Siger

Over de ethiek van de seculiere samenleving

Ik denk dat een samenleving erop gericht moet zijn burgers zo vrij en gelukkig te laten leven als mogelijk, door systematische samenwerking van vrije individuen op die gebieden waar samenwerking nodig is - dus een democratisch bestel. Ik voel me een beetje links en zelfs socialist, maar gebruik die woorden niet omdat ze met hele of halve bibliotheken meningen komen die ik helemaal niet hoef te delen of te verantwoorden.

Democratie is meer dan stemrecht alleen. Ze vereist ook algemeen onderwijs en gelijkberechtiging van elk individu. Groepen hebben geen rechten!

Eenmaal zo'n democratie bestaat, moet ze streven naar afbraak van grenzen en legers, en werken aan de opbouw van een efficiente, democratisch gecontroleerde politiemacht.

In zo'n democratie zorgt de overheid voor onderwijs, rechtspraak, gezondheidzorg, wetenschappelijk onderzoek, veiligheid. Daarbij wordt ze steeds gecontroleerd door de burgers.

Ik denk dat de vrije markt zoveel mogelijk moet werken, maar slechts efficient kan zijn als er controle is, en ze ondergeschikt is aan de democratische overheid.

Mijn “nickname” is een hommage aan Siger van Brabant (meer over Siger van Brabant zie blog.)


FILOSOFIE EN ETHIEK


Regelmatig wordt me gevraagd wat sommige van mijn blogs met filosofie te maken hebben. Dat zijn lezers die filosofie verwarren met zweven, losfietsen, vaagheid en woewoe. Ah ja, en ik was de diepere gedachten over God bijna vergeten.

Voor mij en zowat alle filosofen is ethiek een belangrijk onderdeel van de filosofie.

Niemand hoeft het met me eens te zijn of mijn blog te volgen, maar wie dat doet zal doorlopend geconfronteerd worden met kwesties die verband houden met de menselijke conditie en met wat mensen doen met elkaar. Wie dat geen filosofie vindt, is niet op de hoogte van het werk van heel veel filosofen.

Zie het archief van mijn huidige blog (http://www.sigervanbrabant.be/blog) voor meer verduidelijking.


MISPLAATSTE REACTIES


Het doel van mijn blogs is in de eerste plaats gelezen te worden. Uiteraard is commentaar steeds welkom, maar die moet wel over het onderwerp van het blog gaan, en kritiek dient een redelijke onderbouwing te bevatten. reacties die hier niet aan voldoen worden zonder verdere poespas verwijderd. Zo blijft het leuk voor iedereen.


lees meer Siger

Evolutie van de evolutietheorie

Geplaatst door: Siger op Over de ethiek van de seculiere samenleving reacties: 0

Ten onrechte wordt Darwin door christenen voorgesteld als de bedenker van het meedogenloze kapitalisme. Rond de tijd toen Darwin aan boord van de Beagle de Zuid-Amerikaanse kust bereikte en zijn evolutietheorie nog niet bedacht had, verkocht de Britisch East-India Company scheepsladingen opium aan Chinese drugdealers. Toen de keizer protesteerde tegen deze opzettelijk ingevoerde plaag, richtten de Engelse handelaars een bloedbad aan in Kanton en langs de Gele Rivier. Rond dezelfde tijd werden kinderen van tien of minder Engelse en Belgische koolmijnen in gedreven, en werden opstanden van hongerige arbeiders in heel europa met bloedig geweld neergeslagen. Oorlog om afzetgebieden en grondstoffen en uitbuiting van de bezitlozen, dateerde van lang voor Darwin. Ze dateerden zelfs van de tijd waarin het christendom almachtig was.

Bertrand Russell over determinisme

Geplaatst door: Siger op Over de ethiek van de seculiere samenleving reacties: 0

Hier enkele citaten over determinisme uit Religie en Wetenschap van Bertrand Russell, uitgeverij Boom en Zoon (1968, herdruk van 1948, p92) De oorspronkelijke Engelse versie_ Religion and Science_ is van 1935. Russell was een van de grootste filosofen en wiskundigen van de twintigste eeuw.

Kritiek van het Anarcho-kapitalisme.

Geplaatst door: Siger op Over de ethiek van de seculiere samenleving reacties: 0

Op het internet heeft het anarcho-kapitalisme veel aandacht gekregen door de website van Stefaan Molyneux, freedomainradio.com. Een meer ordelijk overzicht van anarcho-kapitalistische standpunten vindt men op de website van het Ludwig von Mises Institute. Ik doel op het boek For a New Liberty, The Libertarian Manifesto van Murray N. Rothbard, een van de grondleggers van het anarcho-kapitalisme en van de Amerikaanse Libertarian Party, die reeds sinds zowat veertig jaar stelselmatig enkele honderdduizenden stemmen haalt.