Steven Wende

filosofie en literatuur

Zo wou ik dat ook 's proberen. In allerlei figuren. De romanfhelden mogen met hun beweringen soms de plank misslaan, de grootste onzinnigheid uitkramen, groteske verbanden leggen enz. Maar wellicht kunnen ze ook wel 's raak schieten. Dat is allemaal ter beoordeling van de lezer.


lees meer Steven Wende

Cultuurfilosofen

Geplaatst door: Steven Wende op filosofie en literatuur reacties: 8

Cultuurfilosofen.

de cultuur zodanig inrichten dat de natuur optimaal aan z’n trekken komt (Hobbes)

als ik het woord cultuur hoor dan trek ik mijn pistool geen Goebbels, geen Mussolini; maar Hanns Johst in het nazitoneelstuk Schlageter); vergelijk ’t met Berthold Brecht & Kurt Weil met hun Dreigröschen-opern (Erst kommt das Fressen und dann die Moral))

Penrose

Geplaatst door: Steven Wende op filosofie en literatuur reacties: 43

Een stukje uit het boekwerk van Roger Penrose. Geheten The “road to reality”. Penrose is een meester in het jongleren met imaginaire en complexe getallen. Om dat bij te kunnen houden moet je alle zeilen bijzetten. Maar goed, dit is een terzijde. ’t Gaat ons hier om hoofdstuk 29 “The measurement paradox.” Waarom? Omdat we daar een zinsnede tegenkwamen die misschien als een tegenwicht kan gelden voor de redeneringen van Markus Gabriël en soortgelijke halve garen. Het gaat om de volgende zinsnede: “… This grand superposition is described by a wavefunction ǀφ) for he entire universe. Is is sometimes referred to as the “multiverse”, but I believe that a more appropriate term is the Omnium.

(dus wellicht (of welzeker) meer geëigend dan Sinnfeld?).

Evoluerende evolutie.

Geplaatst door: Steven Wende op filosofie en literatuur reacties: 8

“Big data” wordt aanstekelijk. Je gaat er op letten.” Dat zeiden we. En altijd is er de samenhang of samenspraak met Het Denken. D.w.z. AI.

Onder de titel “evoluerende evolutie” zouden we dat berde willen brengen. Met een verhaal dat “in evenwicht” is. Enerzijds datgene wat alreeds tot stand is gebracht. Anderzijds datgene wat de glazen bol ons probeert voor te spiegelen.

Het verhaal in statu nascendi is nog niet af. En reeds nu al heeft het de proporties van een boekwerk. Dat kunnen we dit forum niet aandoen.

De kans is trouwens ook niet ondenkbeeldig dat Bert Morriën ons gaat inhalen met vondsten en spreekbeurten van goeroe-goeroes op het Net.

De Zot.

Geplaatst door: Steven Wende op filosofie en literatuur reacties: 29

Heel veel Blogs verzanden of verwateren hier in eindeloze discussies die met het start-blog weinig meer te maken hebben. De discipline om “bij” het onderwerp te blijven is er niet of nauwelijks. Het waaiert vaak uit. Is dat erg? Nee, integendeel. Want de verbanden die soms gelegd worden zijn een enkele keer - dus niet altijd - in literaire zin goed te pruimen. Soms - dus niet altijd - zijn ze vermakelijk. En hier en daar raakt iemand wel ’s een gevoelige snaar.

Fantastische Filosofie

Geplaatst door: Steven Wende op filosofie en literatuur reacties: 75

Uit de map “fantastische” filosofie.

Dit forum mag intussen genoegzaam op de hoogte zijn gesteld hoe wij (Boegje & Wende) van De Ommekeer de wijsbegeerte beoefenen en gestalte proberen te geven. Duidelijk mag zijn dat er niet een enkel patroon is. Er wordt gevarieerd. Er is een scala aan mogelijkheden. Soms pluizen we tot in de diepte - voor zover ons gegund - kwesties uit. Aan de andere kant is er wel ’s hilariteit. Ook daar geven we wel ’s aan toe. Afijn, de naam van ons Blog geeft de verscheidenheid dat al enigszins te kennen.

Talen naar Taal

Geplaatst door: Steven Wende op filosofie en literatuur reacties: 205

Het verhaal hieronder is tot stand gekomen naar aanleiding van een aantal losse einden in de alhier gevoerde discussies. Die losse einden zijn eigenlijk een beetje blijven hangen. Eén van de triggers was een zekere Deleuze. Hier aangekaart door Vrouwe Ursula. Maar er waren ook andere aanleidingen. Iets met Codd i.v.m. Bert Morriën. En natuurlijk zijn er eveneens hier-en-dare dwarsverbanden met andere kwesties of aangelegenheden. Want de Wijsbegeerte kan soms een “helende” werking hebben. Soms; niet altijd.

Behoeft de titel nog nadere uitleg? Dat vroegen wij ons af. Nou nee; laat ’t maar blijken. En als het niet blijkt dan hebben we misgeschoten.

Post-fenomenologie.

Geplaatst door: Steven Wende op filosofie en literatuur reacties: 45

Deze bijdrage komt niet van De Ommekeer, maar van Ursula. Wij - Steven Wende & Andries Boegje - faciliteren Ursula. Zij zal uitleggen dat in dit POMO-tijdperk ook de Fenomenologie een wending heeft gemaakt. Of nog beeldender: de wereld op hun kop hebben gedraaid. Zoals gebruikelijk bij elke revolutie (een Hegeliaanse antithese?) krijgt de zittende orde er flink van langs. "Schoolmeesters met het vingertje omhoog." Wij achten Ursula mans genoeg om e.e.a. uit te leggen en te illustreren met voorbeelden.

DE FENOMENOLOGIE.

Geplaatst door: Steven Wende op filosofie en literatuur reacties: 100

Uit een samenraapsel van allerlei teksten die her en der over onze vaste schijven verspreid lagen hebben wij geprobeerd een enigszins gestructureerd verhaal te componeren. Een verhaal dat handelt over de wijsgerige stroming die te boek staat als de Fenomenologie. Her en der en terloops zal er eerder wel eens van gerept zijn van deze stroming. Hap-snap, zeg maar. Maar als zodanig heeft ‘t nooit “gekopt”. Bij ons niet en ook niet bij anderen.