Siger

Over de ethiek van de seculiere samenleving

Ik denk dat een samenleving erop gericht moet zijn burgers zo vrij en gelukkig te laten leven als mogelijk, door systematische samenwerking van vrije individuen op die gebieden waar samenwerking nodig is - dus een democratisch bestel. Ik voel me een beetje links en zelfs socialist, maar gebruik die woorden niet omdat ze met hele of halve bibliotheken meningen komen die ik helemaal niet hoef te delen of te verantwoorden.

Democratie is meer dan stemrecht alleen. Ze vereist ook algemeen onderwijs en gelijkberechtiging van elk individu. Groepen hebben geen rechten!

Eenmaal zo'n democratie bestaat, moet ze streven naar afbraak van grenzen en legers, en werken aan de opbouw van een efficiente, democratisch gecontroleerde politiemacht.

In zo'n democratie zorgt de overheid voor onderwijs, rechtspraak, gezondheidzorg, wetenschappelijk onderzoek, veiligheid. Daarbij wordt ze steeds gecontroleerd door de burgers.

Ik denk dat de vrije markt zoveel mogelijk moet werken, maar slechts efficient kan zijn als er controle is, en ze ondergeschikt is aan de democratische overheid.

Mijn “nickname” is een hommage aan Siger van Brabant (meer over Siger van Brabant zie blog.)


FILOSOFIE EN ETHIEK


Regelmatig wordt me gevraagd wat sommige van mijn blogs met filosofie te maken hebben. Dat zijn lezers die filosofie verwarren met zweven, losfietsen, vaagheid en woewoe. Ah ja, en ik was de diepere gedachten over God bijna vergeten.

Voor mij en zowat alle filosofen is ethiek een belangrijk onderdeel van de filosofie.

Niemand hoeft het met me eens te zijn of mijn blog te volgen, maar wie dat doet zal doorlopend geconfronteerd worden met kwesties die verband houden met de menselijke conditie en met wat mensen doen met elkaar. Wie dat geen filosofie vindt, is niet op de hoogte van het werk van heel veel filosofen.

Zie het archief van mijn huidige blog (http://www.sigervanbrabant.be/blog) voor meer verduidelijking.


MISPLAATSTE REACTIES


Het doel van mijn blogs is in de eerste plaats gelezen te worden. Uiteraard is commentaar steeds welkom, maar die moet wel over het onderwerp van het blog gaan, en kritiek dient een redelijke onderbouwing te bevatten. reacties die hier niet aan voldoen worden zonder verdere poespas verwijderd. Zo blijft het leuk voor iedereen.


lees meer Siger

Syrië, de massamedia en de waarheid

Geplaatst door: Siger op Over de ethiek van de seculiere samenleving reacties: 6

Bart Eeckhout, commentator bij de Belgische krant De Morgen, is een moedig man. Aanvankelijk stapte hij, met enige aarzeling, mee in de agitatie tegen vluchtelingen die volgde op de aanrandingen in Keulen. Toen eenmaal de ware toedracht duidelijk werd, stelde hij zijn standpunt bij: we hebben ons laten verleiden te oordelen zonder feitenkennis, gaf hij ridderlijk toe. 'De krant gaat daarmee diep door het stof' schrijft Joop.nl.

Anne Frank en het vluchtelingenprobleem

Geplaatst door: Siger op Over de ethiek van de seculiere samenleving reacties: 10

Soms verraadt het een gebrek aan verbeelding altijd op hetzelfde thema te hameren. Soms verraadt het een gebrek aan lef dat niet te doen. Het vluchtelingenvraagstuk is nooit zo groot geweest als nu. Wat mensen vandaag aangedaan wordt zal in de geschiedenis opgetekend worden naast de inquisitie en de holocaust. En misschien zal de huidige behandeling van het vluchtelingenvraagstuk die van het Jodenvraagstuk in Nazi-Duitsland doen verbleken, want hoe rijker de landen waar ze heen vluchten, hoe onmenselijker hun behandeling. Hun traject is er een van alles verliezen en achterlaten, noodweer en kou trotseren, afgewezen worden, verraden, opgesloten en verjaagd als misdadigers; om tenslotte te creperen als verstotenen, het meest nog verstoten door hen voor wie het de kleinste moeite geweest zou zijn ze te redden.

Bombardeer Molenbeek

Geplaatst door: Siger op Over de ethiek van de seculiere samenleving reacties: 13

Volgens de Guardian is Molenbeek 'Europe's jihadi central' en volgens De Telegraaf is het de 'jihad-hoofdstad van Europa'. Volgens RTL is het een broedplaats voor Terrorisme. Dus waarom zouden we Molenbeek niet bombarderen? Met onze chirurgische raketten kunnen we de vijand immers wegvagen zonder burgers te raken, althans niet noemenswaardig. Of zou het opeens minder eenvoudig worden als die burgers niet zo ver weg meer zijn?

Christendom en militarisme

Geplaatst door: Siger op Over de ethiek van de seculiere samenleving reacties: 38

Deze afbeelding - Christus met een vuurwapen - zal nogal wat Europese christenen schokken. Toch is ze niet bedoeld als spotprent. Het is een afbeelding uit de VS die christenen op het hart drukt dat ze helemaal niet tegen wapengeweld hoeven te zijn. Ze is in alle ernst gemaakt en verspreid door overtuigde gelovigen. Hun boodschap is dat ook Christus vóór wapens was, en vandaag onomwonden de kant van de National Rifle Association zou kiezen. Christelijkheid en wapenbezit in de VS vallen trouwens geografisch samen: het NRA heeft net zoals het christendom haar grootste aanhang op het platteland en in het zuiden.

"Atheïsme als basis voor de moraal" (Dirk Verhofstadt)

Geplaatst door: Siger op Over de ethiek van de seculiere samenleving reacties: 30

Filosoof Dirk Verhofstadt zoekt een ethiek die geldig is onder de bewoners van een plurale samenleving, in de vorm van tien geboden die geen god vereisen. Hier een samenvatting met enkele bemerkingen.

Vervoer (van mensen, goederen en teksten) gaat steeds sneller. Culturen en religies die elkaar vroeger nauwelijks kenden lopen steeds meer door elkaar en trappen bij gelegenheid op elkaars tenen. Zo is "doodt wie andere goden aanbidt" (een geschreven gebod in de monotheïstische religies) niet direct een goede ethische regel in een samenleving waar de meerderheid van de bevolking uit andersdenkenden bestaat.

"Waarover men niet spreekt" (van Wim van Rooy - gast Anders Breivik.)

Geplaatst door: Siger op Over de ethiek van de seculiere samenleving reacties: 11

Dit is het meest voor de hand liggende boek dat vandaag had kunnen verschijnen. Het is een opsomming van alle slordige veralgemeningen, overhaaste beschuldigingen en kwaadwillige stemmingmakerij tegen vreemdelingen. Nu oorlogsvluchtelingen Europa overspoelen zetten de ruw gebekte marktkramers van de haat snel hun kraampjes op onder luid applaus van het rechts gepeupel. Het werden meer dan zeshonderd bladzijden, een getal dat vooral de omvang van onze hatelijke waanideeën aantoont.

Rosa Parks

Geplaatst door: Siger op Over de ethiek van de seculiere samenleving reacties: 3

Zestig jaar geleden weigerde de Afro-Amerikaanse Rosa Parks haar plaats op de bus af te staan aan een blanke. Het was de vonk die de burgerrechtenbeweging nodig had en, na hardnekkig maar geweldloos verzet, de rassenscheiding in de VS op de helling zette.

Helikoptergeld

Geplaatst door: Siger op Over de ethiek van de seculiere samenleving reacties: 55

Wanneer centrale banken de intrestvoet aanpassen, verschuiven ze in werkelijkheid geld. Als de intrestvoet verhoogd wordt, gaat er geld van mensen met schulden naar schuldeisers. Als de interestvoet verlaagd wordt, verliezen spaarders geld en winnen leners. Dat is de klassieke manier waarop centrale banken (trachten) de economie aan te sturen. De vraag is of het niet efficiënter is dat geld direct te storten aan de consument.

Een gevaarlijk gebrek aan vrede

Geplaatst door: Siger op Over de ethiek van de seculiere samenleving reacties: 141

Ik heb eerder al verwezen naar studies die aangeven dat het openen van grenzen voor personen uiteindelijk voordelig is voor alle partijen. Maar de vrijheid van beweging die de invloedrijkste economen vandaag bepleiten voor producten (goederen en informatie, zie de Chicago school) wijzen ze af als het om mensen gaat. Ze zijn kampioenen van de vrije markt, maar zonder vrije mensen.

De derde wereldoorlog en de vierde

Geplaatst door: Siger op Over de ethiek van de seculiere samenleving reacties: 35

Men moet geen helderziende zijn om de volgende wereldoorlog te voorspellen. Internationale conflicten nemen overhand toe, de wapenindustrie schept aan de lopende band krachtiger, "intelligenter" wapentuig dat schreeuwt om rendement en vooral, twee religieuze wereldspelers kunnen geen afstand doen van hun aanspraak op exceptionalisme - ze menen dat het beter is voor de hele wereld onderworpen te zijn aan hen, de Uitzonderlijk Deugdzamen. Die twee spelers zijn de christelijke VS en de islamistische IS.

Over Stephen Wolfram

Geplaatst door: Siger op Over de ethiek van de seculiere samenleving reacties: 213

Bert Morrien schreef naar aanleiding van https://gigaom.com/2015/07/27/interview-with-stephen-wolfram-on-ai-and-the-future/:

_Al met al denk ik dat Wolfram iets te vertellen heeft wat aandacht verdient en als jij daar een blog aan wilt wijden, dan graag. Ik heb het hier al eerder over Wolfram gehad en ik meen ook al eens gewezen te hebben op "The Cellular Automaton Interpretation of Quantum Mechanics" van Gerard 't Hooft, ook niet iemand waar je zomaar omheen kunt lopen en die blijkbaar in dezelfde richting denkt. (1) Wolfram en 't Hooft worden op het Internet vaak samen genoemd met Jürgen Schmithuber, die het universum als een grote computer beschouwt en die ook een expert is op het gebied van implementaries van kunstmatige intelligentie. (2)

Referenties

(1) http://arxiv.org/abs/1405.1548

(2) https://en.m.wikipedia.org/wiki/Digital_physics_

Rationele idioten (Amartya Sen)

Geplaatst door: Siger op Over de ethiek van de seculiere samenleving reacties: 15

Filosoof en econoom Amartya Sen - ontvanger van de Nobelprijs Economie 1998 - is een belangrijk criticus van de huidige wurg-ik-of-wurg-jij economie die vulgair egoïsme tot eredienst verheft en daardoor hele naties in het verderf stort, van Irak tot Griekenland. Zijn essay "Rational Fools" is geen schelden naar hen die dit soort economie verdedigen, maar een verdere analyse van het mensbeeld dat deze verdedigers aanhouden: dat van een puur uit "rationeel egoïsme" handelende economische speler. En hoe we ons mensen voorstellen heeft direct verband met hoe we met hen omgaan.