Epistemologische reserve

Geplaatst door: Leon Hoeneveld op zero reacties: 171

Epistemologie is kennisleer, in die zin dat de grondslagen van kennis onderzocht worden. De reserve die hierbij eventueel genomen kan worden, is dat de psychologische neiging groot is om te denken dat men het gelijk aan eigen kant heeft, maar dat in de praktijk toch nog steeds veel mensen gevonden kunnen worden met andere, zo niet tegengestelde denkbeelden.

Compliciteit en simplexiteit

Geplaatst door: areniers op Tijd en zijn reacties: 15

Eens wat anders. Een kortverhaal vol filosofische bespiegelingen. En een uitdaging! Wie kan er -met pakweg een foutenmarge van twee jaar- schatten hoe oud de protaganist was toen hij zijn trauma opliep?

Heerszucht

Geplaatst door: Leon Hoeneveld op zero reacties: 378

De Rijnsburgse Collegianten, waar Spinoza contact mee had, hadden op politiek vlak, volgens Wiep van Bunge, vooral aversie tegen heerszucht.

Een postmoderne aanzet tot linguïstische anarchie - Deel I

Geplaatst door: areniers op Tijd en zijn reacties: 60

De prelude is een zeer abstracte aanzet tot een aantal praktisch uitgewerkte voorbeelden. Inhoudelijk wil ik duidelijk maken dat het zijn pas open bloeit wanneer de werkelijkheid de door ons opgelegde ordening doorbreekt. Dat gebeurt bijvoorbeeld bij het ontdekken van een fout tegen de taalregels in een tekst. Die confrontatie, hier beschreven als een opschrikken, laat de lezer het geschrevene ervaren als een zo-heid die voor een kortstondig moment bestaat buiten alle ordening om. Men kan zelfs van een epifanie spreken, een tel van verlichting. De aard van ons menszijn noopt ons vervolgens tot de invraagstelling van het zojuist waargenomene: de rationele queeste naar het zijn neemt een aanvang.

After Trump

Geplaatst door: Aurora Borealis op Filosofische overpeinzingen reacties: 47

Na alle ontzetting over de verkiezing van Trump (en wellicht binnenkort de overwinning van Wilders c.s.)rijst natuurlijk de vraag: hoe voorkom je dat populisten, extremisten, anti-democraten etc. op binnen het demokratische bestel de macht grijpen? (Zoals Hitler dat al eens eerder deed) Een veel gehoorde oplossing is: laat iedereen maar eens examen doen vóórdat hij mag meedoen aan een stemming (referendum of verkiezing of wat dan ook). Dat is een typisch elite-standpunt dat de verhoudingen in de maatschappij alleen maar verder op scherp zet. Er moeten toch betere manieren zijn? Wat suggesties:

Dromen

Geplaatst door: Leon Hoeneveld op zero reacties: 142

Als van iemand gezegd wordt dat deze droomt over de toekomst, gaat dat over denkbeelden hebben over hoe mooi, fijn, interessant, roemrijk die toekomst kan zijn. Dat de mens op die manier een dromend wezen is, moge duidelijk zijn.

Evoluerende evolutie.

Geplaatst door: Steven Wende op filosofie en literatuur reacties: 8

“Big data” wordt aanstekelijk. Je gaat er op letten.” Dat zeiden we. En altijd is er de samenhang of samenspraak met Het Denken. D.w.z. AI.

Onder de titel “evoluerende evolutie” zouden we dat berde willen brengen. Met een verhaal dat “in evenwicht” is. Enerzijds datgene wat alreeds tot stand is gebracht. Anderzijds datgene wat de glazen bol ons probeert voor te spiegelen.

Het verhaal in statu nascendi is nog niet af. En reeds nu al heeft het de proporties van een boekwerk. Dat kunnen we dit forum niet aandoen.

De kans is trouwens ook niet ondenkbeeldig dat Bert Morriën ons gaat inhalen met vondsten en spreekbeurten van goeroe-goeroes op het Net.

De dans van de Doos

Geplaatst door: areniers op Tijd en zijn reacties: 35

De eerste van twee teksten die stammen uit 1991-1992, geschreven toen ik een jaar of zestien was. Reden van plaatsing: vermoedelijk is dit zo ongeveer de enige webstek waar ik iets dergelijks kan delen. Naïef denkwerk in een oeverloos pretentieuze stijl. Opmerkingen zijn, zoals steeds, welkom. Wie weet zit er wel genoeg stof in om een discussie op gang te brengen.