LeonH

ethiek met wetenschappelijk voorbehoud

Ik heb interesse in de logische en psycho-logische relaties tussen filosofische concepten.


lees meer LeonH

Onbehagen

Geplaatst door: LeonH op ethiek met wetenschappelijk voorbehoud reacties: 167

Zizek schrijft over het onbehagen van het subject. Ik geloof dat zijn benadering optimistisch is. Alsof er nog iets aan te doen is. Dat het buiten iemand ligt en de omstandigheden gewoonweg aangepast kunnen worden, zodat daarna het onbehagen weg is. Nee, volgens mij staat het onbehagen gelijk met verdorvenheid.

Epistemologische reserve

Geplaatst door: LeonH op ethiek met wetenschappelijk voorbehoud reacties: 173

Epistemologie is kennisleer, in die zin dat de grondslagen van kennis onderzocht worden. De reserve die hierbij eventueel genomen kan worden, is dat de psychologische neiging groot is om te denken dat men het gelijk aan eigen kant heeft, maar dat in de praktijk toch nog steeds veel mensen gevonden kunnen worden met andere, zo niet tegengestelde denkbeelden.

Dromen

Geplaatst door: LeonH op ethiek met wetenschappelijk voorbehoud reacties: 196

Als van iemand gezegd wordt dat deze droomt over de toekomst, gaat dat over denkbeelden hebben over hoe mooi, fijn, interessant, roemrijk die toekomst kan zijn. Dat de mens op die manier een dromend wezen is, moge duidelijk zijn.

Scepticisme

Geplaatst door: LeonH op ethiek met wetenschappelijk voorbehoud reacties: 120

Het sceptisch uitgangspunt, zoals blijkt uit het denken van Hume, komt erop neer dat het niet logisch aanneembaar is dat wat wij (sociaal) aannemen als natuurwetten ook werkelijk zal gelden voor de eeuwigheid hierna.

Wat zijn de mogelijkheden?

Geplaatst door: LeonH op ethiek met wetenschappelijk voorbehoud reacties: 46

Zingeving, wereldverbetering, zorg, wat zijn de mogelijkheden als men uitgaat van een symmetrische tegengestelde reactie (actie = - reactie) op alles wat men poogt? Natuurlijk is de tegengestelde reactie van wat men wil nog wel uit te stellen of te verplaatsen naar andere plekken in de externe wereld, vaak figuurlijke of zelfs letterlijke tijdbommen.

Maar van essentieel belang is dat men de tegengestelde reactie intern een plaats moet kunnen geven. In plaats van erkenning, liefde, aandacht, beloning voor de goede intenties geeft het twijfel, onrust, overspannenheid, of zelfbedrog.

Begriploos oordelen

Geplaatst door: LeonH op ethiek met wetenschappelijk voorbehoud reacties: 61

De medemens is van nature rationeel, altijd, en men kan een medemens verachtelijk vinden omdat men zelf geen begrip heeft voor die rationaliteit.

Dat uitgangspunt, dat de ander altijd rationeel is, als men wil drukken op de knop (verwijderknop), zou tot bezinning moeten leiden, maar op de knop wordt toch geduwd.

Hedonisme als ijkpunt voor het moreel kompas

Geplaatst door: LeonH op ethiek met wetenschappelijk voorbehoud reacties: 430

Hedonisme betreft de vervulling van het leven zoeken in genotsbeleving. De natuur heeft levende wezens uitgerust met een beloningsysteem in de vorm van genotsbeleving als men iets doet trouw aan de natuur (met name als men gericht is op overleven en voortplanten). Trouw aan de natuur werd door de stoïcijnen gezien als belangrijk, maar hedonisme kreeg toch geen goede naam, ook niet bij hen. Zowel het genotzoeken als het trouw aan de natuur blijven, is als zingevend naar de achtergrond geraakt door allerlei verhalen, narratieve identiteiten, die de voorkeur kregen of beter de aandacht wisten vast te houden.

Waarschijnlijk zijn narratieve identiteiten gebaseerd op hedonisme, zelfs als trouw aan de natuur, gewoonweg als banaal, niet interessant, niet spannend, te eenvoudig, of verdorven weggezet, of was dat niet eens nodig omdat andere verhalen in staat waren tot de aandacht meer vasthouden.

Mijn stelling is dat de gehele geschiedenis na formulering van ...

Gastblog Sofia: de Oedipus-klik

Geplaatst door: LeonH op ethiek met wetenschappelijk voorbehoud reacties: 401

Wat ik al voorzag klopt als een zere vinger: een eigen blog hebben is iets totaal anders dan vrijblijvend eigenwijsheden rondstrooien op de (doorgaans ernstige en zorgvuldig geformuleerde) blogs van anderen. En dan ook nog met een seks-gerelateerd onderwerp, waar - naar verluid - de meeste filosofen totaal geen belangstelling voor hebben. Kortom: ik voel me net Goedele Liekens op het verkeerde podium.

Ethische intuïtiepomp

Geplaatst door: LeonH op ethiek met wetenschappelijk voorbehoud reacties: 115

Een intuïtiepomp, zoals Dennett dat noemt, heeft niet de status van een gedachte-experiment volgens een logische redenering. Het is een illustratief voorbeeld van bepaalde intuïties die de schrijver heeft of kent en onder de aandacht wil brengen. De intuïtiepomp is hiermee politiek. Het gaat om het verkrijgen van aandacht voor een zienswijze.

De zienswijze mag filosofisch zijn, of natuurwetenschappelijk, maar in het taalspel blijft ze vooral politiek ingezet, en de politieke dimensie vertroebelt definitief de eventuele wetenschappelijke of filosofische kant. Objectieve conclusies zijn niet langer mogelijk, maar direct al weer ook politiek.