LeonH

zero

Minimalisme in de filosofie. Ik haal er toch steeds weer teveel bij.


lees meer LeonH

Sticky: Huishoudelijke mededeling

Geplaatst door: LeonH op zero reacties: 5

Lukt het niet met inloggen of de blogaanvraag? Is er spam of loop je op deze site ergens op vast? Wil je oude blogberichten van jezelf verwijderd hebben? Wil je een link naar een youtube-video hier kunnen zien?

leonhoen@gmail.com

Denktank

Geplaatst door: LeonH op zero reacties: 108

Het idee dat je kan deelnemen aan een denktank, om problemen van uiteenlopende aard te onderzoeken en te helpen op te lossen, is denk ik wel wat een moderne filosoof zou moeten aanspreken.

Stop making sense?

Geplaatst door: LeonH op zero reacties: 76

Ten aanzien van de oprechte en serieuze intentie tot het nemen van verantwoordelijkheid bij filosoferen, heb ik het idee dat een mogelijk nuttiger, voorbeeldelijke houding die is van afzien om zinvol bezig te zijn.

Epistemologische reserve

Geplaatst door: LeonH op zero reacties: 171

Epistemologie is kennisleer, in die zin dat de grondslagen van kennis onderzocht worden. De reserve die hierbij eventueel genomen kan worden, is dat de psychologische neiging groot is om te denken dat men het gelijk aan eigen kant heeft, maar dat in de praktijk toch nog steeds veel mensen gevonden kunnen worden met andere, zo niet tegengestelde denkbeelden.

Heerszucht

Geplaatst door: LeonH op zero reacties: 378

De Rijnsburgse Collegianten, waar Spinoza contact mee had, hadden op politiek vlak, volgens Wiep van Bunge, vooral aversie tegen heerszucht.

Dromen

Geplaatst door: LeonH op zero reacties: 142

Als van iemand gezegd wordt dat deze droomt over de toekomst, gaat dat over denkbeelden hebben over hoe mooi, fijn, interessant, roemrijk die toekomst kan zijn. Dat de mens op die manier een dromend wezen is, moge duidelijk zijn.

Scepticisme

Geplaatst door: LeonH op zero reacties: 118

Het sceptisch uitgangspunt, zoals blijkt uit het denken van Hume, komt erop neer dat het niet logisch aanneembaar is dat wat wij (sociaal) aannemen als natuurwetten ook werkelijk zal gelden voor de eeuwigheid hierna.

Wat zijn de mogelijkheden?

Geplaatst door: LeonH op zero reacties: 44

Zingeving, wereldverbetering, zorg, wat zijn de mogelijkheden als men uitgaat van een symmetrische tegengestelde reactie (actie = - reactie) op alles wat men poogt? Natuurlijk is de tegengestelde reactie van wat men wil nog wel uit te stellen of te verplaatsen naar andere plekken in de externe wereld, vaak figuurlijke of zelfs letterlijke tijdbommen.

Maar van essentieel belang is dat men de tegengestelde reactie intern een plaats moet kunnen geven. In plaats van erkenning, liefde, aandacht, beloning voor de goede intenties geeft het twijfel, onrust, overspannenheid, of zelfbedrog.

Begriploos oordelen

Geplaatst door: LeonH op zero reacties: 59

De medemens is van nature rationeel, altijd, en men kan een medemens verachtelijk vinden omdat men zelf geen begrip heeft voor die rationaliteit.

Dat uitgangspunt, dat de ander altijd rationeel is, als men wil drukken op de knop (verwijderknop), zou tot bezinning moeten leiden, maar op de knop wordt toch geduwd.

Hedonisme als ijkpunt voor het moreel kompas

Geplaatst door: LeonH op zero reacties: 428

Hedonisme betreft de vervulling van het leven zoeken in genotsbeleving. De natuur heeft levende wezens uitgerust met een beloningsysteem in de vorm van genotsbeleving als men iets doet trouw aan de natuur (met name als men gericht is op overleven en voortplanten). Trouw aan de natuur werd door de stoïcijnen gezien als belangrijk, maar hedonisme kreeg toch geen goede naam, ook niet bij hen. Zowel het genotzoeken als het trouw aan de natuur blijven, is als zingevend naar de achtergrond geraakt door allerlei verhalen, narratieve identiteiten, die de voorkeur kregen of beter de aandacht wisten vast te houden.

Waarschijnlijk zijn narratieve identiteiten gebaseerd op hedonisme, zelfs als trouw aan de natuur, gewoonweg als banaal, niet interessant, niet spannend, te eenvoudig, of verdorven weggezet, of was dat niet eens nodig omdat andere verhalen in staat waren tot de aandacht meer vasthouden.

Mijn stelling is dat de gehele geschiedenis na formulering van ...