Steven Wende

filosofie en literatuur

Zo wou ik dat ook 's proberen. In allerlei figuren. De romanfhelden mogen met hun beweringen soms de plank misslaan, de grootste onzinnigheid uitkramen, groteske verbanden leggen enz. Maar wellicht kunnen ze ook wel 's raak schieten. Dat is allemaal ter beoordeling van de lezer.


lees meer Steven Wende

CADW

Geplaatst door: Steven Wende op filosofie en literatuur reacties: 3

Naast de pakketten CAPW en CAOD heeft ons Bureau "De Ommekeer" in het verleden nog een ander pakket het leven laten zien. CADW, Computer Assisted Detective Writing.

POSTMODERNISME

Geplaatst door: Steven Wende op filosofie en literatuur reacties: 16

Je reinste Koeterwaals, alleen geschikt voor de oren van oelewappers. Gezond bij het boerenverstand mag kennelijk niet meer. Ook de boeren dienen, folter-de-folter, de postmoderne martelingen te ondergaan.

HET SPURIEUZE

Geplaatst door: Steven Wende op filosofie en literatuur reacties: 19

Dat begrip is bij ons door het hoofd blijven spoken. Het kwam op in een discussie met Rutte. Die Rutte is er niet op ingegaan - geeft verder niet. Maar wij zijn er in samenspraak wel verder meegegaan en hebben ook enige naspeuringen verricht. In étappes doen we verslag aan dit forum.

We sluiten aan bij een zekere Linschoten Daartoe moeten we eerst even uitleggen wie Linschoten is. In beperkte kring heeft hij een goede naam. Maar hij wordt niet “breed” gekend. Enige plaatsbepaling is dus op z’n plaats.

Linschoten was een psycholoog. Maar in zijn “Idolen van de psychologie” neemt hij de psychologie op de korrel. Je zou ‘m meta-psycholoog kunnen dopen. Of beter: filosoof. Als zodanig is zijn binnenkomst in dit forum gelegitimeerd. Zijn boek start trouwens ook met een filosoof. Te weten Francis Bacon (die van Shakespeare; weet u nog?)

Bovendien zullen we trachten Linschoten een enigszins ...

De Wereld.

Geplaatst door: Steven Wende op filosofie en literatuur reacties: 6

Wederom geïnspireerd door Markus Gabriel. Of was het Gabriel Markus? Maakt niet uit. Iedereen weet wie wij bedoelen. 't Is een spin off; zoals wij dat wel vaker betitelen.

"Het", "Men" en "Er".

Geplaatst door: Steven Wende op filosofie en literatuur reacties: 20

Dit thema is, min of meer impliciet (of expliciet) wel 's aan de orde geweest binnen dit forum. Zodanig dat wij - Andries Boegje en Steven Wende - gemeend hebben er een aparte blog aan te kunnen wijden. Het zou gerubriceerd moeten worden onder de noemer van de Taalfilosofie.

GOTTLOB

Geplaatst door: Steven Wende op filosofie en literatuur reacties: 17

Het leuke van een fil-blog is dat het ideeën kan triggeren. Dat was bijvoorbeeld het geval met een zekere Markus Gabriel. Hij werd hier geïntroduceerd door Siger, aan de hand van een filmpje. Daarna werd de leiding overgenomen door Emanuel Rutten. En Kweetal droeg ook zijn steentje bij met een boekbespreking. Bijna elke deelnemer aan het Blog (dus nagenoeg alle Bloggers) heeft (hebben) intussen “Warum es die Welt nicht gibt” in hun boekenkast staan. De nieuwlichter Markus heeft o.i. zorg gedragen voor een spin off. Althans naar het inzicht van ons.

De aanleiding was de volgende zinsnede uit het boekwerk van Gabriel. “An dieser Stelle kann uns der Logiker und Mathematiker Gottlob Frege weiterhelfen (sic; SW), der auch ein paar sehr einflussreiche philosofische Texte verfasst hat. Denn zu Freges Zeit hat sich die Rede von Gegenstandsbereiche etabliert (ahum; AB), und sie spielt eine wichtige Rolle in der Entwicklung der ...

Popper

Geplaatst door: Steven Wende op filosofie en literatuur reacties: 20

Popper.

Wat wou ik ook al weer over Popper te berde brengen? Ik weet ’t niet meer. Laat eerst maar zitten; het komt wel weer terug. ...