Dromen

Geplaatst door: LeonH op ethiek met wetenschappelijk voorbehoud reacties: 196

Als van iemand gezegd wordt dat deze droomt over de toekomst, gaat dat over denkbeelden hebben over hoe mooi, fijn, interessant, roemrijk die toekomst kan zijn. Dat de mens op die manier een dromend wezen is, moge duidelijk zijn.

After Trump

Geplaatst door: Aurora Borealis op Filosofische overpeinzingen reacties: 66

Na alle ontzetting over de verkiezing van Trump (en wellicht binnenkort de overwinning van Wilders c.s.)rijst natuurlijk de vraag: hoe voorkom je dat populisten, extremisten, anti-democraten etc. op binnen het demokratische bestel de macht grijpen? (Zoals Hitler dat al eens eerder deed) Een veel gehoorde oplossing is: laat iedereen maar eens examen doen vóórdat hij mag meedoen aan een stemming (referendum of verkiezing of wat dan ook). Dat is een typisch elite-standpunt dat de verhoudingen in de maatschappij alleen maar verder op scherp zet. Er moeten toch betere manieren zijn? Wat suggesties:

Evoluerende evolutie.

Geplaatst door: Steven Wende op filosofie en literatuur reacties: 16

“Big data” wordt aanstekelijk. Je gaat er op letten.” Dat zeiden we. En altijd is er de samenhang of samenspraak met Het Denken. D.w.z. AI.

Onder de titel “evoluerende evolutie” zouden we dat berde willen brengen. Met een verhaal dat “in evenwicht” is. Enerzijds datgene wat alreeds tot stand is gebracht. Anderzijds datgene wat de glazen bol ons probeert voor te spiegelen.

Het verhaal in statu nascendi is nog niet af. En reeds nu al heeft het de proporties van een boekwerk. Dat kunnen we dit forum niet aandoen.

De kans is trouwens ook niet ondenkbeeldig dat Bert Morriën ons gaat inhalen met vondsten en spreekbeurten van goeroe-goeroes op het Net.

De dans van de Doos

Geplaatst door: areniers op Tijd en zijn reacties: 54

De eerste van twee teksten die stammen uit 1991-1992, geschreven toen ik een jaar of zestien was. Reden van plaatsing: vermoedelijk is dit zo ongeveer de enige webstek waar ik iets dergelijks kan delen. Naïef denkwerk in een oeverloos pretentieuze stijl. Opmerkingen zijn, zoals steeds, welkom. Wie weet zit er wel genoeg stof in om een discussie op gang te brengen.

Scepticisme

Geplaatst door: LeonH op ethiek met wetenschappelijk voorbehoud reacties: 120

Het sceptisch uitgangspunt, zoals blijkt uit het denken van Hume, komt erop neer dat het niet logisch aanneembaar is dat wat wij (sociaal) aannemen als natuurwetten ook werkelijk zal gelden voor de eeuwigheid hierna.

Naar het voorbeeld van de geometers

Geplaatst door: Siger op Over de ethiek van de seculiere samenleving reacties: 11

Dit citaat uit een essay dat ik acht jaar geleden afsloot. Het overweegt de invloed van Euclides op de filosofie van de Verlichting. Misschien heeft iemand er wat aan.

In seventeenth century Europe the Elements of Euclid of Alexandria, an African scientist living around 300 BCE, was portrayed as the work of a Greek genius, who only needed the definition of a point, a line and a circle to prove a vast geometrical universe of propositions, thus building up a fabulous construction of huge insight, created only by meticulous thinking, the power of the mind.

De gedachten zijn vrij

Geplaatst door: Siger op Over de ethiek van de seculiere samenleving reacties: 44

Mario Van Essche van de Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging (HVV) in Knack:

Is het rustig en diepzinnig debat onmogelijk geworden? De maatschappij is ongelooflijk complex geworden en in het publiek debat ontbreekt steeds vaker de ruimte voor nuance.__

Wat zijn de mogelijkheden?

Geplaatst door: LeonH op ethiek met wetenschappelijk voorbehoud reacties: 46

Zingeving, wereldverbetering, zorg, wat zijn de mogelijkheden als men uitgaat van een symmetrische tegengestelde reactie (actie = - reactie) op alles wat men poogt? Natuurlijk is de tegengestelde reactie van wat men wil nog wel uit te stellen of te verplaatsen naar andere plekken in de externe wereld, vaak figuurlijke of zelfs letterlijke tijdbommen.

Maar van essentieel belang is dat men de tegengestelde reactie intern een plaats moet kunnen geven. In plaats van erkenning, liefde, aandacht, beloning voor de goede intenties geeft het twijfel, onrust, overspannenheid, of zelfbedrog.

Artificiële intelligentie

Geplaatst door: Siger op Over de ethiek van de seculiere samenleving reacties: 284

E

r heerst een ongebreideld optimisme over de snelle verwezenlijking van kunstmatige intelligentie en over haar toepassingen. Binnenkort zullen machines ons genezen, opbeuren en vermaken. Terzelfder tijd weerklinkt angst: wat als we wezens maken die intelligenter zijn dan wij? Zullen zij ons blijven dulden?

Drie keer dankbaar op Slangenburg

Geplaatst door: Harm Klifman op harm klifman reacties: 73

Ze liggen al een tijdje op mijn bureau, gelezen en wel, twee van de drie zelfs tweemaal. Drie boeken met ‘dankbaar’ in de titel: Dankbaar van Paul van Tongeren (2015), Dankbaar en aandachtig van Ger Groot (2013) en Dankbaarheid van Oliver Sacks (2015). Drie boeken rond eenzelfde begrip. Toeval? Er zijn er die beweren dat toeval niet bestaat. Het lijkt in elk geval een signaal dat de idee van dankbaarheid in beeld is en benoemd wordt. Is dit uitdrukking van een actuele behoefte? Zo ja waarvan?