Van Liefde met Recht en Rede

Review door: Kristien Hens. reacties: 0

Het lijvige Kritiek van het Ethisch Bewustzijn is het eerste deel van een weergave van de colleges van Ronald Commers aan de Universiteit Gent over wijsgerige ethiek. In deze hoedanigheid dekt het twee ladingen: Het geeft een overzicht van de belangrijkste stromingen in de wijsgerige ethiek én het doet dit vanuit een eigen perspectief, dat van de taal van de ethiek. Deze taal is, dixit Commers, een levend gegeven, een proces van betekenen en ingeven dat ontstaat door en in het spreken der mensen.

Filosofen, liefde en lust

Review door: Wouter Dierckx. reacties: 0

De opzet belooft. Twee Franse journalistes stellen zich tot doel een vergelijk te maken tussen de leer van enkele filosofen en hun liefdesleven. En dat is ook wat gebeurt: meer bepaald het aspect liefde in de filosofie wordt belicht aan de hand van liefdesavonturen en -mislukkingen, wat de auteurs toestaat om een karakterbeschrijving van de filosofen te plaatsen naast enkele minder bekende standpunten, specifiek over de liefde dan, die deze filosofen geboekstaafd hebben.

Het objectivistische vooroordeel

Review door: Wouter Dierckx. reacties: 0

Het heilig huisje wetenschap, bestaat dat nog? Dat is een vraag die een lezer best beantwoordt voor hij aan dit boek begint (want eigenlijk is dit de kern van dit boek). Een snelle repliek kan zijn: dat niemand tegenwoordig nog gelooft dat de wetenschap een zoektocht is naar een absolute waarheid, en dat 'aan wetenschap doen' een menselijke praktijk is zoals alle andere. Die dan ook fouten kan maken, en dan komen we bij zoiets als het veelgeciteerde paradigma van Kuhn, dus dat wetenschap ook bepaald wordt door cultuur enzoverder.

Maarten de Krabbelaar en de queeste naar het ware

Review door: Gregory De Vleeschouwer. reacties: 0

Mensen veranderen voortdurend, zowel lichamelijk als geestelijk. Men kan zich afvragen hoe het mogelijk is dat iemand ondanks deze transformaties toch een en dezelfde persoon blijft. Hoe komt die eenheid in ons leven tot stand - of is het slechts illusie? In het klassieke denken maakte men zich nog niet al te druk over dergelijke vragen: met de ziel immers bezat iedere persoon een onveranderlijke basis. Het geraas van het aardse leven kon niet doordringen tot de immateriële sfeer van de geest, waardoor de ziel zelfs na iemands dood borg kon staan voor iemands identiteit. Van een probleem van persoonsidentiteit was dan ook nog nauwelijks sprake.

Herinnering : een ethiek voor vandaag

Artikel door: Broos Delanote. reacties: 0

Zijn wij moreel verplicht te herinneren? Is er een ethiek van de herinnering? Ben ik genoodzaakt de ander te vergeven? Deze vragen wenst de Israëlische filosoof en schrijver, Avishai Margalit in zijn boek “Herinnering : een ethiek voor vandaag” te beantwoorden. Margalit is internationaal bekend en ontving in 2001 de ‘Spinozalens’ voor zijn bijdrage aan het ethische debat.

In memoriam Patricia De Martelaere

In memoriam door: Toon Vandevelde. reacties: 0

Naar aanleiding van het overlijden van Patricia De Martelaere, hoogleraar aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte in Leuven, schreef decaan Toon Vandevelde dit In Memoriam.

Mohamed Kacimi en zijn vrijzinnig humanisme

Artikel door: Ronald M.S. Commers. reacties: 0

Naar aanleiding van de gedramatiseerde lezing door Hilde Uitterlinden en Charles Cornette schreef Ronald Commers deze tekst over de Algerijnse schrijver Mohamed Kacimi-El Hassani en diens vrijzinnig humanisme.