldt echter algemener, en dat is net waarover ik het wou hebben. Het principe van spaarzaamheid (ook bekend als Ockhams scheermes) zegt dat, als twee theorieën dezelfde waarnemingen verklaren, we de voorkeur moeten geven aan de theorie die de minste theoretische entiteiten vooronderstelt. In andere woorden: hoe directer de verklaringen zijn, hoe beter. Of nog: de eenvoudigste theorie. Dat alles in de vooronderstelling dat de theorie in overeenstemming is met de waarnemingen uiteraard. Is dit niet zo, dan is je theorie te eenvoudig. Je kan bijvoorbeeld ...

Denkcorrectie

Geplaatst door: koan op koan reacties: 0

Saoedi-Arabië heeft de afgelopen drie jaar zevenhonderd mogelijke sympathisanten van de terreurorganisatie Al-Kaida vrijgelaten na een theologische denkcorrectie. Volgens woordvoerder Al-Turki van het Saoedische ministerie van binnenlandse zaken waren de sympathisanten opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij aanslagen, maar toen er geen bewijzen gevonden werden, is het denken van de radicale moslims 'gecorrigeerd' door geestelijken. Volgens sjeik Mohammed Al-Fifi, de geestelijke die de herprogrammeringsoperatie leidt, zitten er nog een aantal mensen vast bij wie de denkcorrectie nog niet voltooid is. Details over wat zo'n denkcorrectie juist inhoudt zijn er niet te vinden...