Siger

Over de ethiek van de seculiere samenleving

Ik denk dat een samenleving erop gericht moet zijn burgers zo vrij en gelukkig te laten leven als mogelijk, door systematische samenwerking van vrije individuen op die gebieden waar samenwerking nodig is - dus een democratisch bestel. Ik voel me een beetje links en zelfs socialist, maar gebruik die woorden niet omdat ze met hele of halve bibliotheken meningen komen die ik helemaal niet hoef te delen of te verantwoorden.

Democratie is meer dan stemrecht alleen. Ze vereist ook algemeen onderwijs en gelijkberechtiging van elk individu. Groepen hebben geen rechten!

Eenmaal zo'n democratie bestaat, moet ze streven naar afbraak van grenzen en legers, en werken aan de opbouw van een efficiente, democratisch gecontroleerde politiemacht.

In zo'n democratie zorgt de overheid voor onderwijs, rechtspraak, gezondheidzorg, wetenschappelijk onderzoek, veiligheid. Daarbij wordt ze steeds gecontroleerd door de burgers.

Ik denk dat de vrije markt zoveel mogelijk moet werken, maar slechts efficient kan zijn als er controle is, en ze ondergeschikt is aan de democratische overheid.

Mijn “nickname” is een hommage aan Siger van Brabant (meer over Siger van Brabant zie blog.)


FILOSOFIE EN ETHIEK


Regelmatig wordt me gevraagd wat sommige van mijn blogs met filosofie te maken hebben. Dat zijn lezers die filosofie verwarren met zweven, losfietsen, vaagheid en woewoe. Ah ja, en ik was de diepere gedachten over God bijna vergeten.

Voor mij en zowat alle filosofen is ethiek een belangrijk onderdeel van de filosofie.

Niemand hoeft het met me eens te zijn of mijn blog te volgen, maar wie dat doet zal doorlopend geconfronteerd worden met kwesties die verband houden met de menselijke conditie en met wat mensen doen met elkaar. Wie dat geen filosofie vindt, is niet op de hoogte van het werk van heel veel filosofen.

Zie het archief van mijn huidige blog (http://www.sigervanbrabant.be/blog) voor meer verduidelijking.


MISPLAATSTE REACTIES


Het doel van mijn blogs is in de eerste plaats gelezen te worden. Uiteraard is commentaar steeds welkom, maar die moet wel over het onderwerp van het blog gaan, en kritiek dient een redelijke onderbouwing te bevatten. reacties die hier niet aan voldoen worden zonder verdere poespas verwijderd. Zo blijft het leuk voor iedereen.


lees meer Siger

Debat over seksisme tussen Steven Pinker en Elisabeth Spelke

Geplaatst door: Siger op Over de ethiek van de seculiere samenleving reacties: 16

Op Edge.org vind je een boeiend debat tussen Steven Pinker, toen zowat het boegbeeld van de evolutiepsychologie en dus iemand die predikt dat vrouwen niet zo geschikt zijn voor de meer ingewikkelde postjes, en Elisabeth Spelke, een van de belangrijkste (maar minder in het oog springende) neurologen vandaag, die Pinker met veel stijl en waardigheid de hand reikt om hem over de greppel in zijn hoofd te helpen.

Wild Recht - De Moraal van Dieren

Geplaatst door: Siger op Over de ethiek van de seculiere samenleving reacties: 11

Hier een beknopte samenvatting van Wild Justice, The Moral Lifes of Animals van Marc Bekoff en Jessica Pierce, over moraal in het dierenrijk. Het was alweer een hele tijd geleden dat ik een boek met zoveel plezier en verademing gelezen heb. Na een eindeloze stroom publicaties die trachtten aan te tonen dat dieren slechtst waardeloze mechanieken zijn, wordt eindelijk nog eens aandacht besteed aan wetenschappelijk onderzoek dat de voor iedereen zichtbare rijkdom van het leven van sociale dieren registreert.

Kritiek van de Sociobiologie en de Evolutiepsychologie

Geplaatst door: Siger op Over de ethiek van de seculiere samenleving reacties: 16

Een ideologie die de moderne democratie opzij wil schuiven, om welke reden en op welke wijze ook, vraagt om kritisch onderzoek.

Elke theorie die zegt dat mensen in hun lot moeten berusten, met welke naam en in hoeveel gedaantewisselingen ook, zal door eervolle burgers aangevochten worden. Deze opstandigheid zelf is de afdoende weerlegging van zo'n theorie: ideologisch, praktisch en wetenschappelijk.

De ketter en de hoveling (Spinoza en Leibniz)

Geplaatst door: Siger op Over de ethiek van de seculiere samenleving reacties: 16

Het boek The Courtier and the Heretic ("de hoveling en de ketter") van Matthew Stewart (2006) is de boeiende confrontatie van twee beroemde filosofen uit de zeventiende eeuw. Een van deze twee, Spinoza, is de grondlegger van het moderne denken. Als eerste in Europa heeft hij over het vrije denken en over de seculiere samenleving geschreven. Dat wij zulke gedachten nu kunnen koesteren, hebben we aan hem te danken. Ik zeg het maar even om het belang van dit boek te onderstrepen. Hier een korte samenvatting. In maart 2008 werd een Nederlandse vertaling gepubliceerd door Uitgeverij Meulenhoff

Monseigneur Leonard

Geplaatst door: Siger op Over de ethiek van de seculiere samenleving reacties: 0

Er is een rel ontstaan naar aanleiding van politieke uitspraken van de Belgische aartsbisschop monseigneur Léonard. De katholieke excellentie luchtte tijdens zijn recente kersthomilie zijn afkeuring voor Bart De Wever (Nieuwe Vlaamse Alliantie) en het neo-liberalisme, en zijn goedkeuring voor Elio Di Ruppo (van de Parti Socialiste) en de occupy-beweging. Het was sinds 1955 geleden dat de katholieke kerk zich nog over politieke kwesties had durven uit te spreken.

Evolutie - De Uitgebreide Synthese

Geplaatst door: Siger op Over de ethiek van de seculiere samenleving reacties: 1

Hoe komt het toch dat de hele wereld in rep en roer staat voor elke bijna-ontdekking in de deeltjesfysica, terwijl de doorsnee-leek amper iets lijkt te (willen) weten over een halve eeuw vorderingen in de biologie? Hoe is het mogelijk dat Dennett nog in 1995 zijn Darwin's Dangerous Idea kon aanvatten met de triomfantelijke uitroep dat de Modern Synthesis gedurende de voorbije halve eeuw enkel hoefde gladgestreken?

De Uitvinding Van Het Joodse Volk

Geplaatst door: Siger op Over de ethiek van de seculiere samenleving reacties: 0

Geschiedenissen van volkeren, schrijft Sand in de inleiding van The Invention of the Jewish People, zijn gemaakt als de standbeelden op onze kruispunten: groot en heroisch. Het is "wij" en "al de anderen". Europeanen geloofden vroeger dat ze afstamden van de Trojanen. De Grieken waanden zich afstammelingen van Socrates en Alexander de Grote of als de erfgenamen van het Byzantijnse rijk. In de negentiende eeuw veranderden de oude Romeinen in typische Italianen, en Gallische stammen werden Fransen. De pioniers van het Roemeense nationalisme zochten hun verleden in de Romeinse provincie Dacië en noemden zich bijgevolg Roemenen. Britten ontdekten de Keltische koningin Boudicca die weerstand bood aan de Romeinen, en gaven haar een standbeeld. Duitse schrijvers maakten van Arminius, volgens Tacitus de hoofdman van de stam der Cherusken, de vader van Duitsland.