'Religie' is niet meer dan een dubieus moreel kwaliteitslabel

Geplaatst door: peter op Peter Adriaenssens reacties: 6

Ik zal proberen mijn stelling te verdedigen dat ‘religieus’ een onterecht ‘moreel kwaliteitslabel’ is en impliciet Dawkins’ stelling verdedigen dat we geen respect hoeven te tonen voor iets omdat het ‘religieus’ is. Wat uiteraard niet betekend dat vele eigenschappen van religieuze bewegingen en religieuze mensen heel respectabel en zelfs te bewonderen zijn,wat ik stel is dat er geen enkele reden is om die positieve eigenschappen ‘religieus’ te noemen omdat ze evengoed voorkomen in mensen,groepen,ideologieën die helemaal niet religieus zijn. Enkele voorbeelden uit mijn persoonlijke ervaring: Een oud missionaris vertelt over zijn werk in Congo,trots vertelt ie dat ie er indertijd in is geslaagd op 4 jaar tijd een kathedraal te bouwen,toenmalige kostprijs 37.000.000 Bef. De enige reden waarom dit geen logische reaktie van afkeuring oproept is het feit dat ie zijn acties religieus kan labelen. Een Scandinavisch meisje wordt religieus opgevoed,vader en ...

Geloofsgenetica

Geplaatst door: peter op Peter Adriaenssens reacties: 13

Al een en ander werd geschreven over de evolutionaire basis van de neiging tot religiositeit. Ongetwijfeld zullen er disposities zijn die een individu vatbaarder maken voor het aanvaarden van een religieus wereldbeeld. _Citaat: Genetic and environmental influences in social attitudes were investigated in adopted and nonadopted children (N = 654) and their biological and adoptive relatives in the Colorado Adoption Project. Conservatism and religious attitudes were measured in the children annually from ages 12 to 15 and in the parents during the 12-year-old visit. Multivariate genetic model fitting indicated that both conservatism and religious attitudes, are strongly influenced by shared-family environmental factors throughout adolescence. In contrast to previous findings from twin studies, which suggest that genetic influence on social attitudes does not emerge until adulthood, the present study detected significant genetic influence in conservatism as early as age 12. There was no evidence of genetic influence, however, on religious attitudes during ...

Boek: De monnik en de filosoof (Ricard en Revel)

Geplaatst door: peter op Peter Adriaenssens reacties: 1

Een briljant wetenschapper moleculaire biologie besluit na zijn studie van koers te veranderen en gaat in de leer bij Tibetaanse monikken,uiteindelijk schopt hij het zelf tot boedhistische meester. Boeiende bijkomstigheid is dat zijn pa filosofie doceerde en uiteindelijk schrijver/redacteur werd. De dubbele verhouding zoon-vader en boedhist-Westers filosoof blijkt een mooi podium te bieden voor open discussie. Een maand lang gingen ze in dialoog over de relatie van het boedhisme met psychologische,spirituele,metafysische en wereldse aspecten. Mijn slotsom: Het boedhisme biedt mogelijkheden voor contemplatieve en meditatieve technieken die hun nut kunnen en zullen hebben,deels zie ik het als een intuïtieve geestenswetenschap die op dat vlak in de filosofische en spirituele wereldgeschiedenis weinig concurentie te dulden heeft . Ik volg vader Revel echter volkomen als ie besluit dat de antwoorden op metafysische vragen die door de boedhistische leer worden geboden tekortschieten. Mooi boek,vlot leesbaar,originele opzet.

Open verzoek aan Johan Braeckman

Geplaatst door: peter op Peter Adriaenssens reacties: 1

Prof Wetenschapsfilosofie Johan Braeckman start een project op om evolutieleer bij het grote publiek bekend te maken,volgens mij een goede zaak. Ondanks het feit dat er wordt gesteld dat 80% van de bevolking evolutie aanvaardt als het mechanisme achter de ontwikkeling van leven en soorten is het mijn ervaring dat heel weinig mensen bekend zijn met de fundamentele principes er van. Men heeft de klokken horen luiden maar de klepels weten weinigen hangen. Wat ik op het net mis is een populaire site waar gepubliceerd wordt over evolutionaire theorieën zonder dat de metafysische implicaties er van worden belicht,een strikt wetenschappelijke site dus die het kaf van het koren scheidt en de just-so theorieën onderscheidt van sterk onderbouwde hypotheses en stellingen. Ik hoop dat prof Braeckman mijn mening deelt en ook daar een deel van de middelen aan besteedt. Niet in het minst omdat ik er van overtuigd ben ...

Welkom

Geplaatst door: peter op Peter Adriaenssens reacties: 2

Ik ben Peter en was aangenaam verrast toen men me vroeg te bloggen op filosofie.be. Ik heb geen academische vorming genoten maar gedachten sluipen waar ze niet flitsen zodat wat studie bijna onvermijdelijk deel van mijn leven is geworden,studie vanuit een zo goed als volledig intrinsieke motivatie. Biologie,psychologie,sociologie,filosofie,evolutieleer..., 't kan me allemaal bekoren. Misschien niet de ideale uitgangspositie om in een of ander vakgebied uit te blinken maar wel een sterke troef om inconsistenties uit het eigen denken en dat van anderen te halen. Liefst geen discussie om de discussie wat mij betreft.