Onbehagen

Geplaatst door: LeonH op ethiek met wetenschappelijk voorbehoud reacties: 167

Zizek schrijft over het onbehagen van het subject. Ik geloof dat zijn benadering optimistisch is. Alsof er nog iets aan te doen is. Dat het buiten iemand ligt en de omstandigheden gewoonweg aangepast kunnen worden, zodat daarna het onbehagen weg is. Nee, volgens mij staat het onbehagen gelijk met verdorvenheid.

Cultuurfilosofen

Geplaatst door: Steven Wende op filosofie en literatuur reacties: 23

Cultuurfilosofen.

de cultuur zodanig inrichten dat de natuur optimaal aan z’n trekken komt (Hobbes)

als ik het woord cultuur hoor dan trek ik mijn pistool geen Goebbels, geen Mussolini; maar Hanns Johst in het nazitoneelstuk Schlageter); vergelijk ’t met Berthold Brecht & Kurt Weil met hun Dreigröschen-opern (Erst kommt das Fressen und dann die Moral))

Penrose

Geplaatst door: Steven Wende op filosofie en literatuur reacties: 49

Een stukje uit het boekwerk van Roger Penrose. Geheten The “road to reality”. Penrose is een meester in het jongleren met imaginaire en complexe getallen. Om dat bij te kunnen houden moet je alle zeilen bijzetten. Maar goed, dit is een terzijde. ’t Gaat ons hier om hoofdstuk 29 “The measurement paradox.” Waarom? Omdat we daar een zinsnede tegenkwamen die misschien als een tegenwicht kan gelden voor de redeneringen van Markus Gabriël en soortgelijke halve garen. Het gaat om de volgende zinsnede: “… This grand superposition is described by a wavefunction ǀφ) for he entire universe. Is is sometimes referred to as the “multiverse”, but I believe that a more appropriate term is the Omnium.

(dus wellicht (of welzeker) meer geëigend dan Sinnfeld?).

Epistemologische reserve

Geplaatst door: LeonH op ethiek met wetenschappelijk voorbehoud reacties: 173

Epistemologie is kennisleer, in die zin dat de grondslagen van kennis onderzocht worden. De reserve die hierbij eventueel genomen kan worden, is dat de psychologische neiging groot is om te denken dat men het gelijk aan eigen kant heeft, maar dat in de praktijk toch nog steeds veel mensen gevonden kunnen worden met andere, zo niet tegengestelde denkbeelden.

Compliciteit en simplexiteit

Geplaatst door: areniers op Tijd en zijn reacties: 34

Eens wat anders. Een kortverhaal vol filosofische bespiegelingen. En een uitdaging! Wie kan er -met pakweg een foutenmarge van twee jaar- schatten hoe oud de protaganist was toen hij zijn trauma opliep?

Een postmoderne aanzet tot linguïstische anarchie - Deel I

Geplaatst door: areniers op Tijd en zijn reacties: 75

De prelude is een zeer abstracte aanzet tot een aantal praktisch uitgewerkte voorbeelden. Inhoudelijk wil ik duidelijk maken dat het zijn pas open bloeit wanneer de werkelijkheid de door ons opgelegde ordening doorbreekt. Dat gebeurt bijvoorbeeld bij het ontdekken van een fout tegen de taalregels in een tekst. Die confrontatie, hier beschreven als een opschrikken, laat de lezer het geschrevene ervaren als een zo-heid die voor een kortstondig moment bestaat buiten alle ordening om. Men kan zelfs van een epifanie spreken, een tel van verlichting. De aard van ons menszijn noopt ons vervolgens tot de invraagstelling van het zojuist waargenomene: de rationele queeste naar het zijn neemt een aanvang.