Experiments in Economics: Playing Fair with Money

Review door: Siger . reacties: 3

Het boek "Experiments in Economics: playing fair with money" van Ananish Chaudhuri (2009) beschrijft een nieuwe evolutie in het economisch denken, die ook invloed zal hebben op filosofische en antropologische vraagstukken.

Het boek behandelt vier thema's: billijkheid in overeenkomsten; vertrouwen en betrouwbaarheid; samenwerking in sociale dilemma's; en samenwerking in organisaties.

De enige en zijn eigendom (Max Stirner)

Pre publicatie door: Johan Van Eeckhout. reacties: 31

Recent verscheen er een nieuwe vertaling van een boek dat tot op vandaag als een vloek doorheen de kathedraal van de filosofie galmt. De enige en zijn eigendom past in een tijdskader: een periode waarin de ideeënvloed van de Franse Revolutie het Duitse Rijk overspoelt en met het opkomende nationalisme een gevaarlijk hoogtij bereikt; een periode waarin het links-hegelianisme genadeloos afrekent met de godsdienst en in toenemende mate ook de staat viseert; een periode waarin de radicale kritiek Hegels filosofische hoogbouw doet wankelen...

Thick and Thin: Moral Argument at Home and Abroad

Review door: Wouter Dierckx. reacties: 0

Thick and Thin: Moral Argument at Home and Abroad is een interessant werk omdat het de twee grootste werken van Michael Walzer aan elkaar lijmt. Ik heb het dan over Just and Unjust Wars, Walzers werk over oorlog en geweld, en Spheres of Justice, waar besproken wordt hoe binnen een samenleving rechtvaardigheid kan bestaan. Beide teksten roepen op tot daadkracht (in Just Wars kant Walzer zich expliciet tegen pacifisme zonder meer), maar tonen tegelijkertijd zoveel nuance dat het niet zomaar duidelijk is wanneer die daadkracht kan getoond worden. Thick and Thin laat zien waar Walzer zijn lijnen trekt. Met deze bespreking wil ik dat tonen, en in volle vlucht zal ik enkele belangrijke standpunten van Walzer aanhalen zoals die voorkomen in zijn artikels en boeken.

De natuurlijke geschiedenis van de religie (David

Review door: Dennis Vanden Auweele. reacties: 7

Rond 1740 schreef David Hume zijn magnum opus ‘A Treatise of Human Nature’ dat lang niet het succes oogstte dat hij had verwacht. Zijn grote doorbraak kwam met zijn ‘An Enquiry concerning Human Understanding’ (1748) waar enkele essays in staan, zoals ‘Of Miracles’, die nog eeuwen lang zouden nazinderen.

Niet voor de winst (Martha Nussbaum)

Review door: Johan Verbiest. reacties: 4

Martha, O Martha, een welgemeende proficiat voor een intens betoog, een bewonderenswaardig pleidooi, een onversneden stukje welwillendheid, een gedreven hunker naar een wezenlijke verschuiving van een kolos, een omvangrijk bastion, hetgeen het onderwijs wel genoemd mag worden. Zo fragiel jou wens mag zijn, zo teer de uitgestoken hand, zo gevaarlijk dichtbij de ontgoocheling zal zijn, zo pijnlijk de nederlaag als men de zeven vrije kunsten in de strijdarena gooit, ze te grabbel gooit aan een aller-verslindende, allesvernietigende economie. Een monster dat onverwijld goddelijke proporties aanneemt, dat geen rekenschap geeft aan zijn slachtoffers, dat neerkijkt en zijn voeten plompverloren neerduwt op elke omhoogkijkende naïeveling, bovenop de dromende mens dat meer verwacht dan dat er uitgedeeld wordt.

WELKOM OP DE NIEUWE SITE

Artikel door: Broos Delanote. reacties: 1

Filosofie 2.0 in de steigers!

Eerst en vooral heten wij u welkom op onze nieuwe site. Deze site is er gekomen ter vervanging van de sites www.filosofie.be en www.filosofieblog.nl. Met de lancering van deze nieuwe site hopen we één grote Nederlandstalige filosofie-community te lanceren.

Religie voor Atheïsten (Alain de Botton)

Review door: Dennis Vanden Auweele. reacties: 4

Alain de Botton is een in London wonende Zwitser met een zeer indrukwekkende CV voor zijn 42 jaar. Hoewel in King’s College Londen opgeheveld tot Master in de wijsbegeerte, slaagde hij er niet in zijn doctoraat aan Harvard in het begin van de jaren 90 tot een goed einde te brengen. De lokroep om eerder ‘populaire’ werken te schrijven weerhield hem van zijn academisch onderzoek in Franse fenomenologie. Heden is hij gelauwerd auteur van zo’n tiental boeken en benadrukt hij graag in interviews dat hij louter leeft van zijn boek- en filmverkoop, en niet het substantieel familiefortuin dat zijn vader heeft vergaard in de financiële sector. Op z’n minst een provocerend figuur, de Botton poogt reeds jaren filosofie toegankelijk te maken voor het bredere publiek en slaagt hierin met wisselend succes. Vooral zijn televisieserie ‘Philosophy: A Guide to Happiness’ heeft hem bij het bredere publiek doen doorbreken.

Genealogie als kritiek

Review door: Dennis Vanden Auweele. reacties: 0

Met ‘Genealogie als kritiek’ verzorgt Rudi Visker een tweede Nederlandse uitgave van zijn reeds in 1990 bij Uitgeverij Boom gepubliceerde werk. Deze tekst is ook ondertussen twee maal vertaald geweest: één keer naar het Duits (Fink, 1991) en één keer naar het Engels (Verso, 1995). Deze nieuwe editie heeft een bijzondere meerwaarde daar zij drie bijlagen ter verduidelijking bevat. Deze bijlagen zijn telkens gepubliceerde artikels die Visker tussen 1986 en 2009 heeft neergelegd. De tekst verzorgt ook een voorwoord bij de tweede druk waar Visker zijn eigen kritiek kritisch benadert.

Een geschiedenis van onze goden

Review door: Wouter Dierckx. reacties: 6

Het boek begint in elk geval veelbelovend. In het eerste deel, zowat de eerste 100 pagina's, bespreekt Lenoir de primitieve wortels van het religieuze gevoel, zowel in de jager-verzamelaarculturen als in de eerste beschavingen (culturen als Mesopotamië, Egypte, de Maya's, en ga zo maar voort).

Zin en Inzicht

Review door: Wouter Paardekooper. reacties: 0

Als herwerkte versie van het originele ‘Filosofie is voor iedereen. Inleiding op 2500 jaar denken’, poogt herwerker Opdebeeck, net zoals de vorige herwerker Abicht, 2500 jaar denken kort en bondig aan de lezer voor te stellen. De tekst van Abicht is op zijn beurt weer gebaseerd op de tekst van zijn voorganger Rik Corens, die het gebruikte als studiemateriaal voor zijn colleges filosofie aan de universiteit Antwerpen.

Sporen van geloof

Review door: Dennis Vanden Auweele. reacties: 2

In ‘Sporen van geloof’ houdt de hoogleraar aan de Europese Hogeschool Brussel (EHSAL) Dirk de Schutter een betoog voor een nieuwe kijk op onze post-moderne houding ten opzichte van religie. Door slinks gebruik te maken van canonieke filosofen zoals Nietzsche, Meister Eckhart en Heidegger, schrijvers zoals Saramago en Eliot en dichters zoals Hölderlin probeert hij aan te tonen dat de strijd die de Moderne tijd voerde met de religie (voornamelijk de Christelijke religie) nog niet ten einde is.

Welkom in Geel: een geschiedenis van de g

Review door: Wouter Dierckx. reacties: 0

Is de gezinsverpleging een thema waaraan een boek kan worden gewijd? Dit is niet de eerste keer dat die vraag wordt gesteld; de Nederlandse schrijver Jan Wolkers moet iets dergelijks hebben gedaan toen hij het verhaal 'De gezinsverpleging' pende. Overigens heeft hij het antwoord niet echt gegeven: het verhaal werd samen met vier andere verhalen opgenomen in de bundel 'Serpentina's petticoat'.