Siger

Over de ethiek van de seculiere samenleving

Ik denk dat een samenleving erop gericht moet zijn burgers zo vrij en gelukkig te laten leven als mogelijk, door systematische samenwerking van vrije individuen op die gebieden waar samenwerking nodig is - dus een democratisch bestel. Ik voel me een beetje links en zelfs socialist, maar gebruik die woorden niet omdat ze met hele of halve bibliotheken meningen komen die ik helemaal niet hoef te delen of te verantwoorden.

Democratie is meer dan stemrecht alleen. Ze vereist ook algemeen onderwijs en gelijkberechtiging van elk individu. Groepen hebben geen rechten!

Eenmaal zo'n democratie bestaat, moet ze streven naar afbraak van grenzen en legers, en werken aan de opbouw van een efficiente, democratisch gecontroleerde politiemacht.

In zo'n democratie zorgt de overheid voor onderwijs, rechtspraak, gezondheidzorg, wetenschappelijk onderzoek, veiligheid. Daarbij wordt ze steeds gecontroleerd door de burgers.

Ik denk dat de vrije markt zoveel mogelijk moet werken, maar slechts efficient kan zijn als er controle is, en ze ondergeschikt is aan de democratische overheid.

Mijn “nickname” is een hommage aan Siger van Brabant (meer over Siger van Brabant zie blog.)


FILOSOFIE EN ETHIEK


Regelmatig wordt me gevraagd wat sommige van mijn blogs met filosofie te maken hebben. Dat zijn lezers die filosofie verwarren met zweven, losfietsen, vaagheid en woewoe. Ah ja, en ik was de diepere gedachten over God bijna vergeten.

Voor mij en zowat alle filosofen is ethiek een belangrijk onderdeel van de filosofie.

Niemand hoeft het met me eens te zijn of mijn blog te volgen, maar wie dat doet zal doorlopend geconfronteerd worden met kwesties die verband houden met de menselijke conditie en met wat mensen doen met elkaar. Wie dat geen filosofie vindt, is niet op de hoogte van het werk van heel veel filosofen.

Zie het archief van mijn huidige blog (http://www.sigervanbrabant.be/blog) voor meer verduidelijking.


MISPLAATSTE REACTIES


Het doel van mijn blogs is in de eerste plaats gelezen te worden. Uiteraard is commentaar steeds welkom, maar die moet wel over het onderwerp van het blog gaan, en kritiek dient een redelijke onderbouwing te bevatten. reacties die hier niet aan voldoen worden zonder verdere poespas verwijderd. Zo blijft het leuk voor iedereen.


lees meer Siger

Het folteren van jonge meisjes

Geplaatst door: Siger op Over de ethiek van de seculiere samenleving reacties: 0

Onze rechtspraak is de steunpilaar van de seculiere ethiek. Het is vooral in de rechtszaal dat de samenleving plechtig verklaart welk gedrag ze aanvaardt, en wat we, letterlijk, veroordelen.

Juristen zien rechtspraak al te makkelijk als een strijd tussen enkele belanghebbenden, en psychiaters en dienstverleners zien dikwijls enkel de dader. Het publiek laten ze makkelijkheidhalve over aan een vriendelijke persrechter.

Maar het gerecht is een instelling die door de bevolking gedragen moet worden. Als een klein meisje gefolterd en verkracht wordt, roept dat de weerzin op van de hele bevolking, ook van mensen die dat speciale kind nooit gekend hebben. Het gaat hun niet om dit kind of om dit éne feit, maar om kinderen op zich. Het publiek wil leven en opgroeien in een wereld die kinderverkrachting afwijst. Dit verlangen en mogelijk protest mag niet kwaadwillig verward worden met lynchpartijen en volksgericht, en de akties van een handvol extreemrechts ...

Geen excuses (Sartre)

Geplaatst door: Siger op Over de ethiek van de seculiere samenleving reacties: 9

Ik ben een bewonderaar van Sartre, niet zozeer omdat zijn filosofische boekhouding klopt, maar omdat hij een kijk op de menselijke conditie heeft die moedig, avontuurlijk en niet kleinburgerlijk is.

Verantwoordelijkheid wijst bij Sartre niet op angst, maar op de mogelijkheid van eenieder juist te handelen, en verschil te maken. Sartre spreekt over menselijke mogelijkheden. Zijn filosofie is er vooral op gericht op te roepen tot actie. Daarna, zou ik eraan toevoegen, moet ieder voor zichzelf zijn mogelijkheden ontdekken.

Sartre wil aantonen dat bange mensen zich vergissen: er is geen schuilplaats voor onze vrijheid, onze angst redt ons niet. Ook zij die op allerlei manieren vluchten voor hun vrijheid, zijn veroordeeld vrij te zijn - hun vlucht is hun keuze.Moordende onschuld

Geplaatst door: Siger op Over de ethiek van de seculiere samenleving reacties: 8

Men kent het verhaal van de recente moordpartij in Newtown, Connecticut (USA). Op 14 december 2012 drong een zwaarbewapende man in militair vest een lagere school binnen en vermoordde binnen enkele minuten 26 mensen, waaronder 20 kinderen jonger dan 10. De dader, de 20-jarige Adam Lanza, had net daarvoor zijn moeder omgebracht in hun woning. De wapens, een halfautomatisch vuurwapen en twee zware pistolen, waren haar eigendom.

Iets dergelijks vindt gemiddeld tweemaal per jaar plaats in de US, maar komt ook voor in andere "rijke landen". (Zie ook A Guide to Mass Shootings in America)

Hieronder waarom ik denk dat deze gewelddaden cultureel verklaard en opgelost kunnen worden.

PZ Myers over evolutiepsychologie

Geplaatst door: Siger op Over de ethiek van de seculiere samenleving reacties: 36

De blogger Rebecca Watson (skepchick) is reeds enkele jaren een begrip in de US. Ze ergert zich regelmatig aan pseudowetenschap die beweert dat zowat alles wat we doen en denken genetisch werd vastgelegd in het woeste pleistoceen, en dat we daar maar mee te leven hebben. In april 2011 schreef ze nog een scherpe blog tegen de voorstelling van verkrachting als een evolutionair voordeel, iets waar ik het zelf ook al over had (zie Enkele Voorbeelden uit de evolutiepsychologie.)

Creationisme of Evolutie

Geplaatst door: Siger op Over de ethiek van de seculiere samenleving reacties: 112

Wie in onze moderne samenleving leeft, en geniet van gezondheidszorg, electriciteit en transport, zal het wel eens zijn over de aard en de waarde van de moderne wetenschap en haar werkwijze. Het is immers die wetenschappelijke methode die al deze voordelen heeft voortgebracht. Het zou nogal tegenstrijdig zijn, al deze voordelen in dank te aanvaarden, en terzelfdertijd te beweren dat de methode waarmee ze bekomen werden onwerkbaar is.

Neurobabbel

Geplaatst door: Siger op Over de ethiek van de seculiere samenleving reacties: 18

De neurowetenschap is een ernstige discipline, maar het publiek werd de laatste jaren overspoeld met tijdschriftartikels en bestsellers die in aantal en verbeeldingskracht zowaar complottheorieën en de eindtijdfictie naar de kroon steken. Eindelijk lijkt er verzet te groeien tegen deze golf van boeken en tv-shows over beweerde ontmaskeringen van allerlei illusies en beweerde ontdekkingen van allerlei neuronen voor politieke stromingen, sekse, rechtspraak, karakter, aanleg, criminaliteit enzovoort.