areniers

Tijd en zijn

Voornamelijk over de begrippen "tijd" en "zijn" en over het epistemologische vraagstuk in verband met wat we kunnen kennen en hoe we het kunnen kennen.


lees meer areniers

Compliciteit en simplexiteit

Geplaatst door: areniers op Tijd en zijn reacties: 15

Eens wat anders. Een kortverhaal vol filosofische bespiegelingen. En een uitdaging! Wie kan er -met pakweg een foutenmarge van twee jaar- schatten hoe oud de protaganist was toen hij zijn trauma opliep?

Een postmoderne aanzet tot linguïstische anarchie - Deel I

Geplaatst door: areniers op Tijd en zijn reacties: 60

De prelude is een zeer abstracte aanzet tot een aantal praktisch uitgewerkte voorbeelden. Inhoudelijk wil ik duidelijk maken dat het zijn pas open bloeit wanneer de werkelijkheid de door ons opgelegde ordening doorbreekt. Dat gebeurt bijvoorbeeld bij het ontdekken van een fout tegen de taalregels in een tekst. Die confrontatie, hier beschreven als een opschrikken, laat de lezer het geschrevene ervaren als een zo-heid die voor een kortstondig moment bestaat buiten alle ordening om. Men kan zelfs van een epifanie spreken, een tel van verlichting. De aard van ons menszijn noopt ons vervolgens tot de invraagstelling van het zojuist waargenomene: de rationele queeste naar het zijn neemt een aanvang.

De dans van de Doos

Geplaatst door: areniers op Tijd en zijn reacties: 35

De eerste van twee teksten die stammen uit 1991-1992, geschreven toen ik een jaar of zestien was. Reden van plaatsing: vermoedelijk is dit zo ongeveer de enige webstek waar ik iets dergelijks kan delen. Naïef denkwerk in een oeverloos pretentieuze stijl. Opmerkingen zijn, zoals steeds, welkom. Wie weet zit er wel genoeg stof in om een discussie op gang te brengen.

Room to wiggle

Geplaatst door: areniers op Tijd en zijn reacties: 2

Onderhavige blog entry bestaat uit de korte samenvatting en de inleiding van een heel wat langere paper, getiteld "Wiggle Room". Mensen wier interesse is gewekt door dit korte fragment, kunnen me steeds mailen op alvin.reniers@telenet.be voor het bekomen van het volledige werk. Het werk is gericht naar mensen met zowel een filosofische en/of wiskundig-natuurkundige achtergrond. Alvast bedankt voor een mogelijk beloftevolle uitwisseling.