Epstein over Hayek, Rawls en Rechtvaardigheid

Geplaatst door: adrianhealey op adrianhealey reacties: 0

'k ben 'Principles for a Free Society' van Richard Epstein aan het herlezen en daarin vind ik (o.a.) het volgende citaat:

The basic insight at work follows from John Rawls with his use of the "veil of ignorance" and from Friedrich Hayek with his devotion to the spontaneous order. Customs tend to emerge from a constant pattern of interaction which places individuals behind a veil of ignorance so that, in in accordance with Rawls's formulation, they must choose a general rule while in ignorance of their own position in any future dispute. So constrained, they have an incentive to choose the rule that works to the long-term average advantage of all members of society: there is no way they can better their own personal position by choosing otherwise. Likewise, Hayek's idea of spontaneous order assumes that customary practices made by people so situated in practice will through ...

De autoriteit van de staat

Geplaatst door: adrianhealey op adrianhealey reacties: 6

Enkele denkpatronen die de noodzakelijkheid van een staat hebben beargumenteerd:

  • Anders een oorlog van allen tegen allen (Hobbes)
    Verwant, maar anders: monopolie op het bestraffen van misdaden = noodzakelijk (Rand, Mises)

  • Efficiënter dan het marktproces om vrede te bewaren (Nozick)

  • Sociale Rechtvaardigheid (Rawls)
  • Monopoly op het bestraffen van misdaden, noodzakelijk

Welke redenen vindt u de meest belangrijke om de beargumenteren dat er een staat nodig is?

Enkele metahistorische gedachten

Geplaatst door: adrianhealey op adrianhealey reacties: 2

Zover ik mij herinner leren we in de geschiedenisles in onze publieke scholen min of meer (als het gaat over de politiek) dat de gehele geschiedenis gedomineerd werd door dictators, feodale heren, keizers, etc. Wat er niet bijgezegd werd, is dat, bijvoorbeeld, het ancien regime 'ocharme' 5% belastingen had. Het ancien regime kon failliet gaan, i.e. niet meer in staat haar schulden te betalen (of, anders gezegd, door te belasten aan de samenleving). In welke mate kan je het dan totalitair noemen?

De kwestie is dat het eerder ging over 'inspraak' en dat sinds de opkomst van de democratie dit probleem 'opgelost' is: nu is er inspraak. (Met wat geluk wordt er eens gezegd dat dit ook maar relatief is - hoeveel inspraak heb jij over de beslissingen in het parlement relatief ten opzichte van de beslissingen die jij zelf neemt?)

Er wordt echter niet eens stil gestaan bij de ...

Over utilitarisme

Geplaatst door: adrianhealey op adrianhealey reacties: 0

"De meest uitdagende kritiek die ik heb tegen het regelutilitarisme, is simpelweg het volgende. Een regelutilitarist kan niet veel meer tegen een dief, een verkrachter of een moordenaar zeggen dan: 'het spijt me, maar dit is verkeerd. Dit is niet zozeer verkeerd omdat je het slachtoffer behandelt op een fundamenteel ontoelaatbare wijze, maar omdat, als iedereen zo zou handelen, dan zou er van een samenleving en algemeen geluk simpelweg niet veel in huis komen.' Indien een utilitarist iets anders zou zeggen - als het puntje bij paaltje komt - erkent hij dat het utilitarisme onvoldoende is."

[Uit mijn review van 'Ethics as a Social Science'

]1Wat jij?

De taak van filosofen op blogs

Geplaatst door: adrianhealey op adrianhealey reacties: 2

Is het de taak van filosofen om vragen te stellen, die de lezer aan het denken zet of om meningen te geven, die mensen kunnen bekritiseren? Natuurlijk kan men zeggen: 'beide', maar het zijn beide totaal andere doelen en andere rollen die de filosoof op zich zou nemen. In het verleden heb ik hier mijn mening gegeven, die op een muur van onbegrip - en doelbewust onbegrip is gestoten, i.e. mensen die niet stil stonden bij de argumentatie as such, maar het wensten te weerleggen vanuit hun eigen vooronderstellingen. Daar ben ik op afgeknapt. We zullen nog eens proberen.

Wat betekent het om een anarchist te zijn?

Geplaatst door: adrianhealey op adrianhealey reacties: 24

Zoals sommigen van jullie weten, beschouw ik mezelf als een 'anarchist'. Neen, ik draag geen punkkleren, ik luister zelden tot nooit naar punk - alhoewel de Sex Pistols een paar grappige liedjes hebben - en ik heb geen fundamenteel probleem met autoriteit. Maar wat betekent het als ik zeg dat ik een anarchist ben?

Overheid & verantwoordelijkheid

Geplaatst door: adrianhealey op adrianhealey reacties: 0

Voor zij die het nog niet weten, ik schrijf een boek over mijn 'ideologie', 'visie op de samenleving', achtig iets. Ik zal vanaf nu een paar extracten geven, voor zij die geïnteresseerd zijn. Vandaag over de overheid & verantwoordelijkheid, uit hoofdstuk 5: 'De God Democratie'.

Het Sociaal Contract

Geplaatst door: adrianhealey op adrianhealey reacties: 10

Voor zij die het nog niet weten, ik schrijf een boek over mijn 'ideologie', 'visie op de samenleving', achtig iets. Ik zal vanaf nu een paar extracten geven, voor zij die geïnteresseerd zijn. Vandaag over het sociaal contract, uit hoofdstuk 5: 'De God Democratie'.

Gecentraliseerd recht: een analyse

Geplaatst door: adrianhealey op adrianhealey reacties: 0

Zoals sommigen onder jullie wel al weten, sta ik in de natuurrechtelijke traditie. Ik ben ervan overtuigd dat mensen rechten hebben omdat het 'mensen' zijn en dat elke vorm van het breken van dit recht een daad is van onrecht. Een van de consequenties van deze theorie is dat een instantie zoals een 'overheid' op geen enkele manier gelegitimeerd kan worden, daar een overheid maar kan bestaan door middel van geweld (i.e. belastingen) die altijd tegen dit natuurrecht ingaan. Je zou me dus een anarchist kunnen noemen. (Kijk zeker even deze korte tekst van Stephan Kinsella: 'Wat betekent het om een anarcho-kapitalist te zijn?' en de wikipedia pagina waar er een korte samenvatting staat van mijn standpunt: Anarcho-Capitalism.) Er zijn echter redelijk wat mensen die zo'n visie (intuïtief?) niet aanvaarden. Ze vrezen voor rechtsonzekerheid, chaos, misdaden, etc. en hechten zich vast aan het alternatief, i.e. positief recht ...