Regels en voorwaarden

Deze website is een filosofiewebsite. Dat betekent dat wij tot een gefundeerde uitwisseling van gedachten en standpunten willen komen die (in brede zin) met filosofie te maken hebben. Dit betekent dus dat wij ons in ieder geval baseren op de filosofie als academische stroming met een geschiedenis van pakweg tweeduzend vijfhonderd jaar. Niettemin proberen we een breed publiek te bereiken. Iedereen met een interesse voor filosofie en die de moeite wil doen om zich erin te verdiepen, is hier welkom.

Vanuit deze positie bespreken we filosofen en de implicaties van hun denken, maar ook proberen we tot een dieper besef te komen van de werkelijkheid en persoonlijke invallen. Hoewel niemand een expert is op dit gebied en wij ook niet eisen dat hier compleet doordachte theses of scripties verschijnen, verwachten we wel dat je begrijpt dat filosofie geen sport van vraag en antwoord is. Het adagium is: probeer tot een beter begrip te komen. Een dialoog moet ruimte scheppen voor meerdere deelnemers. Als je erop uitbent een gesprek te ‘winnen’, ben je hier niet op de juiste plek.

Voor fora in het algemeen en voor filosofie.be geldt dat het belangrijk is om bij het onderwerp te blijven. Ofschoon de filosofie vaak wordt beschouwd als ‘het overpeinzen van al wat is’, is het niet de bedoeling om bij één topic gelijk álles te bevragen. Juist omdat filosofie zo’n intense denkoefening is, is het vaak beter om klein te beginnen, dan zien we vanzelf wel waar het op uitloopt. Om diezelfde reden is het belangrijk om enige nederigheid in acht te nemen: verkondig niet onmiddelijk het grote gelijk.

Als je deel wilt nemen aan een gesprek, wordt er van je verwacht dat:

  • Je de voorgaande posts goed leest.

  • Waar nodig verduidelijking geeft.

  • Je opmerkingen probeert te funderen en niet voortdurend speculeert.

  • Je geen mensen uitscheldt of denigrerend doet.

Als je een discussie wil starten (vb. via een blogpost), komt hier nog bij: het opzoeken van achtergrondinformatie (bij voorkeur websites, zodat we online met je mee kunnen lezen). Zorg er ook voor dat de titel de lading dekt.

Over de structuur van topics en posts:

  • Probeer je tekst te verzorgen: maak paragrafen en misschien zelfs (sub)titels. Ook vetten en cursiveren kunnen helpen.

  • Herlees je tekst alvorens je hem plaatst: het moet niet alleen een weergave van je gedachten zijn, maar het moet ook begrijpelijk voor anderen zijn. Volgt het één uit het ander? Is je argumentatie duidelijk?

  • Als je bronnen noemt (al dan niet filosofische teksten), let dan goed op de vier W’s. Wie haal je aan? Wat heeft hij te zeggen? Welke teksten gebruik je? Waarom is het relevant?

De blogs van filosofie.be vallen volledig buiten de redactionele verantwoordelijkheid van filosofie.be. Elke blogger schrijft op persoonlijke titel, is verantwoordelijk voor zijn eigen bijdragen en kan daarop worden aangesproken. Alle claims, schade en kosten die direct of indirect voortvloeien uit bijdrage(n) door een blogger komen toe aan hem/haar persoonlijk.

Het is elke blogger verboden bijdragen te leveren in strijd met de normale omgangsvormen en fatsoensnormen en die lasterlijk, beledigend, discriminerend, vulgair, bedreigend, seksistisch, blasfemisch en/of obsceen of anderszins in strijd met de Belgische wet zijn. Ook het schenden van privacyregels of het plaatsen van auteursrechtelijk beschermde informatie is niet toegestaan op deze blogs.

Als blogger ben je eindverantwoordelijke voor de inhoud van je blog. Dit geldt zowel voor je eigen inzendingen als voor de inzendingen van eventuele gastbloggers op je blog. We gaan er ook van uit dat je zelf de reacties op je blog controleert op ongewenst gedrag.

De redactie van filosofie.be kan besluiten om bij overtreding van deze regels bepaalde blogs of inzendingen zonder voorafgaande waarschuwing te verwijderen. Bovendien zijn wij niet aansprakelijk voor verlies van op ons systeem opgeslagen inzendingen.