Gastblog Sofia: de Oedipus-klik

Geplaatst door: Leon Hoeneveld op zero reacties: 398

Wat ik al voorzag klopt als een zere vinger: een eigen blog hebben is iets totaal anders dan vrijblijvend eigenwijsheden rondstrooien op de (doorgaans ernstige en zorgvuldig geformuleerde) blogs van anderen. En dan ook nog met een seks-gerelateerd onderwerp, waar - naar verluid - de meeste filosofen totaal geen belangstelling voor hebben. Kortom: ik voel me net Goedele Liekens op het verkeerde podium.

Ethische intuïtiepomp

Geplaatst door: Leon Hoeneveld op zero reacties: 113

Een intuïtiepomp, zoals Dennett dat noemt, heeft niet de status van een gedachte-experiment volgens een logische redenering. Het is een illustratief voorbeeld van bepaalde intuïties die de schrijver heeft of kent en onder de aandacht wil brengen. De intuïtiepomp is hiermee politiek. Het gaat om het verkrijgen van aandacht voor een zienswijze.

De zienswijze mag filosofisch zijn, of natuurwetenschappelijk, maar in het taalspel blijft ze vooral politiek ingezet, en de politieke dimensie vertroebelt definitief de eventuele wetenschappelijke of filosofische kant. Objectieve conclusies zijn niet langer mogelijk, maar direct al weer ook politiek.

Vrijheid van opvattingen

Geplaatst door: Leon Hoeneveld op zero reacties: 414

Ik baseer wat ik nu ga schrijven op denken over kansverdelingen, met name de normale verdeling, maar ik hou de wiskundige gedachten bij de tekst vandaan, zodat het meer algemeen begrepen zou kunnen worden.

Intellectuele integriteit

Geplaatst door: Leon Hoeneveld op zero reacties: 199

Ik ontleen het begrippenpaar “intellectuele integriteit” aan de beschrijving van Bertrand Russell door Herman Philipse.

In dit geval wil ik kijken op het gebied van wetenschappelijke ethiek, wat die integriteit in zou houden. Terecht kunnen mensen huiverig zijn om wetenschappelijk denken normatief te gebruiken, zoals bij het sociaal darwinisme door Hitler en consorten.

Zuinigheidsprincipe

Geplaatst door: Leon Hoeneveld op zero reacties: 112

Van de evolutietheorie is bekend dat de berekeningen steeds kloppen als het gaat om verklaringen van aanwezigheid van gedrag of eigenschap. De berekeningen voor verwanten-selectie tonen aan hoe sociaal gedrag mogelijk is en onder welke voorwaarden. Het is niet overleven van de sterkste, maar overleven van de meest geschikte. Geschikt is dan bijvoorbeeld sociaal gedrag dat voordelig is binnen een groep, waarbij je niet tot de topfiguren van de groep hoeft te behoren.

Beloning

Geplaatst door: Leon Hoeneveld op zero reacties: 171

Ethiek is in essentie niet een setje regels die nagevolgd moeten worden, maar de praktijk van het belonen van verantwoordelijk gedrag.

Verzoening komt tot stand, bepaalde groepsbanden worden versterkt, bepaalde privileges komen beschikbaar. Allemaal herkenbaar in onderzoek van sociale verbanden bij primaten.

Verantwoordelijkheid

Geplaatst door: Leon Hoeneveld op zero reacties: 75

In een samenleving die pluriform is, waar een diversiteit aan denkwijzen heerst, zal zeer waarschijnlijk behoefte zijn aan een wetenschappelijk ethiek. Al was het maar om in conflictsituaties iets te hebben om op terug te vallen.

Wetenschappelijke ethiek

Geplaatst door: Leon Hoeneveld op zero reacties: 0

Wetenschappelijke ethiek

In een samenleving die pluriform is, waar een diversiteit aan denkwijzen heerst, zal zeer waarschijnlijk behoefte zijn aan een wetenschappelijk ethiek. Al was het maar om in conflictsituaties iets te hebben om op terug te vallen.