La grande bouffe - Graham Harmans 'The Prince of Networks'

Geplaatst door: Cimedart op Cimedart reacties: 2

Als we terugdenken aan de tijd waarin prinsen nog grote diners organiseerden om interessante denkers bij elkaar te brengen dan kunnen we Harman zien als de hoflakei die ons in dit boek uitnodigt om te komen dineren bij Bruno Latour, de prins der netwerken. Hij wil dat Latour niet langer alleen bij Science & Technology Studies bekendheid heeft. Latours ‘Actor- Network-Theory’ verdient het om door filosofen serieus genomen te worden. Latour kan de metafysica nieuwe stof tot nadenken geven en de weg vrijmaken naar een objectgeoriënteerde filosofie, die het klassieke subject-object denken achter zich weet te laten.Het is een ...

Geen redding maar wel verwondering

Geplaatst door: Cimedart op Cimedart reacties: 1

Lang zag ik uit naar Tim Burtons verfilming van Alice in Wonderland. Als iemand het sprookjesachtige en absurde van het verhaal in beelden zou kunnen vatten is hij het wel, dacht ik. De werkelijkheid, echter, valt vies tegen. Want zijn Alice is geen verwonderd kind, maar een negentienjarige die na een aantal omzwervingen klaar is voor het redden van de wereld. En dat is vreemd. Want dat lijkt me niets voor Alice. Wij verwachten van haar niet dat ze ons iets leert, wij verwachten van haar dat ze de meest fantastische dingen droomt - waarom zouden we niet vijf dinsdagen ...

De Meester is een hansworst - Briefwisseling tussen Friedrich Nietzsche en Malwida von Meysenbug

Geplaatst door: Cimedart op Cimedart reacties: 3

 ![][2]

De vermeende vrouwenhater Friedrich Nietzsche onderhield van 1872 tot aan zijn geestelijke ineenstorting in 1889 een levendige en innige correspondentie met een vrouw die zijn moeder had kunnen zijn: Malwida von Meysenbug. Ondertussen ontwikkelde hij zijn grootse, alomvattende filosofie, die hem steeds verder van de mensen deed wegdrijven en waarmee hij overal, ook bij Von Meysenbug, onbegrip kweekte. Hoewel zij zich tot het einde toe om hem bekommerde, keerde Nietzsche zich uiteindelijk ook van haar af. De briefwisseling laat zien hoe de wanhopige filosoof zich uit alle macht probeerde te conformeren aan zijn eigen leerstellingen.

Nietzsche en Malwida von ...

[2]: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3d/Malwida.jpg/200px-Malwida.jpg

Het Augustiniaanse taalbeeld

Geplaatst door: Cimedart op Cimedart reacties: 10

In het eerste boek van de Confessies vertelt Augustinus over de manier waarop de oudere mensen hem als kind de taal hebben bijgebracht. Dit gebeurde doordat zij de uitgesproken tekens met de aan de jonge Augustinus gepresenteerde betekenaren vergezeld lieten gaan. Deze passage speelt een sleutelrol in Fodor’s Language of Thought en in Wittgenstein’s Brown Book en Philosophische Untersuchungen.

De passage wordt geacht model te staan voor een taalbeeld dat een dichotomie behelst tussen betekenis en betekenaar, en een louter verwijzende of extensionele band die hen bindt. Wanneer men de passage in een bredere context plaatst, valt op ...

Geen hardrock met Zizek

Geplaatst door: Cimedart op Cimedart reacties: 3

Zizek, wie kent deze ‘Elvis van de culturele theorie’ niet? Als een hippe rockster begeeft deze provocerende man zich in het land van de cultuurkritiek. Gebruikmakend van Lacan, Hegel en Marx stort hij zich op de hedendaagse cultuur. In zijn omvangrijke oeuvre raak je nogal eens de weg kwijt. Zizeks nieuwste boek Geweld, het eerste boek in de 'profile series' rondom hetzelfde thema, is een mooie inleiding in zijn denken. Het is fascinerend en vermakelijk om te lezen, maar roept ook veel kritiek op.

Zizek probeert in zijn nieuwe boek _Geweld _te reflecteren op het fenomeen geweld. Zijn inleiding ...

Das Fressen & die Moral

Geplaatst door: Cimedart op Cimedart reacties: 1

Er is in de wereld van vandaag, zo wordt beweerd, een voedselcrisis. Waar dat woord precies naar verwijst is de vraag, maar wat allereerst opvalt is dat dit woord, ‘voedselcrisis’, vooral in trek is gekomen nadat eerst ‘financiële crisis’, ‘economische crisis’ en ook ‘klimaatcrisis’ in omloop zijn geraakt. Ik denk dat de benaming ‘crisis’ een gevoel van urgentie moet oproepen. Betekenisinflatie leidt ertoe dat het tegenovergestelde wordt bereikt.

Ondertussen zijn er op het gebied van voedsel toch enkele zeer prangende problemen. Allereerst is eenvoudig waar te nemen dat er nog steeds honger is in ...

Voorbij de ervaringsonverschilligheid

Geplaatst door: Cimedart op Cimedart reacties: 0

Lieven de Cauter schetst in Archeologie van de kick, over moderne ervaringshonger, een herziene editie van de gelijknamige bundeling essays uit 1995, de ontwikkeling van de ervaring. Deze loopt van de sentimentaliteit via de belevenis, de invoeling en de shock tot de kick.

Het is niet goed gesteld met de ervaring. Sterker nog: we leiden aan ervaringsarmoede. Het zoeken naar kicks is hier één van de tekenen van. De Cauters onderzoek is niet methodisch of genealogisch. De hoop die De Cauter in de inleiding uitspreekt dat ‘iemand zijn essays - hoe laatdunkend ook - benjaminiaans zou noemenâ ...

Deugden anno 2009

Geplaatst door: Cimedart op Cimedart reacties: 0

Wie denkt dat deugden niet meer van deze tijd zijn, heeft het mis. Wij dienen deugden niet te beschouwen als beperkende waarden die stammen uit een saaie, stoffige tijd, maar als ‘kwaliteiten waarin we kunnen excelleren’. Dat zegt Paul van Tongeren, hoogleraar wijsgerige ethiek, die de inleiding en het slotstuk van Voortreffelijk Leven verzorgt.

Deze kwaliteiten worden getoond en theoretisch onderbouwd in Voortreffelijk leven, een bundel van interviews en reportages die in 2008-2009 in het dagblad Trouw verschenen. In het boek worden korte interviews van Peter Henk Steenhuis (eindredacteur van Trouw) met filosofen, schrijvers en andere denkers afgewisseld met ...

Waar de wereld nooit genoeg van kreeg

Geplaatst door: Cimedart op Cimedart reacties: 0

De tekst ‘Experience’ uit 1844 van de negentiende-eeuwse schrijver, filosoof en dichter Ralph Waldo Emerson (1803-1882) begint als volgt:

'Where do we find ourselves? In a series of which we do not know the extremes, and believe that it has none. We wake and find ourselves on a stair; there are stairs below us, which we seem to have ascended; there are stairs above us, many a one, which go upward and out of sight. But the Genius which, according to the old belief, stands at the door by which we enter, and gives us the lethe to ...

Een kleine geschiedenis van het woord

Geplaatst door: Cimedart op Cimedart reacties: 2

Het is lastig filosoferen met Aristoteles als de woorden die hij tóen gebruikte, nu niet meer hetzelfde betekenen. Daarom hier een kleine reis door de geschiedenis van het woord ‘object’.

Het woord ‘object’ komt van het Latijnse ‘obiectum’, dat weer een vertaling is van het Griekse woord ‘άντικείμενον’ (antikeimenon). Het is een verzelfstandiging van het werkwoord ‘objicere’, dat ‘voor iets werpen’, ‘voor iets stellen’ of ‘tegen iets stellen’ betekent. Deze betekenis is goed te herkennen in de Duitse vertalingen van ‘object’: ‘Gegenworf’, ‘Vorwurf’, ‘Gegenstandâ ...

Duits idealisme met Amerikaanse marketing. Interview met Robert Pippin

Geplaatst door: Cimedart op Cimedart reacties: 3

In het voorjaar van 2009 was Robert B. Pippin in Amsterdam om de Spinoza Leerstoel aan de UvA te bekleden. _Cimedart _sprak met hem, op de dag na Koninginnedag. Hij blijkt geheel geïntegreerd te zijn: zijn vrouw heeft op de vrijmarkt sjaals gekocht en ze hebben zelfs een fiets verkocht. Ook hun hond is meegekomen, en het leven in Amsterdam (‘very peaceful and tolerant, dense but without friction’) bevalt hem goed. Het gesprek draait natuurlijk om Hegel, met wie Pippin zijn hele filosofische loopbaan al bezig is.

Robert Pippin moet wel een zeer calvinistisch arbeidsethos hebben, gezien het ...

Vrij zijn kun je niet alleen - Hegels praktische filosofie volgens Robert Pippin

Geplaatst door: Cimedart op Cimedart reacties: 0

In de filosofie van vandaag de dag is er de gewoonte haar in deelgebieden in te delen en te organiseren. Graag plakken we overal een label op: dit is taalfilosofie, zij doet aan epistemologie, die vakgroep houdt zich bezig met esthetica, hij is professor in de antieke filosofie. Of we maken een onderscheid tussen een systematische en een historische benadering, of tussen theoretische en praktische filosofie, of tussen continentaal en analytisch. Soms kom je echter een filosoof tegen die zich niet zo gemakkelijk in een hokje laat stoppen. Robert Pippin van de University of Chicago is zo iemand. Hij is ...