Sporen van geloof

review door: Dennis Vanden Auweele. reacties: 2 pdf print

In ‘Sporen van geloof’ houdt de hoogleraar aan de Europese Hogeschool Brussel (EHSAL) Dirk de Schutter een betoog voor een nieuwe kijk op onze post-moderne houding ten opzichte van religie. Door slinks gebruik te maken van canonieke filosofen zoals Nietzsche, Meister Eckhart en Heidegger, schrijvers zoals Saramago en Eliot en dichters zoals Hölderlin probeert hij aan te tonen dat de strijd die de Moderne tijd voerde met de religie (voornamelijk de Christelijke religie) nog niet ten einde is.

Om het met Nietzsche te zeggen “God is dood, maar zijn schaduw waart nog steeds rond”. Hiermee pikt De Schutter in op een actueel thema waar een nieuwe plaats gezocht wordt voor het geloof na de scherpe kritieken van Nietzsche, Heidegger en anderen. De dialoog van het Westen met de wijsheid uit Jeruzalem is nog niet ten gronde gevoerd.

Doordat De Schutter zo’n grote verscheidenheid aan denkers aan het woord wil laten, ontbreekt dit boek een rode draad of leeswijzer. De meeste hoofdstukken zijn zelfs eerder gepubliceerde artikels of verdedigde papers. Op deze manier valt het zeer moeilijk om dit boek vanuit een bepaalde invalshoek of argumentatie te lezen. Dit wordt niet vereenvoudigd door De Schutter’s aparte retorische stijl waar hij zijn lezer bombardeert met citaten van, vaak weinig bekende, denkers/schrijvers die slechts gedeeltelijk worden toegelicht. Op die manier is het boek bijzonder moeilijk om bij te benen.

Hiernaast lijkt het boek een midden te willen zoeken tussen een academische behandeling van verscheidene denkers, maar toch toegankelijk te zijn voor het brede publiek. In mijn optiek, faalt dit werk in beide opzetten. De academische behandeling van de verscheidene filosofen is weinig gesubstantieerd en betoont betrekkelijk weinig kennis van hedendaagse academische discussiepunten. Zo krijgen we een erg tentatieve en univocale presentatie van filosofen zoals Nietzsche en Heidegger die toch erg voor interpretatie vatbaar zijn. De toegankelijkheid van het boek wordt verstoord door de veelvuldigheid van, vaak anderstalige, citaten van denkers die niet tot het canon van bekende filosofen behoren

Een, in mijn ogen, bijzondere verdienste van het boek is dat het, vanuit een religieus perspectief bekeken, bepaalde kwesties op tafel durft leggen. Zo durft De Schutter de thema’s homoseksualiteit, priestertrouw e.d. aankaarten en onder de filosofisch loep nemen. Het jammerlijke is dat deze thema’s geen consistente uitwerking krijgen en verdrinken in de matige academische bespreking van denkers zoals Nietzsche, Heidegger en Saramago

Dit werk had zeer goed kunnen zijn. De opzet is namelijk heel actueel en weldoordacht. Ik ben er ook van overtuigd dat De Schutter werkelijk iets aan zijn lezers te zeggen heeft. Jammer genoeg slaagt hij er niet in zijn boodschap over te dragen in dit boek. Het boek lijkt mij een snel in elkaar geflansd amalgaam van eerder gepubliceerde of verdedigde papers.Reacties (2)

   

-Geloof ? Tenslotte moet iedere filosofie en zelfs iedere wetenschap eindigen in een zeker 'geloof' .
-Misschien is dit geloof ook een vorm van 'weten van niet-weten' ; en tenslotte is er slechts de logica van de eeuwige wetmatigheden, die absoluut is ; en waarvan al het overige of andere, dat niet noodzakelijk moet zijn, dan contingent voortkomt vanuit deze 'logos' ? - Of wordt 'E=mc2' uitgebreid tot 'E=mc2=Psy' ...
-Ook dat kan of moet geloofd worden ... - Valère De Brabandere-

   

Hallo Dennis,

Als ik jou zo lees dan denk ik dat hij eigenlijk gewoon dit wilde zeggen:

Door slinks gebruik te maken van canonieke filosofen zoals Nietzsche, Meister Eckhart en Heidegger, schrijvers zoals Saramago en Eliot en dichters zoals Hölderlin probeer ik aan te tonen dat de strijd die de Moderne tijd voerde met de religie (voornamelijk de Christelijke religie) nog niet ten einde is.

Mooi gedaan, want nu hoef ik dat dus ook niet meer te lezen, mocht ik het ooit van plan geweest zijn.

Alleen geregistreerde gebuikers mogen comments plaatsen

Aanmelden of Registreer plaats een reactie