Neo-Cynicus

De Neo-Cynicus

Publieke filosofie, neurotheologie, archaeomagnetisme en vectorïele fenomenologie ("Hemi-Parrhesia").


lees meer Neo-Cynicus

Boeken ter herinnering aan de vergetelheid

Geplaatst door: Neo-Cynicus op De Neo-Cynicus reacties: 20

Een verwoording van de rol van een cultuur van het boek in de moderne maatschappij vanuit een denken over het schrijven en lezen van niet-gedeelde boeken, zonder de wens een cultuur van herstel te legitimeren.

Dit artikel formuleert ondermeer een bedenking inzake de stelling dat ondernemers door hun hang tot disruptie behept zijn met een religieuze waanzin. Volgens een bepaald auteur zouden ondernemers namelijk veeleer een voorbeeld moeten nemen aan de waanzin van de kunstenaar en die religieuze waanzin achterwege laten. (Zie hiervoor: L.H. (30/08/2016): Kunstenaars en zakenmannen: twee kanten van dezelfde medaille?).

Enerzijds ga ik akkoord met zijn stelling dat ondernemers met hun disruptieve geest vergelijkbaar zijn met mensen die gedreven zijn door religieuze waanzin of de waanzin van de kunstenaar. En het is zeker zo dat er een overgang mogelijk is tussen beide vormen van waanzin. (Zie hiervoor mijn: Overpeinzingen bij de overgang, onderaan).

Anderzijds ...

Overpeinzingen bij de overgang

Geplaatst door: Neo-Cynicus op De Neo-Cynicus reacties: 26
In de bundel Anthropologie de la guerre verscheen een nawoord van Alain Badiou met als titel: La malaise des fils dans la 'civilisation' contemporaine. Graag ontsluit ik in dit artikel een eigenzinnig, ietwat te cryptisch omschreven, aspect van waar het - naar mijn bescheiden mening - om draait in Badiou's artikel.
Je moet Badiou's artikel echter helemaal niet hebben gelezen om mijn artikel te bekijken. Wees wel gewaarschuwd: omwille van enige luiheid en weinig tijd wegens teveel arbeid, zal mijn artikel mogelijk soms te persoonlijk of te actualiserend, soms te abstract of te historiserend overkomen. Beschouw dit als een uitoefening van dichterlijke vrijheid in Belgisch Surrealisme.
Dit impliceert natuurlijk niet dat er geen grondige redactie aan te pas is gekomen. Onderaan vind je immers wat referenties naar enkele externe bronnen - kwestie van evenzeer traditionele gelaagdheid te hanteren aangaande dit nogal gekunstelde 'document' (waarop overigens geen copyright rust), zodat een mini-inventaris ...

Aandacht voor de beleving van het wonder in 'K3'

Geplaatst door: Neo-Cynicus op De Neo-Cynicus reacties: 2

De K3-storm is gaan liggen nu de 'nieuwe K3' gekozen is. De overdrachtsvorming van deze erfenis zorgde voor heel wat deining. Ondertussen werden de eerste concerten gegeven en zijn de meeste kinderen tevreden met de nieuwe K3.

Men zou - achteraf bekeken misschien met een lelijke blik - zich in een reflectie kunnen afvragen of men als volwassene wel tevreden mag zijn met die gemanagede bevrediging van het oordeel (geen seksuele connotatie) (zie hiervoor eventueel mijn: Oneigentijdse meditatie over het fenomeen 'K3').

Volgens Eric Goens impliceert deze voornoemde vraagstelling een uiting van cultuurpessimisme. Goens: "Dat al die cultuurpessimisten op een bedje van zuurdesem de hoogste boom in kunnen. Topwijven zijn het. Absolute topwijven." (zie hiervoor: Een etmaal à la Karen Damen).

Mij lijkt het vooral treffend dat Goens veronderstelt dat een kritische analyse (met economische connotatie) van het fenomeen 'K3' louter mikt op de deugdelijkheid van de dames zelf, terwijl zulke analyses ...

Over Europa na Samuel Ijsseling

Geplaatst door: Neo-Cynicus op De Neo-Cynicus reacties: 12

In dit artikel ga ik dieper in op enkele filosofische kruisverbanden binnen en tussen bepaalde periodes van de Belgische en Europese geschiedenis. Mogelijk lijken deze insnijdingen en verbindingen hoogst arbitrair. Dit is het risico van elke zelfverklaarde duiding van zoiets vaags als een historische benadering van hoogst uiteenlopende gebeurtenissen.

Toch lijkt hierdoor misschien een verhaal leesbaar dat eventueel een zinnige schets biedt van de rol van een bepaalde filosoof, met name, de Nederlander Samuel Ijsseling, voor het verstaan en bestaan van bepaalde filosofische stromingen waarin Belgische en Europese intelligentsia en modale burgers zich verwikkeld weten. Opdat die schets echter zijn doel niet mist, dient eerst heel wat omkadering omschreven te worden, alvorens Ijsseling zelf in beeld komt.

PEGIDA Vlaanderen, sofistisch bekeken

Geplaatst door: Neo-Cynicus op De Neo-Cynicus reacties: 7

Een sofistische benadering van het fenomeen 'PEGIDA Vlaanderen'. Indien u overigens over een meer inhoudelijke en minder sofistische positie wenst te lezen aangaande de notie van multiculturaliteit en diens verhouding tot humanistische en bijvoorbeeld islamitische levensbeschouwingen, men weze verwezen naar: Humanisme(n). Voorbij Marchel Gauchet's historische analyse van het individu

Kleine zingeving van de spatiotemporele (a)symmetrie

Geplaatst door: Neo-Cynicus op De Neo-Cynicus reacties: 11

Een korte schets van enkele terminologische kruisverbanden binnen de (vectoriële) fenomenologie en de moderne fysica inzake spatiotemporele (a)symmetrie. Indien U dit overigens onleesbaar saai vindt en U op zoek bent naar een filosofisch gesprek aangaande radicalisering en 'Je suis Charlie', men weze verwezen naar Vechten voor Syrië: hypocriete provocatie of mislukte symbolisatie?

Is het Israëlische leger het meest morele leger ter wereld?

Geplaatst door: Neo-Cynicus op De Neo-Cynicus reacties: 32

De Gaza-oorlog, wat kan men hierover nog kwijt zonder verlies in de redelijkheid van de mensheid? Wel, dit: reacties op opinieartikels uit kranten via een publicatie op je blog vanuit de filosofische dimensie van het humanitair oorlogsrecht. Daarom: hieronder vind je het bekritiseerbare opinieartikel van Hans Knoop, 'De oorlog in Gaza is geen western' uit De Standaard (29/07/14). Onderaan vind je mijn kritische reactie op dit artikel. Meningen?