filosofie voor leerkrachten

Geplaatst door: johan.potums op Johan Potums reacties: 1

Allerlei betaalde bijscholingen worden mij, als leerkracht, aangeboden door verschillende instanties. Leer nu werken met een smartboard(c), of WirisOnline(c), of een Ipad in de klas en ga zo maar verder.

Wat mij niet wordt aangeboden, is een reflectie over wat goed is voor mijn leerlingen.

De onwetende meester - Vijf lessen over intellectuele emancipatie

Geplaatst door: johan.potums op Johan Potums reacties: 0

Dit stuk werd een twee tal jaar geleden geschreven. Intussen reikt de groep GOK wel een hand naar de gemeenschap met behulp van huisbezoeken of anderstalige correspondentie

Johan leest een boek: De onwetende meester, door Jacques Ranciere - Vertaald en ingeleid door Jan Masschelein

De achterflap was zo opwindend dat ik het boek meteen kocht (€ 16.95 bij Acco indien u een kaart heeft). Zo opwindend dat ik het meteen beginnen lezen ben, ondanks mijn huidige staat (ik val bijna in slaap). Zo opwindend dat ik mijn huisgenoten erover aanroep, aanstoot, kortom, het leven zuur maak.

Het belangrijkste idee van de inleiding voor mij (en vergeef me als ik te kort door de bocht ga):

CCK08 - Connectivism and Connective Knowledge

Geplaatst door: johan.potums op Johan Potums reacties: 0

Vanaf 8 september zal ik deelnemen aan een online cursus over Connectivism en Connective Knowledge. Het gaat zowel om een universitair seminarie waarvoor je credits kan krijgen als een web-experiment waaraan 1600 mensen vrijwillig deelnemen.

Zelf neem ik eraan deel om mijn praktische kennis van social networks te vergroten en die kennis en ervaring mee te nemen naar mijn klaspraktijk. Vooral nu ik een "echte" cursus informatica geef, met webdesign en programmeren. Ik zal eerst leren wat de voordelen en de valkuilen zijn van connectivism, waarna ik hoop met een beetje succes deze vorm van leren te introduceren in mijn eigen klasgebeuren.

Voor de geïnteresseerden, je kan ook eens een kijkje nemen op mijn hiervoor speciaal gecreëerde blog: Teacher Being Thaught.

Levenslang leren

Geplaatst door: johan.potums op Johan Potums reacties: 0

Het speerpunt van veel sociaal-economische programma's heeft volgens mij nood aan een aantal bijsturingen, weliswaar van praktische aard, maar toch de praktijk ontstijgend. Ik schrijf dit vanuit een persoonlijk gevoelen van misnoegen ten opzichte van opleidingen die ik zelf gevolgd heb of nog volg.

Het begrip politiek (2)

Geplaatst door: johan.potums op Johan Potums reacties: 0

In het voorgaande deed ik mijn mensvisie uit de doeken. De mens is een wezen dat van nature goed is, maar onder druk van zijn verantwoordelijkheden en de maatschappij tot het kwade wordt gevoerd. Klinkt nogal zwaar. De laatste dagen vraag ik me af of het niet beter is te zeggen dat de mens de vrije keuze tussen goed en kwaad heeft en via operationele conditionering leren wat voor hen past. Past wat hem genoegen doet. Als de ouders van een kind permissief optreden, kan het kind leren dat het ok is om brutaal te zijn. Maw, de afwezigheid van sociale druk is ook niet goed.

Maatschappelijke druk

Opvoeden is onrecht aandoen. We drukken het individu in een maatschappelijke mal. We leren het onze taal, onze cultuur, onze mores. Vrijheid is beperkt tot de vrijheid van anderen. Organiseren is onrecht aandoen. We steken mensen in groepen en gaan hun gedrag ...

Het begrip politiek (1)

Geplaatst door: johan.potums op Johan Potums reacties: 1

Ik schrijf hier wat ideeën die moeten dienen om in de toekomst de heer Lode Cossaer van antwoord te dienen. Ik merk namelijk dat ik het niet eens ben met wat hij schrijft, maar dat ik moeilijk de vinger op de wonde kan leggen. Ik hoop dit op te lossen door mijn eigen ideeën over politiek wat te verduidelijken en er misschien bij anderen ook wat over te lezen. En ik lees wat boeken, te beginnen met Het begrip politiek van Carl Schmitt.

Indien u vragen of bemerkingen hebt, aub, kruip in uw pen. De bedoeling van deze tekst is ideeën op te doen over waar ik me in het politieke debat bevindt.

In eerste instantie zal ik het hebben over de mens en hoe hij zich gedraagt. Daarbij heb ik het over de natuurtoestand. In tweede instantie zal ik diezelfde mens uit de natuurtoestand halen en op het schouwtoneel ...

Wat is filosofie?

Geplaatst door: johan.potums op Johan Potums reacties: 1

Wat voor onwaarheden kan ik hier nog schrijven.

Fenn Segers schrijft een stukje over wie Scruton wel en niet filosofen wil noemen. Ik begrijp Scruton wanneer hij erop hamert dat filosofen de mensen moeten helpen om tot inzicht te komen. Ik begrijp hem ook wanneer hij zegt dat goeroes à la Heidegger eerder sofisten zijn. Zij schrijven een tekst waarbij zij niet meteen aangeven dat alles wat zij schrijven slechts een idee is, slechts een manier om naar de wereld te kijken die niet beter is dan een andere.

ID : wat waar wanneer?

Geplaatst door: johan.potums op Johan Potums reacties: 2

Zoals bij zovele discussies weten velen van ons slechts van ID wat we in de media horen. Intelligent design wil, volgens mijn kennis ervan, het darwinisme van de troon stoten als hoofdtheorie van de ontwikkeling van de soorten. Gedaan met de evolutietheorie.

In een opleiding opvoedkunde kwam de terminologie van ID voor bij het onderwerp taalontwikkeling. Blijkbaar is de commentaar van ID op het darwinisme dat die laatste niet kan verklaren hoe taal zich ontwikkelt vanuit een genetisch standpunt. Het is namelijk zo dat dieren, in dit geval chimpansees, wel in staat zijn om semantiek te leren (een gebaar staat voor een bepaalde emotie of wens), maar uit onderzoek is gebleken dat zij niet in staat zijn tot syntaxis. Dus dieren kennen geen taalontwikkeling (was de pointe).

Theorie vs praxis

Geplaatst door: johan.potums op Johan Potums reacties: 1

Deze post is een reactie op "reactie EO":

Over de EO:

De EO is een omroepvereniging binnen het publieke bestel die mensen wil bereiken met het Evangelie van Jezus Christus en daarin dicht bij God en dicht bij mensen wil zijn. Zij gebruikt daarvoor televisie, radio, nieuwe media, bladen, activiteiten en andere passende middelen. Zij is een beweging van christenen die over kerkmuren heen hun eenheid vinden in Jezus Christus en elkaar toerusten voor hun werk in de wereld. (bron: website EO)

Het EO debat

Geplaatst door: johan.potums op Johan Potums reacties: 1

In zijn blog stelt Onno dat de evolutietheorie als zodanig een feit is:

Maar duidelijke feiten ontkennen, negeren, verdraaien en aanpassen is een heel andere zaak.

Daarnaast bezondigt Onno zich van in zijn post meteen aan Godwin's Law:

Ik vind deze oprukkende negatie van kennis en rationaliteit naar fascisme ruiken. Alles is namelijk ondergeschikt aan het idee. Of een idee nu vanuit de staat komt of een groep mensen die overtuigd zijn van hun idee, het is in deze post-moderne wereld hetzelfde.

Toch lijkt hij zich te herpakken:

Evolutie is tot nu toe de beste verklaring hoe we tot mens geworden zijn. De verklaring dat God het gedaan heeft is nogal te betwijfelen, toch wetenschappelijk te betwijfelen.

Het lijkt mij dat voorzichtigheid steeds geboden is. Zeker in de filosofie van vandaag. Ik zou durven stellen dat waarheid niet meer aan de orde is in de filosofie van vandaag. Weliswaar ...

Onderscheid

Geplaatst door: johan.potums op Johan Potums reacties: 0

Het verschil tussen een spel en een sport ligt ondermeer in de geluksfactor en de beschikbare informatie.

In een spel speelt het geluk, bijvoorbeeld met de dobbelsteen, een rol. Wanneer je een niet zo gelukkige dag hebt, kunnen de dobbelstenen steeds tegen jou zijn. In een sport is dergelijke geluksfactor 'totaal' uitgesloten. Niet echt totaal, vergelijk maar met F1: het kan bij de start van kwalificatierondes regenen en droog zijn wanneer jouw concurrent aan de beurt is.

Toch wordt in de sport het gelukselement zoveel mogelijk vermeden. Zo wordt in atletiekmeetings rugwind gemeten bij de spurt. Het spreekt vanzelf dat een hogere rugwind je meer kans geeft een wereldrecord te lopen op de 100m spurt. Wanneer de rugwind te hoog is (volgens vastgelegde normen), kan het nieuwe record niet gehomologeerd worden. Ook qua informatie moet het gelijk opgaan om een sport te zijn. Het kan bijvoorbeeld niet dat de ene ...