Neo-Cynicus

De Neo-Cynicus

Publieke filosofie, neurotheologie, archaeomagnetisme en vectorïele fenomenologie ("Hemi-Parrhesia").


lees meer Neo-Cynicus

Korte realpolitieke ode aan Europa

Geplaatst door: Neo-Cynicus op De Neo-Cynicus reacties: 2

Zie hier mijn LYRIEK OVER HET EUROSCEPTICISME - in plaats van mijn gortdroge analyses over de rol van Europa in en ten aanzien van het economisch nationalisme zoals beschreven in Olivier Boehme's geschiedenis van het economisch nationalisme ("De welvaart en trots van naties"). Vergeet niet traag te lezen (vergeet dit nooit overigens).

Vechten voor Syrië: hypocriete provocatie of mislukte symbolisatie?

Geplaatst door: Neo-Cynicus op De Neo-Cynicus reacties: 13

Waarom mogen geëngageerde allochtone jongeren niet gaan vechten in Syrië? Is het zielloos onverschillig zijn van autochtone jongeren dan beter?

"Vaak zijn goed opgeleide jongeren de kern van die radicalen Het is beter tijdig om in te grijpen, dan te wachten tot ze in Syrië bij Al-Qaïda zitten", aldus BDW in De Ochtend op Radio 1. En nog: "Ouders zien hun kinderen letterlijk radicaliseren achter de computer. Er was een school waar plots een tiental leerlingen vroeg om te mogen bidden, inclusief ritueel voetenwassen. Dan is er iets aan de hand." Evenzeer stelt de Antwerpse imam Nordine Taouil: "We moeten radicaal tegen radicalisme zijn."

Blijkbaar is het woord 'radicalisering' een nieuwe kapstok van zowel kerk (moslimgemeenschap) en staat (Antwerps beleid) om het maatschappelijk debat te structureren. Is 'radicaal' gedrag een teken aan de wand dat de maatschappij moet ingrijpen? Of zou het een symbool moeten zijn? Wat zou de Leuvense ...

De diagnose van de publieke ruimte volgens Rudi Visker

Geplaatst door: Neo-Cynicus op De Neo-Cynicus reacties: 17

Op de dag van Sinterklaas gaf Rudi Visker in 't Arsenaal te Mechelen een lezing naar aanleiding van GEN2020 (een theaterfestival met filosofische touch). Met dank aan Kristin Rogghe voor de organisatie.

Met een combinatie van een 'Lezing voor de 21e eeuw' en een hoofdstuk uit 'Lof der Zichtbaarheid' herhaalde Visker zijn diagnose van de publieke ruimte. Onderstaand vindt u tevens enkele bemerkingen waarvan ik niet verwacht dat u die begrijpt.

Een geslaagde Antwaaarpse projectie?

Geplaatst door: Neo-Cynicus op De Neo-Cynicus reacties: 10

Men zou drie modellen van macht kunnen onderscheiden op basis van drie verhoudingen tussen leiders en volgelingen. Daarna volgen nog enkele beschouwingen die niets te maken hebben met de actualiteit.

Over het ontstaan van het schrift

Geplaatst door: Neo-Cynicus op De Neo-Cynicus reacties: 37

Ik werk - tussen mijn andere verplichtingen door - aan een nieuwe publicatie. Het betreft een studie naar de functie van taal, tellen en notatie en diens impact op de perceptie en communicatie. Graag geef ik fragmenten weer van mijn vorderingen. Bij deze de schets van mijn inleiding.

Over Aristoteles, publieke ruimte en ‘Filosofie.VL’

Geplaatst door: Neo-Cynicus op De Neo-Cynicus reacties: 5

In dit artikel schetst Andreas Lauwers a.k.a De Neo-Cynicus de vergelijkbaarheid van polis en stad binnen een actueel gesitueerd kader...

... en vraagt hij zich post scriptum af of zoiets als Filosofie.BE wel geldig is indien het een exclusief Nederlandstalig platform blijkt.

Ruimte in de technische wereld: GPS-filosofie

Geplaatst door: Neo-Cynicus op De Neo-Cynicus reacties: 1

Op 31 oktober vindt in de Technische Universiteit Delft in Nederland de 33ste Vlaams-Nederlandse Filosofiedag plaats. U vindt mijn bijdrage om 13u30. Het centrale thema is dit jaar de relatie tussen filosofie en techniek. U komt toch ook!

Mijn lezing sluit aan bij het thema en betreft het volgende: via een postmodernisering van Kant's verklaring van ruimte en tijd als transcendentale vormen van onze zintuiglijke waarneming, kom ik via Samuel Ijsseling tot een analyse van de symbolische functie van GPS-technologie.

Tot dan!

Wat is publieke ruimte voor u?

Geplaatst door: Neo-Cynicus op De Neo-Cynicus reacties: 0

Even wat promotie tussendoor, waarom niet?

"Heel wat signalen duiden erop dat het publiekeruimtebeleid de komende jaren een speerpunt wordt voor de lokale besturen. Sommige instanties willen samen de toekomstige burgemeesters en schepenen stimuleren en inspireren om in de legislatuur 2012-2018 werk te maken van een aantrekkelijke en aangename leefomgeving in hun gemeente. Het startmoment van dit traject vindt plaats op 20 oktober 2011 in het Vlaams Parlement."*

U komt toch ook? Of zoniet: wat is publieke ruimte voor u? Deel uw filosofische mening!

Over de 33e Vlaams-Nederlandse Filosofiedag en U

Geplaatst door: Neo-Cynicus op De Neo-Cynicus reacties: 0

Na de 28ste, 29ste, 31ste en 32ste Vlaams-Nederlandse Filosofiedag kan je de Neo-Cynicus ook aan het werk zien op de 33ste Filosofiedag, ditmaal in Delft, aan de Technische Universiteit, op 31 oktober 2011. De Filosofiedag fungeert als draagvlak voor actuele discussies tussen vakgenoten van de verschillende Nederlandse en Vlaamse faculteiten.

Het thema van de 33ste Nederlands-Vlaamse Filosofiedag is de relatie tussen filosofie en techniek.