Logicomix

review door: Broos Delanote. reacties: 0 pdf print

Dat het strip-genre de laatste jaren een enorme evolutie heeft doorgemaakt zal velen onder u niet ontgaan zijn. De komst van de zogenaamde graphic novel heeft voor een kleine revolutie in strip-land gezorgd. Maus en Persepolis verdienen hierbij zeker vermeld te worden maar samen met deze hoogtepunten in de strip-geschiedenis kwamen ook vele andere kruisingen tussen romans en strips op de markt. Zo kregen we, met wisselend succes, een stripversie van vele romans zoals Kaas van Willem Elschot of Het Proces van Kafka. Nog recenter zijn stripauteurs die hun inspiratie nog verder gaan zoeken. Zo kregen we stripbiografieën van o.a. Johnny Cash en Bob Dillen, verscheen er een stripversie van Darwins On the Origin of Species, en waagde Robert Crumb zich aan een geslaagde stripversie van het complete genesis verhaal. Het was dan ook slechts een kwestie van tijd alvorens men ook de filosofie zou ontdekken als inspiratie voor strips.

Met de publicatie van Logicomix: een epische zoektocht naar de waarheid is ook dit werkelijkheid geworden. Verassend genoeg viel de eer niet te beurt aan Nietzsche, Socrates of Wittgenstein, maar was de eerste graphic novel gewijd aan Bertrand Russel en diens logische zoektocht naar de waarheid.

In Logicomix krijgen we een overzicht van het leven van Russel, een leven dat volgens de auteurs in het teken staat van de zoektocht naar de waarheid. Het verhaal begint met Russel die bij de aanvang van de tweede wereldoorlog in Amerika een lezing aan de universiteit geeft. Het is doorheen deze lezing dat Russel aan de hand van allerlei flashbacks terug blikt op zijn eigen leven. Het onderwerp van dit boek is in de eerste plaats Russel en slechts in tweede instantie de logica. Toch komt de lezer doorheen dit boek in contact met vele begrippen, concepten en gebeurtenissen die in de filosofie van Russel, en in de logica in het algemeen, een belangrijke rol hebben gespeeld. We kunnen in deze strip drie verhaallijnen onderscheiden, die op een zeer interessante manier in beeld worden gebracht en uiteraard zeer nauw met elkaar worden verweven. Een eerste verhaallijn is deze van Russels privéleven. We krijgen een overzicht van zijn opvoeding bij zijn grootouders en de vragen naar het lot van zijn ouders. Dit gaat van zijn ervaringen met de privélessen die hij genoot, zijn eerste ervaringen met zekerheden en waarheden en zijn prille zoektocht(en) naar de grondslagen tot en met zijn eerste ervaringen met liefde en vriendschap.Ook naarmate het verhaal volgt blijft er aandacht voor de emoties van Russel als echtgenoot, vriend, vader en charmeur. Tot slot staat de strip uiteraard ook stil bij Russel als pacifist en activist en aan diens politieke standpunten en aan de pedagogische ambities van het gezin Russel. Een tweede verhaallijn is deze van de logica en de zoektocht naar de fundamenten waar Russel uiteraard een zeer belangrijke rol in heeft gespeeld. We maken kennis met de belangrijkste protagonisten in dit debat (Frege; Whitehead; Gödel; Wittgenstein; Hilbert; Wiener Kreis) en maken op een onderhoudende doch geen simplistische manier kennis met de belangrijkste stellingen, problemen en ontwikkelingen inzake. Uiteraard krijgt de Russel-paradox (Is 'de verzameling van alle verzamelingen die zichzelf niet bevatten' een element van zichzelf?) en de discussie over het volledigheidsbewijs van de wiskunde waartoe de Principia Mathematica, Russels eerste grote werk dat hij samen met Whitehead schreef, hierin een centrale plaats. Voorts worden de belangrijkste ontmoetingen die Russel heeft gehad weergegeven. Dit betreffen zowel de ontmoetingen die historisch correct zijn, als ontmoetingen die zich enkel hebben voorgedaan door middel van het lezen van boeken. Een derde verhaallijn is deze van de auteurs van deze strip zelf. Regelmatig worden de auteurs zelf opgedragen als personages en krijgen we een goed beeld van de keuzes en discussies die tijdens het schrijfproces aan bod kwamen. Ook worden deze discussies vaak gebruikt om moeilijkere onderwerpen en theoretische concepten die noodzakelijk zijn voor het verhaal, wat beter te kunnen duiden. Logicomix is een vlot te lezen, boeiende strip die een enorm succes kent. Voor velen vormt het een introductie op de logica, wetenschapsfilosofie en het leven van Russel, wat we uiteraard enkel toejuichen. Toch stel ik na de lectuur van deze strip, mij de vraag over wat de meerwaarde van dit soort publicaties is? Wat is het nut van een verstripping van filosofen? Uiteraard zijn er betere werken voor wie meer over het leven van Russel of over de evolutie van de logica wenst te weten, maar toch zoeken mensen duidelijk hun toevlucht in dergelijke publicaties. Er is uiteraard niets op tegen dat de auteurs van strips inspiratie gaan halen in de filosofie, en misschien kan de stripvorm ook zaken duidelijk maken die anders moeilijker zijn, of mensen bereiken die men anders niet kan bereiken, maar de vraag is of dergelijke biografische verstrippingen van filosofen tot het beste resultaat leiden.

Apostolos Doxiadis en Christos H. Papadomitriou, Logicomix Een epische zoektocht naar de waarheid, vertaling door Mat Schifferstein, Amsterdam : De Vliegende Hollander, 2009, ISBN 9789049500795.Reacties (0)

Alleen geregistreerde gebuikers mogen comments plaatsen

Aanmelden of Registreer plaats een reactie